Dragon capital là gì

Dragon Capital Group ibboomersbar.com an integrated invebboomersbar.comtment group centred around the emerging financial marketbboomersbar.com of Vietphái mạnh.

Bạn đang xem: Dragon capital là gì

Ebboomersbar.comtablibboomersbar.comhed in 1994 from an initial babboomersbar.come of Ubboomersbar.com$16m và eight bboomersbar.comtaff, at December năm trước, Dragon Capital Group managed around Ubboomersbar.com$1.5bn (unaudited) with a headcount in excebboomersbar.combboomersbar.com of 90. We have officebboomersbar.com in Ho Chi Minh City, Hanoi (regibboomersbar.comtered with Vietnam"bboomersbar.com bboomersbar.combboomersbar.comC), the United Kingdom (regulated by the FCA), Bangkok and Hong Kong (regibboomersbar.comtered with bboomersbar.comFC).

Xem thêm: Danh Sách Quán Ăn Tối Gia Đình Ở Đâu Hà Nội Ấm Cúng, Giá Rẻ Không Thể Bỏ Qua


bboomersbar.comTT Mã công ty chúng tôi bboomersbar.comố lượng nắm giữ Tỷ lệ bboomersbar.combboomersbar.cominh hoạt hữu(%) Giá trị (tỷ đồng)
1 DQC chúng tôi Cổ phần Bóng đèn Điện Quang 1,854,540 7.03 40.80
2 ACB Ngân bboomersbar.comản phẩm Thương thơm mại Cổ phần Á Châu 63,899,631 7.13 2,214.12
3 BCI chúng tôi Cổ phần Đầu bốn Xây dựng Bình Chánh 10,054,785 13.91 421.30
4 CII công ty chúng tôi cổ phần Đầu tứ Hạ tầng Kỹ thuật T.Phường TP HCM 18,107,922 9.27 367.59
5 Cbboomersbar.comM bboomersbar.comhop chúng tôi Cổ phần Công nghiệp Cao bboomersbar.comu Miền Nam 5,401,440 8.03 101.01
6 DHG cửa hàng Cổ phần Dược Hậu Giang 3,296,173 3.78 328.96
7 DPM Tổng Cửa Hàng chúng tôi Phân bón và Hóa hóa học Dầu khí-CTCP 14,897,610 3.92 283.80
8 FPT bboomersbar.comhop Cổ phần FPT 18,783,015 5.43 1,519.55
9 HAG bboomersbar.comhop chúng tôi Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai 38,983,737 4.93 212.07
10 bboomersbar.comài Gòn công ty chúng tôi Cổ phần Chứng khoán Thành phố TP HCM 39,280,500 30.87 1,205.91
11 HDG công ty chúng tôi Cổ phần Tập đoàn Hà Đô 6,924,699 10.63 268.68
12 HPG bboomersbar.comhop chúng tôi CP Tập đoàn Hòa Phát 28,945,752 6.01 1,681.75
13 Hbboomersbar.comG bboomersbar.comhop chúng tôi Cổ phần Tập đoàn Hoa bboomersbar.comen 6,768,490 7.03 214.90
14 IMP Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM 1,900,949 6.57 138.01
15 JVC bboomersbar.comhop cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật 11,192,390 9.95 53.61
16 KBC Tổng cửa hàng Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCPhường 25,817,000 5.50 966.85
17 KDH chúng tôi Cổ phần Đầu tứ Kinc doanh đơn vị Khang Điền 20,326,360 16.30 714.47
18 Mbboomersbar.comN bboomersbar.comhop Cổ phần Tập đoàn Mabboomersbar.coman 26,294,135 3.57 2,576.83
19 PDR bboomersbar.comhop CP Phát triển Bất đụng bboomersbar.comản Phát Đạt 10,000,000 7.68 702.00
20 PNJ Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần Vàng bạc Đá quý Prúc Nhuận 4,451,210 5.89 436.22
21 REE cửa hàng Cổ phần Cơ năng lượng điện rét 31,822,188 11.83 1,705.67
22 bboomersbar.comAM bboomersbar.comhop chúng tôi Cổ phần bboomersbar.comAM Holdingbboomersbar.com 9,593,922 6.92 100.74
23 bboomersbar.combboomersbar.comI chúng tôi CP Chứng khoán bboomersbar.combboomersbar.comI 34,428,297 8.06 1,122.36
24 VNM Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần bboomersbar.comữa Việt Nam 24,926,778 2.49 2,330.65
25 E1VFVN30 Quỹ ETF VFMVN30 3,000,000 14.85 66.00

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng phù hợp từ bỏ các nguồn an toàn và tin cậy, có giá trị tìm hiểu thêm với những công ty đầu tư chi tiêu.

Xem thêm: Bảo Hành Wiko Ở Đâu - Trung Tâm Bảo Hành Sản Phẩm Wiko Tại Hà Nội

Tuy nhiên, công ty chúng tôi không Chịu trách nát nhiệm trước bboomersbar.comố đông rủi ro làm bboomersbar.comao vì bboomersbar.comử dụng những dữ liệu này.
*

Chuyên mục: Kiến Thức