Equity Stake Là Gì

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
English term or phrase:equity stake
Vietnamese translation:cổ phần
Entered by:This person is a bboomersbar.com Certified PRO in Vietnamese to lớn EnglishCliông chồng the red seal for more information on what it means lớn be a bboomersbar.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> VIET NGUYEN NGO

Bạn đang xem: Equity stake là gì

17:14 May 4, 2009
English lớn Vietnamese translationsBus/Financial - Finance (general) / securitization
English term or phrase: equity stake
Historically, the issuer of a mortgage was likely lớn maintain an equity stake in that mortgage – it would remain “on the books.”
aqua daquack
*

Local time: 10:16
cổ phần
Explanation:Equity: Vốn cổ phần/Vốn cổ đông/Vốn chủ cài đặt Stake: Cổ phần, có nghĩa là phần vốn của cổ đông (cá thể tuyệt tổ chức) trong vốn nhà cài Câu trên có thể dịch là: Từ trước tới thời điểm này, tổ chức cho vay mua nhà thế chấp vay vốn thường sẽ có cổ phần vào khoản cho vay mua nhà ở thế chấp đó – chứng minh sự hiện hữu của tổ chức đó.

*

This person is a bboomersbar.com Certified PRO in Vietnamese khổng lồ EnglishClichồng the red seal for more information on what it means to lớn be a bboomersbar.com Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Specializes in field", this, event, "170px")" onMouseout="delayhidetip()">VIET NGUYEN NGOLocal time: 10:16

Xem thêm: Cách Ghép Mai Nhiều Cánh Hoa Cây Ghép, Hướng Dẫn Kỹ Thuật Ghép Mai Cảnh Cơ Bản

Summary of answers provided
5 +1cổ phầnThis person is a bboomersbar.com Certified PRO in Vietnamese to EnglishClick the red seal for more information on what it means to lớn be a bboomersbar.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">VIET NGUYEN NGO
*

5vốn cổ phầnThis person is a bboomersbar.com Certified PRO in English lớn VietnameseCliông xã the red seal for more information on what it means to lớn be a bboomersbar.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nguyen Dieu

*

*

Explanation:vốn cổ phầnThis person is a bboomersbar.com Certified PRO in English lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a bboomersbar.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Nguyen DieuVietnamLocal time: 10:16Specializes in fieldNative sầu speaker of:
*
VietnamesePRO pts in category: 47