Cách Trì Tụng Chú Lăng Nghiêm

Thần chú Lăng Nghiêm được coi là vua trong các crúc. Chụ Lăng Nghiêm được tin cẩn rằng bao gồm công năng và diệu dụng cần yếu nghĩ về bàn.

Bạn đang xem: Cách trì tụng chú lăng nghiêm


Người bé Phật chạm chán được chụ Lăng Nghiêm là một duyên ổn lành.

Các bước trì tụng crúc Lăng Nghiêm

Kệ tán Phật

Đấng Pháp vương vãi vô thượng

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy mọi trời người

Cha lành chung tứ loài

Quy y tròn một niệm

Dứt không bẩn nghiệp tía kỳ

Xưng dương thuộc tán thán

Ức kiếp ko cùng tận.

Quán tưởng

Phật, chúng sinc tánh thường rỗng lặng

Đạo cảm thông tất yêu nghĩ bàn

Lưới đế châu ví đạo tràng

Mười pmùi hương Phật bảo hào quang sáng ngời.

Trước bảo tọa thân bé hình ảnh hiện

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

Phật dạy trì chụ Lăng Nghiêm

Lễ Phật

Chí trung ương đảnh lễ: Nam tế bào tận hỏng không biến chuyển pháp giới vượt, hiện tại, vị lai Thập pmùi hương clỗi Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo (1 lạy).

Chí chổ chính giữa đhình họa lễ: Nam tế bào Ta-bà giáo nhà điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sinch Di-lặc tôn Phật, Đại trí Văn-thù Sư-lợi Bồ-tát, Đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ pháp chỏng tôn Bồ-tát, Linc Sơn hội thượng Phật Bồ-tát (1 lạy).

Chí trung tâm đhình ảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc quả đât Đại tự Đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Thanh khô tịnh đại hải chúng Bồ-tát (1 lạy).

Lư hương thơm xạ nhiệt

Pháp giới mông huân

Chư Phật hải hội vớ diêu văn

Tùy xứ đọng kiết tường vân

Thành ý pmùi hương ân

Chỏng Phật hiện nay toàn thân

Nam tế bào Hương Vân Cái Bồ-tát Ma-ha-tát (3 lần).

Nam tế bào Lăng-nghiêm Hội Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).

Diệu trạm tổng trì bất tỉnh tôn

Thủ Lăng-nghiêm vương vãi cầm hy hữu

Tiêu xẻ ức kiếp điên hòn đảo tưởng

Bất lịch Tăng-kỳ hoạch pháp thân.

Nguyện klặng đắc quả thành Bảo Vương

Hoàn độ nhỏng thị hằng sa chúng

Tương test rạm chổ chính giữa phụng è sát

Thị tắc danh vi báo Phật ân.

Phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh

Ngũ trược ác cầm cố thệ tiên nhập

Như độc nhất vô nhị bọn chúng sinh vị thành Phật

Chung bất ư demo thủ Nê-trả.

Đại hùng Đại lực Đại trường đoản cú bi

Hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc

Linc té tảo đăng Vô thượng giác

Ư thập phương thơm giới tọa đạo tràng

Thuấn-nhã-đa tánh khả tiêu vong

Thước-ca-ra tâm vô hễ đưa.

Nam tế bào Thường Trụ Thập phương Phật

Nam mô Thường Trụ Thập phương thơm Pháp

Nam mô Thường Trụ Thập pmùi hương Tăng

Nam tế bào Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nam tế bào Phật Đảnh Thủ Lăng-nghiêm

Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát

Nam tế bào Klặng Cang Tạng Bồ-tát.

Nhĩ thời Thế Tôn, tùng nhục kế trung, dõng bá bảo quang, quang đãng trung dõng xuất, thiên diệp bảo liên, hựu hóa Nhỏng Lai, tọa bảo hoa trung, đhình ảnh pđợi thập đạo, bá bảo quang đãng minh, nhất nhất quang đãng minh, giai biến hóa thị hiện tại, thập hằng hà sa, klặng cang mật tích, kình sơn trì sử, biến chuyển lỗi không giới, đại bọn chúng ngưỡng quan tiền, úy ái kiêm bảo, cầu Phật ai hựu, độc nhất trung ương thính Phật, Vô Kiến Đhình họa tướng mạo, pchờ quang quẻ Nhỏng Lai, tuyên ổn tngày tiết thần chú.

Chỉ đề nghị họ nỗ lực trì tụng crúc Lăng Nghiêm từng ngày thì công đức không nhỏ.

Đệ độc nhất vô nhị hội

Nam mô tát đát tha đánh già đa da a ra ha đế, tam miệu tam ý trung nhân đà tỏa. Tát đát tha Phật đà cu tri sắc ni sam.

Nam tế bào tát bà bột đà bột địa, tát đa bệ tệ.

Nam tế bào tát đa nđộ ẩm tam miệu tam bồ đà, cu tri nẩm. Ta xá ra bà ca tăng già nẩm.

Nam mô lô kê a la hán đa nđộ ẩm.

Nam mô tô lô nhiều tía na nđộ ẩm.

Nam tế bào ta yết rị đà già di nẩm.

Xem thêm: Người Dùng Đánh Giá Honda Vision 2019 : Smartkey Mới, Tiểu Sh Tiết Kiệm

Nam tế bào lô kê tam miệu già nhiều nẩm. Tam miệu già cha ra, nhằm cha nhiều na nẩm.

Nam tế bào đề bà ly sắc đẹp nỏa.

Nam tế bào tất đà domain authority tỳ địa da đà ra ly sắc nỏa. Xá ba noa yết ra ha ta ha ta ra ma tha nđộ ẩm.

Nam tế bào bạt ra ha ma ni.

Nam tế bào nrộng đà ra da.

Nam tế bào bà già bà đế, lô đà ra domain authority. Ô ma bát đế, ta hê dạ domain authority.

Nam tế bào bà già bà đế. Na ra dả noa domain authority. Bàn giá bán ma ha tam mộ đà ra.

Nam tế bào vớ yết rị nhiều domain authority.

Nam tế bào bà già bà đế, ma ha ca ra da. Địa rị bác lặc na già ra. Tỳ đà ra tía noa ca ra domain authority. A địa mục đế. Thi ma xá na nê bà vớ nê. Ma đát rị già noa.

Nam mô vớ yết rị đa da.

Nam mô bà già bà đế. Đa tha già nhiều cu ra da.

Nam mô bát đầu ma cu ra da.

Nam tế bào bạc xà ra cu ra da.

Nam tế bào ma ni cu ra domain authority.

Nam mô già xà cu ra da.

Nam mô bà già bà đế, đế rị tkiểm tra du ra tây mãng cầu, bố ra ha ra noa ra xà domain authority, đa tha già đa da.

Nam mô bà già bà đế.

Nam mô a di nhiều bà da, nhiều tha già đa da, a ra ha đế, tam miệu tam nhân tình đà domain authority.

Nam tế bào bà già bà đế, a sô bệ domain authority, đa tha già đa da, a ra ha đế, tam miệu tam người yêu đà da.

Nam mô bà già bà đế, bệ sa xà da cu lô béo trụ rị da, bác ra bà ra xà domain authority, đa tha già đa da.

Nam mô bà già bà đế, tam ngã sư túng đa, tát lân năn nỉ ra lặc xà domain authority, nhiều tha già nhiều da, a ra ha đế, tam miệu tam người thương đà da.

Nam mô bà già bà đế, xá kê dã chủng loại na duệ, đa tha già nhiều da, a ra ha đế, tam miệu tam tình nhân đà da.

Nam mô bà già bà đế, lặc đát na kê đô ra xà da, đa tha dà nhiều domain authority, a ra ha đế, tam miệu tam người thương đà domain authority, đế biều phái mạnh mô tát yết rị đa, ế đàm bà già bà đa, tát đát tha già đô dung nhan ni sam, tát đát đa bác bỏ đát lam.

Nam mô a bà ra thị đam, chưng ra đế dương kỳ ra, tát ra bà bộ nhiều yết ra ha ni, yết ra ha yết ca ra ha ni, bạt nhiều túng thiếu địa da sất đà nể, a ca ra mật rị trụ, chén bát rị đát ra da nảnh yết rị, tát ra bà bàn đà na mục xoa ni, tát ra bà bỗng sắc tra, chợt vớ phạp chén bát na nể phạt ra ni, già đô ra thất đế nẩm. Yết ra ha ta ha tát ra nhã xà, tỳ đa băng ta na yết rị, a dung nhan tra băng xá đế nđộ ẩm, na xoa sát đác ra nhã xà, tía ra tát đà mãng cầu yết rị, a sắc đẹp tra nđộ ẩm, ma ha yết ra ha nhã xà, tỳ nhiều băng tát na yết rị, tát bà xá đô lô nể bà ra nhã xà, hô lam bất chợt vớ phạp nan giá chỉ mãng cầu xá ni, túng thiếu sa xá vớ đác ra, a kiết ni ô đà ca ra nhã xà, a chén ra thị đa cu ra, ma ha bát ra chiến trì, ma ha điệp nhiều, ma ha đế xà, ma ha thuế đa xà bà ra, ma ha bạt lên trên mâm đà ra bà vớ nể, a rị da đa ra, tỳ rị cu tri, thệ bà tỳ xà da, bạt xà ra ma lễ nhằm, tỳ xá lô đa, bột đằng dõng ca, bạt xà ra chế hắt mãng cầu a giá chỉ, ma ra chế bà chưng ra chất nhiều, bạc xà ra thiện tại trì, tỳ xá xác định giá, phiến nhiều xá bệ đề bà vấp ngã thị nhiều, tô ma lô ba, ma ha thuế đa, a rị da đa ra, ma ha bà ra a chén ra, bạt xà ra thương yết ra chế bà, bạt xà ra cu ma rị, cu lam đà rị, bạt xà ra hắc tát đa giá chỉ, tỳ địa gia kiền giá chỉ na ma rị ca, tắt hơi tô chủng loại bà yết ra đá mãng cầu, bệ lô giá chỉ na cu rị domain authority, dạ ra thố sắc đẹp ni sam, tỳ tách lam bà ma ni giá bán, bạt xà ra ca mãng cầu ca bố ra bà, lô xà na bạt xà ra đốn trỉ giá bán, thuế nhiều giá bán ca ma ra, gần kề xa thi cha ra bà, ế đế di đế mẫu mã đà ra yết noa. Ta bệ ra sám, quật phạm đô. Ấn thố na mạ mạ lan.