CÁCH LÀM BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN THEO THÁNG

*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆPhường. VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP.. LUẬT MỚI
Hàng quý các DN(tất cả Doanh Nghiệp mới thành lập)phải tạo báo cáo tình trạng sử dụng hóa đối chọi nộp mang lại phòng ban thuế. Đó là dụng cụ tài Điều 27Thông tứ 39/2014/TT-BTC,điều 5 Thông bốn 119/2014/TT-BTCtiên tiến nhất hiện nay:

- Những DN áp dụng hóa đơn từ bỏ in, đặt in gồm hành động vi phạm luật ko được thực hiện hóa solo từ in, đặt in, Doanh Nghiệp ở trong một số loại rủi ro khủng hoảng cao về thuế ở trong diện sở hữu hoá solo của cơ quan thuế thì lập Báo cáo tình hình thực hiện hóa đơn theo tháng

- Hàng quý toàn bộ những Doanh Nghiệp sẽ phải khởi tạo Báo cáo tình hình áp dụng hóa solo (Nếu đang đặt in hóa 1-1 hoặc cài đặt hóa 1-1 của cơ sở thuế). Trường phù hợp trong kỳ ko áp dụng hóa solo, tại Báo cáo thực trạng áp dụng hóa 1-1 ghi số lượng hóa 1-1 áp dụng bởi ko (=0)

- Nếu chúng ta nộp thẳng thì bắt buộc tuân theo mẫuphát hành kèm theoThông tư 39/2014/TT-BTC, các bạn cũng có thể mua về tại đây: Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa solo quý

1. Hướng dẫn cách lập report tình hình thực hiện hóa đối chọi theo quý:

- Đặng nhtràn lên ứng dụng HTKK thuế (giả dụ chưa xuất hiện các bạn download về trên đây: Phần mượt HTKK mới nhất)

- Vào Menu - > “Kê khai” -> “Hoá đơn” -> “Báo cáo tình trạng áp dụng hóa solo (BC26/AC)”.

Bạn đang xem: Cách làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng

- Tiếp đó các bạn chọn “Kỳ báo cáo” khoác định đã là quý bây giờ -> Chọn các phú lục phải kê khai: “Kỳ report cuối cùng” hoặc “Chuyển địa điểm” -> cliông xã “Đồng ý” screen report đã hiển thi ra nhỏng sau:

*

Cột Mã loại hóa đơn: Chọn loại hóa solo nhưng mà bạn có nhu cầu báo cáo

VD:Nếu DN bạnsử dụng hóa đối chọi GTGT thì bạn Chọn “01GTKT”

Chỉ tiêu 2: Tên loại hóa đơn: Không cần được nhập (Vì khi chúng ta lựa chọn ở cột “Mã loại hóa đơn” phần mềm đã auto dancing.

túi tiền 3: Ký hiệu mẫu mã hóa đơn: Các các bạn nhập theo mẫu mã trên hóa 1-1 của Doanh Nghiệp bạn.

VD: 01GTKT3/001

Chỉ tiêu 4: Ký hiệu hóa đơn: Là cam kết hiệu trên hóa đối kháng của DN bạn.

VD: MP/11P

Cột Số tồn vào đầu kỳ, mua/ thi công vào kỳ:

- Nếu là lần trước tiên thì các bạn trường đoản cú nhập số tồn thời điểm đầu kỳ của kỳ đầu, trường đoản cú kỳ thứ hai trlàm việc đi thì ứng dụng sẽ tự chuyển số tồn cuối kỳ của kỳ trước lên, được cho phép sửa.

Chỉ tiêu 5 (Tổng số):Không cần phải nhập (Phần mượt từ bỏ tính)

Chỉ tiêu 6, 7 (Số tồn đầu kỳ): Từ số - Đến số:Nhập dạng số

VD: Đầu kỳ DN người dùng tồn 41 số hoá đối chọi. Số đầu tiên là 0000159đến 0000200. Thì người tiêu dùng nhập vào Chỉ tiêu <6> : 0000159 . Chỉ tiêu <7>0000200

Chỉ tiêu 8, 9 (Số mua/ phát hành trong kỳ): Từ số - Đến số:Nhập dạng số.

VD:Trong quý 4/năm trước DN người tiêu dùng thông báo phát hành 100 số hoá 1-1. Số đầu tiên là 0000201 đến 0000300. Thì bạn nhập vào Chỉ tiêu <8> :0000201. Chỉ tiêu <9>:0000300

Cột sử dụng, xóa sổ, mất, bỏ trong kỳ:

Chỉ tiêu 10, 11, 12: Phần mềm đã auto cập nhật (Không phải nhập).

Chỉ tiêu 13: Số lượng vẫn sử dụng: Trong kỳ các bạn thực hiện bao nhiêu thì nhập lệ.

Chú ý: Đây là tổng số các hoá 1-1 đã sử dụng (Không tổng quan các hoá 1-1 xoá bỏ, mất, huỷ)

VD:Trong quý 4/năm trước các bạn thực hiện tổng cộng 55 hóa 1-1, nhưng vào đó 5 hoá 1-1 viết không nên phải gạch bỏ thì nhập vào Chỉ tiêu này: 50 thôi nhé.

Chỉ tiêu 14, 16, 18: Số lượng: Không phải nhập.

Chỉ tiêu 15, 17, 19: Số: Các bạn nhập "Số hóa đơn" xóa khỏi, mất, bỏ cùng những số này buộc phải ở trong khoảng chỉ tiêu <10>, <11> và không được trùng nhau, không giao nhau.

Xem thêm: Diệt Virus Tạo Đuôi Lnk Là Gì ? Phần Mềm & Cách Diệt Virus Đuôi Lnk Là Gì

VD: Trong quý 4/2014 khách hàng viết sai hoá đơn số 0000168 và phải lập biên bản thu hồi hoá 1-1 đó. Thì quý khách nhập vào Chỉ tiêu <15> (Xoá bỏ):0000168

a. Nếu vào kỳ chúng ta xóa bỏ, mất, bỏ nhiều hóa đơn nhưng mà các số này sẽ không thường xuyên thì các bạn nên viết dấu CHẤM PHẨY(;) vào giữa những số.

VD: 6;11;128 hoặc 0000006;0000011;0000128 (Trong kỳ bao gồm chúng ta xóa 3 số hóa đối chọi này)

b. Nếu là những số liên tiếp trong 1 khoảng thì kê knhị bên dưới dạng khoảng tầm cùng sử dụng dấu TRỪ(-)

VD: 51-100 (50 số)

Crúc ý: Các chúng ta cầnphân biệt được đâu là HỦY, đâu là XÓA BỎ

HỦY: là những Hợp Đồng nhưng mà in không đúng đề nghị hủy hoặc gần như HĐ nhưng Doanh Nghiệp không cần sử dụng nữa buộc phải hủy (hưởng thụ gồm biên bạn dạng diệt hóa đối chọi, thông tin kết quả hủy hóa solo, thành lập hội đồng hủy hóa đơn)


XÓA BỎ: là hoá đối kháng viết sai gạch ốp chéo cánh 3 liên, hóa solo viết sai đó đã xé khỏi cuống thì đề xuất bao gồm biên bạn dạng tịch thu. (Hoá đơn viết không đúng không được huỷ nhé chỉ có thể lập biên bản thu hồi hoặc lập biên bản điều chỉnh)

Chi tiết coi tại đây:Phân biệt xóa bỏ và hủy hóa solo bên trên report áp dụng hóa đơn

Tồn cuối kỳ:

Các chỉ tiêu: 20, 21, 22: Sẽ tự động cập nhật.

------------------------------

- Người lập biểu: Nhập vẻ bên ngoài text

- Người đại diện theo pháp luật: Nhập tên người đứng đầu.

- Ngày lập báo cáo: Mặc định là ngày bây giờ, được cho phép sửa tuy nhiên không được to hơn ngày hiện tại tại

Sau đó các bạn ấn nútGhi”, giả dụ có lỗi không đúng ứng dụng đã tự động báo cho bạn biết.

Sau Lúc đã lập thành công, chúng ta ấn nút ít “Kết xuất XML” rồi nộp mang đến cơ sở thuế.

Ví dụ: chúng tôi kế tân oán Thiên Ưng trong quý IV năm 2018 thành lập 200 hóa solo new tự số 01 mang lại 200, vào kỳ công ty áp dụng hết 100 hóa 1-1 tự 01 mang đến 100 và bị mất 50 số hóa solo trường đoản cú số 0000151-0000200. Khi đó bạn kê knhị trên báo cáo nhỏng sau:

- Vì số hóa 1-1 mất ko liên tục với số sẽ sử dụng phải các bạn đề nghị tách bóc ra làm cho 2 dòng:

Tại dòng 1: Kê số hóa đối chọi tải xây cất vào kỳ (chỉ tiêu <8> – <9>) trên mẫu 1 kê giá bán trị: Chỉ tiêu <8> = 1; <9> = 150, chỉ tiêu <13> = 100, <17> nhằm trống

Thêm chiếc chúng ta ấn F5

Tại dòng 2: Kê số hóa 1-1 sở hữu phát hành trong kỳ (chỉ tiêu <8> – <9>) trên mẫu 1 kê giá bán trị: Chỉ tiêu <8> = 151; <9> = 200, tiêu chí <13> = 0, <17> = 151-200.

*

II. Hạn nộp báo cáo tình hình thực hiện hóa đối kháng Qúy là:

Theo điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

-Quý Inộp muộn nhất là ngày30/4;

- Quý IInộp muộn nhất là ngày30/7,

- Quý IIInộp muộn nhất là ngày30/10

- Quý IVnộp muộn nhất là ngày30/01 của năm tiếp theo.

Thời hạn nộp Báo cáo thực trạng sử dụng hoá đối kháng theo tháng: Chậm độc nhất là ngày sản phẩm công nghệ 20 của mon sau.- Nếu DN nộp report tình trạng áp dụng hóa đối kháng theo tháng thì doanh nghiệp lớn chưa phải nộp báo cáo thực trạng thực hiện hóa đơn theo quý.- Trường phù hợp tổ chức triển khai kinh doanh, doanh nghiệp lớn vào một kỳ báo cáo hiện đang có nhị các loại hóa đối chọi (hóa đơn vày tổ chức triển khai sale, công ty lớn trường đoản cú in, đặt in và hóa solo download của phòng ban thuế) thì thực hiện báo cáo tình trạng sử dụng hóa đối chọi vào và một báo cáo.- Hóa solo thu cước dịch vụ viễn thông, hóa 1-1 tiền năng lượng điện, hóa 1-1 chi phí nước, hóa đối kháng thu tiền phí dịch vụ của những ngân hàng, vé vận tải du khách của các đơn vị vận tải đường bộ, các một số loại tem, vé, thẻ với một vài trường hòa hợp không giống theo hướng dẫn của Sở Tài chính chưa hẳn report mang đến từng số hóa đối chọi mà lại report theo con số (tổng số) hóa 1-1 theo chủng loại 3.9 Phụ lục 3 ban hành tất nhiên Thông tứ số 39/2014/TT-BTC; trong đó chưa phải điền dữ liệu vào những cột chi tiết từ bỏ số mang đến số, chỉ điền dữ liệu vào những cột con số hóa solo.III. Chưa nộp Thông báo xây cất hoá đơn có đề xuất nộp Báo cáo áp dụng hoá đơn?- Trường đúng theo Công ty là doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương thức khấu trừ tự Khi thành lập không ĐK đặt in hoặc trường đoản cú in hóa đối chọi, chưa lập Thông báo chế tạo hóa 1-1 gửi cơ sở thuế thì không phải nộp báo cáo thực trạng sử dụng hóa đối kháng.

------------------------------------------------Chúc chúng ta thành công!

Các bạn muốn hiểu rõ với sâu xa hơn những tình huống về cho hóa đơn GTGT cũng giống như kê knhị thuế, các chúng ta cũng có thể tham mê gia: Lớp học thực hành kế toán thù thuếbên trên ứng dụng HTKK bằng hóa solo thực tế trên cửa hàng kế toán thù Thiên Ưng.