CÁCH LÀM THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

Doanh nghiệp nộp báo cáo theo tháng:Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp ở trong loại rủi ro khủng hoảng cao về thuế (Theo Thông tư 119/2014/TT-BTC ở Điều 5 Khoản 4. Sửa đổi khổ máy hai Điều 27 Thông tứ số 39/2014/TT-BTC)Thời hạn nộp report tình hình sử dụng hóa đơn tháng chậm nhất là ngày đôi mươi của mon sau.Doanh nghiệp nộp report theo quý:Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp không tồn tại thông báo của thuế về việc doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế.Thời hạn nộp report tình hình áp dụng hóa 1-1 quý muộn nhất là 30 ngày của tháng vào đầu quý sau.

Bạn đang xem: Cách làm thông báo tình hình sử dụng hóa đơn

Lưu ý:

Cách lập báo cáo tình hình thực hiện hóa đối kháng theo quý hoặc theo tháng:

Bước 1: Mở phần mềm cung cấp kê khai

Đăng nhập vào HTKK → lựa chọn trong mục “Hóa đơn” → lựa chọn mẫu “Báo cáo tình trạng sử dụng hóa đơn BC26/AC” → lựa chọn kỳ kê khai: “Tờ khai tháng” đối với doanh nghiệp buộc phải kê khai nộp thuế theo mon hoặc “Tờ khai quý” đối với doanh nghiệp nộp thuế theo quý → chọn kỳ ao ước lập report tình hình thực hiện hóa đơn → Đồng ý.

*
*
*
*
*

Cột “Mã một số loại hóa đơn”: Click hình mũi tên đi xuống ở bên phải đặt chọn các loại hóa đơn.

Ví dụ:

Nếu làm báo cáo tình hình thực hiện hóa đối kháng GTGT thì lựa chọn “01GTKT”.Nếu làm report tình hình áp dụng hóa đơn bán hàng thì chọn “02GTTT”.Cột 2 “Tên các loại hóa đơn”: ứng dụng tự dancing theo Mã nhiều loại hóa đơn.Cột 3 “Ký hiệu mẫu mã hóa đơn”: phần mềm sẽ tự nhảy đầm Mã một số loại hóa đơn nhưng chỉ hiển thị “01GTKT” hoặc “02GTTT” có nghĩa là ký hiệu của mẫu mã hóa solo GTGT hoặc hóa đơn bán sản phẩm tùy theo gạn lọc ban đầu. đề nghị điền nốt hậu tố theo như đúng ký hiệu mẫu mã hóa đơn của doanh nghiệp, lấy tin tức ở góc yêu cầu của hóa 1-1 đầu ra loại đầu tiên.

Ví dụ: Hóa solo GTGT điện tử với in theo mẫu mã lần 1 thì đang điền là 01GTKT0/001.

Cột 4 “Ký hiệu hóa đơn”: Điền cam kết hiệu của hóa solo trên hóa đối chọi đầu ra của doanh nghiệp, lấy tin tức ở góc đề nghị của hóa đối chọi dòng thứ 2.Cột 5 “Tổng số”: Phần mềm tự động hóa tổng hợp tác dụng (không phải điền).Cột “Số tồn đầu kỳ”:Cột 6 “Từ số”: Điền số hóa đối kháng chưa lập nhỏ tuổi nhất của kỳ thuế trước.Cột 7 “Đến số”: Điền số hóa đơn lớn nhất trong những hóa đơn đã làm thông báo sử dụng hóa đơn.

Ví dụ: doanh nghiệp A thông tin phát hành với ban ngành thuế 500 số hóa solo thì số hóa đơn sau cùng là 0000500 → điền 0000500 vào cột này.

Cột số 8 và 9 “Số mua/phát hành vào kỳ”:Là số hóa 1-1 GTGT đặt thiết lập mà vào kỳ tính thuế doanh nghiệp lớn đã làm thông tin phát hành hóa đơn, hoặc số hóa đơn bán hàng mà vào kỳ doanh nghiệp đã sở hữu của đưa ra cục thuế.

Xem thêm: Teechip Là Gì? Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Teechip 2021】Hướng Dẫn Chi Tiết Từ A

Ví dụ: công ty lớn B vào quý này bắt đầu đặt download và làm thông báo phát hành với ban ngành thuế 300 số hóa đối chọi thì điền:

Cột 8: 0000001

Cột 9: 0000300

Nếu trong kỳ công ty không xây dựng hóa 1-1 GTGT hoặc không thiết lập hóa đơn bán sản phẩm của bỏ ra cục thuế thì 2 cột này quăng quật trống.Cột 10, 11, 12 “Tổng số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy”: Phần mềm tự động hóa tổng hợp.Cột số 13 “Số lượng hóa 1-1 đã sử dụng”: Điền con số hóa đối chọi đã xuất ra, không bao hàm các số đã xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ.

Cột 13 = Số hóa đối chọi sử dụng sau cùng trong kỳ – Số hóa đối chọi sử dụng đầu tiên trong kỳ + 1 – Số hóa 1-1 xóa bỏ, mất, hủy. 

Cột 15 “Số Xóa bỏ”: Số hóa đối kháng đã lập nhưng vì sai sót đề xuất phải xóa bỏ (phải điền đầy đủ tất cả các số hóa đơn xóa bỏ).Cột 17 “Số Mất”: Số hóa 1-1 đã lập nhưng lại bị mất.Cột 19 “Số Hủy”: hồ hết hóa đơn trước đó chưa từng sử dụng (lập) bắt buộc hủy theo biện pháp do Hoá đối chọi đặt in bị in sai, in trùng, in thừa cần được hủy trước lúc thanh lý hợp đồng để in hoá đơn, công ty giải thể, chia tách, sáp nhập, … không liên tiếp sử dụng hóa đơn. Phải thành lập hội đồng hủy, có đưa ra quyết định hủy và đề nghị thông báo công dụng hủy với ban ngành thuế.Chú ý: khi đưa các số hóa đơn xóa bỏ, mất hoặc hủy vào ứng dụng HTKK bắt buộc gõ đủ 7 chữ số của một số ít hóa solo và thực hiện dấu chấm phẩy “;” để phân làn giữa những số, không sử dụng dấu cách.Cột 14, 16, 18 “Số lượng”: Phần mềm tự động hóa tổng hợp từ những số hóa đơn được điền vào những cột 15, 17, 19.Cột 20, 21, 22 ” Tồn cuối kỳ”: Phần mềm tự động hóa tổng hợp (không cần điền).Người thay mặt đại diện theo quy định của Doanh nghiệp: Nhập thương hiệu Giám đốcNgười lập biểu: Nhập tên người lập biểuNgày lập báo cáo: mang định là ngày hiện nay tại, hoàn toàn có thể sửa tuy nhiên không được lớn hơn ngày hiện nay tại.

Bước 3: chọn “Ghi”, nếu bao gồm lỗi ứng dụng sẽ tự động thông báo.

Bước 4: giả dụ thành công, chọn “Kết xuất XML” để kết xuất report nộp đến cơ quan liêu Thuế.

Đại lý thuế Việt An hỗ trợ dịch vụ Kê toán thuế trọn gói, quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất!