Mệnh đề group by

Nhóm những dòng dữ liệu có cùng quý hiếm giúp dữ liệu được truy vấn một cách hiệu quả. Để làm cho được vấn đề đó trong SQL, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh GROUP BY.

Bạn đang xem: Mệnh đề group by

1. Ý nghĩa của nhóm BY

Câu lệnh GROUP BY nhóm các dòng bao gồm cùng giá trị vào các dòng cầm tắt, giống như tìm thấy số lượng quý khách hàng trong mỗi quốc gia.

Câu lệnh GROUP BY thường được sử dụng với các hàm tổng phù hợp (COUNT(), MAX(), MIN(), SUM(), AVG()) để nhóm những tập tác dụng vào một hoặc các cột.

Xem thêm: Cách Chơi Lux - Hướng Dẫn Hiệu Quả, Mùa 10 Từ A

Cú pháp:

SELECT tên cột

FROM tên bảng

WHERE điều kiện

GROUP BY thương hiệu cột

ORDER BY tên cột;

2. Lấy một ví dụ GROUP BY

Để tiến hành ví dụ này, bạn phải nhập cơ sở dữ liệu mẫu Northwind vào SQL hệ thống Management Studio. Hãy xem nội dung bài viết hướng dẫn ngay bên dưới đây:

Tham khảo: Hướng dẫn tải và setup dữ liệu mẫu mã Northwind trong SQL vps Management Studio

Câu lệnh SQL sau đây sẽ liệt kê số lượng khách hàng trong mỗi quốc gia:

SELECT COUNT(CustomerID), Country

FROM Customers

GROUP BY Country;

*

Câu lệnh SQL dưới đây sẽ liệt kê số lượng người tiêu dùng trong mỗi quốc gia, sắp xếp từ cao đến thấp:

SELECT COUNT(CustomerID), Country

FROM Customers

GROUP BY Country

ORDER BY COUNT(CustomerID) DESC;

*

3. Lấy ví dụ như GROUP BY với JOIN

Câu lệnh SQL sau đây sẽ liệt kê số lượng deals của từng nhân viên:

SELECT Employees.LastName AS Name, COUNT(Orders.OrderID) AS NumberOfOrders FROM Orders

LEFT JOIN Employees ON Orders.EmployeeID = Employees.EmployeeID

GROUP BY LastName;

*

Mong rằng những share trên phía trên sẽ hữu ích với bạn đọc. Trong câu chữ tiếp theo, bọn họ sẽ thường xuyên với mệnh đề HAVING, thường được sử dụng với GROUP BY, đừng quên đón đọc tại BAC"s Blog.

Nguồn tham khảo:https://www.w3schools.com/

Nhu cầu huấn luyện và đào tạo doanh nghiệp

BAClà solo vị huấn luyện và giảng dạy BA trước tiên tại Việt Nam. Đối tác bằng lòng củaIIBAquốc tế. Ngoài những khóa học public,BACcòn có các khóa học in house dành cho từng doanh nghiệp. Chương trình được thiết kế theo phong cách riêng theo yêu mong của doanh nghiệp, góp doanh nghiệp giải quyết và xử lý những khó khăn và support phát triển.