Cách Sửa Lỗi 207 Trong Pascal

*

Bạn đang xem: Cách sửa lỗi 207 trong pascal

*

*

Chào mừng các bạn lép thăm Website www.phaleteo.com của chúng tôi, bboomersbar.com xin chúc toàn bộ hồ hết tín đồ được nhiều niềm vui và mai mắn!

Xem thêm: Nhận Tiền Moneygram Ở Đâu - Chuyển Tiền Quốc Tế Moneygram

*
Hiện bao gồm 0 SP.. vào giỏ hàng
*

Lúc thao tác với bất cứ một ngôn ngữ lập trình làm sao, Việc gọi biết rõ các thông tin lỗi siêu quan trọng đặc biệt. Đối với những người đã học tập ngôn từ đó, vào quy trình thao tác làm việc bắt buộc tránh khỏi thao tác không nên sinh lỗi. Việc hiểu ra ý nghĩa các thông báo lỗi để giúp cho vấn đề sửa chưng trình được nkhô giòn hơn, giúp cho người học tập nắm rõ hơn các bước bản thân có tác dụng. Đối với những người viết ứng dụng, ý nghĩa sâu sắc những lỗi hình thành trong quy trình chạy chưng trình cũng khá đặc biệt quan trọng. Người thiết kế cần phải bắt những lỗi trong công tác nhằm có thể thông báo kịp lúc cho những người áp dụng, tránh vấn đề chưng trình bị ngắt, ko tiến hành tiếp được.

*

Việc học ngôn từ PASCALtrong nhà trường đã trở nên rộng rãi, do đó một tư liệu diễn đạt chi tiết cácthông báo lỗi trong PASCAL cũng rất cần thiết. Sau đó là tổng thể các thông báolỗi mà lại người tiêu dùng hoàn toàn có thể chạm chán khi thao tác làm việc cùng với môi trường PASCAL.

Các lỗi có mặt trongquy trình chạy chương trình (Runtime error)

Mã lỗi ý nghĩa

1 Invalid function number Sai số hiệu hàm

2 File not found Không tra cứu thấy file

3 Path not found Không search thấy con đường dẫn

4 Too many open files Mlàm việc vượt nhiềufile

5 File access denied Không truynhập được file

6 Invalid file handle Số hiệufile chưa hợp lệ

12 Invalid file access code Mã truy hỏi nhập filechưa hợp lệ

15 Invalid drive number Số hiệu thiếtbị chưa phù hợp lệ

16 Cannot remove sầu current directory Không thể xoá hoặc đưa thưmục hiện hành

17 Cannot rename across drives Không thể thay tên cáclắp thêm chéo cánh nhau

100 Disk read error Lỗi lúc gọi đĩa

101 Disk write error Lỗi khi ghi đĩa

102 File not assigned File chưa được chỉ định

103 File not open File chưa được mở

104 File not open for đầu vào File chưa đượcmở để mang dữ liệu

105 File not open for output File không đựoc mởnhằm xuất dữ liệu

106 Invalid numeric format Định dạng sốkhông hợp lệ

150 Disk is write-protected Đĩa đang rất được bo vệ chống ghi

151 Bad drive request struct length Độ to cấu trải nghiệm cấu trúclắp thêm sai

152 Drive not ready Thiết bị chưa sẵn sàng

154 CRC error in data Lỗi khám nghiệm độ dư vòng trongdữ liệu

156 Disk seek error Lỗi kiếm tìm tìm trên đĩa

157 Unknown media type Không biết hình dáng thiết bị

158 Sector Not Found Không tra cứu thấy sector được yêucầu

159 Printer out of paper Hết giấybên trên vật dụng in

160 Device write fault Lỗi ghi thiết bị

161 Device read fault Lỗi phát âm thiết bị

162 Hardware failure Lỗi phần cứng

200 Division by zero Lỗi phân chia cho 0

201 Range check error Lỗi tràn cỗ nhớ

202 Stachồng overflow error Lỗi tràn ngănxếp

203 Heap overflow error Lỗi tràn vùngghi nhớ Heap

208 Overlay manager not installed Quản lí tràn chưa được càiđặt

209 Overlay file read error Lỗi tràn lúc đọcfile

210 Object not initialized Đối tượngkhông được khởi tạo

211 call to lớn abstract method Lỗi call một phưngthức trừu tượng

212 Stream registration error Lỗi đăng kí dòngxuất nhập

204 Invalid pointer operation Con trỏ phxay toànkhông hợp lệ

205 Floating point overflow Tràn dấu phẩyđộng

206 Floating point underflow Tràn dấu phẩy động

207 Invalid floating point operation Phép toàn với số lốt phẩyhễ chưa hợp lệ

Các lỗi biên dịch(Compiler error)

Mã lỗi ý nghĩa 1 Out of memory Thiếu bộ nhớ lưu trữ 2 Identifier expected Thiếu chỉ định 3 Unknown identifier Không hiểu chỉ định và hướng dẫn 4 Duplicate identifier Trùng tên 5 Syntax error Lỗi cú pháp 6 Error in real constant Lỗi hằng số thực 7 Error in integer constant Lỗi hằng số nguyên ổn 8 String constant exceeds line Hằng xâu quá thừa một mẫu 9 Too many nested files Quá những file lồng nhau 10 Unexpected over of tệp tin Không kiếm tìm thấy xong xuôi file 11 Line too long File quá nhiều năm 12 Type identifier expected Không tìm thấy định nghĩa kiểu dáng 13 Too many open files Quá các file được msinh hoạt 14 Invalid file name Tên file không phù hợp lệ 15 File not found Không tìm kiếm thấy file 16 Disk full Đĩa đầy 17 Invalid compiler directive Dẫn hướng biên dịch chưa phù hợp lệ 18 Too many files Quá nhiều tệp tin 19 Undefined type in pointer def Chưa định nghĩa kiểu dáng của con trỏ 20 Variable identifier expected Không tìm kiếm thấy quan niệm trở thành 21 Error in type Lỗi hình trạng 22 Structure too large Cấu trúc quá to 23 Set base type out of range Kiểu cơ phiên bản bị tràn 24 File components may not be files or objects Các thành phần không Phải là tệp tin tốt object 25 Invalid string length Độ nhiều năm xâu chưa hợp lệ 26 Type mismatch Sai phong cách 27 Invalid subrange base type Kiểu quá kế chưa phù hợp lệ 28 Lower bound > than upper bound Cận dưới Khủng hn cận bên trên (nhỏ trỏ nhớ) 29 Ordinal type expected Không tìm thấy hình dáng thiết bị từ bỏ 30 Integer constant expected Không tra cứu thấy hằng số nguim 31 Constant expected Phải là hằng số 32 Integer or real constant expected Phải là số ngulặng Hay những số thực 33 Pointer Type identifier expected Phải là tư tưởng thứ hạng con trỏ 34 Invalid function result type Kiểu trả về của hàm không phù hợp lệ 35 Label identifier expected Phải là quan niệm nhãn 36 BEGIN expected Phải là BEGIN 37 END expected Phải là END 38 Integer expression expected Phải là diễn đạt của số nguyên 39 Ordinal expression expected Phải là diễn đạt của vươn lên là có sản phẩm công nghệ từ 40 Boolean expression expected Phải là thể biện của biến chuyển lô ghích 41 Oper& types vày not match Không hòa hợp hình trạng các tân oán hạng 42 Error in expression Lỗi màn biểu diễn 43 Illegal assignment Gán sai 44 Field identifier expected Phải là có mang trường 45 Object file too large Đối tượng tệp tin quá rộng 46 Undefined EXTERN Không có mang EXTERN 47 Invalid object file record Đối tượng bn ghi file chưa hợp lệ 48 Code segment too large Mã phân đoạn quá lớn 49 Data segment too large Dữ liệu phân đoạn quá lớn 50 DO expected Thiếu DO 51 Invalid PUBLIC definition Định nghĩa PUBLIC chưa hợp lệ 52 Invalid EXTRN definition Định nghĩa EXTERN không hợp lệ 53 Too many EXTRN definitions Quá nhiều khái niệm EXTERN 54 OF expected Thiếu OF 55 INTERFACE expected Phải là keywords INTERFACE 56 Invalid relocatable reference Tham mê chiếu tái định vị chưa hợp lệ 57 THEN expected Thiếu keyword THEN 58 TO or DOWNTO expected Phải là từ khóa TO hoặc DOWNTO 59 Undefined forward Biến tốt hàm không được quan niệm trước đó 60 Too many procedures Quá các lịch trình con 61 Invalid typecast Sai biểu đạt phong cách 62 Division by zero Lỗi phân chia cho 0 63 Invalid file type Kiểu file không hợp lệ 64 Cannot read or write vars of this type Không thể đọc hãy ghi phong cách tài liệu này 65 Pointer variable expected Phải là biến nhỏ trỏ 66 String variable expected Phải là trở nên xâu 67 String expression expected Phải là miêu tả xâu 68 Circular unit reference Tđắm đuối chiếu vòng các đn vị bác trình 69 Unit name mismatch Không đúng thương hiệu unit 70 Unit version mismatch Không đúng version của unit 71 Duplicate unit name Lặp tên unit 72 Unit tệp tin format error Cấu trúc unit tệp tin bị lỗi 73 Implementation expected Phải là IMPLEMENTATION 74 Constant and case types don"t match Hằng với các hình dáng chưa hợp 75 Record variable expected Phải là biến record 76 Constant out of range Hằng bị tràn 77 File variable expected Phải là biến tệp tin 78 Pointer expression expected Phải là biểu thị của nhỏ trỏ 79 Integer or real expression expected Phải là diễn tả của số nguyên ổn hoặc số thực 80 Label not within current bloông xã Nhãn ko đi thuộc với khối hiện nay hành 81 Label already defined Nhãn đã được định nghĩa 82 Undefined label in preceding stmt part Không khái niệm trước nhãn 83 Invalid