Hướng Dẫn Openstack

Openstack Kolla là Project xuất xắc công cụ thực hiện để triển khai, quản lý Openstack.

Bạn đang xem: Hướng dẫn openstack

Kolla được xây dựng từ phiên bảnKilovà thừa nhận trở thành Project Openstack trên phiên bảnLiberty.

Với ý tưởng của Project Kolla là xúc tiến Openstack trong môi trường thiên nhiên Container, auto triển khai Openstack bằng Kolla Ansible. Thông qua đó chỉ với cùng 1 vài thao tác, chúng ta đã có môi trường thiên nhiên Openstack để sử dụng. Rộng nữa, Project Kolla cũng hỗ trợ sẵn các chiến thuật về giám sát, HA, Rolling Upgrades … mang đến Openstack

Yêu cầu

Lưu ý trước khi bắt đầu, chúng ta cũng có thể cần một số trong những hiểu biết nhất quyết về Ansible cũng như Docker.

Chuẩn bị vật dụng ảo với hệ điều hành và quản lý CentOS 7 với cấu hình:

CPU: 4 CoreRAM: 8 GBDisk: 2 ổOS (vda): 100 GBData VM (vdb): 50 GBNetwork: 2 interfaceDải MNGT + API + Internal Network: 10.10.10.0/24Dải Provider xuất xắc External Network: 10.10.11.0/24

Trong bài, VM của tôi sẽ sở hữu được IP:

ETH0 – 10.10.10.85ETH1 – 10.10.11.85

Cài đặt

Phần 1. Chuẩn chỉnh bị

Đặt hostname

hostnamectl set-hostname opsaio85Updatehệđiềuhành

yum install -y epel-releaseyum update -yCấu hình Network

echo "Setup IP eth0"nmcli c modify eth0 ipv4.addresses 10.10.10.85/24nmcli c modify eth0 ipv4.gateway 10.10.10.1nmcli c modify eth0 ipv4.dns 8.8.8.8nmcli c modify eth0 ipv4.method manualnmcli bé mod eth0 connection.autoconnect yesecho "Setup IP eth1"nmcli c modify eth1 ipv4.addresses 10.10.11.85/24nmcli c modify eth1 ipv4.method manualnmcli bé mod eth1 connection.autoconnect yesTắtFirewall,SELinux

sed -i "s/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g" /etc/sysconfig/selinuxsed -i "s/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g" /etc/selinux/configsystemctl stop firewalldsystemctl disable firewalldCấuhìnhđồngbộthờigian

timedatectl set-timezone Asia/Ho_Chi_Minhyum -y install chronysed -i "s/server 0.centos.pool.ntp.org iburst/ server 1.vn.pool.ntp.org iburst server 0.asia.pool.ntp.org iburst server 3.asia.pool.ntp.org iburst/g" /etc/chrony.confsed -i "s/server 1.centos.pool.ntp.org iburst/#/g" /etc/chrony.confsed -i "s/server 2.centos.pool.ntp.org iburst/#/g" /etc/chrony.confsed -i "s/server 3.centos.pool.ntp.org iburst/#/g" /etc/chrony.confsystemctl enable chronyd.servicesystemctl restart chronyd.servicechronyc sourcesKhởi đụng lại

init 6Lưu ý: Tạo cách này chúng ta nên snapshot lại VM

Phần 2. Setup Kolla Ansible

Cài đặt các gói hỗ trợ

yum install -y vim git byobuCài đặt môi trường Python

yum install -y python-devel libffi-devel gcc openssl-devel libselinux-pythoncurl -Lo- https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py | pythonpip install -U pipCài đặt Ansible

pip install ansiblemkdir -p /etc/ansibletxt=" host_key_checking=False pipelining=True forks=100"echo -e $txt >> /etc/ansible/ansible.cfgCài đặt Kolla Ansible

pip install "kolla-ansible==9.0.*"Lưu ý:

Phiên bạn dạng kolla-ansible được phát triển dựa trên các phiên bạn dạng lớn OpenstackOpenstack Queen – Kolla Ansible 7.xOpenstack Rocky – Kolla Ansible 8.0.xOpenstack Stein – Kolla Ansible 8.1.xOpenstack Train – Kolla Ansible 9.0.xĐể thiết lập Openstack Train, bọn họ phải dùng phiển bản Kolla Ansible 9.0.x

Cấu hình Kolla Ansible mặc định

cp /usr/share/kolla-ansible/etc_examples/kolla/* /etc/kolla/Thiết lập file Inventory Kolla Ansible

cp /usr/share/kolla-ansible/ansible/inventory/* .Thiết lập Keypair

ssh-keygenLưu ý: nhận ENTER, sinh Keypair mặc định

Chuyển key

ssh-copy-id root
opsaio85Lưu ý: Tại cách này bạn cần nhập password SSH của Node

Kiểm tra lại

ansible -i all-in-one all -m pingKết quả muốn muốn

opsaio85 ~># ansible -i all-in-one all -m pinglocalhost | SUCCESS => "ansible_facts": "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python" , "changed": false, "ping": "pong"

Phần 3. Thiết đặt Openstack Train bằng Kolla Ansible

Thiết lập phần vùng LVM dành riêng cho Cinder

pvcreate /dev/vdbvgcreate cinder-volumes /dev/vdbTạo File chứa mật khẩu mặc định

kolla-genpwdLưu ý:

Thao tác sẽ hình thành file/etc/kolla/passwords.yml.Filepasswords.ymlsẽ đựng mật khẩu các dịch vụ thuộc Openstack (Nova, Cinder, Neutron, Keystone, Glance …..)

Cấu hình xúc tiến Openstack

cp /etc/kolla/globals.yml /etc/kolla/globals.yml.bakcat /etc/kolla/globals.yml---kolla_base_distro: "centos"kolla_install_type: "source"openstack_release: "train"kolla_internal_vip_address: 10.10.10.85network_interface: eth0neutron_external_interface: eth1nova_compute_virt_type: "qemu"enable_haproxy: "no"enable_cinder: "yes"enable_cinder_backup: "no"enable_cinder_backend_lvm: "yes"EOFLưu ý:

kolla_install_type: Mã nguồn áp dụng khi thực thi Openstack, có 2 loại:Cài trường đoản cú Source Code:sourceCài từ file binary:binaryopenstack_release: Phiên phiên bản cài đặtnetwork_interface: Interface dải nội cỗ dùng mang lại MNGT, API ..

Xem thêm: 5 Cách Khắc Phục Máy Tính, Laptop Không Vào Được Facebook Hiệu Quả

Tôi lựa chọn interfaceeth0ứng với dải 10.10.10.0/24kolla_internal_vip_address: Địa chỉ dải nội bộ dành riêng cho MNGT, API, .. Theo quy hướng ban đầu, tôi sẽ lựa chọn dài 10.10.10.85neutron_external_interface: Interface dải Provider cung cấp IP mang đến VM Openstack. Ở phía trên tôi thực hiện interfaceeth1ứng cùng với dải 10.10.11.0/24enable_haproxy: Nếu xúc tiến Openstack All In One, các bạn vui lòng tùy chỉnh cấu hình làNO.enable_cinder: Trong bài xích tôi có sử dụng Cinder LVM làm cốt truyện storage cho Openstack nên thiết lập cấu hình giá trị này bằngTrueenable_cinder_backend_lvm: ĐặtTruenếu thực hiện Backend LVM mang lại Cinderenable_cinder_backup: Trong bài tôi ko sử dụng hào kiệt Backup Cinder nên tùy chỉnh giá trị bằngFalsenova_compute_virt_type: Trong bài xích tôi sử dụng VM ảo hóa để thiết đặt Openstack, yêu cầu tại đây tùy chỉnh cấu hình giá trị bằngqemu

Khởi chế tạo môi trường dành cho Openstack Kolla

kolla-ansible -i all-in-one bootstrap-serversKết quả muốn muốn

PLAY RECAP **************************************************************************************localhost : ok=40 changed=20 unreachable=0 failed=0 skipped=32 rescued=0 ignored=0Kiểm tra thiết lập cấu hình Kolla Ansible

kolla-ansible -i all-in-one prechecksKết quả mong mỏi muốn

PLAY RECAP **************************************************************************************localhost : ok=75 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=72 rescued=0 ignored=0Tải các Image Openstack

kolla-ansible -i all-in-one pullKết quả mong muốn muốn

PLAY RECAP **************************************************************************************localhost : ok=38 changed=16 unreachable=0 failed=0 skipped=51 rescued=0 ignored=0Cài đặt Openstack

kolla-ansible -i all-in-one deployKết quả mong mỏi muốn

PLAY RECAP **************************************************************************************localhost : ok=365 changed=208 unreachable=0 failed=0 skipped=168 rescued=0 ignored=0Thiết lập tệp tin Environment Openstack

kolla-ansible -i all-in-one post-deployKết quả ao ước muốn

PLAY RECAP **************************************************************************************localhost : ok=2 changed=1 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0

Phần 4. Setup Openstack Client

Cài đặt các gói quan trọng để tạo virtualenv

pip install virtualenvTạo Virtualenv

virtualenv openstackTruy cập môi trường thiên nhiên và cài đặt gói Openstack Client

. Openstack/bin/activatepip install python-openstackclient python-glanceclient python-neutronclientsource /etc/kolla/admin-openrc.shKiểm tra dịch vụ

openstack token issueKết quả mong muốn muốn

Phần 5. Đăng nhập vào Horizon

Lấy mật khẩu tài khoản Admin

cat /etc/kolla/passwords.yml | grep keystone_adminKết quả

keystone_admin_password: A7GHier4EpzEXE0Fm2aLpU3jvZ6ulOkINwlUETpITới đây, mật khẩu đăng nhập vào Horizon vẫn là:

admin / A7GHier4EpzEXE0Fm2aLpU3jvZ6ulOkINwlUETpI
*
đồ họa Horizon

Sau khi thao tác xong, chọnSign In

*
hình ảnh tổng quan

Tới đây tôi đã lý giải xong chúng ta cài để Openstack Train bởi Kolla Ansibe. Về kiểu cách sử dụng Openstack Train cơ bản, tôi sẽ trình bày trong bài tiếp theo sau của chuỗi bài viết. Hẹn gặp gỡ lại những bạn!