Friendly là gì

A friendly game or argument is one that you play or have sầu for pleasure và in order to practise your skills, rather than playing or arguing seriously with the aim of winning:
Friendly countries and friendly soldiers are ones who are not your enemies và who are working or fighting with you.

Bạn đang xem: Friendly là gì


 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use tự bboomersbar.com.Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một bí quyết tự tin.

Xem thêm: Tàn Nhang Là Gì? 5 Cách Tẩy Tàn Nhang Tự Nhiên An Toàn Hiệu Quả Bất Ngờ


a game that is played for enjoyment & in order to lớn practise, not with the ayên ổn of winning points as part of a serious competition:
having an attitude or acting in a way that shows that you lượt thích people & want them to like và trust you:
relating khổng lồ situations in which the owners or directors of a company are willing khổng lồ sell it khổng lồ another company that wants to lớn buy it:
a friendly merger/offer/takeover The board is seeking a higher price in exchange for entering into a friendly merger agreement.

Xem thêm: Làm Lại Thẻ Atm Vietinbank Ở Đâu, Hướng Dẫn Cách Làm Lại


*

If a country has a miễn phí press, its newspapers, magazines, và television và radio stations are able khổng lồ express any opinions they want, even if these criticize the government và other organizations.

Về vấn đề này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập bboomersbar.com English bboomersbar.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Kiến Thức