ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 6 HỌC KÌ 1 CÓ ĐÁP ÁN

Đề cương ôn tập học kì 2 môn giờ Anh lớp 6 năm 2021 - 2022 mang đến bộ đề cưng cửng ôn tập học tập kì 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống cho các em học viên lớp 6 sẵn sàng thật giỏi kiến thức mang đến kỳ thi cuối học kì hai năm 2021 - 2022 chuẩn bị tới.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập tiếng anh lớp 6 học kì 1 có đáp án

Đồng thời, cũng góp thầy cô xem thêm để giao đề cương cứng ôn thi học kì 2 cho học viên của mình. Không tính ra, có thể xem thêm đề cưng cửng môn Toán, Ngữ văn lớp 6. Vậy mời thầy cô và các em thuộc theo dõi nội dung chi tiết trong nội dung bài viết dưới phía trên của bboomersbar.com:

Đề cương cứng học kì 2 môn giờ Anh 6 - Global Success năm 2021 - 2022

A. LISTENING:

I. Listen to lớn the conversation & tick (✓) the columns.

Linda

Nick

1. Park view

2. đô thị view

3. Sea view

4. Swimming pool

5. Garden


II. Listen lớn the lecture and fill in the missing words.

Nick: Can you tell me about your dream house, Linda?

Linda: Well, it"s a big villa by the sea. It has a view of the sea. It has a swimming pool and a (1)....................

Nick: My dream houses is (2).........................

Linda: Really? What"s it like?

Nick: It"s a (3).................. Flat in the city. It has a park view in front và a thành phố view at the back.

Linda: Oh, sounds great!

Nick: It has a super smart TV. I can watch films from other (4)....................

Linda: That sounds (5)................ , too. But I think it"ll be....

III. Listen và tick T (True) of F (False)

1. Mày thinks they can recycle things in the bins.

2. At book fairs, students can exchange their old books.

3. Nam giới thinks students will save money if they go lớn school by bus.

4. Students can exchange their used uniforms at uniform fairs.

IV. Listen and fill gap with ONE word / number.

Xem thêm: Type Of Business Là Gì Trong Tiếng Việt? Type Of Business Là Gì


Name

Mi

Nam

Class

(1) ..................

(4)...................

Idea 1

Put a (2) ................... Bin in every classroom.

Encouraging students khổng lồ use(5)...................

Idea 2

Having (3) ................... Fairs.

Organizing (6) ...................fairs

V. Listen to lớn the conversation & tick (v) T (True) or F (False).

T

F

1. Robots can"t vày many things today.

2. Worker robots can build very high buildings.

3. Teacher robots can teach on the internet.

4. Robots can talk khổng lồ humans

5. Robots can vày everything lượt thích humans.

B. PHONETICS:

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1. A. Star

B. Father

C. Camera

D. Garden

2. A. Fast

B. Class

C. Answer

D. Apple

3. A. Check

B. Recycle

C. Reuse

D. Environment

4. A. Each

B. Sea

C. Create

D. Idea

5. A. Warmth B. Fourth C. Tooth D. Breathe


6. A. Ask B. Plastic C. Back D. Grandparent

7. A. Start B. Marbles C. Stars D. Solar

8. A. Hear B. Clear C. Bear D. Fear

9. A. Hear B. Clear C. Bear D. Fear

10. A. Cave B. Famous C. Late D. Channel

11. A. Hear B. Near C. Fear D. Pear

12. A. Gather B. Monthly C. Father D. Brother

13. A. Favorite B. Slight C. Fine D. High

14. A. Fold B. Close C. Cloth D. Hold

15. A. Tooth B. There C. BathD. Both

16. A. Started B. Worked C. Waited D. Wanted

17. A. Fold B. Close C. Cloth D. Hold

18. A. Needed B. Liked C. Washed D. Hoped

19. A. Started B. Worked C. Waited D. Decided

20.A. Wanted B. Liked C. Washed D. Stopped

21. A. Rulers B. Pencils C. Books D. Bags

22. A. Thank B. That C. This D. Those

23. A. Above B. Glove C. Love D. Move

24. A. Has B. Name C. Family D. Lamp

25. A. Use B. Pupil C. Number D. Music

.....


Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
bboomersbar.com
115
Lượt tải: 13.337 Lượt xem: 61.198 Dung lượng: 196,9 KB
Liên kết mua về

Link bboomersbar.com chính thức:

Đề cương ôn tập học kì 2 môn giờ Anh lớp 6 năm 2021 - 2022 (Sách mới) tải về Xem

Các phiên phiên bản khác với liên quan:


Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản ra mắt Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA