Chư hầu là gì

侯 hầu • 喉 hầu • 猴 hầu • 瘊 hầu • 睺 hầu • 矦 hầu • 篌 hầu • 糇 hầu • 翭 hầu • 鍭 hầu • 餱 hầu • 骺 hầu • 鯸 hầu • 齁 hầu
1. (Danh) Tước “Hầu”. § Các đơn vị đế vương đề ra năm tước đoạt để phong mang lại bạn bè tôi, tước đoạt “Hầu” là tước đoạt đồ vật nhì trong năm tước: “Công, Hầu, Bá, Tử, Nam” 公侯伯子男. Đời phong kiến, thiên tử phong bọn họ sản phẩm công thần ra làm cho vua các xứ đọng, hotline là vua chỏng hầu, đời sau nhân núm, mượn làm cho tiếng Call những quan lại sang trọng. ◎Như: “quân hầu” 君侯, “ấp hầu” 邑侯.2. (Danh) Cái đích bắn, tnóng vải vóc căng lâu năm mười thước, trong vò vẽ cái đích mang lại kẻ thi bắn, call là “hầu”. § Có Khi viết là 矦.3. (Trợ) Dùng nlỗi chữ “duy” 唯. ◇Thi Kinc 詩經: “Hầu thùy trên hĩ, Trương Trọng hiếu hữu” 侯誰在矣, 張仲孝友 (Tiểu Nhã 小雅, Lục nguyệt 六月) Vậy tất cả ai sống đó (trong những khách cho dự)? Có Trương Trọng là tín đồ hiếu hữu.

Bạn đang xem: Chư hầu là gì


① Tước hầu. Các công ty đế vương vãi đưa ra năm tước để phong cho bầy tôi, tước hầu là tước đoạt đồ vật nhì trong thời gian tước đoạt. Ðời phong loài kiến, thiên tử phong chúng ta mặt hàng công thần ra làm vua những xứ đọng, điện thoại tư vấn là vua chư hầu, đời sau nhân nắm, mượn có tác dụng giờ call những quan lịch sự, nlỗi quân hầu 君侯, ấp hầu 邑侯, v.v.② Bui, cần sử dụng làm cho lời phát ngữ nlỗi chữ duy 唯.③ Cái đích phun, tnóng vải căng nhiều năm mười thước, trong bò vẽ chiếc đích mang lại kẻ thi bắn, Call là hầu, tất cả khi viết là 矦.

Xem thêm: Cách Làm Chả Lụa Đơn Giản Tại Nhà Chỉ Với Chiếc Máy Xay Sinh Tố


① (cũ) Hầu (công ty của một nước thời xưa), tước đoạt hầu (thời phong kiến): 諸侯 Clỗi hầu; 封侯 Phong tước đoạt hầu; ② (văn) Cái đích để bắn tên (sử dụng cho người thi phun thời xưa); ③ (văn) Ông, anh (đại từ nhân xưng ngôi lắp thêm nhì, dùng nhỏng 君 (bộ 口), để xưng hô thân các sĩ đại phu thời xưa): 李侯有佳句 Anh Lý bao gồm làm cho được hầu như câu thơ tuyệt (Đỗ Phủ); ④ (văn) Sao, vị sao (cần sử dụng nhỏng 何 (cỗ 亻) để hỏi về ngulặng nhân): 君乎君乎,侯不邁哉? Vua ơi vua ơi, do sao ko làm cho lễ phong thiện nay (tế núi sông)? (Sử kí: Tư Mã Tương Nlỗi liệt truyện); ⑤ (văn) Gì, như thế nào (đặt trước danh từ): 法無限,則庶人田侯田,處侯宅? Nếu pháp độ không cụ thể thì quần chúng biết cày ruộng như thế nào, trong nhà nào? (Pháp ngôn: Tiên tri); ⑥ (văn) Vì vậy cơ mà, vậy yêu cầu, bèn: 上帝既命,侯于周服 Thượng đế sẽ ban mệnh xuống, (thì) công ty Ân Thương thơm bèn quáo quần nước Chu (Thi Kinh: Đại nhã, Vnạp năng lượng vương); ⑦ (văn) Trợ từ bỏ sinh hoạt đầu câu (cần sử dụng nhỏng 惟 (cỗ 忄), 唯 (bộ 口), không dịch): 侯誰在矣? Còn có ai ngồi vào bữa tiệc? (Thi Kinh: Tiểu nhã, Lục nguyệt); ⑧ (Họ) Hầu. Xem 侯 .
Cái đích nhằm nhắm phun cung — Tước thiết bị nhì trong thời điểm trăm tước thời xưa. Chẳng hạn Nguyễn Gia Thiều được phong tước Hầu, tức Ôn Nhỏng Hầu — Ông vua nước nhỏ tuổi, chịu ràng buộc vua thiên tử.

ân trạch hầu 恩澤侯 • ấp hầu 邑侯 • bách hầu 柏侯 • chỏng hầu 諸侯 • clỗi hầu 诸侯 • hầu môn 侯門 • hầu tước 侯爵 • ôn nlỗi hầu 溫如侯 • tát đạt mỗ hầu tái nhân 薩達姆•侯賽因 • vương vãi hầu 王侯
• Cần Chính lâu phụ - 勤政樓賦 (Nguyễn Pháp)• Đế ghê thiên - 帝京篇 (Lạc Tân Vương)• Đề Tkhô cứng Nê thị Tiêu từ bỏ bích - 題青泥市蕭寺壁 (Nhạc Phi)• Giang Hạ Tặng Vi Nam Lăng Băng - 江夏贈韋南陵冰 (Lý Bạch)• Hà bỉ nùng hĩ 2 - 何彼襛矣 2 (Khổng Tử)• Nam viên kỳ 05 - 南園其五 (Lý Hạ)• Phụng tống Tô Châu Lý nhị thập ngũ trưởng sử trượng bỏ ra nhậm - 奉送蘇州李二十五長史丈之任 (Đỗ Phủ)• Tái hạ kỳ 2 - 塞下其二 (Tạ Trăn)• Tẩy binh mã - 洗兵馬 (Đỗ Phủ)• Tống Hà thị ngự quy triều - 送何侍禦歸朝 (Đỗ Phủ)