Cổng dịch vụ công quốc gia

Đã chào đón 6.717 làm hồ sơ Đã xong xuôi 6.513 làm hồ sơ Trả đúng hạn 6.478 làm hồ sơ Quá hạn 35 làm hồ sơ Tháng5/202199,5% đúng hạn
Đã mừng đón 32.386 làm hồ sơ Đã hoàn thành 33.380 hồ sơ Trả đúng hạn 31.594 làm hồ sơ Quá hạn 1.786 hồ sơ Tháng4/202194,6% đúng hạn
Đã đón nhận 40.001 hồ sơ Đã chấm dứt 37.961 làm hồ sơ Trả đúng hạn 37.746 hồ sơ Quá hạn 215 làm hồ sơ Tháng3/202199,4% đúng hạn
Đã chào đón 16.019 hồ sơ Đã xong 16.772 hồ sơ Trả đúng hạn 16.627 hồ sơ Quá hạn 145 hồ sơ Tháng2/202199,1% đúng hạn
Đã chào đón 24.667 làm hồ sơ Đã ngừng 23.702 hồ sơ Trả đúng hạn 23.577 hồ sơ Quá hạn 125 làm hồ sơ Tháng1/202199,5% đúng hạn
Đã mừng đón 27.553 hồ sơ Đã xong xuôi 26.936 hồ sơ Trả đúng hạn 26.757 làm hồ sơ Quá hạn 179 hồ sơ Tháng12/202099,3% đúng hạn
Đã mừng đón 28.146 làm hồ sơ Đã dứt 27.693 làm hồ sơ Trả đúng hạn 27.262 hồ sơ Quá hạn 431 làm hồ sơ Tháng11/202098,4% đúng hạn
Đã đón nhận 35.834 làm hồ sơ Đã chấm dứt 35.644 hồ sơ Trả đúng hạn 35.347 hồ sơ Quá hạn 297 làm hồ sơ Tháng10/202099,2% đúng hạn
Đã mừng đón 39.555 hồ sơ Đã xong xuôi 38.944 hồ sơ Trả đúng hạn 38.605 hồ sơ Quá hạn 339 hồ sơ Tháng9/202099,1% đúng hạn
Đã chào đón 35.357 làm hồ sơ Đã dứt 34.698 làm hồ sơ Trả đúng hạn 34.546 hồ sơ Quá hạn 152 hồ sơ Tháng8/202099,6% đúng hạn
Đã đón nhận 37.639 hồ sơ Đã xong xuôi 38.460 hồ sơ Trả đúng hạn 38.237 hồ sơ Quá hạn 223 làm hồ sơ Tháng7/202099,4% đúng hạn
Đã tiếp nhận 40.763 làm hồ sơ Đã dứt 38.869 làm hồ sơ Trả đúng hạn 38.585 hồ sơ Quá hạn 284 hồ sơ Tháng6/202099,3% đúng hạn
*

Cổng các dịch vụ công trực tuyến

Là địa điểm tiến hành tính năng "Một cửa năng lượng điện tử" được cho phép tiếp nhận, xử lý, gửi trả hiệu quả cũng giống như tra cứu giúp về triệu chứng xử trí làm hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ sở đơn vị nước Tỉnh thành


Thương Mại Dịch Vụ công trực tuyến

Là các dịch vụ hành bao gồm công với những hình thức dịch vụ khác của cơ sở bên nước được cung cấp cho những tổ chức triển khai, cá thể trên môi trường thiên nhiên mạng.

Bạn đang xem: Cổng dịch vụ công quốc gia


Thương Mại & Dịch Vụ công trực đường cường độ 1

Là hình thức bảo đảm cung cấp không hề thiếu các biết tin về giấy tờ thủ tục hành bao gồm với các văn bạn dạng tất cả liên quan lao lý về thủ tục hành thiết yếu đó.


Dịch Vụ Thương Mại công trực tuyến đường cường độ 2

Là hình thức dịch vụ công trực đường cường độ 1 và được cho phép người sử dụng thiết lập về các chủng loại văn bạn dạng cùng knhì báo để hoàn thành làm hồ sơ theo thử dùng. Hồ sơ sau thời điểm triển khai xong được gửi trực tiếp hoặc qua con đường bưu năng lượng điện mang lại ban ngành, tổ chức triển khai hỗ trợ hình thức dịch vụ.

Xem thêm: Học Revit - Sự Thật Về Dim Kích Thước Trong Phần Mềm Revit


Thương Mại & Dịch Vụ công trực đường mức độ 3

Là các dịch vụ công trực tuyến đường mức độ 2 cùng được cho phép người sử dụng điền với gửi trực tuyến các chủng loại văn uống phiên bản mang đến cơ sở, tổ chức cung cấp hình thức dịch vụ. Các thanh toán trong quá trình xử lý làm hồ sơ cùng hỗ trợ dịch vụ được thực hiện bên trên môi trường xung quanh mạng. Việc thanh toán lệ giá tiền (nếu có) với dấn hiệu quả được tiến hành trực tiếp trên cơ sở, tổ chức hỗ trợ dịch vụ.


Dịch vụ công trực tuyến cường độ 4

Là hình thức dịch vụ công trực đường cường độ 3 cùng được cho phép người sử dụng thanh khô toán lệ tầm giá (giả dụ có) được triển khai trực tuyến. Việc trả hiệu quả rất có thể được tiến hành trực đường, gửi trực tiếp hoặc qua mặt đường bưu điện mang lại người tiêu dùng.