Flower là gì

the part of a plant that is often brightly coloured và has a pleasant smell, or the type of plant that produces these:
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use trường đoản cú bboomersbar.com.

Bạn đang xem: Flower là gì

Học các từ bạn phải tiếp xúc một giải pháp sáng sủa.

Xem thêm: Các Kiểu Di Chuyển Trong Truy Kích 2, Truy Kích 2


the part of a plant that produces seeds, is often brightly colored, và sometimes has a pleasant smell, or a plant that produces this part
There is a morphological correspondence between the length of hummingbird bills & the length of the corollas in ornithophilous flowers.
We have sầu seen only two trees flowering in non-mast years, following damage to the main trunk (by fire and by impact from another falling tree).
Since isolated flowering can occur, not all herbarium specimens may represent mass flowering events, and so the average frequency of these events remains tentative sầu.
Such an inconsistency b etween the flowering pattern and pollinator type makes it d ifficult to lớn specify the ecological significance of flowering synchrony.
Các quan điểm của những ví dụ ko biểu hiện ý kiến của các chỉnh sửa viên bboomersbar.com bboomersbar.com hoặc của bboomersbar.com University Press tốt của các đơn vị trao giấy phép.

flower

Các từ thường xuyên được thực hiện với flower.

Xem thêm: " Nằm Tiếng Anh Là Gì - Nằm Viện Trong Tiếng Anh Là Gì


The next is the ostrich and fancy feather và artificial flower wages council, covering about 500 employees.
Những ví dụ này từ bỏ bboomersbar.com English Corpus với từ các mối cung cấp bên trên website. Tất cả rất nhiều ý kiến trong số ví dụ ko thể hiện chủ ý của các chỉnh sửa viên bboomersbar.com bboomersbar.com hoặc của bboomersbar.com University Press tốt của người trao giấy phép.
*

a special day or period, usually in memory of a religious event, with its own social activities, food, or ceremonies

Về câu hỏi này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột Các ứng dụng tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn bboomersbar.com English bboomersbar.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Kiến Thức