Cách hạch toán chênh lệch tỷ giá

*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Hướng dẫn phương pháp xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái, cách xác minh tỷ giá sở hữu và tỷ giá bán bán, giải pháp hạch toán tỷ giá hàng nhập khẩu, hạch toán chênh lệch tỷ giá theo Thông tứ 200 và 133 của bộ tài chính.

Bạn đang xem: Cách hạch toán chênh lệch tỷ giá

I. Luật pháp về tỷ giá ân hận đoái và chênh lệch tỷ giá hối hận đoái:

1. Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái đa phần phát sinh trong số trường hợp:

- thực tiễn mua bán, trao đổi, thanh toán những nghiệp vụ tài chính phát sinh bằng ngoại tệ vào kỳ (chênh lệch tỷ giá ân hận đoái đã thực hiện);

- Đánh giá chỉ lại những khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ tại thời điểm lập report tài chủ yếu (chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái không thực hiện);

- gửi đổi báo cáo tài bao gồm được lập bởi ngoại tệ quý phái Đồng Việt Nam.

2. Các loại tỷ giá áp dụng trong kế toán:

Các doanh nghiệp bao gồm nghiệp vụ tài chính phát sinh bằng ngoại tệ phải tiến hành ghi sổ kế toán cùng lập báo cáo tài chính theo một đơn vị tiền tệ thống duy nhất là Đồng nước ta hoặc đơn vị tiền tệ kế toán. Việc quy đổi đồng ngoại tệ ra đơn vị tiền tệ kế toán phải địa thế căn cứ vào:

- Tỷ giá giao dịch thực tế.

- Tỷ giá bán ghi sổ kế toán.

Lưu ý: Khi xác định nghĩa vụ thuế (kê khai, quyết toán cùng nộp thuế), DN thực hiện theo những quy định của luật pháp về thuế, ví dụ như sau:

“3. Trường hòa hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá chỉ tính thuế bởi ngoại tệ thì nên quy đổi ngoại tệ ra đồng nước ta theo tỷ giá bán giao dịch thực tế như sau:

- Tỷ giá bán giao dịch thực tế để hạch toán doanh thulà tỷ giá mua vào của Ngân hàng dịch vụ thương mại nơi tín đồ nộp thuế mở tài khoản.

- Tỷ giá bán giao dịch thực tế để hạch toán chi phílà tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại dịch vụ nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời gian phát sinh giao dịch thanh toán giao dịch ngoại tệ.

II. Cách xác định tỷ giá ghi sổ:

Tỷ giá ghi sổ gồm tỷ giá chỉ ghi sổ thực tiễn đích danh hoặc tỷ giá bán ghi sổ trung bình gia quyền (tỷ giá bình quân gia quyền sau các lần nhập hoặc cuối kỳ).

- Tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh là tỷ giá bán được xác định liên quan tiền đến thanh toán đã gây ra tại một thời điểm cầm cố thể. Tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh được áp dụng để ghi sổ kế toán tài chính cho bên Nợ những tài khoản bắt buộc thu đối với khoản tiền bởi ngoại tệ đã nhận ứng trước của người sử dụng hoặc cho bên Có các tài khoản nên trả so với khoản tiền bởi ngoại tệ vẫn ứng trước cho người bán.

- Tỷ giá chỉ ghi sổ trung bình gia quyền là tỷ giá bán được xác minh trên đại lý lấy tổng mức vốn (theo đồng tiền ghi sổ kế toán) của từng khoản mục chi phí tệ có gốc ngoại tệ phân chia cho số lượng nguyên tệ thực có tại từng thời điểm.

III. Nguyên tắc khẳng định tỷ giá hối hận đoái và xử lý chênh lệch tỷ giá ân hận đoái:

1. Đối với những giao dịch bằng ngoại tệ tạo ra trong kỳ:

a) Doanh nghiệp vận dụng tỷ giá bán giao dịch thực tiễn để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán theo nguyên tắc:

- Tỷ giá giao dịch thực tiễn khi mua, buôn bán ngoại tệ (hợp đồng mua bán ngoại tệ giao ngay, hợp đồng kỳ hạn, đúng theo đồng tương lai, đúng theo đồng quyền chọn, đúng theo đồng hoán đổi): Là tỷ giá cam kết kết trong đúng theo đồng mua, cung cấp ngoại tệ giữa doanh nghiệp và ngân hàng thương mại;

- Trường vừa lòng hợp đồng không quy định rõ ràng tỷ giá giao dịch thanh toán thì doanh nghiệp thực hiện tỷ giá giao dịch thực tiễn là tỷ giá xấp xỉ với tỷ giá chuyển tiền trung bình của ngân hàng thương mại dịch vụ nơi doanh nghiệp liên tục có giao dịch để ghi sổ kế toán.

Tỷ giá xấp xỉ này phải bảo đảm chênh lệch không vượt vượt +/-1% đối với tỷ giá giao dịch chuyển tiền trung bình của ngân hàng dịch vụ thương mại nơi doanh nghiệp liên tục có giao dịch (ngân mặt hàng này vì doanh nghiệp từ lựa chọn). Tỷ giá chuyển khoản trung bình hoàn toàn có thể được xác minh hàng ngày, hàng tuần hoặc các tháng trên đại lý trung bình cộng giữa tỷ giá mua và tỷ giá cả chuyển khoản từng ngày của ngân hàng thương mại.

DN được vận dụng tỷ giá chỉ giao dịch thực tiễn là tỷ giá dao động để ghi sổ kế toán tài chính đối với:

+ mặt Nợ các TK tiền; mặt Nợ những TK phải thu (trừ trường hợp dấn ứng trước của công ty bằng ngoại tệ thì bên Nợ thông tin tài khoản 131 vận dụng tỷ giá chỉ ghi sổ thực tiễn đích danh đối với số tiền thừa nhận ứng trước), mặt Nợ các TK đề nghị trả khi ứng trước tiền cho những người bán.

+ bên Có những TK đề nghị trả (trừ trường hợp ứng trước cho người bán bởi ngoại tệ thì bên có tài khoản 331 áp dụng tỷ giá chỉ ghi sổ thực tế đích danh đối với số tiền đã ứng trước); mặt Có các TK nên thu khi thừa nhận trước tiền của khách hàng.

+ thông tin tài khoản loại vốn chủ sở hữu;

+ các tài khoản phản chiếu doanh thu, thu nhập khác.

Riêng trường hợp phân phối sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc các khoản thu nhập phát sinh có nhận trước chi phí của người tiêu dùng thì doanh thu, thu nhập tương ứng với số tiền dấn trước được áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại thời khắc nhận trước. Phần doanh thu, thu nhập khớp ứng với số tiền sót lại được ghi thừa nhận theo tỷ giá giao dịch thực tiễn tại thời gian ghi dấn doanh thu, thu nhập.

+ những tài khoản bội nghịch ánh ngân sách sản xuất, gớm doanh, chi tiêu khác.

Riêng trường hợp phân bổ khoản giá cả trả trước vào ngân sách sản xuất, kinh doanh trong kỳ thì túi tiền được ghi dấn theo tỷ giá giao dịch thực tiễn tại thời gian trả trước (không áp dụng theo tỷ giá chỉ giao dịch thực tế tại thời điểm phân bổ vào chi phí).

+ các tài khoản phản chiếu tài sản.

Riêng trường thích hợp mua tài sản có ứng trước tiền cho người bán thì giá chỉ trị gia tài tương ứng với số tiền ứng trước được vận dụng tỷ giá bán giao dịch thực tế tại thời khắc ứng trước, giá trị gia sản tương ứng cùng với số tiền còn sót lại được ghi thừa nhận theo tỷ giá giao dịch thực tiễn tại thời gian ghi dấn tài sản.

Việc sử dụng tỷ giá giao dịch thực tế là tỷ giá xấp xỉ nêu trên của dn phải bảo vệ không làm tác động trọng yếu đến tình trạng tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kỳ kế toán.

b) công ty được lựa chọn vận dụng tỷ giá chỉ ghi sổ nhằm quy thay đổi ra đồng xu tiền ghi sổ kế toán tài chính theo những trường hợp sau:

- Áp dụng tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền để hạch toán mặt Có các tài khoản tiền, mặt Có các tài khoản cần thu (ngoại trừ thanh toán giao dịch nhận trước chi phí của fan mua), bên Nợ những tài khoản cần trả (ngoại trừ giao dịch thanh toán trả trước tiền cho người bán).

+ ngoài việc vận dụng tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền, các doanh nghiệp hoàn toàn có thể lựa chọn áp dụng tỷ giá giao dịch thực tiễn để ghi sổ kế toán so với bên Có các TK tiền, bên Có các TK nên thu, bên Nợ các TK bắt buộc trả.

Khoản chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái tạo ra trong kỳ được ghi thừa nhận đồng thời tại thời gian phát sinh hoặc chu trình vào doanh thu chuyển động tài chủ yếu hoặc giá cả tài chính tùy thuộc vào đặc điểm chuyển động kinh doanh và yêu cầu thống trị của doanh nghiệp.

+ Trường vừa lòng doanh nghiệp thực hiện tỷ giá chỉ giao dịch thực tế để hạch toán mặt Có các tài khoản tiền, bên Có những tài khoản nợ phải thu, bên Nợ các tài khoản cần trả bởi ngoại tệ, ví như tại thời điểm vào cuối kỳ kế toán:

(+) những khoản mục tiền tệ bao gồm gốc ngoại tệ không còn số dư nguyên tệ thì doanh nghiệp phải kết chuyển cục bộ chênh lệch tỷ giá ân hận đoái tạo nên trong kỳ vào doanh thu hoạt động tài chủ yếu hoặc ngân sách chi tiêu tài bao gồm của kỳ báo cáo.

(+) những khoản mục tiền tệ gồm gốc ngoại tệ còn số dư nguyên tệ thì doanh nghiệp phải nhận xét lại vào cuối kỳ theo tỷ giá ghi sổ trung bình gia quyền và toàn thể chênh lệch tỷ giá hối đoái do reviews lại các khoản mục chi phí tệ gồm gốc ngoại tệ được xử trí theo vẻ ngoài tại khoản 1.4.2 Điều này.

- Áp dụng tỷ giá chỉ ghi sổ thực tiễn đích danh nhằm hạch toán đối với:

+ mặt Nợ TK bắt buộc thu lúc tất toán khoản tiền dấn trước của người tiêu dùng khi chuyển giao sản phẩm, hàng hóa, TSCĐ, hỗ trợ dịch vụ mang đến khách hàng;

+ Bên bao gồm TK bắt buộc trả khi tất toán khoản chi phí ứng trước cho người bán khi cảm nhận sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, TSCĐ của người bán.

Xem thêm: Giá Sản Phẩm San Kelloff - Tin Khuyến Mãi Từ Hàng Hiệu Cao Cấp Ý San

2. Tỷ giá bán để reviews lại những khoản mục chi phí tệ có gốc nước ngoài tệ là tỷ giá chuyển tiền trung bình thời điểm cuối kỳ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp tiếp tục có thanh toán giao dịch (do dn tự lựa chọn) tại thời gian lập report tài chính.

- cục bộ khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái do review lại các khoản mục chi phí tệ tất cả gốc nước ngoài tệ (theo số thuần sau khi bù trừ số vạc sinh bên Nợ với bên gồm TK 413) được kết gửi vào ngân sách chi tiêu tài bao gồm (nếu lỗ) hoặc doanh thu vận động tài thiết yếu (nếu lãi) để khẳng định kết quả hoạt động kinh doanh.

IV. Nguyên tắc kế toán chênh lệch tỷ giá:

-Doanh nghiệp đồng thời đề xuất theo dõi nguyên tệ bên trên sổ kế toán cụ thể các tài khoản: tiền mặt, tiền nhờ cất hộ Ngân hàng, các khoản nên thu, các khoản phải trả, vốn góp của nhà sở hữu.

-Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá tạo ra trong kỳ phần đa được phản chiếu ngay vào doanh thu hoạt động tài chủ yếu (nếu lãi) hoặc chi tiêu tài chủ yếu (nếu lỗ) của kỳ báo cáo.

-Doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản mục chi phí tệ gồm gốc ngoại tệ theo tỷ giá chuyển khoản qua ngân hàng trung bình cuối kỳ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp liên tiếp có thanh toán tại tất cả các thời gian lập báo cáo tài bao gồm theo dụng cụ của pháp luật.

- công ty lớn không được vốn hóa các khoản chênh lệch tỷ giá bán vào giá trị tài sản dở dang.

V. Cách hạch toán chênh chênh lệch tỷ:

1. Phương pháp hạch toán chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái tạo nên trong kỳ:

a) lúc mua vật tư, mặt hàng hoá, TSCĐ, thương mại & dịch vụ bằng ngoại tệ:

Nợ các TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 213, 217, 241, 623, 627, 641, 642 (tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày giao dịch)

Nợ TK 635 - giá cả tài thiết yếu (lỗ tỷ giá hối hận đoái)

Có những TK 111 (1112), 112 (1122) (theo tỷ giá bán ghi sổ kế toán).

có TK 515 - Doanh thu vận động tài chủ yếu (lãi tỷ giá ăn năn đoái).

b) lúc mua vật tư, mặt hàng hoá, TSCĐ, thương mại & dịch vụ nhưng không thanh toán, khi vay hoặc thừa nhận nợ nội bộ... Bởi ngoại tệ, địa thế căn cứ tỷ giá hối hận đoái giao dịch thực tế tại ngày giao dịch, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 152, 153, 156, 211, 627, 641, 642...

Có những TK 331, 341, 336...

c) khi ứng trước tiền cho tất cả những người bán bằng ngoại tệ để sở hữ vật tư, mặt hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ:

- Kế toán đề đạt số tiền ứng trước cho người bán theo tỷ giá chỉ giao dịch thực tiễn tại thời khắc ứng trước, ghi:

Nợ TK 331 - bắt buộc trả cho người bán (tỷ giá thực tiễn tại ngày ứng trước)

Nợ TK 635 - ngân sách chi tiêu tài bao gồm (lỗ tỷ giá ăn năn đoái)

Có những TK 111 (1112), 112 (1122) (theo tỷ giá chỉ ghi sổ kế toán)

tất cả TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chủ yếu (lãi tỷ giá hối hận đoái).

- Khi dìm vật tư, sản phẩm hóa, TSCĐ, dịch vụ thương mại từ tín đồ bán:

+ Đối với mức giá trị vật tư, mặt hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ thương mại tương ứng với số tiền bởi ngoại tệ vẫn ứng trước cho những người bán, ghi thừa nhận theo tỷ giá chỉ giao dịch thực tế tại thời gian ứng trước:

Nợ những TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 213, 217, 241, 623, 627, 641, 642

có TK 331 - đề nghị trả cho những người bán (tỷ giá thực tiễn ngày ứng trước).

+ Đối với mức giá trị thứ tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ còn nợ chưa giao dịch thanh toán tiền, kế toán ghi nhận theo tỷ giá chỉ giao dịch thực tiễn tại thời điểm phát sinh (ngày giao dịch), ghi:

Nợ các TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 213, 217, 241, 623, 627, 641, 642 (tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày giao dịch)

bao gồm TK 331 - cần trả cho người bán (tỷ giá thực tế ngày giao dịch).

d) Khi thanh toán nợ yêu cầu trả bởi ngoại tệ (nợ đề xuất trả tín đồ bán, nợ vay, nợ mướn tài chính, nợ nội bộ...), ghi:

Nợ những TK 331, 336, 341,... (tỷ giá ghi sổ kế toán)

Nợ TK 635 - chi tiêu tài chủ yếu (lỗ tỷ giá ân hận đoái)

Có những TK 111 (1112), 112 (1122) (tỷ giá chỉ ghi sổ kế toán).

bao gồm TK 515 - Doanh thu vận động tài bao gồm (lãi tỷ giá hối đoái).

--------------------------------------

Sau phía trên Kế toán Thiên Ưng xin đem 1 ví dụ nỗ lực thể:

VD: công ty A nhập khẩu 1 lô mặt hàng 50 cỗ Điều hòa, 1-1 giá 200 USD/bộ = 10.000 USD, có 3 trường vừa lòng sẽ xẩy ra như sau:

1. Thanh toán trước cục bộ số tiền mang đến nhà cung cấp:

Nợ TK 331: 10.000 x 21.000 (theo tỷ giá bán ngày giao dịch)

có TK 112: 10.000 x 21.000

Nợ TK 156: 10.000 x 21.000 (theo tỷ giá bán ngày ứng trước)

bao gồm TK 331: 10.000 x 21.000

2. Thanh làm những lần đến nhà cung cấp: (Tổng là 10.000 USD)

Nợ TK 331: 4.000 x 21.000 (theo tỷ giá chỉ ngày ứng trước)

bao gồm TK 112: 4.000 x 21.000

Nợ TK 156: (4.000 x 21.000) + ( 6.000 x 21.500)

bao gồm TK 331: (4.000 x 21.000) + ( 6.000 x 21.500)

Nợ các TK 331: 6.000 x 21.500 = 129.000.000

Có các TK 112: 6.000 x 21.200 = 127.200.000

gồm TK 515: 6.000 x (21.500 – 21.200) = 1.800.000

3. Giao dịch thanh toán sau toàn cục số tiền mang lại nhà cung cấp

Nợ TK 156: 10.000 x 21.500 (tỷ giá chỉ tại thời khắc phát sinh)

tất cả TK 331: 10.000 x 21.500

Nợ TK 331: 10.000 x 21.500 = 215.000.000

Nợ TK 635: 10.000 x (21.800 – 21.500) = 3.000.000

Có những TK 112: 10.000 x 21.800 = 218.000.000

-----------------------------------

e) Khi tạo ra doanh thu, thu nhập cá nhân khác bằng ngoại tệ, địa thế căn cứ tỷ giá hối hận đoái giao dịch thực tế tại ngày giao dịch, ghi:

Nợ các TK 111(1112), 112(1122), 131... (tỷ giá thực tiễn tại ngày giao dịch)

Có những TK 511, 711 (tỷ giá thực tiễn tại ngày giao dịch).

g) Khi dấn trước tiền của người tiêu dùng bằng ngoại tệ để cung cấp vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ:

- Kế toán phản ánh số tiền nhận trước của người mua theo tỷ giá bán giao dịch thực tiễn tại thời điểm nhận trước, ghi:

Nợ những TK 111 (1112), 112 (1122)

gồm TK 131 - bắt buộc thu của khách hàng.

- Khi chuyển giao vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ cho tất cả những người mua, kế toán đề đạt theo nguyên tắc:

+ Đối cùng với phần doanh thu, thu nhập khớp ứng với số tiền bởi ngoại tệ đã nhận được trước của bạn mua, kế toán ghi thừa nhận theo tỷ giá bán giao dịch thực tế tại thời gian nhận trước, ghi:

Nợ TK 131 - yêu cầu thu của khách hàng (tỷ giá thực tế thời điểm dấn trước)

Có những TK 511, 711.

+ Đối cùng với phần doanh thu, các khoản thu nhập chưa nhận được tiền, kế toán tài chính ghi thừa nhận theo tỷ giá giao dịch thực tiễn tại thời điểm phát sinh, ghi:

Nợ TK 131 - đề nghị thu của khách hàng

Có các TK 511, 711.

h) khi thu được tiền nợ yêu cầu thu bằng ngoại tệ, ghi:

Nợ những TK 111 (1112), 112 (1122) (tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch)

Nợ TK 635 - ngân sách tài thiết yếu (lỗ tỷ giá ăn năn đoái)

Có những TK 131, 136, 138 (tỷ giá bán ghi sổ kế toán).

bao gồm TK 515 - Doanh thu chuyển động tài chính (lãi tỷ giá ăn năn đoái).

i) Khi cho vay, chi tiêu bằng ngoại tệ, ghi:

Nợ các TK 121, 128, 221, 222, 228 (tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch)

Nợ TK 635 - giá thành tài chủ yếu (lỗ tỷ giá hối hận đoái)

Có những TK 111 (1112), 112 (1122) (tỷ giá ghi sổ kế toán)

gồm TK 515 - Doanh thu chuyển động tài chủ yếu (lãi tỷ giá hối hận đoái).

2. Hạch toán chênh lệch tỷ giá bán do reviews lại các khoản mục chi phí tệ gồm gốc ngoại tệ

a) lúc lập báo cáo tài chính, kế toán nhận xét lại những khoản mục chi phí tệ có gốc nước ngoài tệ theo tỷ giá hối hận đoái giao dịch thực tế tại thời điểm báo cáo:

- trường hợp phát tăng lãi tỷ giá hối đoái, ghi:

Nợ các TK 1112, 1122, 128, 228, 131, 136, 138, 331, 341,..

bao gồm TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối hận đoái (4131).

- Nếu tạo ra lỗ tỷ giá hối hận đoái, ghi:

Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối hận đoái (4131)

Có những TK 1112, 1122, 128, 228, 131, 136, 138, 331, 341,...

b) Kế toán cách xử trí chênh lệch tỷ giá ân hận đoái tạo nên do review lại các khoản mục tiền tệ gồm gốc ngoại tệ:

- kế toán tài chính kết chuyển toàn bộ khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái nhận xét lại (theo số thuần sau khi bù trừ số phân phát sinh bên Nợ với bên tất cả của TK 4131) vào ngân sách tài thiết yếu (nếu lỗ tỷ giá hối đoái), hoặc doanh thu vận động tài chính (nếu lãi tỷ giá ân hận đoái) để xác định kết quả chuyển động kinh doanh:

- Kết chuyển lãi tỷ giá hối đoái đánh giá lại thời điểm cuối năm tài bao gồm vào doanh thu chuyển động tài chính, ghi:

Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái (4131)

gồm TK 515 - Doanh thu vận động tài bao gồm (nếu lãi tỷ giá ăn năn đoái).

- Kết gửi lỗ tỷ giá hối hận đoái review lại cuối năm tài bao gồm vào giá thành tài chính, ghi: