Giờ thấp điểm tiếng anh là gì

It handles 26,900 pphpd during the peak hour a capacity second only lớn the TransMilenio BRT system in Bogota.

Bạn đang xem: Giờ thấp điểm tiếng anh là gì


Number of subscribers, peak hour call rate, nature of serbboomersbar.comces, geographical preferences are some of the factors which impact the configuration.
Số các mướn bao, tỉ trọng cuộc Hotline tiếng cao điểm, những hình thức, ưu tiên về khía cạnh địa lý là một số trong những nguyên tố ảnh hưởng tác động vấn đề cấu hình.
Trains run every 4~5 minutes during rush hours & every 7~8 minutes during off peak hours between Wangsimni and Jukjeon.
Tàu chạy trong vòng 4~5 phút vào khung giờ cao điểm và 7~8 phút vào khung giờ không giống trọng điểm đoạn Wangsimni với Jukjeon.
Some cities are seeking lớn reduce street light power consumption by dimming lights during off-peak hours or switching lớn LED lamps.
Một số đô thị đang kiếm tìm giải pháp giảm nấc tiêu thú năng lượng điện năng bởi đèn mờ trong giờ cao điểm hoặc gửi lịch sự đèn LED.
From 2010, when 51 trains were in serbboomersbar.comce, the line had a peak-hour capathành phố of 11,675 passengers per hour in each direction.
Từ năm 2010, Lúc 51 đoàn tàu đã chuyển động, tuyến đường này có sức thiết lập tiếng cao điểm là 11.675 hành khách từng giờ theo từng hướng.
At the micro-level, a cellular serbboomersbar.comce probboomersbar.comder may probboomersbar.comde free night và weekover use in order lớn reduce dem& during peak hours.
Ở cấp độ bboomersbar.com tế bào, công ty hỗ trợ hình thức dịch vụ cầm tay hoàn toàn có thể cung cấp sử dụng miễn giá tiền vào đêm hôm với vào ngày cuối tuần nhằm sút nhu yếu vào giờ cao điểm.
In January 2014, over 67 million people played League of Legends per month, 27 million per day, & over 7.5 million concurrently during peak hours.
Đến tháng một năm 2014, tất cả 67 triệu con người chơi Liên Minch Huyền Thoại hàng tháng, 27 triệu người từng ngày, cùng hơn 7,5 triệu con người đồng thời trong số những thời điểm trên cao nhất.
For example, if you notice you’re reaching your budget partway through peak hours, consider increasing the budget a little bit to see if your ads maintain high performance.
Ví dụ: nếu như khách hàng nhận ra có lúc đã đoạt mang lại chi phí trong số những giờ cao điểm, hãy lưu ý đến câu hỏi tăng vốn một chút để thấy liệu PR của người sử dụng có gia hạn năng suất cao hay là không.
However, Yamanote Line trains continued khổng lồ periodically use the Keihin-Tōhoku tracks, particularly on holidays & during off-peak hours, until rapid serbboomersbar.comce trains were introduced on the Keihin-Tōhoku Line in 1988.
Tuy nhiên, các tàu của Tuyến, Yamanote vẫn chu trình sử dụng mặt đường ray của Tuyến Keihin-Tōhoku, đặc biệt quan trọng vào những ngày nghỉ và giờ rẻ điểm, cho đến khi hình thức dịch vụ tốc hành được gửi vào vận động bên trên Tuyến Keihin-Tōhoku năm 1988.
Red Line trains run every 7 minutes off-peak (averaging 8.5 trains per hour), with a minimum headway of 3 minutes 45 seconds (16 trains per hour) during peak hours, with 44 trainsets in serbboomersbar.comce.

Xem thêm: Gián Sinh Sản Thế Nào - Tìm Hiểu Thêm Về Loài Gián


Các chuyến tàu Red Line chạy vừa phải 7 phút/chuyến (mức độ vừa phải 8,5 chuyến/giờ), với số tàu vừa đủ 3 phút ít 45 giây/tàu (16 chuyến tàu từng giờ) trong giờ cao điểm với bao gồm 44 đoàn tàu đã Ship hàng.
Furthermore, the government has phối up a "Traffic Zone" covering the city center during peak traffic hours.
mà hơn nữa, chính phủ nước nhà đang tùy chỉnh thiết lập một "Khu vực giao thông" bao hàm trung thực bụng phố vào giờ đồng hồ cao điểm.
Chúng ta hoàn toàn có thể lập kỷ lục new về số giờ, số người ra mắt và đón đầu phụ trợ vào thời điểm tháng tám không?
Many smart grid bandwidth upgrades are paid for by over-probboomersbar.comsioning lớn also tư vấn consumer serbboomersbar.comces, và subsidizing the communications with energy-related serbboomersbar.comces or subsidizing the energy-related serbboomersbar.comces, such as higher rates during peak hours, with communications.
hầu hết nâng cấp băng thông mạng lưới sáng dạ đã có được tkhô nóng toán do quá cung cũng để hỗ trợ các các dịch vụ chi tiêu và sử dụng, cùng trợ cấp cho những công bố liên lạc cùng với những các dịch vụ tích điện có tương quan hoặc trợ cấp cho cho các hình thức tích điện liên quan, chẳng hạn như Tỷ Lệ cao hơn nữa trong giờ đồng hồ cao điểm, cùng với thông báo liên lạc.
Their effort, along with that of all other Kingdom proclaimers, resulted in new peaks in hours, magazine placements, và return bboomersbar.comsits.
Sự cố gắng của họ với tất cả những người chào làng về Nước Trời, đem đến công dụng là số giờ, số tạp chí phân phân phát, bboomersbar.comếng thăm lại, đã đạt mang lại du lịch.
Venezuela: The hard work of 62,074 publishers during April resulted in new peaks in hours, return bboomersbar.comsits, & home Bible studies.
Venezuela: Công nặng nề của 62.074 fan tuim tía vào tháng 4 sẽ đem đến thành quả là có những nút về tối đa new về số giờ rao giảng, bboomersbar.comếng thăm lại với học hỏi và chia sẻ Kinh-thánh tại nhà.
Ngày 12 mon 8 năm 2014: Hành khách hàng bên trên một đoạn Red Line của tàu năng lượng điện ngầm Dubai bị mắc kẹt sau khoản thời gian tàu hỏa (số 5075) dừng thân các ga Al Karama và Al Jafiliya trong giờ cao điểm sau đó 1 giờ kỹ thuật vào tầm khoảng 7 giờ đồng hồ buổi tối.
The RTA operates 27 trains in the morning peak hours and 29 trains in the evening peak hours with the interval between train serbboomersbar.comces ranging from 6 khổng lồ 8 minutes in the morning peak period, and from 5 khổng lồ 6 minutes in the evening peak period.
RTA hoạt động 27 chuyến tàu vào tiếng cao điểm buổi sáng sớm với 29 chuyến tàu vào tiếng cao điểm trời tối với mức thời hạn thân các chuyến tàu kéo dãn dài từ 6 đến 8 phút vào quy trình du lịch buổi sáng cùng trường đoản cú 5 cho 6 phút ít trong thời hạn cao điểm trời tối.
The water cấp độ in the tower typically falls during the peak usage hours of the day, & then a pump fills it back up during the night.
Mực nước trong tháp hay xuống rẻ vào những giờ đồng hồ cao điểm trong thời gian ngày, cùng sau đó những đồ vật bơm sẽ bơm đầy này lại lên vào tối.
With an advance forecast of demand and pricing flexibility, buyers will self-sort based on their price sensitibboomersbar.comty (using more power in off-peak hours or going khổng lồ the theater mid-week), their demvà sensitibboomersbar.comty (must have sầu the higher cost early morning flight or must go khổng lồ the Saturday night opera) or their time of purchase (usually paying a premium for booking late).
Với dự báo trước về yêu cầu với tính linch hoạt về giá chỉ, người mua vẫn tự phân loại dựa vào mức độ mẫn cảm về giá bán của họ (sử dụng những năng lượng hơn vào giờ cao điểm hoặc mang đến rạp vào thân tuần), độ nhạy bén yêu cầu của mình (yêu cầu có ngân sách cao hơn nữa vào sáng sủa mau chóng chuyến bay hoặc yêu cầu cho ban đêm sản phẩm công nghệ bảy) hoặc thời hạn mua sắm và chọn lựa của họ (thường trả phí tổn bảo hiểm cho bài toán đặt vé muộn).
Worldwide, the daily average number of food orders at an outlet is 250, with most occurring within a two-hour peak-period.
Trên nhân loại, con số đối chọi mua hàng trung bình tại một siêu thị KFC là 250, hầu như ra mắt vào tiếng cao điểm.