GIẢI THUẬT STOP AND WAIT ÁP DỤNG CHO KÊNH TRUYỀN NÀO

Science & Technology

Một số giao thức điều khiển và tinh chỉnh lỗi (Error Control)


Bạn đang xem: Giải thuật stop and wait áp dụng cho kênh truyền nào

Một số giao thức điều khiển lỗi (Error Control)

Phần kế tiếp họ xem xét một số giao thức cơ bản được sử dụng nhiều vào việc điều khiển lỗi. Những giao thức này được xây dựng dựa trên các giả định sau:

họ có máy tính A muốn gởi dữ liệu cho máy tính xách tay B. luôn luôn luôn có đủ dữ liệu đến máy A gởi đi . các giao diện giao tiếp với tầng mạng và tầng vật lý đã được định nghĩa chuẩn. Mặt nhận thông thường thực hiện việc chờ đợi một sự kiện như thế nào đó tạo ra bằng phương pháp gọi hàm wait_for_event().

Các giao thức được trình diễn dưới dạng những chương trình viết bằng ngôn ngữ c. Chúng sử dụng các định nghĩa vào tập tin protocol.h có nội dung như sau:

*

Giao thức truyền đơn công ko ràng buộc (Unrestricted Simplex Protocol)

*

Xem thêm: Tại Sao Máy Tính Không Nhận Micro, Sửa Lỗi Micro Không Hoạt Động Trong Windows 10

Giao thức truyền đơn công dừng cùng chờ (Simplex Stop-and-wait Protocol)

*

Giao thức truyền đơn công mang đến kênh truyền bao gồm nhiễu (Simplex Protocol for Noisy Channel )

Giả sử ta bỏ đi giả thuyết kênh truyền không tồn tại lỗi. Vào trường hợp này, với những kỹ thuật xử lý lỗi (Parity check, CRC), mặt nhận có thể phạt hiện ra được các khung bị lỗi. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu khung gởi đi bị mất, ko đến được nơi nhận. Lúc đó sẽ dẫn đến tình trạng như sau:

Người gởi không biết được khung tất cả đến nơi nhận tốt giỏi không. Giải pháp là yêu thương cầu người nhận gởi những khung báo nhận thông tin về tình trạng các form bị lỗi. những khung báo nhận tất cả thể bị mất. Giải pháp: Mỗi khi gởi một khung đi, bên gởi sẽ thiết lập một bộ đếm thời gian. Nếu sau một khoảng thời gian qui định nhưng mà không nhận được form báo nhận, mặt gởi sẽ gởi lại những khung không được báo nhận mặt nhận ko phân biệt được những khung trùng lắp do mặt gởi gởi lại. Giải pháp: Mỗi form sẽ bao gồm một số thứ tự để phân biệt lẫn nhau. Số thứ tự này sẽ được tăng dần đến đến một giá chỉ trị cực đại sau đó lại tảo về giá bán trị 0. Vào ví dụ sau, số thứ tự có giá trị cực đại là 1. Như vậy ta chỉ sử dụng 2 giá trị là 0 và 1 để đánh số thứ tự cho khung.
*