Công ty việt tiến ở đâu

Lưu ý : Đăng cam kết tài khoản bạn sẽ chỉ nên thành viên cá nhân. Để upgrade hội viên, phấn kích liên hệ với chúng tôi

Bạn đang xem: Công ty việt tiến ở đâu

*

*

*
*
59365

TỔNG CÔNG TY CP.. MAY VIỆT TIẾN

Giới thiệu


Họ và tên Chức vụ
Vũ Đức Giang Chủ tịch HĐQT
Bùi Vnạp năng lượng Tiến Tổng Giám đốc
Nguyễn Trâm Anh Kế tân oán trưởng

Xem thêm: Tổng Hợp Danh Sách Các Cách Ăn Mừng Bàn Thắng Fifa Online 3, Ăn Mừng Bàn Thắng Fifa Online 3

*

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn chủ sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên cấp dưới
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất ROI trên tổng gia tài
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất lợi tức đầu tư trên vốn chủ mua

TOPhường 5 công ty lớn thuộc ngành - Sản xuất, marketing xiêm y

TOPhường 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam


*

Tên Doanh nghiệp: shop CP Báo cáo Đánh giá bán cả nước (Vietphái mạnh Report JSC)