Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Ủy Hà Nam

Trình duyệt của người tiêu dùng đã tắt công dụng hỗ trợ JavaScript.Website chỉ làm việc khi chúng ta bật nó trở lại.Để tìm hiểu thêm cách bật JavaScript, hãy bấm vào vào đây!

Bạn đang xem: Cổng thông tin điện tử tỉnh ủy hà nam


Xem thêm: Top 7 Tiệm May Quần Tây Nam Ở Đâu Đẹp Và Uy Tín Nhất Tp, May Quần Tây Nam Công Sở Ở Đâu Đẹp

*

*

STT Tên / Số / ký kết hiệu Về vấn đề / trích yếu Thời gian ban hành
1 30-NQ/TW

Nghị quyết của bộ chính trị về phân phát triển kinh tế - xóm hội và bảo vệ quốc phòng, an toàn vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, trung bình nhìn đến năm 2045

Nghị quyết hội nghị lần vật dụng sáu Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục tăng mạnh công nghiệp hoá, tiến bộ hoá nước nhà đến năm 2030 trung bình nhìn cho năm 2045

Hội nghị lần trang bị sáu Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và triển khai xong nhà nước pháp quyền buôn bản hội chủ nghĩa nước ta trong quá trình mới

Nghị quyết của bộ Chính trị về phân phát triển kinh tế - thôn hội và đảm bảo an toàn quốc phòng, an toàn vùng Bắc trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030 khoảng nhìn mang đến năm 2045

Chương trình công tác làm việc tháng 12 năm 2022

V/v đăng ký mua tài liệu Ban tin thông tin report viên, sổ tay báo cáo viên, sổ tay tuyên giáo năm 2023

Thông báo lịch thao tác làm việc của thị xã uỷ tuần thứ 48 năm 2022 (Từ 28/11/2022 mang đến 02/12/2022)

V/v tuyên truyền cổ cồn trực quan lại về xây cất và phạt huy giá trị văn hoá sức mạnh con người việt Nam

Thông báo Về việc uỷ quyền điều hành và quản lý công việc

Thông báo tóm lại của bạn hữu Bí thư thị trấn uỷ tại hội nghị đối thoại giữa bè bạn Bí thư huyện uỷ, bằng hữu Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện với đoàn viên, hội viên thị xã Kim Bảng

V/v tuyên truyền lưu niệm 50 năm thành công Hà Nội - Điện Biên che trên ko (12/1972 - 12/2022)

Chương trình hành động thực hiện tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành trung ương Đảng (Khoá XIII) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả tài chính tập thể trong quy trình tiến độ mới

Chương trình hành động thực hiện nay Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành trung ương Đảng (khoá XIII) về \" liên tục đổi mới, hoàn thành thể chế, thiết yếu sách, cải thiện hiệu lực, hiệu quả thống trị và áp dụng đất, tạo động lực đưa vn trở thành nước trở nên tân tiến có các khoản thu nhập cao\"

Chương trình hành vi thực hiện nay Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành tw Đảng (khoá XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn mang lại năm 2045

Thông báo lịch tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng những xã, thị xã năm 2022