Cách Tính Diện Tích Hình Chữ Nhật

2 cách làm tính diện tích hình chữ nhật2.4 một số Bài Toán Tính diện tích Hình Chữ Nhật2.6 bài xích tập áp dụng

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật được tính bởi tổng độ dài các đường bảo phủ hình, cũng đó là đường phủ quanh toàn bộ diện tích.

Bạn đang xem: Cách tính diện tích hình chữ nhật


Chu vi hình chữ nhật bằng 2 lần tổng của chiều dài cùng chiều rộng.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cách giải: Cách này vận dụng mối đối sánh tương quan giữa hai phương pháp tính diện tích s hình chữ nhật và chu vi hình chữ nhật.

Ta bao gồm chu vi hình chữ nhật ABCD = (a + b) x 2 = (dài + rộng) x 2 = 98m

Suy ra tổng chiều dài với chiều rộng của hình chữ nhật ABCD = 98/2 = 49m

Tiếp tục sử dụng phương thức lọc hàng số và loại trừ, ta có những cặp số chiều dài và chiều rộng lớn sau rất có thể áp dụng nhằm tính diện tích s hình chữ nhật ABCD 360m2. Bí quyết tính diện tích hình chữ nhật bằng chiều nhiều năm nhân chiều rộng.

Diện tích 360m2 = 1 x 360 = 2 x 180 = 3 x 120 = 4 x 90 = 5 x 72 = 6 x 60, 8 x 45 = 9 x 40 = 10 x 36 = 12 x trăng tròn = 15 x 16.

Như vậy từ phương pháp tính diện tích s hình chữ nhật, bạn cũng có thể quy ra tổng chiều dài cùng chiều rộng hình chữ nhật khi cộng lại tương xứng nhất cùng với cặp số 9 cùng 40. Suy ra chiều dài của hình chữ nhật bởi 40m.

Bài tập áp dụng

Bài tập 1:

Cho mảnh đất nền hình chữ nhật có diện tích s 180 m2, chu vi 58 mét. Hãy tính chiều dài và chiều rộng mảnh đất nền đó?

Bài giải

Cách 1:

Ta gồm tổng của chiều rộng cùng chiều nhiều năm là: (58 : 2) = 29 (m)(1)

Ta phân tích diện tích s HCN các kết quả của số đo chiều rộng và chiều dài được như sau:

180 = 1 x 180 = 2 x 90 = 3 x 60 = 4 x 45 = 5 x 36 = 6 x 30 = 9 x trăng tròn = 10 x 18 = 12 x 15 (2).

Dùng cách thức đối chiếu, từ bỏ (1) ta thấy tổng thể đo của chiều rộng với chiều nhiều năm là 29 m, đem đối chiếu với tác dụng cặp số đo chiều rộng cùng chiều lâu năm ở (2) ta thấy cặp số 9 cùng 20 vừa lòng yêu cầu.

Như vậy chiều rộng lớn là 9 m; chiều lâu năm là đôi mươi m.

Cách 2:

Gọi số đo chiều rộng lớn là a; số đo chiều dài là b (a > 0; b > 0; a 0) với phần dư là b (b > 0) thì nửa chu vi sẽ là:

a + a x 5 + b = a x 6 + b = 75 (cm)

mặt khác: 75 = 12 x 6 + 3 = 11 x 6 + 9 (3 2. Hãy tìm kiếm chu vi miếng vườn đó hiểu được mỗi cạnh của mảnh vườn những là mọi số trường đoản cú nhiện.

Bài giải:

Chiều nhiều năm gấp 5 lần chiều rộng nên có thể chia miếng vườn thành 5 mảnh hình vuông có cạnh bởi chiều rộng.

Ta có diện tích mỗi mảnh hình vuông là: 720 : 5 = 144 (m2)

Mà : 144 = 12 x 12 suy ra cạnh hình vuông hay chiều rộng lớn của miếng vườn là 12 m.

Từ kia tính được:

– Chiều lâu năm của miếng vườn là: 12 x 5 = 60 (m)

– Chu vi của mảnh vườn là: (60 + 12) x 2 = 144 (m)

Bài luyện tập tính chu vi, diện tích s hình chữ nhật

Bài 1: Một hình chữ nhật tất cả chu vi 72 cm. Nếu bớt chiều rộng lớn đi 6cm và giữ nguyên chiều dài thì diện tích giảm đi 120 cm2.

Tính chiều dài và chiều rộng lớn hình chữ nhật đó.

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Danbo Bằng Que Đè Lưỡi Đơn Giản, Chi Tiết, Hướng Dẫn Làm Danbo Cực Đáng Yêu Bằng Que Đè Lưỡi

Bài 2: Một mảnh đất hình chữ nhật gồm chiều dài 14 m. Ví như chiều rộng lớn tăng 2 m, chiều dài sút 3m thì mảnh đất đó biến hình vuông. Tính chu vi mảnh đất đó.

Bài 3: Một mảnh đất nền hình chữ nhật gồm chiều dài 12 m, biết rằng 3 lần chiều rộng lớn thì bằng 2 lần chiều dài. Tính chu vi mảnh đất đó.

Bài 4: Nếu giảm một cạnh hình vuông đi 4 cm thì được hình chữ nhật có diện tích s kém diện tích hình vuông vắn 60 cm2. Tính chu vi hình vuông vắn đó.

Bài 5: Một hình vuông có chu vi là 24 cm. Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng bằng cạnh của hình vuông và biết 3 lần cạnh hình vuông thì bằng gấp đôi chiều lâu năm hình chữ nhật. Tính diện tích mỗi hình đó.

Bài 6: Biết chu vi một hình chữ nhật vội vàng 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài hình chữ nhật kia gấp mấy lần chiều rộng?

Bài 7: Một hình chữ nhật gồm chiều dài gấp hai chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó, biết diện tích s của nó là 32 cm2.

Bài 8: Một hình chữ nhật có chu vi là 64 m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 9: Một hình chữ nhật cùng một hình vuông có chu vi đều bằng nhau và bởi 36cm. Chiều rộng hình chữ nhật bằng 1/2 chiều dài. Hỏi diện tích hình vuông hơn diện tích hình chữ nhật bao nhiên xăng-ti-mét vuông?

Bài 10: Một hình vuông vắn được chia thành 2 hình chữ nhật. Tính chu vi hình vuông, hiểu được tổng chu vi 2 hình chữ nhật là 6420 cm.

Bài 11: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi gấp đôi chu vi hình vuông vắn cạnh 415m. Tính chiều dài cùng chiều rộng hình chữ nhật đó. Biết chiều lâu năm gấp 4 lần chiều rộng.

Bài 12: Một hình chữ nhật có chu vi bằng 5 lần chiều rộng. Biết chiều dài bằng 60 cm. Tính chu vi hình chữ nhật.

Bài 13: Một tấm bìa hình chữ nhật bao gồm hai lần chiều rộng nhát chiều nhiều năm 6cm, mà lại chiều dài lại hèn năm lần chiều rộng lớn là 3cm. Tính diện tích s tấm bìa hình chữ nhật đó.

Bài 14: Một hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn 4cm, chiều rộng nhát chiều lâu năm 8 m.

a. Tính diện tích s hình chữ nhật.

b. Hãy phân chia hình chữ nhật bên trên thành 2 hình: một hình vuông có cạnh bằng chiều rộng lớn hình chữ nhật lúc đầu và một hình chữ nhật. Tính tổng chu vi của hình vuông vắn và hình chữ nhật mới đó.

Bài 15: Một hình chữ nhật gồm chu vi 70 cm, được chia thành hai phần vị một đoạn thẳng song song với chiều rộng sao để cho phần đầu tiên là một hình vuông, phần vật dụng hai là hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng. Tìm diện tích hình chữ nhật ban đầu?