GHI ĐÈ LÀ GÌ

Sự khác biệt chính - Ghi đè so với thừa tải trong C #

Các sự khác hoàn toàn chính thân ghi đè cùng ghi đè trong C # là ràng buộc của lời gọi cách làm được ghi đè với có mang của nó xảy ra trong thời hạn chạy trong khi ràng buộc của lời gọi cách làm được ghi đè với có mang của nó xảy ra tại thời khắc biên dịch.

Bạn đang xem: Ghi đè là gì

C # là một trong ngôn ngữ lập trình đa-zi-năng được cách tân và phát triển bởi Microsoft. Ưu điểm thiết yếu của C # là nó hỗ trợ Lập trình hướng đối tượng (OOP). Một lao động chính của OOP là Đa hình. Nó cho phép một đối tượng có không ít hành bboomersbar.com. Tất cả hai nhiều loại trong Đa hình được gọi là ghi đè và nạp chồng. Bài bboomersbar.comết này bàn bạc về sự biệt lập giữa ghi đè thủ tục và nạp chồng trong C #.

1. Tổng quan với sự biệt lập chính 2. Ghi đè vào C # là gì 3. Overloading vào C # là gì 4. Điểm tương tự nhau thân ghi đè với ghi đè vào C # 5. So sánh tuy vậy song - Ghi đè cùng ghi đè vào C # ở dạng bảng 6. Cầm tắt


Ghi đè trong C # là gì?

Có một khái niệm quan trọng đặc biệt khác vào OOP là tính kế thừa. Nó là sử dụng những thuộc tính và cách tiến hành của lớp đã tồn tại. Nó nâng cấp khả năng tái thực hiện mã. Lớp vẫn tồn trên là lớp cơ sở và lớp mới được gọi là lớp dẫn xuất. Trong câu hỏi ghi đè tính đa hình, nên tất cả một lớp cửa hàng và một tờ dẫn xuất. Sự ràng buộc của lời gọi cách tiến hành được ghi đè với định nghĩa xẩy ra trong thời gian chạy. Một ví dụ như sau.

*

Theo công tác trên, lớp Shape là lớp các đại lý và nó chứa phương thức hiển thị. Class Rectangle và Triangle là những lớp dẫn xuất. Những lớp dẫn xuất này cũng đều có cùng một thủ tục hiển thị với các triển khai riêng rẽ của chúng.

Đầu tiên, đổi thay tham chiếu obj được tạo. Nó trỏ đến đối tượng Shape. Vì chưng vậy, cách làm hiển thị của lớp Shape sẽ thực thi. Sau đó, biến hóa tham chiếu trỏ đến đối tượng Rectangle. Vị vậy, cách làm hiển thị của lớp Rectangle sẽ thực thi. Cuối cùng, trở nên tham chiếu trỏ đến đối tượng người tiêu dùng Triangle. Bởi vì vậy, cách tiến hành hiển thị của lớp Triangle đang thực thi. Phương thức hiển thị của lớp cửa hàng bị ghi đè bởi các phương thức hiển thị của các lớp dẫn xuất.


Phương thức nhằm chạy được đưa ra quyết định trong thời hạn chạy. Lớp Shape được bboomersbar.comết bởi từ khóa ‘bboomersbar.comrtual’. Những lớp Rectangle với Triangle được bboomersbar.comết bởi từ khóa ‘override’. Nếu những từ khóa này không được sử dụng, đầu ra sẽ in ra văn bản của cách làm hiển thị của lớp Shape đến tất cả.

Overloading trong C # là gì?

Trong quá trình nạp chồng, nhiều phương thức tất cả cùng tên nhưng có các tham số không giống nhau. Những tham số gồm thể có khá nhiều loại không giống nhau. Những phương thức cũng rất có thể có một số trong những tham số không giống nhau. Quá thiết lập phương thức xảy ra trong và một lớp. Sự ràng buộc của những phương thức được nạp chồng vào định nghĩa xảy ra tại thời gian biên dịch. Xem thêm chương trình C # bên dưới đây.

*

Theo chương trình trên, lớp A bao gồm hai cách thức trùng tên thường gọi là sum. Chúng có rất nhiều loại thông số khác nhau. Trong chương trình chính, một đối tượng người tiêu dùng của A được tạo. Tổng (2,3) đang gọi cách tiến hành tổng cùng với số nguyên. Tổng (5.1, 7.94) vẫn gọi thủ tục sum với những giá trị kép. Cả hai phương thức đều phải sở hữu cùng tên cùng cùng một số tham số. Nhưng các loại tham số là không giống nhau. Cách tiến hành yêu ước được hotline tương ứng. Quá mua cũng có thể xảy ra ví như tên cách thức và đẳng cấp tham số giống như nhau nhưng con số tham số khác nhau.


Điểm kiểu như nhau thân ghi đè và ghi đè vào C # là gì?

Cả Overriding và Overloading vào C # đầy đủ là đa số kiểu đa hình.

Sự khác biệt giữa ghi đè và ghi đè trong C # là gì?

Overriding và Overloading trong C #

Ghi đè vào C # là cung ứng một triển khai ví dụ trong một cách tiến hành lớp dẫn xuất mang đến một cách thức đã mãi mãi trong lớp cơ sở.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Bão Hòa Là Gì ? Bảng Nước Và Hơi Nước Bão Hòa Theo Nhiệt Độ

Quá tải trong C # là tạo những phương thức có cùng tên với những cách triển khai khác nhau.
Thông số
Trong C # Overriding, những phương thức tất cả cùng tên, cùng kiểu tham số cùng cùng con số tham số.Trong C # Overloading, những phương thức gồm cùng tên tuy nhiên khác con số tham số hoặc một một số loại tham số khác.
Tần suất xảy ra
Trong C #, bboomersbar.comệc ghi đè xảy ra trong lớp cơ sở và lớp dẫn xuất.Trong C #, quá tải xảy ra trong và một lớp.
thời gian ràng buộc
Sự buộc ràng của lời gọi phương thức được ghi đè với tư tưởng của nó xẩy ra trong thời gian chạy.Sự ràng buộc của lời gọi cách làm được nạp ck với định nghĩa của nó xẩy ra tại thời điểm biên dịch.
Từ đồng nghĩa
Ghi đè được điện thoại tư vấn là thời gian chạy nhiều hình, đa hình động hoặc là buộc ràng muộn.Quá cài đặt được điện thoại tư vấn là biên dịch đa hình thời gian, đa hình tĩnh hoặc là ràng buộc sớm.

Tóm lược -Ghi đè vs vượt tải vào C #

Overriding và Overloading là hai nhiều loại đa hình. Sự khác hoàn toàn giữa ghi đè với nạp chồng trong C # là buộc ràng của lệnh gọi phương thức được ghi đè với định nghĩa của nó xảy ra trong thời hạn chạy trong lúc ràng buộc của lệnh gọi cách làm được nạp ông xã với tư tưởng của nó xẩy ra tại thời gian biên dịch.