TOP 19 HƯỚNG DẪN BACKUP SQL SERVER 2012 MỚI NHẤT 2022

Trong bài xích này, tôi sẽ lý giải làm gắng nào để tạo một sao lưu cơ sở tài liệu trong SQL hệ thống 2012. Trong SQL server 2012 họ sử dụng Enterprise Manager để chế tác một bạn dạng sao lưu cửa hàng dữ liệu. Vỏ hộp thoại SQL server được sử dụng để sinh sản một bạn dạng sao lưu cửa hàng dữ liệu. Trong hộp thoại này, họ cần cung ứng tên và miêu tả về sao lưu cơ sở dữ liệu.

Các cách tạo bản sao giữ cơ sở tài liệu bằng Enterprise Manager trong SQL vps 2012

Bước 1: Khởi cồn SQL Server

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Như vậy là thừa trình cài đặt backup database trên windows server 2012 đang hoàn thành.