Hướng Dẫn Số 16 Của Ban Tổ Chức Trung Ương

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC -------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT nam ---------------

Số: 16-HD/BTCTW

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2022

HƯỚNG DẪN

MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ

I- MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦNQUAN TÂM vào THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ

1- quy hoạch cán cỗ lãnh đạo, quản lý phải xuấtphát tự tình hình thực tế đội ngũ cán bộ, yêu thương cầu nhiệm vụ chính trị của địaphương, cơ quan, đơn vị chức năng trong từng nhiệm kỳ và định hướngnhiệm kỳ kế tiếp; đồng thời, thêm kết chặt chẽ với các khâu không giống trong công táccán bộ. Bảo đảm an toàn sự chỉ huy của cấp cho ủy, tổ chức triển khai đảng và đàn lãnh đạo gồm thẩmquyền, nguyên tắc tập trung dân chủ, công bằng, công tâm, khách quan, côngkhai, minh bạch.

Bạn đang xem: Hướng dẫn số 16 của ban tổ chức trung ương

2- thẩm tra soát,đánh giá bán nguồn cán bộ và cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch

Các cung cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan,đơn vị phải tiến hành rà soát, đánh giá nguồn cán cỗ và cán cỗ theo yêu cầusau:

- Về kiểm tra soát, đánh giá nguồn cán bộ:Trên cơ sở tình trạng đội ngũ cán bộ, yêu cầu trách nhiệm chính trị của địa phương,cơ quan, đơn vị trong nhiệm kỳ và định hướng nhiệm kỳ tiếp theo; chỉ đạo ràsoát, review nguồn cán bộ đương nhiệm theo cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điềukiện để chuẩn bị nguồn nhân sự trước khi thực hiện công tác quy hoạch cán bộ.

- Đánh giá bán cán cỗ theo các tiêu chísau:

+ Phẩm chất bao gồm trị, đạo đức, lối sống,ý thức tổ chức, kỷ luật pháp và việc triển khai các lao lý về trách nhiệm nêu gươngcủa cán bộ, đảng viên.

+ năng lượng công tác: Kết quả, hiệu quảcông việc; nấc độ xong chức trách, trách nhiệm được giao.

+ Uy tín: kết quả đánh giá chỉ cán bộ hằngnăm của cấp gồm thẩm quyền và công dụng lấy phiếu tin tưởng theo quy định (nếucó).

+ Chiều hướng, triển vọng phát triển:Khả năng đáp ứng nhu cầu yêu cầu trọng trách theo chức vụ quy hoạch.

3- Thực hiệnphương châm quy hướng “động” với “mở”

- quy hướng “động” là thời hạn ràsoát, bửa sung, điều chỉnh để mang ra ngoài quy hoạch những cán bộ không hề đủtiêu chuẩn, điều kiện, không chấm dứt nhiệm vụ, phạm luật quy định của Đảng,pháp luật ở trong phòng nước hoặc đáng tin tưởng thấp với kịp thời bổ sung vào quy hướng nhữngcán bộ gồm phẩm chất, năng lực, uy tín, triển vọng vạc triển.

- quy hướng “mở” được hiểu là khôngkhép bí mật trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị mà cần mở rộng nguồn cán bộ từnơi khác để mang vào quy hoạch rất nhiều cán bộ thỏa mãn nhu cầu tiêu chuẩn, đk và yêucầu trọng trách của địa phương, cơ quan, đối chọi vị.

4- Không triển khai đồng thời quy trình bổ sungquy hoạch với các bước bổ nhiệm, reviews cán cỗ ứng cử vào trong 1 chức danhlãnh đạo, quản lý. Việc tiến hành quy trình vấp ngã nhiệm, reviews ứng cử vào chứcdanh quy hoạch chỉ được thực hiện sau khoản thời gian phê ưng chuẩn quy hoạch ít nhất 3 tháng.

5- Coi trọng chất lượng, không vì số lượng, cơ cấumà lùi về tiêu chuẩn; đồng thời, đon đả lãnh đạo, chỉ đạo và có biện pháp hiệuquả để phấn đấu thực hiện cơ cấu bố độ tuổi (khoảng bí quyết giữa những độ tuổi là 5năm), xác suất cán cỗ trẻ, cán cỗ nữ, cán cỗ người dân tộc bản địa thiểu số trong quy hoạchcấp ủy, những chức danh lãnh đạo, cai quản lý.

II- MỘT SỐ NỘIDUNG CỤ THỂ

1- Thẩm quyềnphê săn sóc quy hoạch

- Ban tổ chức Trung ương phê duyệtquy hoạch những chức danh trực thuộc diện Bộ bao gồm trị, Ban túng thư thống trị (trừ trườnghợp nhân sự là Ủy viên tw Đảng, Ủy viên dự khuyết trung ương Đảng) vàcác chức vụ lãnh đạo, làm chủ phải lấy ý kiến thẩm định của những ban, cơ quanđảng ở trung ương theo luật pháp hiện hành của bộ Chính trị về phân cung cấp quản lývà té nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (không bao gồm chức danh ủy viên ban chấphành, ủy viên ban thường vụ tỉnh giấc ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương).

- các cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, tập thểlãnh đạo cơ quan, đơn vị phê để mắt quy hoạch đối với các chức vụ cấp ủy, lãnhđạo, thống trị thuộc thẩm quyền thống trị của bản thân theo nguyên lý hiện hành của BộChính trị về phân cấp cai quản và té nhiệm, reviews cán bộ ứng cử.

2- thời gian thẩmđịnh, phê ưng chuẩn quy hoạch

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từkhi nhận thấy tờ trình, hồ sơ nhân sự cấp có thẩm quyền yêu cầu xem xét, phê duyệtquy hoạch theo thẩm quyền. Ngôi trường hợp đề xuất thiết, cấp có thẩm quyền hoàn toàn có thể kéodài thời hạn nhưng ko được quá 15 ngày làm việc.

3- quy hoạch chứcdanh cao hơn

Chỉ quy hướng cán bộ vào chức danhcao hơn, ko quy hoạch chuyên dụng cho đang đảm nhiệm.

Ví dụ:

- Đồng chí Nguyễn Văn A hiện là Ủyviên Ban hay vụ tỉnh giấc ủy nhiệm kỳ 2020-2025, khi quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030sẽ không giới thiệu bằng hữu Nguyễn Văn A vào quy hoạch chức vụ Ủy viên BanThường vụ thức giấc ủy; nếu đồng chí có đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, thì reviews vàodanh sách quy hoạch chức danh Phó túng thư hoặc túng bấn thư tỉnh ủy nhiệm kỳ2025-2030.

- Đồng chí Nguyễn Văn B hiện tại là Thứtrưởng nhiệm kỳ 2021-2026, lúc quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ không còn giới thiệuđồng chí Nguyễn Văn B vào quy hoạch chức danh Thứ trưởng; nếu bạn bè đủ tiêuchuẩn, điều kiện, thì ra mắt vào quy hoạch chức vụ Bộ trưởng nhiệm kỳ2026-2031 hoặc chức danh khác cao hơn chức danh đang đảm nhiệm.

4- quy hướng cấpủy gắn với quy hoạch các chức danh lãnh đạo, cai quản lý

Lấy quy hoạch các chức danh cung cấp ủylàm cơ sở để quy hoạch những chức danh lãnh đạo, cai quản lý, đảm bảo an toàn đồng cỗ với cácchủ trương, lao lý của Đảng về sắp xếp cán bộ.

Ví dụ:

- Đồng chí Nguyễn Văn D, Ủy viên BanThường vụ tỉnh giấc ủy nhiệm kỳ 2020-2025, nếu như được ra mắt quy hoạch chức danhPhó bí thư thức giấc ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, thì cóthể coi xét, ra mắt quy hoạch hai trong ba chức danh: quản trị HĐND, nhà tịchUBND tỉnh giấc nhiệm kỳ 2026 - 2031, Trưởng đoàn đại biểu qh khóa XVI.

- Đồng chí Nguyễn Văn C, Ủy viên BanChấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, nếu đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, thìxem xét, ra mắt quy hoạch chức vụ Ủy viên Ban hay vụ tỉnh giấc ủy nhiệm kỳ2025-2030 và có thể xem xét, reviews quy hoạch buổi tối đa bố chức danh: Phó Chủtịch HĐND, Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, trưởng ban Đảng của thức giấc ủyhoặc chức danh lãnh đạo, làm chủ khác theo quy định.

5- Phương phápvà thời khắc quy hoạch

Xây dựng quy hướng cán bộ nhiệm kỳ kếtiếp được triển khai một lần vào năm thứ nhì của nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp,đại hội của trận mạc Tổ quốc vn và các tổ chức thiết yếu trị - làng hội. Hằngnăm thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch của nhiệm kỳ lúc này và nhiệm kỳ kếtiếp trong quý I và báo cáo kết quả phê chăm chú quy hoạch vào quýII, muộn nhất tháng 6; trường vừa lòng ràsoát, bổ sung cập nhật quy hoạch lần sản phẩm 2 trong thời gian phải báo cáoít nhất sau 30 ngày kể từ ngày được cấp tất cả thẩm quyền quyếtđịnh phê coi ngó quy hoạch.

Đối với những tổ chức hội, đoàn thểnhân dân khác được Đảng, bên nước giao biên chế, vấn đề xây dựng quy hướng đầunhiệm kỳ và rà soát, bổ sung cập nhật quy hoạch từng năm cũng triển khai tương trường đoản cú như Mặttrận Tổ quốc vn và các tổ chức bao gồm trị - làng hội.

6- Về tiêu chuẩn,điều kiện

Tại thời gian xem xét, phê coi sóc quyhoạch, nhân sự phải cơ bạn dạng đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Về trình độ chuyên môn chuyên môn: phải cótrình độ chuyên môn, nghiệp vụ khớp ứng với chức danh bổ nhiệm.

- Về trình độ chuyên môn lý luận bao gồm trị:

+ Cán cỗ quy hoạch các chức danh thuộcdiện Bộ chính trị, Ban túng thiếu thư thống trị phải thỏa mãn nhu cầu tiêu chuẩn chỉnh lý luận thiết yếu trịtương ứng của chức danh bổ nhiệm.

+ Cán cỗ quy hoạch các chức danh diệncác cung cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc trung ương quản lý: Đối tượng1 phải thỏa mãn nhu cầu tiêu chuẩn lý luận chính trị khớp ứng của chức danh bổ nhiệm; đốitượng 2 hoàn toàn có thể chưa đảm bảo an toàn tiêu chuẩn chỉnh lý luận bao gồm trị nhưng sau khoản thời gian được quyhoạch phải đầu tư đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện tiêu chuẩn lý luậnchính trị theo quy định.

- chưa nhất thiết phải đáp ứng ngaycác tiêu chuẩn: gớm qua phục vụ lãnh đạo, quản lý cấp dưới, chuyên môn quản lýnhà nước...

Ví dụ:

+ Đối cùng với quy hoạch chức danh phó bíthư tỉnh ủy, tại thời điểm xem xét quy hoạch, nhân sự không tuyệt nhất thiết đề nghị đápứng khá đầy đủ một số tiêu chuẩn sau: Đã ghê qua lãnh đạo chủ yếu cấp thị xã (bí thư, phó túng thư cấp cho ủy cấp huyện, chủ tịch HĐND, quản trị UBND cung cấp huyện); bao gồm trìnhđộ cai quản nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặctương đương.

+ Đối với quy hoạch chức danh thứ trưởng,tại thời khắc xem xét quy hoạch, nhân sự không nhất thiết phải đáp ứng một cách đầy đủ mộtsố tiêu chuẩn sau: Đã kinh qua và ngừng tốt trách nhiệm ở công tác lãnh đạo, thống trị cấpvụ trưởng hoặc tương tự trở lên hoặc phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND trởlên của cung cấp tỉnh; gồm trình độ thống trị nhà nước ngạch chăm viên cao cấp hoặctương đương.

7- Phương pháptính tuổi quy hoạch

+ thời gian tính tuổi quy hướng cácchức danh lãnh đạo cung cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030: cung cấp xã tháng 4/2025, cấp cho huyệntháng 6/2025, cấp cho tỉnh mon 9/2025.

+ thời khắc tính tuổi quy hướng cácchức danh lãnh đạo những cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031: mon 5/2026.

+ thời điểm tính tuổi quy hoạch cácchức danh chỉ huy Mặt trận Tổ quốc nước ta và những tổ chức bao gồm trị - thôn hộicủa nhiệm kỳ tiếp đến được xác minh theo thời khắc đại hội các cấp của mỗi tổ chứcnhiệm kỳ bây giờ cộng cùng với 5 năm (60 tháng).

- Đối cùng với cán bộ nữ thuộc đối tượngđược nghỉ ngơi hưu sinh hoạt độ tuổi cao hơn nữa theo vẻ ngoài của Đảng, pháp luật ở trong nhà nước,thì tuổi quy hoạch được xác định theo độ tuổi được công cụ và tiến hành nhưphương pháp nêu trên.

(Có Phụ lục 1 về xác định tuổi quy hoạchđối với các chức danh ví dụ kèm theo).

8- Về hệ số, sốlượng chức vụ quy hoạch

- thông số quy hoạch cung cấp ủy, ban thườngvụ cung cấp ủy với ủy ban kiểm tra các cấp từ 1,0 - 1,5 lần so với số lượng theo quyđịnh.

Ví dụ: Đảng bộ tỉnh A được khẳng định sốlượng ủy viên ban chấp hành là 50 đồng chí; ủy viên ban thường vụ là 15 đồngchí; số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra là 9 đồng chí. Con số quy hoạch tối đasẽ là: (1) Ủy viên ban chấp hành: 50 đồng chí nhân với thông số 1,5 thì tối đa là75 người; (2) Ủy viên ban thường vụ: 15 bè bạn nhân với thông số 1,5 thì về tối đalà 22,5 người, có tác dụng tròn thành 23 người; (3) Ủy viên Ủy ban Kiểm tra: 9 đồng chínhân với thông số 1,5 thì về tối đa là 13,5 người, làm cho tròn thành14 người.

- số lượng chức danh quy hoạch lãnh đạo,quản lý:

+ Một chức danh lãnh đạo, thống trị quyhoạch không thực sự 3 cán bộ.

Ví dụ: Theo quy định, Ban Tuyên giáoTỉnh ủy A tất cả 3 phó trưởng ban, số lượng quy hoạch tối đa đã là: 3 bè bạn nhânvới 3 thì buổi tối đa là 9 người.

+ Một cán bộ quy hoạch không thật 3 chứcdanh ở cùng một cấp phê săn sóc quy hoạch (không bao hàm chức danh ủy viên ban chấphành, ủy viên ban thường vụ, ủy viên ủy ban kiểm tra cấp ủy những cấp).

Ví dụ:

Đồng chí Nguyễn Văn B, Ủy viên BanThường vụ tỉnh ủy, trưởng phòng ban Tổ chức tỉnh ủy X nhiệm kỳ 2020-2025 được giớithiệu quy hoạch về tối đa 3 chức vụ thuộc diện Trung ương đưa ra quyết định phê duyệtquy hoạch (Bí thư, Phó túng thư tỉnh ủy, chủ tịch HĐND thức giấc X; Phó trưởng phòng ban ĐảngTrung ương, vật dụng trưởng, Phó công ty nhiệm Ủy ban của Quốc hội... Nhưng về tối đa khôngquá 3 chức danh).

Đồng chí Nguyễn Văn C, Vụ trưởng thuộcBộ Y được reviews quy hoạch về tối đa 3 chức danh thuộc diện tw quyết địnhphê để mắt quy hoạch (Thứ trưởng, bộ trưởng liên nghành Bộ Y hoặc máy trưởng bộ khác hoặcPhó trưởng phòng ban Đảng Trung ương, Phó trưởng đoàn thể chính trị - làng hội sinh hoạt Trungương... Nhưng buổi tối đa không quá 3 chức danh).

9- Về cơ cấu, tỷlệ cán bộ trẻ, cán cỗ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số ở cấp cho xã với tương đương, ban thường xuyên vụ tỉnh giấc ủy,thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương quy định cụ thể để thực hiện thống nhấtcho tương xứng với quánh điểm, tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, solo vị.

Xem thêm: 3 Cách Đi Từ Singapore Sang Malaysia Như Thế Nào, 5 Cách Di Chuyển Từ Singapore Sang Malaysia

10- Quy trìnhquy hoạch

Hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 3 củaquy trình thi công quy hoạch cán cỗ nhiệm kỳ tiếp đến từ mối cung cấp nhân sự trên chỗvà cách 2 của tiến trình rà soát, bổ sung quy hoạch mỗi năm từ nguồn nhân sự tạichỗ) chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số fan được triệu tập có mặt.

11- Đối vớicác ngôi trường hợp dĩ nhiên ra ngoài quy hoạch và so với cán cỗ đã từ è thì dĩ nhiên ra khỏi quyhoạch, cấp gồm thẩm quyền phê phê duyệt quy hoạch phát hành quyết định chuyển cán bộ đóra ngoài quy hoạch ko phải tiến hành quy trình bỏ thăm theo quy định.

Đối với cán bộ bị thực hiện kỷ luật,sau khi ra quyết định thi hành kỷ hiện tượng hết hiệu lực theo điều khoản của Đảng, phápluật trong phòng nước, cấp có thẩm quyền rất có thể xem xét việc quy hoạch theo quy định.

12- Đối tượng1 của quy hướng ban chấp hành đảng cỗ tỉnh, thành phố, đảng bộ khối trực thuộcTrung ương nêu tại Phụ lục 1B: Các bè bạn giữ dùng cho phó túng thiếu thư cấp ủy, phó những ban,cơ quan lại đảng, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan, đơn vị trực trực thuộc tỉnh, thànhphố và tương tự mà được xác định là có cơ cấu ủy viên ban chấp hành đảng bộthì không cần đk phải được quy hướng vào chức danh cấp trưởng tương ứng.

III- QUẢN LÝ VÀ SỬDỤNG QUY HOẠCH

1- Căn cứvào hiệu quả phê săn sóc quy hoạch, tiêu chuẩn, điều kiện đốivới chức vụ quy hoạch và yêu cầu, nhiệm vụ, những cấp ủy,tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo kế hoạch luânchuyển, đào tạo, bồi dưỡng, tạo đk để cán bộ phấn đấu, rèn luyện, đáp ứngtiêu chuẩn chức danh quy hoạch theo quy định.

2- Việcđào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử cùng sắpxếp, sắp xếp cán cỗ phải địa thế căn cứ vào quy hướng cán bộ đã được cấp bao gồm thẩm quyềnphê duyệt.

3- Định kỳhằng năm, cung cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, cơquan, đơn vị chức năng có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, review chất lượng,cơ cấu mối cung cấp cán bộ trong quy hoạch nhằm kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạchtheo quy định.

IV- TỔ CHỨC THỰCHIỆN

1- Điều khoản đưa tiếp

- Đối với những trường hợp đã có được cấpcó thẩm quyền phê chuyên chú quy hoạch của nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026, trước thờiđiểm ban hành Quy định số 50-QĐ/TW của cục Chính trị, thìquyết định quy hoạch vẫn tồn tại giá trị.

- Đối với những trường hợp sẽ thực hiệnxong quá trình rà soát, bổ sung cập nhật nhưng chưa phê cẩn thận quy hoạch thì cấp có thẩmquyền đề xuất rà soát, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, thông số theo Quy địnhsố 50-QĐ/TW của bộ Chính trị trước khi xem xét phê duyệtquy hoạch.

2- những cấpủy, tổ chức triển khai đảng, chỉ đạo cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc tw có trách nhiệmtổ chức tiến hành công tác quy hoạch cán bộ ở cấp mình còn chỉ đạo, trả lời cấpdưới xây dựng, tiến hành cho cân xứng với tình hình, yêu cầu thực tiễn, bảo đảmtổng thể, đồng bộ, chặt chẽ, dân chủ, công bằng, công tâm,khách quan, minh bạch, đúng theo chế độ số 50-QĐ/TW của cục Chính trị, lý giải này và những quy định khác bao gồm liên quan.

4- Hướngdẫn này và những phụ lục kèm theo gồm hiệu lực từ ngày ký./.

chỗ nhận: - Bộ chủ yếu trị, Ban túng thiếu thư (để b/c), - Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, - các ban, CQ, ĐVSN của Đảng ngơi nghỉ Trung ương, - các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực nằm trong Trung ương, - các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương, - Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực ở trong Trung ương, - Vụ tổ chức cán bộ những bộ, ban, ngành, đoàn thể trực ở trong Trung ương, - chỉ đạo Ban, - những vụ, cục, đối kháng vị, - lưu lại VP, Vụ THCB.

K/T TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC Mai Văn Chính

PHỤ LỤC 1

I- Tuổi quy hoạchnhiệm kỳ kế tiếp đối với đối tượng người dùng 1

1- chức vụ cấp ủy, chỉ đạo cácban, cơ quan của đảng, ủy ban kiểm tra các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031

Chức danh cấp ủy, lãnh đạo những ban, phòng ban của Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp

Tuổi quy hướng nhiệm kỳ 2025-2030

Nam

Nữ

Sinh từ tháng 4/1968 quay lại đây

Sinh từ thời điểm tháng 01/1972 trở lại đây<2>

Huyện

Sinh từ thời điểm tháng 6/1968 quay trở về đây

Sinh từ tháng 02/1972 quay trở về đây<3>

Tỉnh

Sinh từ thời điểm tháng 9/1968 trở lại đây<4>

Sinh từ thời điểm tháng 5/1972 quay trở lại đây<5>

Trung ương<6>

Sinh từ tháng 01/1969 quay trở lại đây<7>

Sinh từ tháng 9/1972 trở về đây<8>

2- chức vụ lãnh đạo, quản lý cơquan công ty nước nhiệm kỳ 2026-2031

Chức danh lãnh đạo, thống trị cơ quan đơn vị nước những cấp (cùng 1 thời điểm)

Tuổi quy hướng nhiệm kỳ 2026-2031

Nam

Nữ

Sinh từ tháng 5/1969 trở lại đây<9>

Sinh từ tháng 9/1972 quay trở về đây<10>

3- chức vụ lãnh đạo chiến trận Tổquốc việt nam và các tổ chức chính trị - xóm hội (xácđịnh theo thời điểm đại hội các cấp của mỗi tổ chức nhiệm kỳ bây giờ cộng với60 tháng).

(1)- chức danh lãnh đạo chiến trường Tổquốc vn nhiệm kỳ 2029-2034 (cấp thôn tháng 3/2029, cung cấp huyện mon 5/2029,cấp tỉnh tháng 7/2029, cấp trung ương tháng 9/2029).

Chức danh lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp

Tuổi quy hoạch nhiệm kỳ 2029-2034

Nam

Nữ

Sinh từ tháng 3/1972 quay trở lại đây

Sinh từ thời điểm tháng 9/1974 trở lại đây<11>

Huyện

Sinh từ thời điểm tháng 5/1972 quay lại đây<12>

Sinh từ thời điểm tháng 9/1974 quay trở về đây<13>

Tỉnh

Sinh từ tháng 7/1972 quay trở lại đây

Sinh từ thời điểm tháng 11/1974 trở lại đây<14>

Trung ương

Sinh từ tháng 9/1972 quay trở về đây

Sinh từ tháng 01/1975 quay lại đây<15>

(2)- chức vụ lãnh đạo Hội Liên hiệpPhụ phái nữ nhiệm kỳ 2026-2031 (cấp xóm tháng 4/2026, cấp cho huyện mon 6/2026, cấp tỉnhtháng 9/2026); nhiệm kỳ 2027-2032 (Trung ương tháng 3/2027).

Chức danh chỉ đạo Hội Liên hiệp thiếu nữ các cấp

Tuổi quy hướng nhiệm kỳ 2026-2031 (đối với cấp cho xã, huyện, tỉnh); nhiệm kỳ 2027-2032 (đối với cung cấp Trung ương)

Sinh từ thời điểm tháng 9/1972 quay trở về đây<16>

Huyện

Sinh từ thời điểm tháng 10/1972 trở lại đây<17>

Tỉnh

Sinh từ tháng 01/1973 trở lại đây<18>

Trung ương

Sinh từ tháng 5/1973 trở lại đây<19>

(3)- chức danh lãnh đạo Liên đoàn Laođộng nhiệm kỳ 2028-2033 (cấp thôn tháng 6/2028, cấp cho huyện mon 9/2028, cung cấp tỉnhtháng 11/2028, cấp tw tháng 12/2028).

Chức danh chỉ huy Liên đoàn Lao động những cấp

Tuổi quy hoạch nhiệm kỳ 2028-2033

Nam

Nữ

Sinh từ tháng 6/1971 quay lại đây

Sinh từ thời điểm tháng 02/1974 trở lại đây<20>

Huyện

Sinh từ thời điểm tháng 9/1971 quay lại đây

Sinh từ thời điểm tháng 5/1974 quay trở về đây<21>

Tỉnh

Sinh từ tháng 11/1971 trở về đây

Sinh từ tháng 7/1974 quay trở lại đây<22>

Trung ương

Sinh từ thời điểm tháng 12/1971 trở về đây

Sinh từ thời điểm tháng 8/1974 quay lại đây<23>

(4)- chức vụ lãnh đạo Hội Nông dânnhiệm kỳ 2028-2033 (cấp thôn tháng 5/2028, cung cấp huyện mon 6/2028, cấp tỉnh tháng9/2028, cấp tw tháng 12/2028).

Chức danh chỉ huy Hội Nông dân các cấp

Tuổi quy hướng nhiệm kỳ 2028-2033

Nam

Nữ

Sinh từ tháng 5/1971 quay trở về đây

Sinh từ tháng 01/1974 trở về đây<24>

Huyện

Sinh từ thời điểm tháng 6/1971 quay trở về đây

Sinh từ tháng 02/1974 quay lại đây<25>

Tỉnh

Sinh từ tháng 9/1971 quay lại đây

Sinh từ thời điểm tháng 5/1974 quay lại đây<26>

Trung ương

Sinh từ tháng 12/1971 quay trở về đây

Sinh từ tháng 8/1974 quay trở về đây<27>

(5)- chức danh lãnh đạo Đoàn Thanhniên cộng sản tp hcm nhiệm kỳ 2027-2032 (cấp xóm tháng 5/2027, cấp cho huyện tháng8/2027, cấp cho tỉnh mon 10/2027, cấp tw tháng 12/2027).

II- Tuổi quy hoạchnhiệm kỳ tiếp đến đối với đối tượng người tiêu dùng 2

Độ tuổi quy hướng nhiệm kỳ tiếp đến đốivới đối tượng người dùng 2 được xác định: Độ tuổi của đối tượng người dùng 1 (của chức danh tương ứngnêu tại đoạn I) thêm vào đó 5 năm (60 tháng).

III- Tuổi kiểm tra soát, bổ sung quyhoạch hằng năm đối với tất cả 2 đối tượng

Việc xác định độ tuổi rà soát soát, bổsung quy hướng hằng năm mang đến nhiệm kỳ sau đó và nhiệm kỳ lúc này cơ phiên bản thựchiện như phương thức tính nêu trên mục 7, phần II của phía dẫn. Vào thời điểmrà soát, bổ sung cập nhật quy hoạch hằng năm cho nhiệm kỳ kế tiếp, cán bộ yêu cầu còn thờigian công tác ít nhất 1 nhiệm kỳ (60 tháng) đối với đối tượng 1 và ít nhất 2nhiệm kỳ (120 tháng) đối với đối tượng người dùng 2; đối với rà soát bổ sung quy hoạch hằng năm đến nhiệm kỳ hiện tại, cán bộ đề nghị cònthời gian công tác ít độc nhất 72 mon và tối thiểu 120 mon đối với đối tượng người dùng 2.

PHỤ LỤC 2A

CẤP ỦY, TỔ CHỨC ĐẢNG, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ...

PHỤ LỤC 2A: BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Nhân sự ra mắt quy hoạch (rà soát, bổ sung quy hoạch) những chức danh lãnh đạo làm chủ nhiệm kỳ ...

STT

Họ cùng tên

Ngày sinh

Giới tính

Dân tộc

Quê quán

Chức vụ, đơn v công tác

Ngày vào Đảng

Trình độ

Chức danh đã có được phê chú tâm quy hoạch

Đối tượng quy hướng (đối tượng 1 hoặc 2)

Số phiếu giới thiệu

Học hàm học tập vị

Chuyên môn

Lý luận chủ yếu trị

Bước 2 (3)

Bước 3 (4)

Bước 4 (5)

Số phiếu

Tỷ lệ (%)

Số phiếu

Tỷ lệ (%)

Số phiếu

Tỷ lệ (%)

I

Chức danh túng thư Tỉnh ủy

1

Trần Văn A

II

Chức danh Phó túng thiếu thư tỉnh ủy

1

Nguyễn Văn B

III

Chức danh quản trị HĐND tỉnh

1

Lê Thị C

IV

Chức danh chủ tịch UBND tỉnh

1

Trần Văn D

V

Chức danh trưởng phi hành đoàn ĐBQH tnh

1

Quách Văn E

PHỤ LỤC 2B

CẤP ỦY, TỔ CHỨC ĐẢNG, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ... *

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT nam --------------- ..., ngày ... Tháng ... Năm ...

(đóng dấu)

PHIẾU GIỚI THIỆU/ BIỂU QUYẾT

Quy hoạch (rà soát, bổ sung quyhoạch hoặc đưa thoát khỏi quy hoạch) những chức danh lãnh đạo, quản ngại lý... Nhiệm kỳ...

(tạiHội nghị .........................................)

Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu,số lượng, ... Và phẩm hóa học đạo đức, năng lượng cán bộ; ban thường xuyên vụ cấp cho ủy (tổchức đảng, cơ quan, solo vị)... đề nghị bạn bè cho biết ý kiến giới thiệu(biểu quyết) nhân sự quy hướng (rà soát, bổ sung cập nhật hoặc đưa ra khỏi quy hoạch)các chức danh lãnh đạo, quản lí lý... Nhiệm kỳ... Và lưu lại (X) vào ô tương ứngtrong list dưới đây:

STT

Họ và tên*

Ngày sinh

Chức vụ, đơn vị chức năng công tác hiện nay

Giới thiệu/Biểu quyết

Đồng ý

Không đồng ý

I

Chức danh

Bí thư tỉnh ủy

1

Nguyễn Văn A

2

...

II

Chức danh

Phó túng thiếu thư thức giấc ủy

...

III

Chức danh ...

1

...

Ý kiến không giống (nếu có): ...........................................................................................................

..............................................................................................................................................

NGƯỜI GIỚI THIỆU (Có thể ký tên hoặc không ký tên)

__________________

* Đưa danh sách các đồng minh bảo đảmtiêu chuẩn, điều kiện, được tín nhiệm reviews ở bước trước theo quy định.

PHỤ LỤC 2C

CẤP ỦY (TỔ CHỨC ĐẢNG, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ)... *

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT phái nam --------------- ..., ngày ... Tháng ... Năm ...

Số -QĐ/...

QUYẾT ĐỊNH

Phê chăm bẵm quy hoạch (rà soát, bổsung quy hoạch) những chức danh cán bộ diện cung cấp ủy, tổ chức đảng ... Làm chủ củacơ quan lại (đơn vị) ... Nhiệm kỳ ...

- Căn cứ ra quyết định số ...-QĐ/TW, ngày .../.../... Của cục Chínhtrị (Ban túng thư) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức máy bộ của cấp ủy, tổ chức đảng...;

...

- Xét ý kiến đề nghị của cơ quan (đơn vị)...(Tờ trình số ...-TTr/..., ngày .../.../...)

BANTHƯỜNG VỤ CẤP ỦY, TỔ CHỨC ĐẢNG ...

QUYẾTĐỊNH

Điều 1.Phê chăm chút quy hoạch (rà soát, bổ sung quy hoạch) các chức danh cán cỗ diện cấp ủy,tổ chức đảng ... Quản lý của cơ quan (đơn vị) ... Nhiệm kỳ ... (có danh sáchkèm theo).

Điều 2.Ban thường xuyên vụ cung cấp ủy, tổ chức đảng ... Có nhiệm vụ định kỳ kiểm tra soát, vấp ngã sungquy hoạch cán bộ theo như đúng quy định hiện hành của cục Chính trị về công tác làm việc quyhoạch cán bộ; gây ra kế hoạch và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiệnkế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển đối với cán cỗ trong danh sách quy hoạch.

Điều 3.Ban tổ chức Tỉnh ủy (Vụ tổ chức cán cỗ cơ quan), Ban hay vụ cung cấp ủy, tổ chứcđảng ... Với các bè bạn có tên trong danh sách quy hoạch nêu tại Điều 1 thihành đưa ra quyết định này.