Amortised Cost Là Gì

Theo IFRS 9 về ghi nhận, đo lường và tính toán và những vấn đề liên quan đến phương pháp tài chính, tài sản tài bao gồm (Financial assets) và nợ tài bao gồm (Financial liabilities) được chắt lọc hạch toán theo các phương thức sau đây:

*

Người mua lý lẽ tài chủ yếu nắm giữ tài sản tài chính (Financial assets) gồm 3 cách thức hạch toán và người buôn bán công nỗ lực tài chính sẽ hạch toán quy định nợ tài chính (Financial liabilities) theo 2 phương thức hạch toán như mẫu vẽ trên. Dụng cụ nợ tài chính không có cách hạch toán Fair value through other comprehensive income – FVOCI. Cụ thể các cách hạch toán sẽ được phản ánh qua những ví dụ sau:

I. Amortised cost

Amortised cost được sử dụng để ghi nhấn giá trị cho các công vắt tài bao gồm được doanh nghiệp đầu tư nắm giữ để dìm lãi đến ngày đáo hạn.

Bạn đang xem: Amortised cost là gì

Công núm tài thiết yếu được hạch toán theo cách thức Amortised cost được tính dựa vào bảng tính Amortized cost được trình bày rõ ràng ở ví dụ bên dưới đây:

BÀI TẬP VÍ DỤ 1:

On 1 January 20X1 Abacus teo purchased a debt instrument for its fair value of $1,000. The debt instrument is due to lớn mature on 31 December 20X5. The instrument has a principal amount of $1,250 & the instrument carries fixed interest at 4.72% that is paid annually. The effective rate of interest is 10%.

How should Abacus Co tài khoản for the debt instrument over its five-year term?

Abacus Co sở hữu debt instrument với giá $1,000 với mỗi năm cảm nhận 4.72% chi phí lãi tương đương với $1,250 * 4.72% = $59 từng năm.Đến ngày đáo hạn Abacus co sẽ cảm nhận số tiền bởi giá trị mệnh giá của debt instrument và bằng $1,250.Abacus Co tải debt instrument với mức giá $1,000 thấp rộng giá nơi bắt đầu của debt instrument là $1,250 - $1,000 = $250.

Để phân chia giá trị của luật pháp tài chính qua từng năm, ta sử dụng mức lãi suất hiệu dụng (effective interest rate) cố định và thắt chặt bằng 10% tính bên trên phần sót lại của debt instrument qua mỗi năm. Bảng tính như sau:

(1)

(2)

(3)

(4)

Year

Amortised cost at beginning of year

Profit or loss (10%)

Interest received (cash inflow)

Amortised cost at over of year

20X1

1,000

100

(59)

1,041

20X2

1,041

104

(59)

1,086

20X3

1,086

109

(59)

1,136

20X4

1,136

113

(59)

1,190

20X5

1,190

119

(59 + 1250)

-

Cụ thể, công việc để tính bảng tính ngân sách chi tiêu phân té (amortised cost) được tính như sau:

Bước 1: khẳng định số dư thời điểm đầu kỳ của công cụ gia tài tài thiết yếu (1)

Ở năm đầu tiên, (1) bởi giá thiết lập công cụ gia sản tài bao gồm ($1,000)Từ năm thứ hai trở đi, (1) ngay số dư thời điểm cuối kỳ trước của công cụ gia sản tài chủ yếu kết gửi sang

Bước 2: Xác định giá cả tài chính thực trả/thu nhập tài bao gồm thực nhận trong kỳ.

Chi phí tổn tài chủ yếu phát sinh (với công cụ nợ tài chính)/thu nhập tài chính (với công cụ gia sản tài chính) cảm nhận trong kỳ được ghi nhận vào Profit or Loss.Chi giá tiền tài chính/ các khoản thu nhập tài chủ yếu được tính dựa trên số dư đầu từng kỳ của lý lẽ tài thiết yếu nhân với lãi suất vay hiệu dụng (effective rate). Ví dụ:Năm 1: số dư vào đầu kỳ của hình thức tài chính bằng $1,000; lãi suất vay hiệu dụng bởi 10% → thu nhập cá nhân tài chính trong kỳ = $1,000 * 10% = $100Năm 2: số dư đầu kỳ của cơ chế tài chính bởi $1,041; lãi vay hiệu dụng bằng 10% → thu nhập tài bao gồm trong kỳ = $1,041 * 10% = $104

Cách tính này sẽ được lặp lại cho những năm tiếp theo.

Bước 3: xác định khoản được nhận lãi/ trả lãi từng kỳ (3)

Mỗi kỳ, nhà chi tiêu nắm giữ lại công cụ gia sản tài chính sẽ cảm nhận một khoản tiền lãi, ngược lại, doanh nghiệp phát hành phép tắc nợ tài chủ yếu sẽ cần trả một khoản lãi từng kỳ mang lại nhà đầu tưKhoản tiền lãi trả mang đến nhà đầu tư/ khoản tiền lãi nhà đầu tư được dìm mỗi kỳ được xem trên mệnh giá của luật tài bao gồm theo lãi suất danh nghĩa lúc phát hành: $1,250 * 4.72% = $59

NOTE: những khoản dìm lãi/ trả lãi từng kỳ không biến đổi trong xuyên suốt vòng đời của chính sách tài chính. Khi tính toán, chỉ cần xác định một lần.

Trong năm cuối cùng, khoản dìm lại/ buộc phải trả bao gồm tiền lãi đến kỳ cuối với khoản gốc.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Posh Là Gì Trong Tiếng Việt? Từ Điển Anh Việt Posh


Bước 4: xác minh số dư vào cuối kỳ của cách thức tài chính (4)

Số dư vào cuối kỳ của vẻ ngoài tài chính được xem theo công thức:


Ví dụ: Năm 1:

Số dư đầu kỳ: $1,000Các khoản nhận được từ trả lãi: $59Thu nhập tài chủ yếu thực nhận: $100

→ Số dư cuối kỳ của chính sách tài bao gồm = $1,000 + $100 - $59 = $1,041


II. Fair value through other comprehensive income; Fair value through profit or loss

Điều khiếu nại ghi nhận: Để một cơ chế tài bao gồm được hạch toán theo phương pháp FVTOCI khi cách thức tài chính được doanh nghiệp đầu tư đóng giữ lại để dìm lãi mặt hàng kỳ và nhận gốc lúc đến ngày đáo hạn hoặc nắm giữ để bán. Chế độ tài bao gồm được hạch toán theo phương thức FVTPL trong số trường hợp còn lại.Chi giá thành giao dịch:Khi mua phương tiện tài chính, các giá thành giao dịch gây ra được hạch toán là chi tiêu trong kỳ nếu khí cụ tài bao gồm được ghi nhấn theo phương pháp FVTPL

DR Finance Expenses

CR Cash

Chi phí giao dịch sẽ được vốn hóa vào quý giá của gia sản tài chủ yếu khi thi gia tài tài chính hạch toán theo phương thức FVTOCI.

DR Financial Instruments

CR Cash

BÀI TẬP VÍ DỤ 2:

In February 20X8 a company purchased 20,000 $1 listed equity shares at a price of $4 per share.

Transaction costs were $2,000. At the year end of 31 December 20X8, these shares were trading at $5.50.

A dividend of 20c per tóm tắt was received on 30 September 20X8.

Show the financial statement extracts at 31 December 20X8 relating to lớn this investment on the basis that:

(a) The shares were bought for trading (conditions for FVTOCI have not been met)

(b) Conditions for FVTOCI have been met

Giải:


Lưu ý: tài sản tài chính khi hạch toán theo fair value nhưng mà không đủ đk để hạch toán theo FVTOCI sẽ tiến hành hạch toán theo FVTPL.


(a) Do gia tài tài bao gồm được tải với mục đích thương mại dịch vụ (mua đi phân phối lại tìm lời) ko đủ đk để hạch toán theo FVTOCI, bởi đó gia sản tài bao gồm này sẽ tiến hành hạch toán theo FVTPL

Bước 1: xác định các khoản thu nhập/ ngân sách chi tiêu từ mức sử dụng tài chính


NOTE: các khoản thu nhập/ giá cả ý của phép tắc tài thiết yếu gồm:

Thu nhập tự cổ tức/ trái tức dìm đượcThu nhập/chi phí từ những việc từ review lại điều khoản tài chính vào cuối kỳ → Khoản thu nhập (do giá bán trị quy định tài bao gồm tăng lên)/ túi tiền (do giá bán trị lao lý tài chủ yếu giảm) đang thuộc P/L (nếu hạch toán theo FVTPL) hoặc đã thuộc OCI (nếu hạch toán theo FVTOCI)Chi phí giao dịch thanh toán sẽ được được hạch toán là chi phí tài bao gồm trong kỳ nếu hạch toán theo FVTPL. Ngược lại, chi phí giao dịch sẽ được hạch toán trong giá chỉ mua lúc đầu của giải pháp tài chính nếu hạch toán theo FVTOCI

Trong lấy ví dụ như trên, những khoản các khoản thu nhập của lý lẽ tài chính được xem như sau:

Thu nhập từ cổ tức:Cổ tức nhận thấy trên từng cổ phiếu cuối năm 20X8 là 20c, thu nhập cá nhân từ cổ tức là:
Thu nhập từ review lại:Công cụ gia tài tài chủ yếu được mua hồi tháng 2/20X8 với cái giá $4/cổ phiếu. Đến cuối kỳ, cổ phiếu được nhận xét lại có giá trị thanh toán giao dịch bằng $5.5/cổ phiếu. Như vậy, cho cuối kỳ, cực hiếm của cổ phiếu cao hơn đầu kỳ, ta bao gồm thu nhập từ review lại cp là:

Công nạm tài chính được hạch toán theo FTVPL đề xuất thu nhập tự việc reviews lại sẽ được ghi nhấn trong P/L.Chi phí thanh toán giao dịch phát sinh khi mua công ráng tài đó là $2,000 sẽ tiến hành hạch toán là chi phí trong kỳ (do lý lẽ tài chủ yếu được hạch toán theo FVTPL)

Các cây bút toán ghi nhận:Tại ngày mua:

DR Financial Assets

DR Finance Expense

CR Cash

$80,000

$2,000

$82,000

Tại ngày lập báo cáo:

DR Cash

DR Financial Asset

CR P/L

$4,000

$30,000

$34,000

Bước 2: xác minh giá trị của luật tài bao gồm vào thời điểm cuối kỳ

Giá trị của phương pháp tài chủ yếu vào thời điểm cuối kỳ được xác minh bằng giá thị trường (fair value)

Trong ví dụ, cuối năm 20X8, mỗi cp được thanh toán với giá $5.5/ cổ phiếu, kế tiếp tổng giá trị của luật tài thiết yếu là:


Giá trị của nguyên tắc tài đó là $110,000 vào thời điểm vào cuối kỳ sẽ được phản ảnh trên bảng phẳng phiu kế toán.

Các số liệu liên quan đến pháp luật tài chính được bội phản ánh ảnh cụ thể trên báo cáo tài chính của khách hàng năm 20X8 như sau:

Statement of profit or loss

$

Investment income <20,000 * (5.5 - 4.0)>

30,000

Dividend income (20,000 * 20c)

4,000

Transaction cost

(2,000)

Statement of financial position

Investment in equity instrument (20,000 * 5.5)

110,000

(b) gia sản tài thiết yếu đủ điều kiện hạch toán theo FVOCI sẽ tiến hành hạch toán theo FVOCI:

Các bước khẳng định các cấu phần của phương pháp tài chủ yếu vào thời khắc cuối năm giống như như phương pháp hạch toán theo FVTPL, mặc dù thu nhập/ ngân sách chi tiêu từ việc nhận xét lại dụng cụ tài chính vào cuối kỳ sẽ thuộc OCI (Nếu hạch toán theo FVTOCI)

Bước 1: khẳng định các khoản thu nhập/ giá cả từ mức sử dụng tài chính

Thu nhập từ cổ tức: 20,000 * 20c = $4,000Thu nhập từ reviews lại công cụ gia sản tài chủ yếu cuối kỳ:
20,000 * $5.5 - (20,000*$4 + $2,000 = $82,000) = $28,000
→ Tăng/giảm giá bán trị cách thức tài chủ yếu do nhận xét lại vào cuối kỳ đều trực thuộc OCI nếu quy định tài chủ yếu được hạch toán theo phương pháp FVTOCI

NOTE: giả dụ hạch toán theo FVTOCI, giá mua ban đầu của điều khoản tài chính bằng giá mua cổ phiếu và ngân sách giao dịch (20,000 * 4 + 2,000 = 82,000)


Chi phí thanh toán giao dịch phát sinh lúc mua công nạm tài đó là $2,000 sẽ tiến hành hạch toán giá bán mua ban sơ của công cụ tài chínhCác cây viết toán ghi nhận:Tại ngày mua:

DR Financial Assets

CR Cash

$82,000

$82,000

Tại ngày lập báo cáo:

DR Cash

DR Financial Asset

CR P/L

CR OCI

$4,000

$28,000

$4,000

$28,000

Bước 2: xác định giá trị của hình thức tài chủ yếu vào thời điểm cuối kỳ

Giá trị của pháp luật tài đó là 20,000 * 5.5 = $110,000 vào thời điểm vào cuối kỳ sẽ được đề đạt trên bảng bằng vận kế toán.

Các số liệu tương quan đến dụng cụ tài chính được bội phản ánh ảnh cụ thể trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp năm 20X8 như sau:


Statement of profit or loss$
Dividend income4,000
Other comprehensive income

Gain on investment in equity instruments