HƯỚNG DẪN 11-HD/VPTW VỀ THỂ THỨC VĂN BẢN CỦA ĐẢNG

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG --------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT phái mạnh ------------

Số: 11-HD/VPTW

Hà Nội, ngày 28 mon 05 năm 2004

HƯỚNG DẪN

VỀ THỂ THỨC VĂN BẢN CỦAĐẢNG

I. CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC BẮT BUỘC

1.Tiêu đề “Đảng cộng sản Việt Nam”

Tiêu đề “Đảng cùng sản Việt Nam” là thànhphần thể thức xác định văn bản của Đảng. Tiêu đề được trình diễn trang đầu, gócphải, cái đầu; bên dưới có đường kẻ ngang để chia cách với vị trí và ngày,tháng, năm ban hành văn bản. Đường kẻ bao gồm độ dài bằng độ nhiều năm tiêu đề (ô tiên phong hàng đầu –mẫu 1).

Bạn đang xem: Hướng dẫn 11-hd/vptw về thể thức văn bản của đảng

Ví dụ:

ĐẢNGCỘNG SẢN VIỆT NAM

2.Tên cơ quan phát hành văn bản

Tên cơ quan phát hành văn phiên bản là yếu tắc thể thứcxác định người sáng tác văn bản. Thương hiệu cơ quan phát hành được ghi như sau:

a. Văn bản của đại hội đảng các cấp ghi tên cơ quanban hành văn phiên bản là đại hội đảng cỗ cấp đó; ghi rõ đại hội đại biểu giỏi đại hộitoàn thể đảng viên lần thứ mấy hoặc thời hạn của nhiệm kỳ. Văn bản do đoàn chủtịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư bí quyết đại biếu, ban kiểm phiếu phát hành thì ghitên cơ quan ban hành là đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư biện pháp đạibiểu, ban kiểm phiếu.

- Văn phiên bản của Đại hội Đảng toàn quốc

Ví dụ:

+ Văn bạn dạng của Đại hội

ĐẠIHỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐCLẦN THỨ …*

+ Văn phiên bản của Đoàn nhà tịch

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐCLẦN THỨ ...ĐOÀN CHỦ TỊCH*

+ Văn phiên bản của Đoàn Thư ký

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐCLẦN THỨ ...ĐOÀN THƯ KÝ*

+ Văn bản của Ban Thẩm tra tư biện pháp đại biểu

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐCLẦN THỨ ...BAN THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU*

+ Văn bạn dạng của Ban Kiểm phiếu

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐCLẦN THỨ ...BAN KIỂM PHIẾU*

- Văn bạn dạng của đại hội các đảng cỗ cấp tỉnh, thànhphố với đảng bộ trực nằm trong Trung ương.

Ví dụ:

+ Văn bản của đại hội

ĐẠIHỘI ĐẠI BIỂUĐẢNG BỘ TỈNH SƠN LALẦN THỨ …*

ĐẠIHỘI ĐẠI BIỂUĐẢNG BỘ KHỐI I CƠ quan liêu TRUNG ƯƠNGLẦN THỨ …*

+Văn bản của đoàn công ty tịch

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂUĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘILẦN THỨ …ĐOÀN CHỦ TỊCH*

-Văn phiên bản của đại hội đảng bộ cấp thị xã (huyện, quận, thị xã, tp thuộctỉnh).

Vídụ:

+Văn phiên bản của đại hội

ĐẠIHỘI ĐẠI BIỂUĐẢNG BỘ HUYỆN MƯỜNG LAYLẦN THỨ ...*

+Văn phiên bản của đoàn thư ký

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂUĐẢNG BỘ THỊ XÃ TÂN ANLẦN THỨ …ĐOÀN THƯ KÝ*

- Văn bản của đại hội đảng bộ cơ sở

Ví dụ:

+ Văn bạn dạng của đại hội đại biểu đảng viên

* Văn phiên bản của đại hội

ĐẠIHỘI ĐẠI BIỂUĐẢNG BỘ XÃ TÙNG ẢNH NHIỆM KỲ …*

* Văn bảncủa ban thẩm tra tư bí quyết đại biểu

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂUĐẢNG BỘ THỊ TRẤN ĐÔ LƯƠNGNHIỆM KỲ …BAN THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU*

+ Văn bản của đại hội toàn thể đảng viên

* Văn phiên bản của đại hội

ĐẠIHỘI ĐẢNG BỘ XÃ DIÊN THANHNHIỆM KỲ …*

* Văn bạn dạng của ban kiểm phiếu

ĐẠI HỘIĐẢNG BỘ THỊ TRẤN PHÚ HÒANHIỆM KỲ …BAN KIỂM PHIẾU*

b. Văn bạn dạng của cấp ủy từ trung ương đến các đại lý và chibộ hoặc đảng bộ thành phần trực thuộc đảng ủy các đại lý ghi tên cơ quan phát hành vănbản như sau:

- Văn bản của Ban Chấp hành trung ương Đảng, BộChính trị, Ban túng thiếu thư ghi phổ biến là:

BANCHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG*

- Văn bạn dạng của ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thành phố,đảng cỗ trực thuộc tw và của ban thường vụ tỉnh giấc ủy, thành ủy, đảng ủytrực thuộc tw ghi tầm thường là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy.

Ví dụ:

TỈNHỦY HẢI DƯƠNG*

ĐẢNGỦY CÔNG AN TRUNG ƯƠNG*

- Văn bạn dạng của ban chấp hành đảng bộ huyện, quận vàtương đương, văn phiên bản của ban hay vụ thị trấn ủy, quận ủy và tương tự ghichung là thị trấn ủy, quận ủy, đảng ủy … cùng tên của đảng bộ cấp bên trên trực tiếp.

Ví dụ:

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘIQUẬN ỦY HOÀN KIẾM*

ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNHHUYỆN ỦY NGHI XUÂN*

ĐẢNG BỘ TỈNH TIỀN GIANGTHÀNH ỦY MỸ THO*

ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TÂYĐẢNG ỦY DÂN – CHÍNH – ĐẢNG*

- Văn bản của ban chấp hành đảng bộ cơ sở với của banthường vụ đảng ủy cửa hàng ghi thông thường là đảng ủy với tên đảng bộ cấp trên trực tiếp.

Ví dụ:

ĐẢNG BỘ HUYỆN nam ĐÀNĐẢNG ỦY XÃ phái nam XUÂN*

ĐẢNG BỘ QUẬN tía ĐÌNHĐẢNG ỦY PHƯỜNG NGỌC HÀ*

- Văn bạn dạng của đảng ủy thành phần trực ở trong đảng ủy cơsở đề tên đảng ủy phần tử đó với tên của đảng bộ cơ sở cấp cho trên trực tiếp.

Ví dụ:

ĐẢNG BỘ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦĐẢNG ỦY NHÀ KHÁCH 37 HÙNG VƯƠNG*

- Văn bản của bỏ ra bộ cơ sở, đưa ra bộ trực nằm trong đảngủy cơ sở và bỏ ra bộ trực trực thuộc đảng ủy thành phần ghi thông thường là chi bộ và tên đảngbộ cấp cho trên trực tiếp.

Ví dụ:

ĐẢNG BỘ HUYỆN HÀM THUẬN BẮCCHI BỘ XÃ ĐA MY*

ĐẢNG BỘ XÃ TIẾN THỦYCHI BỘ XÓM PHONG THẮNG*

ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY HỒ TÂYCHI BỘ PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN*

c. Văn bạn dạng của những tổ chức, phòng ban đảng được lậptheo ra quyết định của cung cấp ủy (ban tham mưu góp việc, đảng đoàn, ban cán sự đảng,các ban chỉ đạo, tiều ban, hội đồng chuyển động có thời hạn của cấp ủy) ghi têncơ quan ban hành văn bản và tên cấp ủy cơ mà cơ quan đó trực thuộc.

-Văn bản của những ban tham mưu giúp việc trung ương

Vídụ:

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGBAN TỔ CHỨC*

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGVĂN PHÒNG*

- Văn bạn dạng của những đảng đoàn, ban cán sự đảng trựcthuộc Trung ương.

Ví dụ:

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGĐẢNG ĐOÀNHỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM*

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGBAN CÁN SỰ ĐẢNGBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO*

- Văn phiên bản của ban chỉ đạo, tè ban, hội đồng trựcthuộc Trung ương.

Ví dụ:

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGBAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG 6(2)*

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGTIỂU BANTỔ CHỨC PHỤC VỤ ĐẠI HỘI IX*

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGHỘI ĐỒNG LÝ LUẬN*

- Văn bản của những ban tham mưu giúp bài toán cấp ủytỉnh, tp trực thuộc Trung ương.

Ví dụ:

TỈNH ỦY HÒA BÌNHBAN DÂN VẬN*

TỈNH ỦY TÂY NINHVĂN PHÒNG*

- Văn phiên bản của những đảng đoàn, ban cán sự đảng trựcthuộc tỉnh giấc ủy, thành ủy.

Ví dụ:

THÀNH ỦY HÀ NỘIĐẢNG ĐOÀNHỘI ĐỒNG NHÂN DÂN*

TỈNH ỦY CÀ MAUBAN CÁN SỰ ĐẢNGVIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN*

- Văn bạn dạng của tiểu ban, ban chỉ đạo, hội đồng …hoạtđộng tất cả thời hạn trực ở trong tỉnh ủy, thành ủy.

Ví dụ:

TỈNH ỦY TUYÊN QUANGTIỂU BAN VĂN KIỆNĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XVIII*

TỈNH ỦY AN GIANGBAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG 6 (2)*

- Văn phiên bản của các ban tư vấn giúp bài toán cấp ủyhuyện, quận, thị, tp thuộc tỉnh.

Ví dụ:

HUYỆN ỦY VỤ BẢNBAN TUYÊN GIÁO*

- Văn bạn dạng do liên phòng ban ban hành, thì ghi đủ têncác cơ quan phát hành văn bản. Cơ sở nào chủ trì thì tên phòng ban đó xếp trước.Giữa tên những cơ quan ban hành có vệt gạch nối (-).

Ví dụ:

Văn bạn dạng của liên Ban tổ chức Trung ương và Văn phòngTrung ương

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGBAN TỔ CHỨC – VĂN PHÒNG*

Tên cơ quan ban hành văn phiên bản và thương hiệu cơ quan cung cấp trên(nếu có) được trình diễn ở trang đầu, bên trái, ngang với cái tiêu đề, phíadưới gồm dấu sao (*) để phân cách với sốvà ký kết hiệu văn phiên bản (ô số 2 – mẫu mã 1).

3.Số và cam kết hiệu văn bản

a. Số văn phiên bản là số máy tựđược ghi liên tục từ số 01 cho mỗi loại văn phiên bản của cung cấp ủy, ủy ban kiểm tra, ban tham mưu góp việccấp ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc cấp ủy phát hành trong một nhiệmkỳ của cấp ủy đó. Nhiệm kỳ cấp cho ủy được tính từ ngày liền kề sau ngày bế mạcđại hội đảng bộ lần này đến hết ngày bế mạc đại hội đảng cỗ lần kế tiếp.

Văn bản của liên cơ quan ban hành thì số văn bảnđược ghi theo cùng một số loại văn phiên bản của cơ quan nhà trì phát hành văn bạn dạng đó.

Số văn bản viết bằng văn bản số Ả Rập.

b. Cam kết hiệu văn bản gồm 2nhóm chữ viết tắt của thương hiệu thể loại văn phiên bản và tên cơ sở (hoặc liên cơ quan)ban hành văn bản. Ghi đủ têntắt của phòng ban hoặc liên phòng ban ban hành; riêng cụm từ “Trung ương” viết tắtlà “TW"; giữa số và ký kết hiệu bao gồm dấu gạch ốp ngang nối (-), thân tên một số loại vănbản và tên cơ quan tất cả dấu gạch chép (/).

Số và ký hiệu văn phiên bản được trình bày bằng vận dưới thương hiệu cơ quan phát hành vàvăn bản (ô số 3 – chủng loại 1).

Ví dụ:

Quyết định của Ban Khoa giáo tw ghi số cùng kýhiệu:

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGBAN KHOA GIÁO*Số 127-QĐ/BKGTW

Hướng dẫn của công sở Tỉnh ủy Cà Mau ghi số với kýhiệu:

TỈNH ỦY CÀ MAUVĂN PHÒNG*Số 45-HD/VPTU

Công văn của văn phòng công sở Huyện ủy Trạm Tấu ghi số vàký hiệu:

HUYỆN ỦY TRẠM TẤUVĂN PHÒNG*Số 150-CV/VPHU

c. đều số và ký kết hiệu đặcthù được vận dụng thống nhất:

- một vài tên nhiều loại văn phiên bản được ghi thống tốt nhất kýhiệu để tránh trùng thêm khi viết tắt như sau:

Quyết định với quy định: QĐ

Chỉ thị: CT

Chương trình: CTr

Thông tri: TT

Tờ trình: TTr

- Văn bản của ủy ban kiểm tra:

+ Văn bản của Ủy ban đánh giá Trung ương: UBKTTW

+ Văn bản của ủy ban soát sổ tỉnh ủy: UBKTTU

- Văn bản của các đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sựđảng viết tắt ký hiệu thương hiệu cơ quan ban hành như sau:

+ Văn bản của các đảng ủy:

Đảng ủy quân sự các cấp: ĐUQS

Đảng ủy công an các cấp: ĐUCA

Đảng ủy biên phòng tỉnh, huyện: ĐUBP

Các đảng ủy khối cơ sở trực ở trong Trung ương,tỉnh, thành ủy: ĐUK

Các đảng ủy khác: ĐU

+ Văn bạn dạng của các đảng đoàn: ĐĐ

+ Văn phiên bản của những ban cán sự đảng: BCSĐ

- Số và cam kết hiệu văn bản của đại hội đảng bộ những cấp(đoàn công ty tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu và ban kiểm phiếu)được đánh liên tiếp từ số 01 cho toàn bộ các một số loại văn bạn dạng kể từ ngày khai mạc đếnhết ngày bế mạc đại hội với ký kết hiệu là: Số …/ĐH.

- Sốvà ký kết hiệu văn bản của ban chỉ đạo, tiểu ban, hội đồng, đoàn kiểm tra, tổ côngtác, … của cấp cho ủy được đánh tiếp tục từ số 01 cho tất cả các loại văn bạn dạng củatừng ban chỉ đạo, đái ban, hội đồng theo nhiệm kỳ cung cấp ủy; cam kết hiệu là tên viếttắt của ban chỉ đạo, tè ban, hội đồng (BCĐ, TB, HĐ) …

- Thể loại đưa ra quyết định và dụng cụ khi ban hành độclập của cùng một cơ sở được đánh thông thường một hệ thống số - cam kết hiệu.

4.Địa điểm với ngày, tháng, năm phát hành văn bản

a. Địa điểm ban hành vănbản

Văn bạn dạng của những cơ quan đảng cấp trung ương và củacấp tỉnh, tp trực thuộc trung ương ghi địa điểm phát hành văn bản là tênthành phố, hoặc thị làng tỉnh lỵ cơ mà cơ quan phát hành văn phiên bản có trụsở.

Văn phiên bản của các cơ quan lại đảng cấp huyện, quận, thịxã, tp thuộc tỉnh ghi địa điểm ban hành văn bạn dạng là tên riêng biệt củahuyện, quận, thị xã, tp đó.

Văn bạn dạng của cơ sở đảng cấp các đại lý xã, phường, thịtrấn ghi địa điểm ban hành văn phiên bản là tên riêng rẽ của xã, phường, thị trấnđó.

Những địa danh hành chính mang tên người, địa danhmột âm tiết, địa điểm theo số sản phẩm công nghệ tự thì trước tên người, tên riêng rẽ một âmtiết, số sản phẩm công nghệ tự ghi thêm cấp cho hành thiết yếu của địa điểm ban hành văn bản là thành phố, huyện, quận, thị xã, xã,phường, thị trấn.

Ví dụ:

- Địa danh hành chủ yếu mang tên người:

Văn bạn dạng của văn phòng và công sở Thành ủy tp Hồ Chí Minh

Tp hồ Chí Minh,

- Địa danh hành chính một âm tiết:

Văn bạn dạng của thức giấc ủy thừa Thiên – Huế

Thành phố Huế,

- Địa danh hành chính theo số thứ tự:

Văn bạn dạng của Quận ủy quận 12 (Thành phố hồ Chí Minh)

Quận 12,

b. Ngày, tháng, năm banhành văn bản

Là ngày ký chấp nhận văn bản đó. Ngày bên dưới 10 vàtháng bên dưới 3 đề xuất ghi thêm số ko (0) đứng trước cùng viết không thiếu thốn các trường đoản cú ngày… mon … năm … ko dùng các dấu chấm (.), hoặc che dấu ngang nối (-), hoặcdấu gạch chéo (/) nhằm thay các từ ngày, tháng, năm trong thành phần thể thức vănbản.

Địa điểm với ngày, tháng, năm phát hành văn bản được trình bày ở trang đầu, phía phải, dưới tiêu đềvăn bản. Giữa vị trí và ngày, tháng, năm ban hành văn bạn dạng có dấu phẩy (ô số 4– mẫu mã 1).

Ví dụ:

- Văn phiên bản của những cơ quan đảng cấp trung ương

Văn bạn dạng của Ban Khoa giáo Trung ương:

Hà Nội, ngày 09 mon 01 năm 2003

- Văn bạn dạng của cơ sở đảng cấp tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương:

Văn phiên bản của Ban tổ chức triển khai Tỉnh ủy Hà Nam

Phủ Lý, ngày 10 mon 3 năm 2003

- Vănbản của các cơ quan tiền đảng cấp cho huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh:

Văn phiên bản của huyện ủy Triệu tô (Thanh Hóa)

Triệu Sơn, ngày 12 tháng tư năm 2004

- Văn bản của các cơ quan tiền đảng cấp cơ sở xã, phường,thị trấn:

Văn phiên bản của Đảng ủy xóm Thạch Kim (Thạch Hà, Hà Tĩnh)

Thạch Kim, ngày 30 tháng 6 năm 2003

5.Tên một số loại văn bản và trích yếu văn bản văn bản

a. Tên các loại văn phiên bản là tên gọi của thể nhiều loại văn phiên bản như nghị quyết,quyết định, chỉ thị, thông báo …

b. Trích yếu câu chữ vănbản là phần bắt tắt ngắngọn, đúng mực chủ đề của nội dung văn bản. Cùng một thể loại văn bản màcấp ủy hoặc ban thường xuyên vụ cấp cho ủy phát hành theo thẩm quyền thì vào trích yếunội dung rất có thể ghi tên người sáng tác của văn phiên bản đó.

Tên nhiều loại văn bản được trình bày chính giữa; tríchyếu ngôn từ văn bản được trình diễn dưới tên nhiều loại (ô số 5a – mẫu mã 1).

Ví dụ:

Trường thích hợp không ghi tên tác giả văn bản

QUYẾTĐỊNH

banhành biện pháp về một số chế độ công tác của văn phòng những huyện ủy, thị ủy, cácban đảng, đảng ủy trực ở trong tỉnh ủy

Trường hợp tất cả ghi tên người sáng tác văn bản

KẾTLUẬNCỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦYvề …………

Riêng công văn thì trích yếu nội dung được ghi dướisố và ký hiệu (ô số 5b – chủng loại 1).

Số 124-CV/VPTUV/v quyết toán gớm phí phân tích khoa học năm 2003

6.Phần nội dung văn bản

Phần câu chữ văn bạn dạng là phần thể hiện tổng thể nộidung cụ thể của văn bản.

Phần nội dung văn phiên bản được trình bày dưới phần tênloại và trích yếu văn bản (ô số 6 – mẫu 1).

7.Chữ ký, thể thức đề ký và dấu ban ngành ban hành

a. Chữ ký, thể thức đề ký

Chữ ký thể hiện trách nhiệm và thẩm quyền của ngườiký so với văn bản được ban hành. Văn phiên bản phải ghi đúng, đủ chuyên dụng cho được bầuhoặc được chỉ định và họ tên fan ký.

Người ký kết không dùng bút chì, mực mầu đỏ hoặc màunhạt, mực dễ phai để ký kết văn bạn dạng chính thức.

- Văn bạn dạng của các cơ quan chỉ đạo của Đảng: đại hộiđảng (đại hội, đoàn công ty tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư phương pháp đại biểu, bankiểm phiếu), cấp cho ủy, ủy ban kiểm tra, đảng đoàn, ban cán sự đảng các cấp ghi thểthức đề cam kết T/M (thay mặt).

+ Văn bản của đại hội đảng

Ví dụ:

T/MĐOÀN CHỦ TỊCH(chữ ký)Họ cùng tên

T/MĐOÀN THƯ KÝTRƯỞNG ĐOÀN(chữ ký)Họ cùng tên

T/MBAN THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂUTRƯỞNG BAN(chữ ký)Họ cùng tên

T/MBAN KIỂM PHIẾUTRƯỞNG BAN(chữ ký)Họ cùng tên

+ Văn bản của trung ương và cung cấp ủy các cấp

* Văn bản của tw Đảng

Vídụ:

T/MBAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG TỔNG BÍ THƯ(chữ ký)Họ và tên

T/MBỘ CHÍNH TRỊ TỔNG BÍ THƯ(chữ ký)Họ với tên

T/MBỘ CHÍNH TRỊ (chữ ký)Họ với tên

T/MBAN BÍ THƯ TỔNG BÍ THƯ(chữ ký)Họ với tên

T/MBAN BÍ THƯ (chữ ký)Họ cùng tên

* Văn bạn dạng của tỉnh giấc ủy, thành ủy và những cấp ủy trựcthuộc tw

Ví dụ:

T/MTỈNH ỦY  BÍ THƯ(chữ ký)Họ cùng tên

T/MBAN THƯỜNG VỤ  BÍ THƯ(hoặc PHÓ BÍ THƯ)(chữ ký)Họ với tên

T/MĐẢNG ỦY  BÍ THƯ(chữ ký)Họ với tên

* Văn bạn dạng của cấp ủy cung cấp huyện và những cấp ủy trựcthuộc tỉnh, thành ủy

Ví dụ:

T/MHUYỆN ỦY  BÍ THƯ(chữ ký)Họ và tên

T/MBAN THƯỜNG VỤ  BÍ THƯ(hoặc PHÓ BÍ THƯ)(chữ ký)Họ cùng tên

* Văn bạn dạng của đảng ủy đại lý

Ví dụ:

T/MĐẢNG ỦY  BÍ THƯ(chữ ký)Họ và tên

T/MBAN THƯỜNG VỤ  BÍ THƯ(hoặc PHÓ BÍ THƯ)(chữ ký)Họ cùng tên

* Văn bản của đảng ủy thành phần trực nằm trong đảng ủy cơsở

Ví dụ:

T/MĐẢNG ỦY  BÍ THƯ(hoặc PHÓ BÍ THƯ)(chữ ký)Họ cùng tên

* Văn bản của bỏ ra bộ (chi bộ cơ sở và đưa ra bộ trựcthuộc đảng ủy cơ sở)

Ví dụ:

T/MCHI BỘ  BÍ THƯ(hoặc PHÓ BÍ THƯ)(chữ ký)Họ và tên

* Văn bản của ủy ban kiểm tra các cấp

Ví dụ:

T/MỦY BAN KIỂM TRA CHỦ NHIỆM(hoặc PHÓ CHỦ NHIỆM)(chữ ký)Họ cùng tên

* Văn bản của đảng đoàn

Ví dụ:

T/MĐẢNG ĐOÀN  BÍ THƯ(hoặc PHÓ BÍ THƯ)(chữ ký)Họ với tên

* Văn bản của ban cán sự đảng.

Ví dụ:

T/MBAN CÁN SỰ ĐẢNG BÍ THƯ(hoặc PHÓ BÍ THƯ)(chữ ký)Họ với tên

- Đối cùng với văn phiên bản của các ban tham mưu giúp việc cấpủy ghi thể thức đề ký cấp trưởng hoặc quyền cung cấp trưởng cam kết trực tiếp. Cấpphó ký kết thay cung cấp trưởng ghi thể thức đề cam kết K/T (ký thay).

+ cấp trưởng cam kết trực tiếp

Ví dụ:

TRƯỞNGBAN (chữ ký)Họ và tên

Q.CHÁNH VĂN PHÒNG(chữ ký)Họ và tên

+ cung cấp phó ký kết thay

Ví dụ:

K/TTRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN(chữ ký)Họ và tên

K/TCHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG(chữ ký)Họ với tên

+ Trường phù hợp chưa bổ nhiệm cấp trưởng, quyền cấptrưởng, thì không đề K/T (ký thay) mà ghi đúng chức vụ bạn ký.

Ví dụ: khi Tỉnh ủy chưa bổ nhiệm chánh hoặc quyềnchánh công sở tỉnh ủy mà lại văn phiên bản của công sở tỉnh ủy phát hành do một phóchánh văn phòng công sở phụ trách ký thì thể thức đề ký kết là:

PHÓCHÁNH VĂN PHÒNG (chữ ký)Họ cùng tên

- Đối với một vài văn bản được ban hay vụ cấp ủyhoặc thủ trưởng ban ngành đảng ủy quyền ký kết ghi thể thức đề ký kết T/L (thừalệnh). Fan được ủy quyền trực tiếp cam kết không ủy quyền cho người khác kýthay.

+ Chánhhoặc phó chánh văn phòng cấp ủy được ban thường xuyên vụ ủy quyền thẳng ký.

Ví dụ:

T/LBAN THƯỜNG VỤCHÁNH VĂN PHÒNG(hoặc PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG)(chữ ký)Họ với tên

+ Chánh hoặc phó chánh văn cơ quan được trưởng banủy quyền thẳng ký.

Ví dụ:

T/LTRƯỞNG BANCHÁNH VĂN PHÒNG(hoặc PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG)(chữ ký)Họ với tên

b. Dấu cơ sở ban hành

Dấu của cơ quan ban hành văn bản xác dìm pháp nhân,thẩm quyền của cơ quan phát hành văn bản. Lốt đóng trên văn phiên bản phải đúng chiều,ngay ngắn, cụ thể và phủ lên khoảng 1/3 chữ ký kết ở phía mặt trái. Mực vết cómầu đỏ tươi theo quy định của bộ Công an.

Thể thức đề ký, chữ cam kết và dấu cơ quan phát hành đượctrình bày mặt phải, bên dưới phần ngôn từ văn phiên bản (các ô số 7a, 7b, 7c – mẫu 1).

Chữ ký, thể thức đề cam kết và vệt của liên ban ngành banhành được trình bày ngang hàng. Cơ quan công ty trì ban hành được trình bày ở vịtrí mặt trái.

c. Ký và sử dụng dấu đốivới văn phiên bản đại hội với biên bản

- Văn bạn dạng đại hội:

Văn phiên bản của đại hội với đoàn chủ tịch đại hội đảng bộcác cấp phát hành do đoàn chủ tịch phân công fan ký; văn bản của đoàn thư kýdo trưởng phi hành đoàn thư ký ký; văn phiên bản của ban thẩm tra tư bí quyết đại biểu đại hội dotrưởng ban thẩm tra tư phương pháp đại biểu ký; văn bạn dạng của ban kiểm phiếu vì trưởngban kiểm phiếu ký.

Văn phiên bản của đại hội, đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đạihội đóng lốt tương ứng. Văn phiên bản của ban thẩm tra tư bí quyết đại biểu với văn bảncủa ban kiểm phiếu dùng dấu đại hội.

Trong trường hợp không có dấu đại hội thì cung cấp ủynhiệm kỳ mới xác thực chữ ký của người đại diện đoàn công ty tịch, đoàn thư ký, banthẩm tra tư bí quyết đại biểu, ban kiểm phiếu ký kết trên những văn phiên bản đại hội nhằm lưu.

Xem thêm: Lời Bài Hát Dù Thế Nào In English, Lời Bài Hát Dù Thế Nào Đi Nữa (Nguyễn Văn Chung)

Ví dụ:

Xác thừa nhận chữ ký kết của người thay mặt đại diện đoàn quản trị đạihội:

T/MĐOÀN CHỦ TỊCH(chữ ký)Họ cùng tên

Xácnhậnchữ ký kết của bạn bè …

T/MTỈNH ỦY(hoặc HUYỆN ỦY, ĐẢNG ỦY)(ghi rõ chức vụ)ký với đóng dấu cấp ủyHọ với tên

- Biên phiên bản đại hội, hội nghị:

Đại hội, hội nghị của cấp cho ủy, tổ chức, phòng ban đảngvà họp báo hội nghị cán bộ đều nên ghi biên bản. Biên phiên bản phải được người sở hữu trì đạihội, họp báo hội nghị và bạn ghi biên bạn dạng ký. Chữ ký của chủ nhân trì được trình bàyở góc đề nghị và chữ cam kết của fan ghi biên bạn dạng được trình diễn ở góc trái trangcuối biên bản.

Các biên phiên bản đều bắt buộc được đóng dấu. Đối cùng với biênbản tất cả từ 2 trang trở lên buộc phải đóng dấu tiếp giáp lai lề trái (các trang biên bảnđược xếp so le đóng góp 1 lần để khuôn dấu biểu hiện ở những lề trang giấy tiếp nhau).

+ Về ký, đóng vệt biên bản đại hội:

* Trường hòa hợp đại hội bao gồm con dấu

Ví dụ:

T/M ĐOÀN THƯ KÝ (ký với đóng vệt Đoàn Thư ký) Họ cùng tên

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH (ký và đóng vệt Đoàn nhà tịch) Họ cùng tên

* Trường vừa lòng đại hội không tồn tại con vệt thì cung cấp ủynhiệm kỳ mới chứng thực chữ cam kết của người thay mặt đại diện đoàn quản trị đại hội.

Ví dụ:

T/M ĐOÀN THƯ KÝ (ký) Họ với tên

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH (ký) Họ với tên

Xácnhậnchữ ký của bằng hữu …

T/MTỈNH ỦY(hoặc HUYỆN ỦY, ĐẢNG ỦY)(ghi rõ chức vụ)(ký với đóng dấu cấp cho ủy)Họ cùng tên

+ Về ký, đóng vệt biên bạn dạng hội nghị:

* Trường hòa hợp được đóng vết lên chữ ký kết của bạn chủtrì hội nghị theo nguyên tắc dùng dấu của cấp cho ủy, tổ chức, cơ sở đảng.

Ví dụ:

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN (ký) Họ và tên

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ (ghi rõ chức vụ) (ký cùng đóng dấu cấp ủy hoặc giấu tổ chức, phòng ban đảng) Họ và tên

* Trường phù hợp không được đóng lốt lên chữ ký củangười chủ trì hội nghị theo biện pháp dùng vệt của cung cấp ủy, tổ chức, phòng ban đảngthì lãnh đạo văn phòng thừa lệnh ban hay vụ hoặc thủ trưởng cơ quan xác nhậnchữ ký của người chủ trì hội nghị.

Ví dụ:

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN (ký) Họ cùng tên

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ (ghi rõ chức vụ) (ký) Họ và tên

Xácnhậnchữ cam kết của đồng chí …..T/L BAN THƯỜNG VỤ (hoặc T/L TRƯỞNG BAN)(chánh hoặc phó chánh văn phòng)(ký và đóng dấu cung cấp ủy, hoặc cơ sở đảng)Họ với tên

d. Thể thức đề cam kết và áp dụng con dấu so với văn bảncủa ban chỉ đạo, tiểu ban, hội đồng, …của cung cấp ủy, của cơ sở đảng hoạt động cóthời hạn.

- Về thể thức đề ký kết văn bản:

Thể thức đề cam kết văn phiên bản của các ban chỉ đạo, tiểuban, hội đồng, … ghi cả chuyên dụng cho được bầu hoặc được bửa nhiệm cao nhất và chức vụkiêm nhiệm của tín đồ ký như vào quyết định thành lập ban chỉ đạo, tè ban,hội đồng,. ..

Ví dụ:

PHÓBÍ THƯkiêmTRƯỞNG TIỂU BAN(Chữ ký)Họ cùng tên

TRƯỞNGBANkiêmCHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG(Chữ ký)Họ và tên

- Về áp dụng con dấu:

+ những ban chỉ đạo, tiểu ban, hội đồng, … thành lậpnhưng không có con vết riêng thì trong quyết định thành lập và hoạt động phải tất cả điềukhoản nguyên lý về thực hiện con vết của cấp ủy, cơ quan bao gồm thẩm quyền thành lậpban chỉ đạo, đái ban, hội đồng, … đó.

+ Đối với những ban chỉ đạo, đái ban, hội đồng, …đãthành lập nhưng chưa tồn tại quy định về thực hiện con dấu thì bắt buộc cóquy định bổ sung về việc áp dụng con dấu.

Nếu các bè bạn lãnh đạo ban chỉ đạo, đái ban, hộiđồng, … là sở tại cấp ủy hoặc chỉ huy cơ quan ký văn phiên bản thì được sử dụngcon lốt của cấp ủy hoặc cơ quan. Những trường phù hợp khác, thực hiện con lốt của cơquan thường trực ban chỉ đạo, tiểu ban, hội đồng, … đó.

8.Nơi dấn văn bản

Nơi dấn văn bạn dạng ghi tên cơ sở hoặc cá thể nhậnvăn bạn dạng với mục đích như để báo cáo, nhằm biết, nhằm theo dõi, nhằm thi hành v.v… vànơi lưu. địa điểm nhận được trình diễn tại góc trái dưới phần nội dung văn phiên bản (ô số8b – mẫu mã 1).

Đối với tờ trình nên ghi rõ nhờ cất hộ cấp gồm thẩm quyềnxử lý phía dưới “tên các loại và trích yếu nội dung văn bản”.

Đối cùng với công văn thì nơi nhận thấy ghi trực tiếp saucác các từ “Kính gửi …” và “Đồng kính gửi…” (nếu có) trên phầnnội dung văn bạn dạng (ô số 8a – mẫu mã 1) cùng còn được ghi như những loại văn bạn dạng có têngọi không giống (ô số 8b – mẫu mã 1).

* Văn bản củacác phòng ban trực nằm trong Đảng cùng Nhà nước dùng con dấu của cơ quan Nhà nước thìthể thức văn bản trình bày theo hình thức của cơ quan Nhà nước bao gồm thẩm quyền.

II. CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC BỔ SUNG

Ngoài những thành phần thể thức bắt buộc, phụ thuộc vào nộidung và đặc thù từng văn bạn dạng cụ thể, người ký văn bản có thể đưa ra quyết định bổsung những thành phần thể thức sau đây:

1.Dấu chỉ cường độ mật

Dấu chỉ mức độ mật bao gồm 3 mức: mật, về tối mật với tuyệtmật.

Dấu chỉ mức độ mật bao gồm viền khung hình chữ nhật vàđược trình bày phía bên dưới số và ký hiệu văn bạn dạng (ô số chín – chủng loại 1).

2.Dấu chỉ mức độ khẩn

Dấu chỉ cường độ khẩn gồm 3 mức: khẩn, thượng khẩn, hỏatốc hẹn giờ.

Dấu chỉ cường độ khẩn được trình bày phía dưới vệt chỉmức độ mật (ô số 10 – mẫu mã 1).

3.Chỉ dẫn về phạm vi phổ biến, dự thảo và tài liệu hội nghị

- Đối với văn phiên bản cần phải hướng dẫn phạm vi phổbiến, sử dụng thì cần ghi hoặc đóng những dấu chỉ dẫn cụ thể mang đến từng trườnghợp như: “THU HỒI”, “XONG HỘI NGHỊ TRẢ LẠI”, “XEM xong TRẢ LẠI”, “XEMXONG TRẢ LẠI trước ngày …..”, “KHÔNG PHỔBIẾN”, “LƯU HÀNH NỘI BỘ”. Các thành phần nàyđược trình bày dưới địa điểm và ngày tháng năm ban hành văn bạn dạng (ô số 11 – mẫu1). Riêng trường hợp chỉ dẫn “KHÔNG PHỔ BIẾN TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNGTIN ĐẠI CHÚNG” ghi làm việc phía dưới, thiết yếu giữatrang sau cùng của văn bản.

- Đối cùng với văn bạn dạng dự thảo những lần thì nên ghingày mon năm dự thảo và có chỉ dẫn “Dự thảo lần thiết bị …” được trình bày dưới sốvà ký hiệu (ô số 12b – mẫu mã 1); văn phiên bản giao cho các cơ quan, đơn vị chức năng chức năngdự thảo thì rất có thể ghi thương hiệu cơ quan, đơn vị đó vào trang cuối, phía trái vănbản.

- Văn phiên bản được thực hiện tại hội nghị thì ghi hướng dẫn “Tàiliệu họp báo hội nghị …ngày ….”, trình bày phía trên tiêu đề với địa điểm, ngàytháng năm ban hành văn bạn dạng (ô số 12 a – mẫu 1).

- ký hiệu chỉ tên tệp văn bạn dạng và số lượng bạn dạng pháthành được trình diễn tại lề tráichân trang so với văn bản 1 trang, trên lề trái trên cùng từ trang thứ 2 đếntrang ở đầu cuối đối với văn bạn dạng có những trang.

III. BẢN SAO VÀ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC BẢN SAO

1.Các loại bạn dạng sao

Có 3 loại bản sao:

- phiên bản sao y bạn dạng chính: là phiên bản sao nguyên văn từ bạn dạng chính vì chưng cơ quan tiền banhành phiên bản chính nhân sao và phát hành.

- bạn dạng trích sao: là phiên bản sao lại 1 phần nộidung từ bạn dạng chính vị cơ quan phát hành bản thiết yếu hoặc cơ quan tàng trữ đangquản lý bản chính hiện tại thực.

- bản sao lục: là bạn dạng sao lại toàn văn từ bỏ bảnsao y phiên bản chính.

2.Các hiệ tượng sao

- Sao thông thường: là vẻ ngoài sao bằng phương pháp viết lại hay tiến công máy lạinội dung yêu cầu sao.

- Sao photocopy: là bề ngoài sao chụp lạivăn bản bằng sản phẩm photocopy, đồ vật fax hoặc những thiết bị chụp hình ảnh khác.

3.Thể thức phiên bản sao và phương pháp trình bày

a. Thể thức phiên bản sao cùng cáchtrình bày thông thường:

Để bảo đảm an toàn giá trị pháp luật và hiệu lực thi hành, cácloại bạn dạng sao phải có một cách đầy đủ các nguyên tố thể thức bạn dạng sao với được trình bày phíadưới đường ngăn cách (đường 13 – mẫu 2) với câu chữ được sao như sau:

- Tên ban ngành sao văn bạn dạng trình bày nghỉ ngơi trên cùng, góc trái, dưới mặt đường phâncách (ô số14 – mẫu 2).

- Số và ký kết hiệu phiên bản sao: các bạn dạng sao được đánh tầm thường một khối hệ thống số của từngcơ quan sao theo nhiệm kỳ cung cấp ủy; cam kết hiệu các loại bản sao được ghi thông thường là BS(bản sao). Số và ký kết hiệu bạn dạng sao trình diễn dưới tên cơ quan sao (ô số 15 – mẫu2).

- chỉ dẫn loại bạn dạng sao: tùy nằm trong vào loại phiên bản sao nhằm ghi: “Sao ybản chính”, hoặc: “Trích sao từbản chính số … ngày … của …” hoặc: “Saolục”. Hướng dẫn loại văn bản sao được trìnhbày trên cùng góc phải, bên dưới đường chia cách (ô số 16 – chủng loại 2).

- Địa điểm, ngày, tháng, năm sao văn phiên bản trìnhbày dưới hướng dẫn loại bản sao (ô số 17 – chủng loại 2).

- Chữ ký, thể thức đề ký bản sao với dấu cơ sở sao được trình diễn dưới địa điểm, tháng ngày năm sao (ôsố 18 – chủng loại 2).

- vị trí nhận bản sao nếu cần có thể ghi rõ mục tiêu sao gởi như: để thihành, để phổ biến, v.v… khu vực nhận bạn dạng sao được trình bày dưới số và ký hiệu sao(ô số 19 – mẫu 2).

b. Văn bạn dạng sao các lần:

Đối với văn phiên bản sao lục những lần chỉ việc trình bàymột lần thể thức sao lục. Trong trường thích hợp văn phiên bản chính hết trang thì phần saolục trình diễn vào trang mới và viết số trang liên tục liền với văn phiên bản chính,giữa trang cuối văn phiên bản chính và trang trình diễn phần sao bắt buộc đóng vết giáplai.

c. Bản sao bằng hình thứcphotocopy:

- giả dụ photocopy bạn dạng chính có phần chữ cam kết đểin nhiều bản và đóng vệt cơ quan phát hành thì bạn dạng sao đó có mức giá trị pháp lý nhưbản bao gồm và ko phải trình diễn thể thức phiên bản sao.

- ví như photocopy bản chính cả phần chữ ký và dấucơ quan phát hành có trình diễn thể thức bản sao thì bản sao đó có giá trịpháp lý như bạn dạng chính.

- nếu photocopy bản chính cả phần chữ cam kết và dấucơ quan phát hành nhưng không trình diễn thể thức bạn dạng sao thì bản sao đó chỉcó quý giá thông tin, tham khảo.

IV. YÊU CẦU KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN (XEM MẪU 1, 2, 3)

Một số yêu ước kỹ thuật trình bày văn phiên bản của Đảngnhư sau:

1. Văn phiên bản được đánh máy hoặc in trên giấy tờ trắng cókích thước 210 x 297 milimet (tiêu chuẩn chỉnh A4) không đúng số được cho phép ± 2.

2. Vùng trình diễn văn bản như sau:

a. Mặt trước:

- phương pháp mép bên trên trang giấy: 25 mm.

- phương pháp mép bên dưới trang giấy: 25 mm.

- giải pháp mép trái trang giấy: 35 mm.

 - giải pháp mép yêu cầu trang giấy: 15 mm.

b. Phương diện sau (nếu in 2 mặt):

- giải pháp mép trên trang giấy: 25 mm.

- bí quyết mép dưới trang giấy: 25 mm.

- phương pháp mép trái trang giấy: 15 mm.

 - bí quyết mép đề xuất trang giấy: 35 mm.

3. Văn bản có các trang thìtrang máy hai phải đánh số trang bằng chữ số Ả Rập giải pháp mép bên trên trang giấy10mm và bí quyết đều nhị mép phải, trái của phần bao gồm chữ (bát chữ).

4. Phần đông văn bản có nhì phụlục trở lên trên thì cần ghi số thiết bị tự của phụ lục bằng văn bản số Ả Rập.

5. Đối với các cấp ủy, tổ chức, cơ sở đảng có sửdụng laptop để chế bản văn phiên bản thì font, cỡ, kiểu dáng chữ thống độc nhất dùng bộ mãcác ký tự chữ Việt theo Tiêu chuẩn chỉnh TCVN 6909 : 2001 (bộ mã TCVN 6909 : 2001)như mẫu 3 khuyên bảo này.

6. Rất nhiều văn bản, văn khiếu nại của Đảng in thành sách,đăng báo, in ở tạp chí không trình diễn theo yêu cầu kỹ thuật này.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

2. Các cấp ủy, tổ chức, phòng ban đảng từ bỏ Trung ươngđến cơ sở tổ chức tiến hành hướng dẫn này.

Văn phòng Đảng ủy Quân sự tw và Văn phòngĐảng ủy Công an Trung ương ví dụ hóa lý giải này cho phù hợp với điểm lưu ý tổchức Đảng vào Quân đội với Công an.

Trong quá trình thực hiện tại nếu tất cả vướng mắc cần traođổi, ý kiến đề xuất phản ánh về Văn phòng trung ương Đảng.