scroll-to-target-tracking#onClick" data-label="Scroll to top" data-target-selector="#page-body"> Scroll to top Kezz Bracey Jul 29, 2015 Dưới đây là ba cách để thiết lập các chế độ xem trước các trang web địa phương, trong vòng 60 giây! Trước tiên, chúng ta sẽ xem xét Prepros, Sau đó chúng ta sẽ sử dụng BrowserSync với Gulp" /> scroll-to-target-tracking#onClick" data-label="Scroll to top" data-target-selector="#page-body"> Scroll to top Kezz Bracey Jul 29, 2015 Dưới đây là ba cách để thiết lập các chế độ xem trước các trang web địa phương, trong vòng 60 giây! Trước tiên, chúng ta sẽ xem xét Prepros, Sau đó chúng ta sẽ sử dụng BrowserSync với Gulp" />

PREPROS 7

post-promotion-placement#checkSidebarAdDisplayCondition" data-controller="scroll-position sticky-ad post-promotion-placement ">
scroll-to-target-tracking#onClick" data-label="Scroll to top" data-target-selector="#page-body"> Scroll to đứng top
*
Kezz Bracey Jul 29, 2015

Dưới đấy là ba phương pháp để thiết lập các cơ chế xem trước những trang web địa phương, trong khoảng 60 giây! Trước tiên, bọn họ sẽ để ý Prepros. Sau đó họ sẽ áp dụng BrowserSync cùng với Gulp. Cuối cùng, chúng ta sẽ chu đáo XAMPP. Vậy là xong.

Bạn đang xem: Prepros 7


*


Ba phương pháp xem trước trang web địa phương

1. PreprosCài đặt với chạy vận dụng prepros mang đến hệ quản lý của bạn. Kéo thư mục dự án trang web tĩnh của khách hàng vào giao diện. Bấm chuột phải vào thương hiệu của dự án và chọn Open preview để mở chính sách xem trước.

2. BrowserSync

Tại thư mục dự án của bạn, chạy mã npm init, sau đó cài đặt BrowserSync và Gulp cùng với mã sudo npm install gulp browser-sync –save-dev. Chế tác một file gulpfile.js cùng với mã tương xứng trong kia (tải tệp tin tài nguyên để trợ giúp cho phần này). Chạy mã gulp browser-sync.

3. XAMPP

Đối với dự án công trình sử dụng PHP thiết đặt XAMPP cho hệ điều hành và quản lý của bạn. Đặt "yourprojectfolder" bên phía trong thư mục "htdocs" của XAMPP, tiếp nối chạy XAMPP và ban đầu dịch vụ Apache cùng MySQL.

Mở một trình phê chuẩn và tới localhost/yourprojectfolder. Chính là nó!

Tài nguyên hữu ích

Tìm đọc thêm về chạy trang web cục bộ trên Envato Tuts +.


Advertisement
XAMPPPreprosBrowserSyncGulp.js
Did you find this post useful?
post-vote#like"> Yes post-vote#dislike"> No
Would you lượt thích to provide feedback (optional)?
post-vote#noThanks">Cancel post-vote#sendFeedback">Submit
Want a weekly e-mail summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly e-mail summary of all new Web thiết kế tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Viagra 25Mg, Công Dụng & Liều Dùng Hello Bacsi


Sign up
*

Kezz Bracey
Hi there. I"m a designer và coder who works in the areas of web design / development, game development and digital art. In the web space I"m a front end all rounder but I have a particular specialization in theme creation, no matter the platform. I also love finding the latest most efficient, user focused design và dev techniques of the day.In game development I"m addicted lớn playing with every different engine, toolset & framework I can find. In digital art I love everything from painting to lớn vector work to pixel art to 3d modelling.In short, if it"s creative & you can make it digitally, I love it.
Advertisement
Download Attachment
Advertisement
Advertisement
Looking for something lớn help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to lớn help get you started.
*

WordPress Themes
From $13
*

Magento Themes
From $17
ECommerce Websites
From $16
HTML5 Templates
From $4
Unlimited DownloadsFrom $16.50/month
Get access to over one million creative assets on Envato Elements.
Over 9 Million Digital Assets
Everything you need for your next creative project.
Create Beautiful Logos, Designs & Mockups in Seconds
Design like a professional without Photoshop.
Join the Community
mô tả ideas. Host meetups. Lead discussions. Collaborate.
quick-links#toggleQuickLinks">Quick LinksExplore popular categories
Curated design AssetsCurated Web kiến thiết AssetsWeb Themes & TemplatesVideoPlaceitCurated video clip AssetsCurated Presentation AssetsFree ToolsElementsTuts+
Envato Tuts+
page-footer#toggleFooterSection" href="javascript:void(0);">
About Envato Tuts+
Terms of Use
Advertise
Join our Community
page-footer#toggleFooterSection" href="javascript:void(0);">
Teach at Envato Tuts+
Translate for Envato Tuts+
Forums
Help
page-footer#toggleFooterSection" href="javascript:void(0);">
FAQ
Help Center
30,847
Tutorials
1,316
Courses
50,290
Translations