Go Live Nghĩa Là Gì

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2018/06/khi-go-live-moi-thu-moi-chi-bat-dau.png?fit=1200%2C767&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/bboomersbar.com/wp-content/uploads/2018/06/khi-go-live-moi-thu-moi-chi-bat-dau.png?fit=1200%2C767&ssl=1" />
Hello anh em. Mấy nay hơi kẹt phải cũng lười lên bài quá. Hôm nay bạn muốn chia sẻ với đồng đội về dự án công trình “sắp đóng” của bản thân mình