Chi phí bán hàng tiếng anh là gì

Khi soạn thảo gần như văn phiên bản hay giữa những cuộc hội thảo hoặc hầu như sách báo về vấn đề kinh tế. Họ thường phát hiện rất những từ, nhiều từ mang ý nghĩa sâu sắc chuyên ngành.

Hôm ni StudyTiengAnh đang cùng đều người khám phá tất tần tật về bỏ ra phí bán hàng trong tiếng Anh nhé!!!

Chi phí bán sản phẩm tiếng anh Là gì vậy

*

Bạn vẫn đọc: bỏ ra Phí bán sản phẩm trong tiếng Anh Là gì vậy: Định nghĩa, ví dụ

(MO TA bỏ ra PHI BAN HANG)

1. Những các từ với ý nghĩa chi phí bán sản phẩm trong tiếng anh:

SELLING EXPENSE:

SALES EXPENSE:

Định nghĩa:

Là tất cả túi tiền được phân phát sinh từ việc bán sản phẩm của một công ty hay trong vượt trình cung ứng những dịch vụ.

Bạn đang xem: Chi phí bán hàng tiếng anh là gì

Loại từ: danh từ rất có thể đếm được.

Countable noun:

I think that selling expense of ABC institution is very expensive.Tôi nghĩ rằng bỏ ra phí bán hàng của doanh nghiệp ABC cực kì mắc.Sales expenses will be calculated in each quarter.Những chi phí bán hàng sẽ được xem theo từng quý.

2. Cấu tạo và những phương pháp sử dụng trong tiếng anh:

Sales expense of products can be changed to persuade customers who buy them in bulk.Chi phí bán sản phẩm của hầu như sản phẩm hoàn toàn có thể được thay đổi để khuyến khích những người quý khách hàng mua nó với số lượng lớn.

Trong câu “sales expense” thống trị ngữ vào câu.

Selling expenses dependents on supplying và demanding on the market.Những đưa ra phí bán sản phẩm phụ nằm trong vào việc đáp ứng và nhu yếu trong thị trường.

Trong câu “selling expenses” làm chủ ngữ trong câu.

After the hàng hóa is checked, it will be estimated a selling/sales expense.Sau khi thành phầm được kiểm tra, nó sẽ tiến hành ước tính giá cả bán hàng.

Trong câu “selling/salesexpense” làm tân ngữ trong câu.

In here, you will be surprise by a cheap selling expenses for all thing whichyou want khổng lồ buy.Tại đây, các bạn sẽ bị bất ngờ bởi những đưa ra phí bán sản phẩm rẻ cho toàn bộ mọi thứ bạn muốn mua.In launch day, our siêu thị will địa chỉ cửa hàng economical sales expense for all our loyal consumers.Vào ngày khai trương, cửa ngõ hàng chúng tôi sẽ thêm bỏ ra phí bán sản phẩm tiết kiệm mang đến những người sử dụng trung thành.

The board will have a meeting to lớn find a new selling expense account.Ban giám đốc sẽ có một cuộc hộp để tìm một tài khoản chi phí bán hàng mới.

*

(MO TA chi PHI BAN HANG)

3. Một số từ, nhiều từ liên quan đến ngân sách bán hàng:

*

(MO TA đưa ra PHI BAN HANG)

Employees cost: chi tiêu nhân viên.

One of parts of selling expense is employees cost which institution will pay for their staff each month.Một trong số những phần của chi phí bán sản phẩm là ngân sách chi tiêu nhân viên, mẫu mà công ty phải trả cho người nhân viên của mình vào từng tháng.Employees cost can be affected by a great giảm giá of externals factors.Chi tổn phí nhân viên có thể bị ảnh hưởng bởi không hề ít tác hiền lành ngoại cảnh.

Xem thêm: Product Key Win 7 Nằm Ở Đâu, Hướng Dẫn Xem Product Key Trên Máy Tính Windows

Material, packing cost: giá cả vật liệu, bao bì.

Material, packing cost is amount of money for material, packing used to store or consume product, service of organization.Chi phí vật liệu, bao bì là khoản tiền mang lại vật liệu, vỏ hộp được sử dụng để dự trữ hoặc tiêu tốn sản phẩm, dịch vụ thương mại của tổ chức.

Tool cost: ngân sách chi tiêu dụng cụ, thứ sử dụng.

Tool cost is cost about tools which are used in consuming hàng hóa or service like estimating tool, etc.Chi tầm giá dụng cụ, đồ sử dụng là ngân sách về những chế độ được áp dụng trong vấn đề tiêu thụ sản phẩm hoặc thương mại dịch vụ ví dụ như điều khoản tính toán, đo lường,…Tool costis able khổng lồ be cut down by thrifty spirit of organization’s staff.Chi mức giá dụng cụ, vật sử dụng rất có thể được cắt sút bởi lòng tin tiết kiệm của nhân viên cấp dưới công ty.

Fixed assets depreciation: túi tiền khấu hao gia tài cố định.

Fixed assets depreciation used to describe storable department, sales, such as warehouse, shop, yard, and unloading vehicle, etc. Is a part of selling expense.Chi chi phí khấu hoa tài sản cố định được áp dụng để tế bào tả phần tử lưu trữ, bán sản phẩm như là đơn vị kho, cửa tiệm, sân kho bãi và phương tiện đi lại vận chuyển…là một trong những phần của túi tiền bán hàng.Fixed assets depreciation will be showed clearly on our contract.Chi tầm giá khấu hao tài sản cố định và thắt chặt sẽ được diễn đạt rõ trên phù hợp đồng của chúng ta.

Warranty cost: ngân sách chi tiêu bảo hành.

Warranty cost is used to show amount of money for insurance company’s product.Chi phí bh được sử dụng để phản ánh con số tiền mang lại việc bh của sản phẩm công ty.If customer pay warranty cost now, the institution will assure for their product in one year.Nếu người sử dụng trả đưa ra phí bảo hành ngay bây giờ, công ty sẽ đảm bảo cho thành phầm của họ trong tầm một năm.

Outside purchasing services cost: ngân sách chi tiêu dịch vụ cài ngoài.

Outside purchasing services cost is service fees when company rents outside lớn serve for internal of them.Chi phí thương mại dịch vụ mua không tính là phí dịch vụ khi doanh nghiệp thuê phía bên ngoài để phụ vụ cho bên phía trong của họ.

Other cost: ngân sách bằng chi phí khác.

Other cost is another cost which incurred in selling.Chi phí bởi tiền không giống là một ngân sách khác được tạo ra trong câu hỏi bán hàng.Selling expenses is affected a lot of things. One of them is other cost such as advertising expense, meeting expense, introduction expense, etc.Chi phí bán sản phẩm bị tác động bởi rất nhiều tác nhân. Trong những đó chủ yếu là túi tiền bằng chi phí khác bao hàm chi giá tiền quảng cáo, hội nghị, hay giá thành giới thiệu.

Hi vọng với bài viết này sẽ hỗ trợ những chúng ta hiểu rộng về chi phí bán hàng trong giờ anh!!!