Cách Sử Dụng However Và Although

1 Cách sử dụng although, despite, in spite of, however,…2 giải pháp chuyển trường đoản cú although/though lịch sự despite/inspite of

Cách gửi từ however lịch sự although là ngôn từ cơ bản trong chương trình học giờ đồng hồ Anh với thường chạm chán ở phần thay đổi câu làm sao cho nghĩa không núm đổi. Bọn họ cũng sử dụng hai từ bỏ however cùng although trong văn phong tiếp xúc để né lặp từ trong câu hay để cho câu nói thêm phong phú và đa dạng hơn. Trong nội dung bài viết này chúng tôi chia sẻ đến quý chúng ta đọc không thiếu thốn thông tin, chi tiết và ví dụ minh hoạ của từ however cùng although. Qua đó shop chúng tôi mách bạn cách chuyển đổi câu thân hai tự này. Hi vọng các bạn sẽ đọc kĩ và áp dụng một cách chủ yếu xác.

Bạn đang xem: Cách sử dụng however và although

Cách sử dụng although, despite, in spite of, however,…

Cụm từ với mệnh đề chỉ sự tương phản: in spite of/ despite và although


a. Nhiều từ chỉ sự tương phản: in spite of/ despite (mặc dù/bất chấp). -Chúng ta thực hiện cụm trường đoản cú in spite of hoặc despite trước một danh trường đoản cú hoặc một cụm danh từ. in spite of /despite + noun/ noun phrase/ gerund phrase, clause (mệnh đề) Ví dụ:


*
*
*

Trời vẫn mưa, mặc dù nhiên, họ vẫn đi thiết lập sắm=> tuy vậy trời vẫn mưa nhưng lại họ vẫn đi cài đặt sắm


Tiếng Anh: It is rainy, however, they are going shopping

=> Although It’s rainy, they are going shopping

Cấu trúc Cách chuyển từ however thanh lịch although:

Mệnh đề 1, however, Mệnh đề 2 => Although Mệnh đề 1, mệnh đề 2

Chúng tôi vừa chia sẻ đến quý bạn đọc Cách đưa từ however lịch sự although cùng định nghĩa, ví dụ cụ thể về các từ nối. Đây là một trong những nội dung cơ phiên bản mà bất kỳ người học tập tiếng Anh nào cũng phải nạm thật chắc, bởi vì vậy chúng tôi hi vọng nội dung bài viết này để giúp đỡ ích các cho bạn. Nếu như bạn cần thêm thông tin hay là muốn dịch thuật tài liệu tiếng Anh thanh lịch nhiều ngôn ngữ khác, hãy tương tác với công ty chúng tôi ngay nhằm được hỗ trợ kịp thời.

Xem thêm: Cách Cài Lại Toàn Bộ Máy Tính Windows Về Trạng Thái Ban Đầu Đơn Giản, Hiệu Quả

Luyện tập

Exercise 1: Choose the best answer to complete these sentences. 1. _______ he likes chocolate, he tries not to eat it. A. As B .though C. Since D. Despite

4. ________________ her lack of hard work, she was promoted. A. Because B. Even though C. In spite of D. Despite of 5. She left him _______________ she still loved him. A. Even if B. Even though C. In spite of D. Despite 6. Last night we came to the show late _______the traffic was terrible. A. Although B. Despite C. & D. Because 7. _______there is a lot of noise in the city, I prefer living there. A. Despite B. In spite of C. Because of D. Though 8. _______ the weather, we went sailing. A. Despite B. In spite of C. Although D. A and B 9. _______Hudson led early, he lost the race. A. Though B. Although C. Even though D. All are correct 10. In spite of not speaking French, Mike decided lớn settle in Paris. A. Even though Mike didn’t speak French, but he decided to lớn settle in Paris. B. Mike decided to lớn settle in Paris despite he didn’t speak French. C. Mike decided to settle in Paris though the fact that not speaking French. D. Although Mike didn’t speak French; he decided to settle in Paris. 11. Mr. Bố was late for the meeting though he took a taxi. A. Even though taking a taxi, Mr. Tía was late for the meeting. B. In spite of taking a taxi, but Mr. Ba was late for the meeting. C. Mr. Tía was late for the meeting despite the fact he took a taxi. D. Mr. Cha was late for the meeting although having taken a taxi. 12. We came to the meeting on time though the traffic was heavy. A. Despite the traffic was heavy; we came to the meeting on time. B. In spite of the heavy traffic, we came to lớn the meeting on time. C. Even though the heavy traffic, we came lớn the meeting on time. D. Although the traffic was heavy, but we came to lớn the meeting on time. 13. Although he took a taxi, Bill still arrived late for the concert. A. Bill arrived late for the concert whether he took a taxi or not. B. Bill arrived late for the concert because of the taxi. C. In spite of taking a taxi, Bill arrived late for the concert. D. Bill took a taxi to lớn the concert, but he couldn’t catch it. 14. Although she is rich, she can’t afford to lớn buy the car. A. She doesn’t have enough money to lớn buy the car she likes. B. Rich as she is, she can’t afford to lớn buy the car

B. In spite feeling tired, Sue stayed up late talking to lớn Jill. C. Sue wouldn’t feel tired despite staying up late talking khổng lồ Jill. D. Sue stayed up late talking to lớn Jill. As a result, she was tired. 16. Even though Trung had a bad cold, he went khổng lồ the concert. A. In spite of his bad cold, Trung went to the concert. B. Trung had a bad cold because he went khổng lồ the concert. C. Trung went to lớn the concert despite of having a bad cold. D. Trung had a bad cold. However, he went to the concert. 17. _____it was raining heavily he went out without a raincoat. A. In spite B. In spite of C. However D. Although 18. _____he wasn’t feeling very well; Mr. Graham went to lớn visit his aunt as usual. A. Although B. However C. Therefore D. Still 19. He was offered the job______ his qualifications were poor. A. Despite B. In spite of C. Even though D. Whereas 19. ______ we were in town, we often met him. A. For B. Although C. So D. When 20. She didn’t get the job ____ she had all the necessary qualifications. A. Because B. Although C. So D. But 21. I could not eat ____ I was very hungry. A. Even though B. In spite C. Despite D. In spite the fact that 22. In spite _____, the baseball game was not cancelled. A. The rain B. Of the rain C. It was raining D. There was a rain 23. ______ he had enough money, he refused to lớn buy a new car. A. In spite B. In spite of C. Despite D. Although 24. ______, he walked lớn the station. A. Despite being tired B. Although to be tired C. In spite being tired D. Despite tired 25. The children slept well, despite _____. A. It was noise B. The noise C. Of the noise D. Noisy 26. She left him __________ she still loved him. A. Even if B. Even though C. In spite of D. Despite 27. _______ her lack of hard work, she was promoted. A. In spite B. Even though C. In spite of D. Despite of 28. _______ they are brothers, they bởi not look like. A. Although B. Even C. Despite D. In spite of

Exercise 2: Combine these sentences using though, although, even though

Lion dancing is very popular in vietnam. My friend Anna doesn’t enjoy it.

______________________________________________________________

2. Bob always walks to school. He is living in the city.

______________________________________________________________ 3. My house is near the beach. I rarely go swimming. ______________________________________________________________ 4. My brother is working in Ha Noi. He comes trang chủ on every public holiday. ______________________________________________________________ 5. Paul is an Australian, he enjoys Vietnamese New year. ______________________________________________________________ 6 Most children go to see the firework show, Linh và Mai stay trang chủ watching TV. ______________________________________________________________ 7. Nick used lớn smoke. He seems khổng lồ be in good health. ______________________________________________________________ 8. I couldn’t sleep. I was tired. ______________________________________________________________ 9. Henry’s friend is a millionaire. He hates spending money. ______________________________________________________________ 10. We couldn’t get tickets. We queued for an hour. ______________________________________________________________

Liên hệ với chuyên viên khi buộc phải hỗ trợ

Quý người tiêu dùng cũng hoàn toàn có thể liên hệ cùng với các chuyên viên dịch thuật tiếng Anh của công ty chúng tôi khi cần cung ứng theo các thông tin sau

Bước 2: Gửi phiên bản scan tư liệu (hoặc hình chụp hóa học lượng: không trở nên cong vênh thân phần trên cùng phần dưới của tài liệu) theo các định dạng PDF, Word, JPG vào email info