Bảng tính giá thành sản phẩm theo thông tư 200

Tin tức kế toán: Thẻ tính Chi phí thành phầm, hình thức được sử dụng để theo dõi và tính giá cả thêm vào từng một số loại thành phầm, hình thức dịch vụ trong từng kỳ hạch toán. Sau đây Tin tức kế toán thù xin phép được gửi đến các bạn Mẫu thẻ tính Chi tiêu sản phẩm, hình thức dịch vụ theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC.

Bạn đang xem: Bảng tính giá thành sản phẩm theo thông tư 200

 I. Mẫu thẻ tính túi tiền sản phẩm, hình thức theo Thông bốn 200

*

Các bạn thiết lập chủng loại về:

 >> Mẫu thẻ tính túi tiền, hình thức dịch vụ theoThông tư 200 (File Excel)

 >> Thẻ tính giá thành sản phầm, dịch vụ theo thông tư 200 (File Word)

 II. Mục đích, địa thế căn cứ với cách thức ghi sổ.

1. Mục đích:

Dùng để quan sát và theo dõi với tính Ngân sách chi tiêu thêm vào từng loại thành phầm, dịch vụ vào từng kỳ hạch toán.

2. Căn uống cứ đọng cùng cách thức ghi sổ

Căn uống cứ đọng vào Thẻ tính Ngân sách kỳ trước với sổ cụ thể ngân sách SXKD kỳ này nhằm ghi số liệu vào Thẻ tính Chi phí, như sau:

– Cột A: Ghi tên những tiêu chuẩn.

– Cột 1: Ghi tổng thể tiền bạc từng tiêu chí.

Xem thêm: Cách Lấy Lại File Word Bị Save Đè : Rất Đơn Giản, Cách Lấy Lại File Word Bị Ghi Đè

– Từ Cột 2 cho Cột 9: Ghi số tiền theo từng khoản mục Chi tiêu. Số liệu ghi sinh sống cột 1 bắt buộc bởi tổng cộng liệu ghi từ bỏ cột 2 đến cột 9.

– Chỉ tiêu (dòng) “giá cả SXKD dngơi nghỉ dang đầu kỳ”: Căn uống cứ đọng vào thẻ tính túi tiền kỳ trước (chiếc “ngân sách SXKD dngơi nghỉ dang cuối kỳ”) nhằm ghi vào tiêu chí “Ngân sách chi tiêu SXKD dngơi nghỉ dang đầu kỳ” ngơi nghỉ những cột phù hợp.

– Chỉ tiêu (dòng) “giá cả SXKD gây ra trong kỳ”: Căn cứ đọng vào số liệu phản ảnh bên trên sổ kế tân oán chi tiết ngân sách SXKD nhằm ghi vào tiêu chí “Ngân sách SXKD tạo ra vào kỳ” nghỉ ngơi những cột phù hợp.

– Chỉ tiêu (dòng) “Giá thành thành phầm, hình thức trong kỳ” được khẳng định nhỏng sau:

Giá thành

sản phẩm

=Chi phí SXKD dsinh sống dang đầu kỳ+Chi tiêu SXKD vạc sinhgiá cả SXKD dlàm việc dang cuối kỳ
 – Chỉ tiêu (dòng) “Chi phí SXKD dnghỉ ngơi dang cuối kỳ”: Căn cứ vào biên phiên bản kiểm kê cùng Đánh Giá thành phầm dsống dang nhằm ghi vào tiêu chí “Chi phí SXKD dngơi nghỉ dang cuối kỳ”.

*


? Chuyên ổn trang kế toán: www.bboomersbar.com

? Hoặc tổng đài lời giải của Kế Tân oán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO: