Bag là gì

a soft container made out of paper or thin plastic, và open at the top, used khổng lồ hold foods & other goods:


Bạn đang xem: Bag là gì

a container made of leather, plastic, or other material, usually with a handle or handles, in which you carry personal things, or clothes or other things that you need for travelling:
 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use tự bboomersbar.com.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tin.


< + two objects > Bag us some decent seats/Bag some decent seats for us if you get there first, won"t you?
a container of paper or light plastic that is open at the top, used esp. lớn hold things you have bought:
a container of leather, hard plastic, or cloth material with a top that can be closed, for carrying clothes or other objects, esp. when you are traveling; a suitcase:
*

a part of a ship or a flat area next khổng lồ or on the roof of a house where you can sit và enjoy the sun

Về Việc này
*Xem thêm: Cá Cược Dota 2 Trang Ku Bet Dota 2 Và Các Trang Bet Uy Tín Nhất

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các ứng dụng tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn bboomersbar.com English bboomersbar.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Nơi Bán Củ Dền Bán Ở Đâu, Giá Bao Nhiêu ? Củ Dền Có Tác Dụng Gì, Mua Ở Đâu, Giá Bao Nhiêu

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Kiến Thức