Cấu hình samba server share trên centos

Samba là dịch vụ của hệ điều hành Linux, chạy bên trên nền giao thức SMB (Server Message Block) mang lại phép phân tách sẻ file với máy in với các máy chạy Windows. SMB là giao thức được các hệ điều hành của Microsoft sử dụng để phân chia sẻ dữ liệu qua mạng. Linux Samba cũng dựa vào giao thức SMB để viết ra một số tiến trình điển hình như smbd, nmbd, để “nói chuyện “ với các hệ điều hành của Microsoft để người dùng có thể làm việc với máy Linux qua Network Neighborhood.

Bạn đang xem: Cấu hình samba server share trên centos

1. Trình làng về Samba

Samba là 1 trong ứng ụng chạy xe trên Unix và nó mô phỏng một hệ thống Windows. Samba chất nhận được một khối hệ thống Unix tham gia vào “Network neighborhood” và người tiêu dùng Windows rất có thể truy cập tài nguyên trên Unix.

Samba thực hiện được dựa vào sự mô rộp giao thức CIFS hay” Common Internet tệp tin System” cùng giao thức truyền tin SMB hay “Server Message Block”

Nói gọn gàng lại samba là một phần mệ miễn phí chủ yếu sử dụng để share file giữa các nền tảng khác nhau như Windows với Linux bằng cách sử dụng giao thức SMB/CIFS.

Samba bao gồm 2 chương trính chủ yếu và một số trong những công gắng hỗ trợ. Nhì chương trình thiết yếu là.

smbd : thương mại & dịch vụ tệp cùng máy in, chính xác phân quyền truy vấn tài nguyên.nmdb : Phân giải tên và thông báo cá dịch vụ thương mại ra bên ngoài

Một sô công cụ cung cấp samba là.

smbclient: có tính năng tương từ bỏ NFS, kết nối từ hệ thống unix tới smb share của một hệ thống windows để truyền tệp, gởi tệp.nmblookup: Phân giải thương hiệu NetBIOS. Nhằm tìm địa chỉ cửa hàng IP tương xứng và những thông tin của dòng sản phẩm chạy Windowsswat : mang đến phép thông số kỹ thuật samba qua đồ họa web.

Xem thêm: Thuốc Bổ Gan Của Mỹ Loại Nào Tốt Nhất, Top 3 Loại Thuốc Bổ Gan Của Mỹ Tốt Nhất Hiện Nay

2. Tế bào hình

*

3. Phía dẫn cấu hình Samba trên trang bị Centos

Chuẩn bị

1 trang bị centos 7, 1 sản phẩm công nghệ winsử đụng phổ biến dải mạng NAT

Cấu hình Samba Sever

Tiến hành thiết đặt các gói Samba:

yum install samba samba-client samba-commonCho phép Samba cần sử dụng tường lửafirewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=samba firewall-cmd --reload Hoặc mở port mang đến Samba liên kết :

firewall-cmd --permanent --add-port=137/tcpfirewall-cmd --permanent --add-port=138/tcpfirewall-cmd --permanent --add-port=139/tcpfirewall-cmd --permanent --add-port=445/tcpfirewall-cmd --permanent --add-port=901/tcpfirewall-cmd --reload

Cấu hình sản phẩm Win

Chuột cần vàoThis PC hoặc My Computer → Properties → Advanced system settings → Computer Name.

*

Đổi workgroup của máy Win là WORKGROUP

Tắt hết tường lửa trên thiết bị win

Lựa chọn 1: truy cập cơ chế công khai

Cấu hình bên trên Centos

1. Chạy lệnh sau để lưu 1 phiên bản config.

cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.orig

2. Tạo ra một thư mục yêu cầu share cùng phân quyền cho thư mục

mkdir -p /srv/samba/anonymouschmod -R 0775 /srv/samba/anonymouschown -R nobody:nobody /srv/samba/anonymous

3. Chất nhận được truy cập từ bỏ SELinux

Tắt SELinux.

vim /etc/sysconfig/selinux Đặt cực hiếm SELINUX = disabled.

Reset trang bị để thay đổi có hiệu lực.

Cách không giống :

Điểm xem xét thêm là trong CentOS hệ thống bảo mật thực hiện bởi các lớp, folder tuan giỏi public nào đó do ta tạo nên cũng cần được báo đến SELinux biết rằng nó chưa phải là thư mục hệ thống được đảm bảo mà là thư mục quản lý bởi samba, điều đó được thực hiện bằng lệnh

chcon –t samba_share_t /Ở thử nghiệm này tôi có tác dụng như sau

chcon -t samba_share_t /srv/samba/anonymous

4. Chỉnh sửa file config

vim /etc/samba/smb.confNội dung tệp tin config

workgroup = WORKGROUPnetbios name = centossecurity = usercomment = Anonymous tệp tin Server Sharepath = /srv/samba/anonymousbrowsable =yeswritable = yesguest ok = yesread only = noforce user = nobody

5. đánh giá samba setting bằng câu lệnh sau

testparm

Nó đang in ra nội dung giống như như sau

Load smb config files from /etc/samba/smb.confrlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to lớn minimum Windows limit (16384)Processing section ""Processing section ""Processing section ""Processing section ""Loaded services file OK.Server role: ROLE_STANDALONEPress enter lớn see a dump of your service definitions# Global parametersnetbios name = centosprintcap name = cupssecurity = USERidmap config * : backend = tdbcups options = rawcomment = home Directoriesbrowseable = Noinherit acls = Yesread only = Novalid users = %S %D%w%Scomment = All Printerspath = /var/tmpbrowseable = Noprintable = Yescreate mask = 0600comment = Printer Driverspath = /var/lib/samba/driverscreate mask = 0664directory mask = 0775write danh sách = root phản hồi = Anonymous file Server Sharepath = /srv/samba/anonymousforce user = nobodyguest ok = Yesread only = No

6. Bật và khởi cồn Samba Services để nó chạy tự động sau những lần khởi động máy

systemctl enable smb.servicesystemctl enable nmb.servicesystemctl start smb.servicesystemctl start nmb.service

Test test trên đồ vật win

Bấm tổng hợp phím Win + RNhập add IP của Sever\192.168.43.168
*
Và bọn họ sẽ tra cứu thấy trang bị Centos như trong ảnh. Truy vấn và thử chế tạo file

Lựa lựa chọn 2: tầm nã cập chính sách bảo mật

Cấu hình bên trên Centos

Đầu tiên tạo người dùng và group mong muốn để bảo mật, tiếp nối đặt mật khẩu truy vấn cho từng người dùng

groupadd smbgrpusermod tecmint -aG smbgrpsmbpasswd -a tecmintSau đó tạo và phân quyền thư mục mang lại file

mkdir -p /srv/samba/securechmod -R 0770 /srv/samba/securechown -R root:smbgrp /srv/samba/securechcon -t samba_share_t /srv/samba/secureSau đó chỉnh sửa file config