Cách sử dụng từ spend

Trong giờ đồng hồ Anh, lúc hy vọng biểu đạt bài toán tiêu hao thời gian, tiền bạc cho một Việc gì, bọn họ thường xuyên sử dụng cấu Cấu trúc It take với Spend. Bởi 2 kết cấu này có nghĩa tương tự nhau.

Bạn đang xem: Cách sử dụng từ spend

*
*

Công thức: It take (somebody) + time + lớn vị sth

= Sometoàn thân spend(s) + time + doing sth

Ví dụ:

It took me 3 days to finish that computer game.

(Tôi đã phá đảo trò đùa điện tử trong tầm 3 ngày.)

= I spent 3 months fixing my house.

(Tôi đã không còn 3 tháng nhằm sửa hoàn thành công ty.)

Cấu trúc: S + spend(s) + time / money + on + N/doing sth

= S + waste(s) + time / money + on + N/doing sth

Ví dụ:

He spent a great giảm giá khuyến mãi of money on book.

= (Anh ấy dành riêng một khoản tiền đáng chú ý vào sách.)

~ He wasted a great khuyến mãi of money on book.

(Anh ấy tốn một khoản tiền đáng chú ý vào sách.)

► Một số cấu tạo khác với spend

Cấu trúc: S + (spend) + money + on doing something

Ví dụ:

My father spent a lot of money on repairing the pool.

= (Bố tôi vẫn đưa ra rất nhiều chi phí nhằm sửa lại hồ bơi.)

Cấu trúc: S + (spend) + time + in doing something

Ví dụ:

My brother has spent a lot of time in playing football.

= (Anh trai tôi dành riêng không ít thời gian nhằm nghịch đá bóng.)

NOTE: Spkết thúc được dùng để làm chỉ bài toán sử dụng tích điện, cố gắng nỗ lực cho tới tận Lúc hết sạch.

Cấu trúc: S + spover + something + on + something

Ví dụ:

I tend khổng lồ spend too much effort on unimportant matter.

= (Tôi có xu hướng dành không ít sự cố gắng nỗ lực vào đều vấn đề ko quan liêu trọng)

Cấu trúc: Spover itself = stop (dừng lại)

Ví dụ:

Fortunately, the covid 19 finally spent itself.

= (May mắn cụ, đại dịch covid 19 vẫn ngừng lại)

Bài tập về kết cấu it take

Bài tập: Viết lại câu sử dụng kết cấu it take

1/ We often spend 30 minutes reviewing our lesson before class.

2/ I spend two hours doing my home work everyday.

Xem thêm: Từ Điển Cambridge Tiếng Tây Ban Nha In English, Tiếng Tây Ban Nha

3/ It takes Jess 30 minutes to remove her makeup everyday.

4/ I spent one hour and 40 minutes watching “EXIT” movie in the cinema.

5/ They used khổng lồ walk khổng lồ school in half an hour.

6/ Son Naeun spent 5 days visiting Danang.

7/ She spends 20 minutes washing her dog every week.

Đáp án tsi mê khảo

1/ It takes us 30 minutes to nhận xét our lesson before class.

2/ It takes me two hours each day to lớn do my homework.

3/ Jess spends 30 minutes removing her makeup everyday

4/ It took me one hour and 40 minutes lớn watch “EXIT” movie in the cinema.

5/ It took them half an hour lớn walk khổng lồ school.

6/ It took Son Naeun 5 days to visit Danang.

7/ It took her 20 minutes khổng lồ wash her dog every week.

Để phát âm cùng ghi nhớ lâu dài nội dung bài học, hãy luyện tập thật các dạng bài bác tập tương quan mang đến kết cấu it take và spend này nhé. Chúc các bạn học tập tốt!