CÁCH TÍNH THUẾ TNCN (THU NHẬP CÁ NHÂN) ĐƠN GIẢN NĂM 2022

*

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân 2021: phương pháp tính thuế TNCN tiên tiến nhất từ chi phí lương, tiền thưởng; gợi ý tính thuế TNCN theo tháng với theo quý chi tiết các đối tượng:

3. Phải khẳng định loại hòa hợp đồng lao động: - nếu là hợp đồng lao hễ từ 3 tháng trở lên, phù hợp đồng lao rượu cồn không khẳng định thời hạn: Thì tính thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần. - trường hợp là đúng theo đồng lao đụng dưới 3 tháng, hợp đôi khi vụ, thử việc ..: Thì tính thuế TNCN theo biểu toàn phần nhân (Tức là khấu trừ 10% bên trên Tổng thu nhập)4. Phải xác định là cá thể cư trú hay không cư trú (lao cồn nước ngoài): - nếu là cá nhân cư trú thì gồm 2 phương pháp tính thuế TNCN như bên trên (Căn cứ vào các loại hợp đồng lao động). - ví như là cá thể không cư trú thì khấu trừ 20%.

Bạn đang xem: Cách tính thuế tncn (thu nhập cá nhân) đơn giản năm 2022

Chi tiết phương pháp tính từng trường hợp rõ ràng như sau:

--------------------------------------------------------------------------------

I. Giải đáp tính thuế TNCN cho cá thể cư trú và cam kết hợp đồng lao động dài hạn (từ 3 tháng trở lên):Cách tính thuế thu nhập cá thể được áp dụng theo công thức sau:

Thuế TNCN nên nộp=Thu nhập tính thuếxThuế suất

Trong đó:1. Thu nhập tính thuế được tính như sau:

Thu nhập tính thuế=Thu nhập chịu thuế-Các khoản giảm trừ

------------------------------------------------------

1.1. Thu nhập chịu thuế được tính như sau:

Thu nhập chịu thuế=Tổng thu nhập-Các khoản được miễn thuế

Quy định về những khoản thu nhập cá nhân chịu thuế địa thế căn cứ theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, chi tiết: Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân cá nhân

a. Tổng thu nhập:- Là tổng số các khoản các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, chi phí công và các khoản các khoản thu nhập chịu thuế không giống có đặc thù tiền lương, chi phí công mà lại cơ quan bỏ ra trả vẫn trả đến cá nhân.b. Những khoản được miễn thuế bao gồm:Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC lao lý về những khoản được miễn thuế như sau:

---------------------------------------------------------------------------------

- Tiền ăn uống giữa ca, nạp năng lượng trưa không thực sự 730.000/ tháng (Nếu doanh nghiệp tự nấu ăn, sở hữu suất ăn, cấp phiếu ăn cho nhân viên thì được trừ hết)Ví dụ: +) nhân viên A được phụ cấp cho tiền ăn là 1.000.000 đ/tháng thì được miễn về tối đa là: 730.000 còn (1.000.000 - 730.000 = 270.000 thì tính vào thu nhập chịu thuế TNCN. +) nhân viên cấp dưới B được phụ cấp cho tiền ăn là 500.000 thì được miễn toàn bộ: 500.000.

Chi tiết: Chi phí phụ cấp tiền ăn uống giữa ca


-----------------------------------------------------------------------------

- tiền khoán chi văn phòng và công sở phẩm, công tác làm việc phí, năng lượng điện thoại, trang phục,... : mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu đựng thuế TNDN theo những văn bản hướng dẫn thi hành chế độ thuế TNDN, theo quy định thuế TNDN quy định cụ thể như sau: +) Khoản chi công tác phí cùng điện thoại hiện tại Luật thuế TNDN chưa hình thức rõ ràng, chỉ quy định: Phải được ghi rõ điều kiện hưởng với mức hưởng trong thích hợp đồng lao động hoặc quy định của DN.Như vậy: doanh nghiệp bạn từ xây dựng cụ thể trong quy chế lương thưởng, quy định bao nhiêu thì được miễn bấy nhiêu (nhưng cũng bắt buộc theo tình hình thực tế nhé).

Chi tiết: Phụ cấp tiền điện thoại có tính thuế TNCN không

Chi phí Công tác phí hợp lý

+) chi phí trang phục: Theo quy định thuế TNDN quy định: - nếu như chi bằng tiền thì không quá 5.000.000/năm - ví như chi bằng hiện vật dụng thì sẽ được miễn thuế TNCN toàn bộ.Ví dụ: nhân viên A được cung cấp tiền xiêm y là 500.000/tháng => Tổng 12 tháng = 500.000 x 12 = 6.000.000.- vậy nên Khoản chi phí được miễn thuế TNCN buổi tối đa là: 5.000.000/năm. Phần sót lại 6.000.000 - 5.000.000 = một triệu sẽ tính vào các khoản thu nhập chịu thuế.- trường hợp: Nhân viên được nhận quần áo (bằng hiện vật) thì sẽ tiến hành miễn toàn bộ.

Chú ý: Khoản phụ cung cấp xăng xe, đi lạilà chịu đựng thuế TNCN nhé.

Chi tiết xem tại đây nhé: Quy định về phụ cấp cho xăng xe.

-----------------------------------------------------------------------

- chi phí thuê nhà trả thay:Khoản tiền thuê nhà, điện và nước và những dịch vụ tất nhiên (nếu có) đối với nhà làm việc do đơn vị sử dụng lao đụng trả thay tính vào các khoản thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả cầm nhưng không vượt thừa 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao hàm tiền mướn nhà, điện và nước và thương mại & dịch vụ kèm theo (nếu có)) tại đơn vị chức năng không tách biệt nơi trả thu nhập.”Ví dụ: nhân viên cấp dưới A bao gồm thu nhập chịu thuế trong thời điểm tháng là 13.000.000 (chưa bao gồm tiền thuê đơn vị trả thay) và được Công ty hỗ trợ TRẢ rứa tiền thuê đơn vị là 4.000.000/tháng.Như vậy: Tính vào thu nhập cá nhân chịu thuế không thật 15% tổng thu nhập chịu thuế (Chưa bao gồm tiền mướn nhà, điện nước trả thay): = 13.000.000 X 15% = 1.950.000 (đây là phần chịu đựng thuế về tối đa)=> Khoản được miễn thuế = (4.000.000 - 1.950.000 = 2.050.000).

-----------------------------------------------------------------------------

- Tiền thao tác ban đêm, có tác dụng thêm giờ được trả cao hơn so với chi phí lương, tiền công thao tác ban ngày, làm việc trong giờ.Ví dụ:Nhân viên A làm việc ban ngày thông thường được trả 300.000/1 ngày (làm việc 8h) -> 1 tiếng được 300.000 / 8 = 37.500/1 giờNhư vậy: tiền lương làm thêm giờ vào ngày thông thường là: 37.500 x 150% = 56.250/1 giờ=> Vậy khoản trả cao hơn (56.250 - 37.500) = 18.750/1 giờlà khoản miễn thuế.

-------------------------------------------------------------------------------

- Tiền cung ứng đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình người lao động: +) Khoản tiền thừa nhận được vì tổ chức, cá thể trả thu nhập bỏ ra đám hiếu, hỉ cho bản thân và mái ấm gia đình người lao rượu cồn theo pháp luật chung của tổ chức, cá thể trả thu nhập và phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo các văn phiên bản hướng dẫn thi hành phương pháp thuế TNDN. +) Theo lý lẽ thuế TNDN hiện nay quy định thì: Tổng những khoản chi an sinh (Bao tất cả đám hiếu, hỉ, đi lại, nghỉ mát ...) Không được vượt 1 mon lương trung bình thực tế triển khai trong năm tính thuế.

Chi tiết: Các khoản các khoản thu nhập được miễn thuế các khoản thu nhập cá nhân

----------------------------------------------------------------------------

1.2. Những khoản sút trừ bao gồm:

Căn cứ theo Theo điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC và hình thức Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 những khoản bớt trừ bao gồm: - Mức bớt trừ so với bản thân là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu/năm); - Mức giảm trừ đối với mỗi tín đồ phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng. - Các khoản bảo đảm bắt buộc: BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm nghề nghiệp trong một số nghành nghề đặc biệt. - các khoản góp phần từ thiện , nhân đạo, khuyến học... (Những khoản này phải có giấy chứng nhận khuyên nhủ góp của các tổ chức đó).

Xem thêm: Cung Điện Nào Lớn Nhất Thế Giới, Những Cung Điện Hoàng Gia Lớn Nhất Thế Giới

Chi tiết: Các khoản sút trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân cá nhân

-----------------------------------------------------------------------------------------

2. Thuế suất theo biểu lũy chi phí từng phần như sau:- Thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập thanh nhàn tiền lương, tiền công được áp dụng theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần pháp luật tại phụ lục 01/PL-TNCN Thông tư số 111/2013/TT-BTC rõ ràng như sau:

BậcThu nhập tính thuế /thángThuế suấtTính số thuế buộc phải nộp
Cách 1Cách 2
1Đến 5 triệu đ (trđ)5%0 trđ + 5% TNTT5% TNTT
2Trên 5 trđ đến 10 trđ10%0,25 trđ + 10% TNTT bên trên 5 trđ10% TNTT - 0,25 trđ
3Trên 10 trđ mang lại 18 trđ15%0,75 trđ + 15% TNTT bên trên 10 trđ15% TNTT - 0,75 trđ
4Trên 18 trđ mang đến 32 trđ20%1,95 trđ + 20% TNTT bên trên 18 trđ20% TNTT - 1,65 trđ
5Trên 32 trđ mang đến 52 trđ25%4,75 trđ + 25% TNTT bên trên 32 trđ25% TNTT - 3,25 trđ
6Trên 52 trđ cho 80 trđ30%9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ30 % TNTT - 5,85 trđ
7Trên 80 trđ35%18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ35% TNTT - 9,85 trđ

Ghi chú:TNTT: Là thu nhập tính thuế.

---------------------------------------------------------------------------------------

Để các chúng ta cũng có thể hình dung rõ hơn về cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, chi phí công kế toán tài chính Thiên Ưng rước 1 ví dụ cụ thể như sau:

Ví dụ: Công ty kế toán Thiên Ưng ký hợp đồng lao động 5 năm với Ông Nguyễn dạn dĩ Hùng và vào tháng 1/2021 có phát sinh trả tiền lương, thưởng như sau:- Lương chính: 22.000.000- Tiền thưởng tết âm lịch năm 2020: 5.000.000- Phụ cấp tiền đi lại: 500.000- Phụ cấp tiền nạp năng lượng trưa: 700.000- Tỷ lệ trích các khoản BH: 22.000.000 x (8% + 1,5% + 1%) = 2.310.000.- Ông Hùng có đăng ký 2 người nhỏ phụ thuộc tại Cty.

Cách tính thuế TNCN trong thời điểm tháng của Ông Hùng như sau:1. Thu nhập chịu thuế của Ông Hùng là:- Tổng thu nhập: 22.000.000 + 5.000.000 + 500.000 + 700.000 = 28.200.000- Các khoản được miễn thuế: Phụ cấp ăn trưa: 700.000=> Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập - các khoản được miễn thuế = 28.200.000 - 700.000 = 27.500.000.

2. Các khoản giảm trừ của ông Hùng như sau: + bớt trừ gia đạo cho bạn dạng thân: 11.000.000 + bớt trừ gia cảnh mang đến 02 fan phụ thuộc: = 4.400.000 × 2 = 8.800.000 + BHXH, BHYT, BHTN: = 2.310.000=> Tổng cộng các khoản được bớt trừ: = 11.000.000 + 8.800.000 + 2.310.000 = 22.110.0003. Thu nhập cá nhân tính thuế của Ông Hùng là: = 27.500.000 - 22.110.000 = 5.390.000Như vậy thu nhập của Ông Hùng thuộc bậc 2 "Trên 5 trđ cho 10 trđ" (Chi tiết chúng ta nhìn vào bảng PHỤ LỤC 01/PL-TNCN trên để tính), cách tính theo 2 cách như sau:4. Số thuế TNCN bắt buộc nộp của Ông Hùng được xem theo 2 bí quyết như sau:Cách 1: Số thuế TNCN phải nộp tính theo từng bậc của Biểu thuế lũy tiến từng phần=> (Cụ thể chúng ta nhìn vào bảng Thuế suất trên -> nhìn sang cột:"Cách 1"):Bậc 1: thu nhập tính thuế cho 5 triệu đồng, thuế suất 5%: = 5.000.000 × 5% = 250.000Bậc 2: thu nhập tính thuế bên trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, thuế suất 10%: = (5.390.000 - 5.000.000) × 10% = 39.000=> tổng số thuế TNCN Ông Hùng yêu cầu nộp hồi tháng là: = 250.000 + 39.000 = 289.000

--------------------------------------------------------------------------

Cách 2: Tính theo cách thức rút gọn (Cách này là cấp tốc nhất)- chúng ta căn cứ theo biểu thuế suất thuế lũy tiến từng phần ở trên=> (Cụ thể các bạn nhìn vào bảng thuế suất trên -> chú ý sang cột: "Cách 2") ta có:- thu nhập tính thuế trong tháng của Ông Hùng là 5.390.000:=> như vậy là ở trong Bậc 2 (Trên 5 trđ đến 10 trđ ). Thuế suất là 10%Tính theo phong cách 2 nằm trong bảng thuế suất bên trên là:Số thuế phải nộp = 10% TNTT - 0,25 trđ = (10% X Thu nhập tính thuế) - 0,25tr. = (5.390.000 x 10% ) - 250.000 = 289.000

------------------------------------------------------------------------------------

Chú ý: lúc kê khai thuế TNCN hàng tháng hoặc Qúy:- Thuế TNCN là các loại thuế khai theo Tháng.- Nếu doanh nghiệp thuộc đối tượng người dùng kê khai thuế GTGT theo quý thì được chọn lựa kê khai thuế TNCN theo Qúy.- Nếu doanh nghiệp kê khai theo mon thì các bạn tính số thuế TNCN buộc phải nộp như lấy ví dụ trên để kê khai vào Tờ khai.- Nếu doanh nghiệp kê khai theo Qúy thì các bạn cũng tính riêng biệt từng tháng như trên => cuối quý thì cộng Tổng từng mon lại nhằm kê khai (Không được cộng tổng lại rồi chia bình quân ra những Tháng nhằm tính)Ví dụ: Tiếp theo ví dụ như của ông Hùng mặt trên, ví dụ như sau:- mon 1 ông ấy nên nộp là: 289.000. Tháng 2 là: 200.000. Tháng 3 là: 200.000.=> Như vậy khi kê khai Qúy 1/2021 số thuế ông ấy nên nộp là: 289.000.000 + 200.000 + 200.000 = 689.000.=> Nhưng đến lúc lập Tờ khai quyết toán thuế cuối năm: Thì yêu cầu cộng Tổng lại rồi phân tách cho 12 tháng để tính trung bình (nếu là trường hợp được ủy quyền):

Thu nhập tính thuế trung bình tháng=Tổng thu nhập cá nhân chịu thuế-Tổng những khoản sút trừ
12 tháng

-----------------------------------------------------------------------------------------

LƯU Ý:1) chi phí thưởng, phép năm thanh toán sau khi ngừng HĐLĐ đề nghị chịu thuế theo tỷ lệ:- Trường vừa lòng khi chấm dứt HĐLĐ, quanh đó tiền trợ cung cấp thôi việc theo biện pháp (được miễn thuế), công ty còn thanh toán giao dịch thêm chi phí trợ cung cấp khác, chi phí phép năm với tiền thưởng cho những người lao hễ thì những khoản tiền này đề nghị tính thuế TNCN (khoản 2 Điều 2 Thông bốn 111/2013/TT-BTC).-Mức khấu trừ thuế áp dụng theo biểu lũy tiến, nếu thanh toán cùng với tiền lương của tháng sau cùng làm việchoặcáp dụng tỷ lệ 10%, nếu thanh toán sau khoản thời gian đã xong HĐLĐ(khoản 1 Điều 25 Thông tứ 111/2013/TT-BTC).

2) rubi trúng thưởng vào tiệc tất niên cuối năm cũng yêu cầu tính thuế TNCN:-Theo đó, ngôi trường hợp công ty tổ chức công tác rút thăm suôn sẻ để bộ quà tặng kèm theo quà cho nhân viên cấp dưới trong tiệc tất niên thì quý hiếm trúng thưởng cần cộng vào tiền lương nhằm tính thuế TNCN theo biểu lũy tiến.

--------------------------------------------------------------------------------------

II. Chỉ dẫn tính thuế TNCN mang đến lao cồn cư trú và ký hợp đồng lao rượu cồn dưới 3 tháng:

- các tổ chức, cá thể trả chi phí công, chi phí thù lao, tiền đưa ra khác cho cá nhân cư trú các trường hòa hợp sau: +) Không ký kết hợp đồng lao động như:Tiền thù lao nhận thấy dưới các bề ngoài như: tiền huê hồng đại lý bán sản phẩm hóa, tiền hoả hồng môi giới; tiền tham gia những đề tài nghiên cứu và phân tích khoa học, kỹ thuật; chi phí tham gia các dự án, đề án; chi phí nhuận cây bút theo nguyên tắc của quy định về chế độ nhuận bút; tiền thâm nhập các hoạt động giảng dạy; chi phí tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ thương mại quảng cáo; tiền dịch vụ thương mại khác, thù lao khác. - Tiền nhận được từ tham gia cộng đồng kinh doanh, hội đồng quản ngại trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban cai quản dự án, hội đồng cai quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và những tổ chức khác. +) Hoặc cam kết hợp đồng lao đụng dưới ba (03) tháng.=> cơ mà có tổng giá trị trả thu nhập cá nhân từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì bắt buộc khấu trừ thuế theo nút 10% bên trên thu nhập trước khi trả đến cá nhân.Ví dụ: kế toán Thiên Ưng ký hợp đồng lao hễ thời vụ 2 tháng với nhân viên cấp dưới A, với mức lương: 2,500,000/ mon và cung cấp tiền ăn: 500.000/ tháng.=> Như vậy: Thuế TNCN cần nộp = (2,500,000 + 500,000) x 10% = 300.000 (Tính theo biểu Toàn phần)- trường hợp cá nhân chỉ gồm duy nhất thu nhập cá nhân thuộc đối tượng người tiêu dùng phải khấu trừ thuế theo xác suất nêu trên nhưng mong tính tổng mức vốn thu nhập chịu thuế của cá thể sau lúc trừ gia cảnh không đến mức cần nộp thuế thì cá nhân có các khoản thu nhập làm cam đoan (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về thống trị thuế) gửi tổ chức triển khai trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập cá nhân làm căn cứ trong thời điểm tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cá nhân.- căn cứ vào khẳng định của tín đồ nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Xong xuôi năm tính thuế, tổ chức triển khai trả các khoản thu nhập vẫn cần tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến hơn cả khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn phiên bản hướng dẫn về quản lý thuế) với nộp mang đến cơ quan tiền thuế. Cá thể làm cam đoan phải chịu trách nhiệm về bạn dạng cam kết của mình, trường đúng theo phát hiện có sự gian lận có khả năng sẽ bị xử lý theo chế độ của Luật làm chủ thuế.- cá thể làm cam đoan theo lí giải tại điểm này phải đk thuế và có mã số thuế tại thời khắc cam kết.

Chi tiết về bài toán Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân thời vụ, thử việc, giao khoán ...Điều khiếu nại làm bản cam kết để tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN ...Các chúng ta xem tại trên đây nhé :Cách tính thuế TNCN hợp đồng thời vụ

-----------------------------------------------------------------------------------

III. Phương pháp tính thuế đối với cá thể không cư trú:

Thuế TNCN yêu cầu nộp = thu nhập cá nhân chịu thuế X 20%

Chi ngày tiết xem trên đây: Cách tính thuế TNCN đối với cá thể không cư trú

---------------------------------------------------------------------------------

Sau khi sẽ tính thuế thu nhập cá thể phải nộp xong các bạn tiến hành kê khai, chi tiết xem tại trên đây nhé: