Dịch vụ công trực tuyến hủy tờ khai

Sau đây mình xin hướng dẫn giải pháp khai huỷ tờ khai thương chính trên dịch vụ thương mại công trực đường :

Bước 1 :

*
" data-medium-file="https://i2.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-he-thong-cong-thong-tin-truc-tuyen.jpg?fit=611%2C400" data-large-file="https://i2.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-he-thong-cong-thong-tin-truc-tuyen.jpg?fit=1020%2C667" loading="lazy" class="aligncenter size-medium wp-image-485" src="https://i2.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-he-thong-cong-thong-tin-truc-tuyen.jpg?resize=611%2C400" alt="Hệ thống dịc vụ công trực đường " width="611" height="400" srcset="https://i2.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-he-thong-cong-thong-tin-truc-tuyen.jpg?resize=611%2C400 611w, https://i2.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-he-thong-cong-thong-tin-truc-tuyen.jpg?resize=768%2C502 768w, https://i2.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-he-thong-cong-thong-tin-truc-tuyen.jpg?w=1073 1073w" sizes="(max-width: 611px) 100vw, 611px" data-recalc-dims="1" />

Bước 2 :

Kích con chuột vào mục : “Đăng Nhập” như hình bên trên để đăng nhập vào hệ thống.Màn hình sẽ hiện ra như hình." data-medium-file="https://i2.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-he-thong-dich-vu-cong-truc-tuyen.jpg?fit=800%2C347" data-large-file="https://i2.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-he-thong-dich-vu-cong-truc-tuyen.jpg?fit=990%2C429" loading="lazy" class="size-medium wp-image-486 jetpack-lazy-image" src="https://i2.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-he-thong-dich-vu-cong-truc-tuyen.jpg?resize=800%2C347" alt="Đăng nhập khối hệ thống dịch vụ công trực tuyến" width="800" height="347" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-he-thong-dich-vu-cong-truc-tuyen.jpg?resize=800%2C347 800w, https://i2.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-he-thong-dich-vu-cong-truc-tuyen.jpg?resize=768%2C333 768w, https://i2.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-he-thong-dich-vu-cong-truc-tuyen.jpg?w=990 990w" data-lazy-sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" data-lazy-src="https://i2.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-he-thong-dich-vu-cong-truc-tuyen.jpg?resize=800%2C347&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">Bước 3 :

Sau khi đăng nhập thì screen sẽ như mặt dưới:" data-medium-file="https://i0.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-cong-thong-tin-truc-tuyen.jpg?fit=800%2C129" data-large-file="https://i0.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-cong-thong-tin-truc-tuyen.jpg?fit=1007%2C162" loading="lazy" class="size-medium wp-image-484 jetpack-lazy-image" src="https://i0.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-cong-thong-tin-truc-tuyen.jpg?resize=800%2C129" alt="Đăng nhập cổng thông tin trực đường " width="800" height="129" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-cong-thong-tin-truc-tuyen.jpg?resize=800%2C129 800w, https://i0.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-cong-thong-tin-truc-tuyen.jpg?resize=768%2C124 768w, https://i0.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-cong-thong-tin-truc-tuyen.jpg?w=1007 1007w" data-lazy-sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" data-lazy-src="https://i0.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-cong-thong-tin-truc-tuyen.jpg?resize=800%2C129&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">Tại đây bao gồm 2 mục hiện ra, chính là : Nộp làm hồ sơ Mới và Danh Sách làm hồ sơ Cũ.

Bạn đang xem: Dịch vụ công trực tuyến hủy tờ khai

– Mục “Nộp hồ sơ Mới” : đối với những hồ sơ đang sẵn sàng Khai báo và Up các thông tin cùng File lên mạng nhằm truyền dữ liệu đến phần tử Hải quan tiền phụ trách hồ sơ của mình.

– Mục “Danh Sách hồ sơ Cũ” : là những list Hồ sơ bạn đã khai báo với hải quan (có thể là danh sách Hồ sơ thương chính đã đồng ý và danh sách những hồ nước sơ đang chờ hiệu quả xử lý của cơ sở Hải quan lại nơi bạn truyền dữ liệu). Bạn sử dụng chuyên mục này nhằm kiểm tra thông tin phản hồi từ thương chính về hồ sơ của chính mình nhé.

Xem thêm: Tự Động Sử Dụng Card Màn Hình Rời Nvidia Geforce, Amd Settings

Bước 4:

Các chúng ta click vào ô nộp hồ sơ mới, lúc ấy sẽ ra cửa sổ có những nghiệp vụ bắt buộc khai báo. Nghiệp vụ huỷ tờ khai sinh sống mục số 14Xem hình bên dưới" data-medium-file="https://i1.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/nop-ho-so-dich-vu-cong-huy-to-khai.jpg?fit=624%2C197" data-large-file="https://i1.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/nop-ho-so-dich-vu-cong-huy-to-khai.jpg?fit=624%2C197" loading="lazy" class="size-full wp-image-487 jetpack-lazy-image" src="https://i1.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/nop-ho-so-dich-vu-cong-huy-to-khai.jpg?resize=624%2C197" alt="Chọn nộp hồ nước sơ dịch vụ công huỷ tờ khai" width="624" height="197" data-recalc-dims="1" data-lazy-src="https://i1.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/nop-ho-so-dich-vu-cong-huy-to-khai.jpg?resize=624%2C197&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">Bước 5:

Nhập tin tức để huỷ tờ khaiXem gợi ý như hình bên dưới" data-medium-file="https://i1.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/nhap-thong-tin-ho-so-huy-to-khai.jpg?fit=663%2C400" data-large-file="https://i1.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/nhap-thong-tin-ho-so-huy-to-khai.jpg?fit=991%2C598" loading="lazy" class="size-medium wp-image-488 jetpack-lazy-image" src="https://i1.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/nhap-thong-tin-ho-so-huy-to-khai.jpg?resize=663%2C400" alt="Nhập thông tin hồ sơ huỷ tờ khai " width="663" height="400" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i1.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/nhap-thong-tin-ho-so-huy-to-khai.jpg?resize=663%2C400 663w, https://i1.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/nhap-thong-tin-ho-so-huy-to-khai.jpg?resize=768%2C463 768w, https://i1.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/nhap-thong-tin-ho-so-huy-to-khai.jpg?w=991 991w" data-lazy-sizes="(max-width: 663px) 100vw, 663px" data-lazy-src="https://i1.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/nhap-thong-tin-ho-so-huy-to-khai.jpg?resize=663%2C400&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">Lưu ý : toàn bộ các tệp tin Attack các bạn phải đổi sang đuôi PDF cùng được ký kết chữ ký số lên tệp tin đó. Biện pháp ký chữ cam kết số lên file PDF .

Bước 6:

Sau khi gắn thêm kèm ngừng hồ sơ thì ghi chú nội dung , lý do khai huỷ, kế tiếp click vào ô nộp hồ nước sơ, tiếp nối sẽ bao gồm thông tin hệ thống phản hồi đang gửi hồ sơ cho cơ quan tiền hải quan." data-medium-file="https://i2.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/nop-ho-so-den-hai-quan.jpg?fit=620%2C87" data-large-file="https://i2.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/nop-ho-so-den-hai-quan.jpg?fit=620%2C87" loading="lazy" class="size-full wp-image-489 jetpack-lazy-image" src="https://i2.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/nop-ho-so-den-hai-quan.jpg?resize=620%2C87" alt="Nộp hồ sơ cho hải quan" width="620" height="87" data-recalc-dims="1" data-lazy-src="https://i2.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/nop-ho-so-den-hai-quan.jpg?resize=620%2C87&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7"> 

Sau đó chúng ta quay lại cửa sổ danh sách hồ sơ (mục cai quản hồ sơ ) cùng chờ đánh giá từ hải quan:" data-medium-file="https://i2.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/quan-ly-ho-so.jpg?fit=623%2C254" data-large-file="https://i2.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/quan-ly-ho-so.jpg?fit=623%2C254" loading="lazy" class="size-full wp-image-490 jetpack-lazy-image" src="https://i2.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/quan-ly-ho-so.jpg?resize=623%2C254" alt="Quản lý hồ sơ " width="623" height="254" data-recalc-dims="1" data-lazy-src="https://i2.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/quan-ly-ho-so.jpg?resize=623%2C254&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">lịch sử để xem bình luận thông điệp." data-medium-file="https://i0.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/xem-lich-su-ho-so-.jpg?fit=617%2C400" data-large-file="https://i0.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/xem-lich-su-ho-so-.jpg?fit=623%2C404" loading="lazy" class="size-medium wp-image-491 jetpack-lazy-image" src="https://i0.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/xem-lich-su-ho-so-.jpg?resize=617%2C400" alt="Xem lịch sử vẻ vang hồ sơ" width="617" height="400" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/xem-lich-su-ho-so-.jpg?resize=617%2C400 617w, https://i0.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/xem-lich-su-ho-so-.jpg?w=623 623w" data-lazy-sizes="(max-width: 617px) 100vw, 617px" data-lazy-src="https://i0.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2019/03/xem-lich-su-ho-so-.jpg?resize=617%2C400&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7"> 

Khi nào tất cả thông điệp đồng ý của thương chính là xong.

Video hướng dẫn phương pháp hủy tờ khai trên thương mại dịch vụ công trực tuyến