Cổng thông tin một cửa quốc gia

Đã chào đón 1.609 hồ sơ Đã xong xuôi 1.948 làm hồ sơ Trả đúng hạn 1.830 hồ sơ Quá hạn 118 làm hồ sơ Tháng8/202193,9% đúng hạn
Đã chào đón đôi mươi.176 hồ sơ Đã kết thúc 21.729 hồ sơ Trả đúng hạn đôi mươi.877 hồ sơ Quá hạn 852 làm hồ sơ Tháng7/202196,1% đúng hạn
Đã tiếp nhận 63.447 hồ sơ Đã ngừng 65.026 hồ sơ Trả đúng hạn 62.760 làm hồ sơ Quá hạn 2.266 hồ sơ Tháng6/202196,5% đúng hạn
Đã đón nhận 60.675 làm hồ sơ Đã chấm dứt 59.704 làm hồ sơ Trả đúng hạn 57.917 hồ sơ Quá hạn 1.787 hồ sơ Tháng5/202197,0% đúng hạn
Đã tiếp nhận 62.684 làm hồ sơ Đã dứt 61.658 làm hồ sơ Trả đúng hạn 59.965 làm hồ sơ Quá hạn 1.693 làm hồ sơ Tháng4/202197,3% đúng hạn
Đã mừng đón 71.084 làm hồ sơ Đã kết thúc 68.128 làm hồ sơ Trả đúng hạn 66.442 làm hồ sơ Quá hạn 1.686 hồ sơ Tháng3/202197,5% đúng hạn
Đã mừng đón 35.449 làm hồ sơ Đã ngừng 36.458 làm hồ sơ Trả đúng hạn 34.677 hồ sơ Quá hạn 1.781 hồ sơ Tháng2/202195,1% đúng hạn
Đã mừng đón 49.724 hồ sơ Đã chấm dứt 49.527 làm hồ sơ Trả đúng hạn 47.126 làm hồ sơ Quá hạn 2.401 hồ sơ Tháng1/202195,2% đúng hạn
Đã tiếp nhận 50.725 hồ sơ Đã kết thúc 50.805 hồ sơ Trả đúng hạn 47.790 hồ sơ Quá hạn 3.015 làm hồ sơ Tháng12/202094,1% đúng hạn
Đã chào đón 49.162 làm hồ sơ Đã xong xuôi 48.233 hồ sơ Trả đúng hạn 46.249 làm hồ sơ Quá hạn 1.984 hồ sơ Tháng11/202095,9% đúng hạn
Đã đón nhận 64.681 hồ sơ Đã xong 63.864 làm hồ sơ Trả đúng hạn 62.825 làm hồ sơ Quá hạn 1.039 hồ sơ Tháng10/202098,4% đúng hạn
Đã đón nhận 76.235 hồ sơ Đã xong 75.317 làm hồ sơ Trả đúng hạn 74.192 hồ sơ Quá hạn 1.125 làm hồ sơ Tháng9/202098,5% đúng hạn
*

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là chỗ tiến hành chức năng "Một cửa điện tử" chất nhận được chào đón, xử trí, đưa trả công dụng cũng giống như tra cứu vãn về chứng trạng cách xử lý làm hồ sơ Thủ tục hành bao gồm những cơ quan đơn vị nước Tỉnh thành


Thương Mại Dịch Vụ công trực tuyến

Là hình thức hành thiết yếu công và những dịch vụ không giống của phòng ban nhà nước được cung cấp cho các tổ chức triển khai, cá thể trên môi trường xung quanh mạng.

Bạn đang xem: Cổng thông tin một cửa quốc gia


Thương Mại Dịch Vụ công trực con đường mức độ 1

Là hình thức dịch vụ bảo vệ cung ứng khá đầy đủ những đọc tin về thủ tục hành chủ yếu với những văn bản tất cả liên quan luật pháp về giấy tờ thủ tục hành chính kia.


Dịch vụ công trực tuyến đường cường độ 2

Là các dịch vụ công trực đường mức độ 1 cùng chất nhận được người sử dụng cài về những mẫu văn uống phiên bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo trải nghiệm. Hồ sơ sau khi triển khai xong được gửi thẳng hoặc qua mặt đường bưu năng lượng điện cho cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Progisp, Hướng Dẫn Nạp Code 8051 Bằng Phần Mềm Progisp


Dịch vụ công trực đường mức độ 3

Là dịch vụ công trực con đường cường độ 2 và được cho phép người tiêu dùng điền với gửi trực tuyến đường các chủng loại vnạp năng lượng bạn dạng cho cơ sở, tổ chức triển khai cung ứng các dịch vụ. Các giao dịch thanh toán vào quy trình xử lý hồ sơ với hỗ trợ các dịch vụ được thực hiện trên môi trường xung quanh mạng. Việc thanh hao tân oán lệ mức giá (ví như có) và dìm công dụng được triển khai trực tiếp trên cơ quan, tổ chức hỗ trợ các dịch vụ.


Dịch vụ công trực tuyến đường cường độ 4

Là các dịch vụ công trực tuyến đường cường độ 3 với có thể chấp nhận được người tiêu dùng tkhô hanh toán lệ tầm giá (nếu như có) được triển khai trực đường. Việc trả hiệu quả hoàn toàn có thể được triển khai trực tuyến, gửi thẳng hoặc qua con đường bưu năng lượng điện cho người sử dụng..