Cách Sử Dụng Đảo Ngữ Trong Tiếng Anh

Đảo ngữ là một trong những trong những cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, thường xuất hiện trong văn nói cũng như các bài xích kiểm tra, bài thi.Tuy nhiên không phải ai ai cũng nắm rõ được các kết cấu đảo ngữ (Inversion). Bởi vì thế, để cung cấp các chúng ta cũng có thể dễ dàng học hành và thao tác làm việc với kết cấu ngữ pháp này, Step Up sẽ tổng hợp các dạng đảo ngữ (Inversion) thường chạm chán trong tiếng anh,ví dụ minh họa và bài xích tập kèm theo. Hy vọng bài viết dưới đây sẽ có ích với những bạn.

Bạn đang xem: Cách sử dụng đảo ngữ trong tiếng anh


Cấu trúc đảo ngữ

Đảo ngữ là gì?

Trong giờ Anh inversion là gì, được hiểu như thế nào? cấu trúc đảo ngữ (Inversion) là ngôi trường hợp các phó từ ko đứng ngơi nghỉ vị trí thông thường của nó cơ mà được hòn đảo lên đứng sinh sống đầu câu, nhằm nhấn khỏe khoắn vào hành động của chủ ngữ.

Trong trường vừa lòng đó, ngữ pháp sẽ cầm cố đổi, phó từ đi đầu câu, tiếp đến là trợ động từ rồi new đến công ty ngữ và đụng từ chính. Cùng xem ví dụ về đảo ngữ (Inversion) trong tiếng Anh sau đây nhé.

*

đảo ngữ là gì? – inversion

Ví dụ về hòn đảo ngữ:

I have never seen such an interesting movie.

= Never have I seen such an interesting movie.

(Tôi không bao giờ coi một tập phim thú vị cho thế)


download Ebook gian lận Não phương thức – Hướng dẫn biện pháp học giờ đồng hồ Anh thực dụng, dễ dàng dàng cho những người không có năng khiếu sở trường và mất gốc. Hơn 205.350 học tập viên đã áp dụng thành công với quãng thời gian học hoàn hảo này.
TẢI NGAY

Các cấu tạo đảo ngữ trong giờ đồng hồ Anh (12 cấu trúc)

1.1 kết cấu đảo ngữ cùng với NO và NOT

Cấu trúc:

No + N + Auxiliary + S + Verb (inf)

Not any + N + Auxiliary + S + Verb (inf)

Ví dụ về đảo ngữ:

No pencils shall she lend you from now on. 

= Not any pencils shall she lend you from now on. 

(Từ bây giờ cô ấy sẽ cấm đoán bạn mượn bất cứ cái cây bút chì như thế nào nữa nào nữa.)

1.2 cấu trúc đảo ngữ với các cụm từ đi kèm với NO

At no time: trước đó chưa từng bao giờ.In no way: không còn cách nào.On no condition: tuyệt vời không.On no account: không vì bất cứ lí bởi vì gì.Under/ In no circumstances: trong bất kể hoàn cảnh nào thì cũng không.For no reasons = On no account: ko vì bất kể lí vị gì.No longer: không thể nữa

Ví dụ về hòn đảo ngữ:

She never knows our secrets.

= At no time does she know our secrets.

(Cô ấy đã chẳng bao giờ biết được những kín của bọn chúng tôi).

Tommy recognized in doing that thing truely.

= In no way did Tommy recoggnize in doing that thing wrongly.

(Không đời nào Tommy thừa nhận làm điều này sai đâu).

His teacher never accepted him khổng lồ cheat in exams.

= Under/In no circumstances did his teacher accept him to cheat in exams.

(Bất cứ yếu tố hoàn cảnh nào thì gia sư của anh ấy cũng không gật đầu việc anh ấy quay cóp trong khi làm bài bác thi cả).

Mary no longer worked as a secretary in that company. She found an other job.

= No longer did Mary work as a secretary in that company. She found an other job.

(Mary không còn hỗ trợ thư ký nữa. Cô ấy đang tìm được quá trình khác rồi).

1.3 Đảo ngữ với những trạng từ phủ định: Never, Rarely, Seldom, Little> Hardly, Ever,…

*

Cấu trúc:

Never/ Rarely/ Seldom /Little/ Hardly ever + Auxiliary + S + V

Ví dụ về đảo ngữ:

He will never buy it again.

= Never will he buy it again.

(Anh ấy đã không lúc nào mua nó thêm 1 lần nào nữa).

I have rarely talked to stranger since I met them in the first time.

= Rarely have I talked to stranger since I met them in the first time.

(Hiếm lúc tôi nói chuyện với fan lạ khi tôi gặp mặt họ lần đầu tiên tiên).

Justin seldom reads comic.

= Seldom does Justin read comic.

Xem thêm: Nhân Viên Công Nghệ Thông Tin, Các Vị Trí Việc Làm Ngành Công Nghệ Thông Tin

(Hiếm khi Justin gọi truyện tranh).

1.4 Đảo ngữ cấu tạo No sooner…than

Cấu trúc:

No sooner + auxiliary + S + V + than + S + V

Ví dụ về đảo ngữ:

No sooner did Tom stand up than the bomb exploded.

(Không bao lâu sau thời điểm Tom vừa mới vực lên thì trái bom phát nổ).

1.5 Đảo ngữ cùng với câu điều kiện

*

Trong đảo ngữ (Inversion) cùng với câu điều kiện họ có 3 dạng:

1.5.1 Câu điều kiện loại 1:

If-clause = Should +S + V…

Ví dụ về kết cấu đảo ngữ:

If I come late, I will miss the plane. 

= Should I come late, I will miss the plane.

(Nếu tôi đến muộn, tôi có khả năng sẽ bị nhỡ chuyến bay )

If they lend me some money, I will buy a new car.

= Should they lend me some money, I will buy a new car.

(Nếu họ đến tôi mượn tiền, tôi sẽ thiết lập một chiếc xe hơi mới )

1.5.2 Câu đk loại 2:

If-clause = Were S + to-V/ Were + S…

Ví dụ về cấu trúc đảo ngữ:

If I were you, I would buy this dress.

= Were I you, I would buy this dress. 

(Nếu tôi là bạn, tôi sẽ mua chiếc váy đầm đó)

If Linda knew him, She would invite him to her birthday party 

= Were Linda khổng lồ know him, She would invite him khổng lồ her birthday party

(Nếu Linda biết anh ta, cô ấy vẫn mời anh ta mang lại buổi sinh nhật)

1.5.3 Câu điều kiện loại 3: 

If-clause = Had + S + V­­3

Ví dụ về cấu trúc đảo ngữ:

If my sister had studied harder, she would have passed the test.

= Had my sister studied harder, she would have passed the test.

(Nếu chị gái của tôi chịu khó học, cô ấy vẫn vượt qua bài xích kiểm tra)

1.6 cấu tạo đảo ngữ cùng với No where

Nowhere + Auxiliary + S + V (inf)

Ví dụ về đảo ngữ

No where can you buy the rice as delicious as those in VietnamNo where bởi they feel as difficult as they vày this task

1.7 Đảo ngữ such that

Such + be + N + that …

Ví dụ về hòn đảo ngữ:

Film was interesting that I could not take my eyes off it.

= Such an interesting film that I could not take my eyes off it.

(Phim thú vị mang đến nỗi tôi tất yêu rời mắt ngoài nó)

1.8 Đảo ngữ cùng với Not only…but…also

Cấu trúc:

Not only + Auxiliary + S + V but…. Also….

Ví dụ:

She is not only rich but also beautiful.

= Not only is she rich but also beautiful.

(Cô ấy ko chỉ phong lưu mà còn vô cùng xinh đẹp)

You don’t only dance well but you also play musical instruments perfectly.

= Not only vị you dance well but you also play musical instruments perfectly.

(Bạn không những nhảy xuất sắc mà đùa nhạc nỗ lực cũng trả hảo)

*

1.9 Đảo ngữ với until/till

Not until/till + clause/adv of time + trợ động từ + S + V

Ví dụ:

He didn’t know that he had lost his wallet till I told him

= Not until/ till I told him did he know that he had lost his wallet

(Cho tới khi tôi nói cùng với anh ta, anh ta mới biết rằng mình bị mất ví)

1.10 Đảo ngữ với So

So + adj + be + S + that …

Ví dụ:

Film was interesting that I could not take my eyes off it.

= So interesting was film that I could not take my eyes off it.

(Phim thú vị cho nỗi tôi cấp thiết rời mắt khỏi nó)

1.11 Đảo ngữ cùng với Only

ONLY AFTER + N/Ving/clause + V-aux + S + V : chỉ với sau khi

Ví dụ:

We can go only after dinner

= Only after dinner can we go.

(Chúng tôi rất có thể đi chỉ sau bữa tối)

He can play only after completing his task

= Only after completing his task can he play. 

(Anh ấy hoàn toàn có thể chơi chỉ với sau khi xong nhiệm vụ, công việc của anh ta)

ONLY BY + N/Ving + V-aux + S + V: Chỉ bằng cách

Ví dụ:

You can solve this problem only by discusssing

= Only by discuss can you solve this problem. 

(Bạn rất có thể xử lý vụ việc này chỉ bởi vì cuộc thảo luận)

ONLY IF clause + V-aux + S + V: Chỉ khi, nếu

Ví dụ:

I would do this only if my parents agreed

= Only if my parents agreed would I bởi this.

(Tôi đang làm vấn đề đó chỉ khi nếu mái ấm gia đình tôi đang đồng ý)

ONLY IN THIS/THAT WAY + V-aux + S + V: Chỉ bằng phương pháp này/đó

Ví dụ:

Our plan runs only in this way

= Only in this way does our plan run.

(Kế hoạch của mình chỉ chạy với phương pháp này)

ONLY THEN + V-aux + S + V: Chỉ mang đến lúc đó

Ví dụ:

He knew me only then

= Only then did he know me.

(Chỉ mang lại lúc kia anh ấy biết tôi)

ONLY WHEN + clause + V-aux + S + V: Chỉ cho khi

Ví dụ:

She noticed that her bowl was broken only when She filled it.

= Only when she filled her bowl did she notice that it was broken.

(Chỉ cho đến khi cô ấy đang đổ đầy bát của chính mình cô ấy mới phân biệt rằng nó đã trở nên hỏng)

ONLY WHEN có thể được sửa chữa thay thế bằng NOT UNTIL

Not until she filled her bowl did she notice that it was broken. (She didn’t notice that her bowl was broken until She filled it.)

1.12 Đảo ngữ với Only

Đây là một trong những dạng hình thức đảo ngữ với with thus, then, there,now, here

Chỉ được đảo ngữ khi công ty ngữ là danh từ, không hoán chuyển khi chủ ngữ là đại từ.

Ví dụ:

There comes the taxi. = There it comes. (Xe xe taxi đã tới rồi.)

Bài tập về câu đảo ngữ trong giờ đồng hồ Anh

Bài 1: Viết lại những câu sau làm thế nào để cho nghĩa không thay đổi (Sử dụng cấu trúc đảo ngữ Inversion):

1. She wasted all her money. She even borrowed some from her brother

=> Not only_______________________________________________________

2. I had hardly arrived the company when the telephone rang.

=> No sooner _____________________________________________________

3. She had only just put the phone down when her boyfriend rang back.

=> Hardly _______________________________________________________

4. Tom didn’t finish his thử nghiệm until the bell rang.

=> Not until ______________________________________________________

5. I have never seen movie as boring as this one.

=> Never ________________________________________________________

Bài 2: Chọn câu trả lời đúng:

1. Tom promised that he would never/ never would he tell this secrets.

2. Not until it was too late She remembered / did she remember hotline me.

3. Only when I have arrived / have I arrived can they start the program

4. Only after checking ten times She was/was she certain of my answer.

5. At no time he was aware/was he aware of anything unusual.

*
Đáp án:

Not only did she waste all her money but she also borrowed some from her brother2.No sooner had I arrived the company than the phone rang. Hardly had she put the phone down when her boyfriend rang back. Not until the bell rang did Tom finish his test. Never have I seen movie as boring as this one. He would never did she remember I have arrived was she was he aware