Hướng Dẫn Rdm 6 Trang 1 Tải Miễn Phí Từ Tailieuchung

Flexion là modun được cho phép tính tân oán dầm phẳng Chịu uốn theo cách thức bộ phận hữu hạn (FEM). Cụ thể phương trình cho phép kể đến: Tải trọng tập trung, tải trọng phân bổ đông đảo cùng đường tính, mua trọng bạn dạng thân của dầm, gối tựa có chuyển vị mang đến trước, gối tựa lũ hồi.


Bạn đang xem: Hướng dẫn rdm 6 trang 1 tải miễn phí từ tailieuchung

*

H ng d n RDM 6.16 Nguy n Qu c S n Hà – L p 49XD NTUTài li u này g m 2 ch ng c b n. Theo bản thân ngh thì ph n m m này ch n gi n cần sử dụng h tr làm cho bài xích t p c ng nh bài bác t p l n những môn SBVL với CKC thôi, mặc dù các b n ng l m d ng ph n m m thừa, nh v y s ko t t bởi ó là nh ng môn c s mà về sau vào chăm ngành s r t c n thi t. Tài li u c vi t d a theo tài li u c a NTU N u bao gồm th c m c gì thì những b n có th g i mail cho chính mình theo a ch nguyenquocsonha
email.comVì ko th gi i ham mê một cách ví dụ h n c các công d ng c a các button buộc phải monglà các b n s t tìm hi u d a bên trên nh ng gì mà bản thân h ng d n. Chúc các b n h c t t. Ng !i vi t : nhoclomcom – member 3dzip.net Tài li u dùng cho những b n sinch viên n"m 1 + 2 nh bản thân :D Link down RDM phiên b n ti ng pháp : http://www.mediafire.com/?mm24zxuyeio Link down RDM phiên b n ti ng anh : http://www.mediafire.com/?jn0km2d4ovh lúc mua #t những b n b m vao nút duy nh t l’ancer intall với ng i ch!.Nhoclomcom – nguyenquocsonha
gmail.com 1H ng d n RDM 6.16 Nguy n Qu c S n Hà – L p 49XD NTU Ch ng I : FLEXION 1. Gi i thi u. Flexion là modun cho phép tính toán thù d m ph ng ch u u n theo ph ng pháp ph n t h u h n (FEM). C th ch ng trình chất nhận được k n: - T i tr ng t p trung. - T i tr ng phân b u với tuy n tính. - T i tr ng b n thân c a d m. - G i t a gồm chuy n v mang lại tr c. - G i t a àn h i. Các tính toán d a trên những gi thi t sau : - V t li u ng nh t, ng h ng cùng àn h i Mặc dù n tính. - Các chuy n v và bi n d ng là bé. - Khi ch u t i, các m t c t ngang v n ph ng với vuông góc v i tr c d m (gi thi t Bernuli). Các kí hi u với quy c c s d ng vào ch ng trình : - Tr c X là tr c c a d m. - M t ph ng X-Y là m t ph ng i x ng c a d m. - Tr c Z t o v i tr c X với Y thành 1 tam di n thu n, những tr c Y với Z là những tr c quán tính thiết yếu trung trọng điểm c a m t c t ngang. - L c c t (Ty) và mo momen u n (Mfz) nh vào SBVL, tuy nhiên quy c v d u c a l c c t ng c v i quy c vào SBVL. lúc phân tích theo FEM, k t c u c r i r c hóa, t c phân chia thành những ph n t (t ng t nh vào SBVL). V i d m th ng ang xét, quy trình này n gi n là vi c tạo ra thêm các nút. 2. Các l nh ti n ích. Ttốt i c u hình RDM - Ch n l nh Configure RDM trong th c n Utilies Hi n ra c a s sau :Nhoclomcom – nguyenquocsonha
email.com 2H ng d n RDM 6.16 Nguy n Qu c S n Hà – L p 49XD NTU Xem thông báo v ph n c ng : - Ch n l nh Available Resource c a th c n Utilities Xu t b n v : - Ch n l nh export c a th c n File - Ch n d ng t p tin nh là WMF (windown metafile) ho c EMF (Microsoft Enhanced Metafile) - Ch n bỏ ra u dài b n v . - Nh p thương hiệu t p tin. - Nh p OK xác nh n In b n v : - Ch n l nh Print c a th c n File - Nh p chi u nhiều năm (cm) c a b n v (Drawing length). - Nh p OK xác nh n. Các thao tác làm việc lien quan liêu n hi n th : - Pđợi to lớn 1 o n d m : + Ch n l nh Zoom c a th c n View (ho c F5) + Ch n 2 nút ! 2 u o n d m c n pđợi lớn. - Hi n th toàn b" d m : ch n View / Full Sceen (ho c ctrl – F8). - Làm t i màn hình hiển thị : ch n View / Refresh (ho c F8). Hi n th thu"c tính c a 1 i t ng (nút ít hay ph n t ) : - Nh p ph i chu"t lên i t ng c n xem. Thay i n v RDM cung c p s#n m"t h th ng n v cùng h$ tr vi c chuy n i n v m"t giải pháp t "ng. %i u nàycó ngh&a, ng i s d ng bao gồm th l a ch n n v đến d li u u vào, Ngoài ra khi ng i s d ng cố i 1 n v làm sao ó, các d li u tr c ó s t "ng chuy n lịch sự n v m i. - Chon th c n Units Hi n ra c a s sau : %ó là nh ng b c c b n, sau ây mình s l y 1 ví d n gi n những b n bao gồm th v"a h c thu"c những button, v"a hi u c bí quyết làm cho 1 bài t p s c b n ho c c k t c u b(ng RDM.Nhoclomcom – nguyenquocsonha
tin nhắn.com 3H ng d n RDM 6.16 Nguy n Qu c S n Hà – L p 49XD NTUL u ý : những b n v a có tác dụng, v a ý hình v trong bài xích và c g ng nh .Kh!i "ng ch ng trính tính d m Flexion%ây là b ng công c nhưng các b n s s d ng gi i bài t p.Nhoclomcom – nguyenquocsonha
gmail.com 4H ng d n RDM 6.16 Nguy n Qu c S n Hà – L p 49XD NTUB c 1 : xác nh n v tính : ch n thực đơn units, ch n m, daN, MPa cùng kí hi u "B c 2 : ch n bi u t ng New (hình trang gi y) ho c ch n File / New, lúc ó s hi n ra 1 c a s yêu thương c u b n nh pvào s nút (nodes), theo bài bác này thì bản thân chia nhỏ ra làm 4 ph n t , v y s tất cả 5 nút ít, những b n gõ vào s 5B c 3 : Sau Lúc khai báo nút hoàn thành cùng OK, ch ng trình s hi n lên ti p 1 c a s m i, yêu c u những b n nh p t a "những nút ít, những b n theo nh trong b c ã r i r c hóa gi ng nh vào bài xích c a mình.Nhoclomcom – nguyenquocsonha
gmail.com 5H ng d n RDM 6.16 Nguy n Qu c S n Hà – L p 49XD NTUB c 4 : các b n gán t i tr ng cho d m, ây là b n h ng d n những lo i t i có vào Flexion % gán t i t p trung vào nút ít th 3, ta b m vào bi u t ng u tiên, hi n ra c a s m i, gõ vào ô Fy = -6000 (t it p trung là Fy, còn momen t p trung là Mz, momen > 0 là tảo thu n đưa ra u kyên ổn ng h ), sau ó, b m chu"t vào vtrí nút ít th 3. N u nh l) gán t i không nên thì ta c*ng có tác dụng l i b c gán t i nh ng hôm nay tao ch n bi u t !ng xóa t i (s cómàu sắc tr ng sau khi b m vào), ch n bi u t ng t i t p trung (n u mu n xóa t i t p trung ho c momen t p trung n umu n xóa momen), sau ó b m vào nút ít t l c. % gán t i phân b hình ch nh t thì ta b m vào bi u t ng t i phân b hình ch nh t, i n giá bán tr -800 r i kickchu"t 2 l n, l n u kiông chồng vào nút 1, l n 2 kick vào nút 2. K t qu nh trên hình v bài.B c 5 : Gán i u ki n biênTheo bài xích thì bản thân gán i u ki n biên là ngàm và g i, do th bản thân b m vào 2 bi u t ng ngàm vào g i n r i gánvào nút ít. + ây bản thân b m vào ngàm r i gán vào nút ít 1, sau ó bản thân b m vào bi u t ng g i n r i gán vào nút ít 2, 4cùng 5. N u mu n xóa thì các b n làm t ng t nh b c xóa t i tr ng.Nhoclomcom – nguyenquocsonha

Xem thêm: 5. Bằng Cách Nào Để Thay Đổi Biểu Tượng Cho Một Thư Mục? Cách Đổi Biểu Tượng Thư Mục Máy Tính

tin nhắn.com 6H ng d n RDM 6.16 Nguy n Qu c S n Hà – L p 49XD NTUB c 6 : gán ti t di n, d i ây là b n ti t di n.Tùy theo i u ki n bài xích mang lại ti t di n là hình d ng nh th nào nhưng mà bản thân ch n hình d ng ó. Nh ng theo bài xích c abản thân thì ch, mang lại di n tích ch ko cho một hình d ng nào nh t nh phải bản thân b m ch n bi u t ng gán di n tích.Sau ó i n vào b ng sau âyB c 7 : gán v t li u cho k t c u, ch n bi u t ng v t li u, sau ó i n vào b ng sauNhoclomcom – nguyenquocsonha
email.com 7H ng d n RDM 6.16 Nguy n Qu c S n Hà – L p 49XD NTUNh v y là hoàn thành những b c có tác dụng 1 bài bác t p, bây gi là b c cu i cùng : coi k t qu . B m vào các bi u t ng d i ây coi k t quHo c gồm th vào th c n results xem k t qu .% xem n"i l c 2 u ph n t thì b n b m chu"t ph i vào những ph n t% xem chuy n v với ph n l c t i những nút ít thì b n b m chu"t ph i vào các nútK t thúc ch ng 1 : bài toán thù d m ch u u n.Nhoclomcom – nguyenquocsonha
gmail.com 8H ng d n RDM 6.16 Nguy n Qu c S n Hà – L p 49XD NTU Ch ng II : OSSATURES 1. Gi i thi u Ossatures được cho phép ta nghiên c u bài toán thù t&nh cùng "ng k t c u khung dàn theo ph ng pháp ph n t h u h n. Các gi thi t Lúc nghiên c u : - Các khung c t o b!i các tkhô nóng th ng. - Chuy n v là nhỏ bé. - V t li u là ng h ng. - Quan h gi a ng su t với bi n d ng là Mặc dù n tính. - Tr ng trọng điểm và trung ương c t c a ti t di n trùng nhau. - L cc t c xét n. M"t k t c u size dàn g m có: Nút : m"t nút ít bao gồm th là : - %i m n i nhi u tkhô nóng. - % u mút c a thanh hao. - %i m nhưng t i ó ti t di n thanh hao i. - %i m t c a l c t p trung. - %i m liên k t (t i i u ki n biên) - %i m u ho c cu i c a t i phân b . Các nút ít c xác nh trong h t a " OXYZ c g i là h t a " t ng th . Ph n t : c gi i h n b!i 2 nút ít. Liên k t : g m có - liên k t n"i (release) VD: liên k t c ng, liên k t hàn, liên k t kh p…tóm l i là liên k t gi a những ph n t . - liên k t gi a k t c u v i bên ngoài (g i t a) : những i u ki n biên. T i: H t a " a ph ng: h t a " a ph ng OXYZ t bên trên tkhô giòn th ng c xác nh nh sau: - O với E là tr ng chổ chính giữa c a các ti t di n t i 2 u tkhô nóng. - Tr c X n(m trên tr c tkhô cứng và i t" O n E. %i m O là góc c a tkhô giòn và E là i m ng n. - Tr c Y và Z là những tr c tiệm tính chủ yếu trung tâm c a ti t di n qua i m góc. - H t c " OXYZ t o thành tam di n thu n. Các lo i khung : - Khung ph ng (plane frame) M"t form c g i là ph ng n u nó thu"c m"t m t ph ng i x ng (v hình h c và chuy n v ). M t ph ng này ch a tr c quán tính thiết yếu trung trung tâm c a ti t di n. Quy c : o M t ph ng i x ng là OXY. o Các tr c X và Y c a h t a " a ph ng trên tkhô giòn thu"c m t ph ng OXY. o Ph ng bao gồm Z vuông góc v i m t ph ng c a k t c u. o M$i nút gồm 3 b c t bởi vì là u,v cùng -z. o Trong h t a " a ph ng g n v i thanh, n"i l c bên trên m t c t ngang g m những thành ph n : Fx; Fy; Fz = 0 ; Mx = 0; My; Mz - Khung không khí (space frame) M$i nút bao gồm 6 b c t do : u, v, w, -x, -y, -z Trong h t a " a ph ng g n v i form, n"i l c bên trên m t c t ngang có những thành ph n : Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz - Khung n n (floor frame) Khung n n là form gồm m"t m t ph ng i x ng, m t ph ng này ch a m"t trong số tr c chủ yếu c a t t c những ti t di n. Quy c :Nhoclomcom – nguyenquocsonha
gmail.com 9H ng d n RDM 6.16 Nguy n Qu c S n Hà – L p 49XD NTU o M t ph ng i x ng là OXY. o Các tr c X cùng Z c a h t a " a ph ng n(m vào m t ph ng OXY. o Ph ng chính Y vuông góc v i m t ph ng k t c u. o Nó ch u tác d ng c a những l c vuông góc v i m t ph ng OXY và những momen n(m vào m t ph ng này. o M$i nút ít gồm 3 b c t bởi : w,-x, -y o Trong h t a " g n v i thanh, n"i l c bên trên m t c t ngang là : Fx = Fy = 0, Fz, Mx, My = 0, Mz 2. Các l nh ti n ích - Xem thông tin v s d ng ph n c ng : ch n Utilities / Available Resource - Thoát kh.i ch " hi n th mode dao "ng : nh p ph i chu"t ho c Esc - Các thao tác làm việc tương quan n màn hình hiển thị : Th c n View o Zoom : ch n l nh zoom, nh 2 i m góc c a c a s có tác dụng vi c o Pngóng khổng lồ, thu nh. : zoom in ho c zoom out (chất nhận được pđợi lớn ho c nh. 1 ph n b n v ) o % nh tâm screen : l nh Center, nh trung ương c a s có tác dụng vi c o Xem toàn b" b n v : l nh Full Sceen o % nh ánh mắt : l nh Modify the point of view (góc nhìn c nh b(ng - cùng / - Xu t b n v : o Ch n l nh export c a th c n File o % nh ki u t p tin WMF ho c EMF o Nh p chi u lâu năm b n v (cm) o Nh p tên tâp tin - In b n v : o Ch n l nh Print c a th c n File o Nh p đưa ra u dài b n v (cm) - Xem thu"c tính c a i t ng : b m chu"t ph i vào nút ho c ph n t mu n xem. % n ây bản thân ã gi i thi u nh ng b c c b n các b n bi t c v ph n Ossatures, t ng t nh ! ch ng I,mình s có tác dụng 1 bài xích t p ví d nh. tất cả cố nhiên những ch c n0ng v mô hình hóa ti n cho những b n làm cho những d ng bài t pkhác biệt. L=0.6m L=0.6m 3 2 4 0.8m 1 P=1000daNK t c u nh hình v , t o b!i 3 tkhô nóng liên k t kh p ! 2 u. C 3 tkhô hanh u bao gồm liên k t kh p v i bên cạnh t i nút ít 2, 3, 4.Ti t di n 3 thanh hao u vuông c, c nh là a=10milimet, tkhô cứng 1-2, 1-4 gồm E=200000Mpage authority, tkhô nóng 1-3 gồm E=100000MpaNhoclomcom – nguyenquocsonha
gmail.com 10H ng d n RDM 6.16 Nguy n Qu c S n Hà – L p 49XD NTUB c 1 : xác nh n v tính, theo bài bác thì mình ch n n v là m, daN, MpaB c 2 : ch n bi u t ng New (hình trang gi y) ho c ch n File / New, khi ó s hi n ra 1 c a s yêu thương c u b n ch nd ng k t c uTheo bài thì mình ch n d ng k t c u ph ng ~~> OKB c 3 : Sau lúc knhì báo nút ngừng với OK, ch ng trình s hi n lên ti p 1 c a s m i, yêu c u các b n nh p t a "những nút ít, các b n theo nh trong b c ã r i r c hóa gi ng nh trong bài c a mìnhNhoclomcom – nguyenquocsonha
email.com 11H ng d n RDM 6.16 Nguy n Qu c S n Hà – L p 49XD NTU% th y c toàn b" những nút ít m i t o, ta ch n l nh View / Zoom OutSau khi ã bi t c t a " các nút ít ta s v k t c u.Theo bài xích thì mình dùng những v d m i qua 2 nút. B m vào bi u t ng r i v d m b(ng biện pháp b m vào 2 nút ít (l u ých n chu"t đúng chuẩn vào nút ít vì chưng RDM b t i m t ng i y u)B c4: nh n"i liên k t cho ph n tNhoclomcom – nguyenquocsonha
email.com 12H ng d n RDM 6.16 Nguy n Qu c S n Hà – L p 49XD NTU! ây mình ch n bi u t ng 2 u kh p, b m vào r i ch n t t c những ph n tB c 5 : gán i u ki n biênTheo bản thân ch n liên k t kh p, r i b m chu"t ch n những nút 2, 3, 4B c 6 : gán ti t di nTheo bài xích thì mình ch n pre-determined, ch n bi u t ng hình vuông vắn c r i gán a = 10 mmmNhoclomcom – nguyenquocsonha
tin nhắn.com 13H ng d n RDM 6.16 Nguy n Qu c S n Hà – L p 49XD NTUB c 7 : gán v t li u cho k t c uTheo bài bác thì mình s nh ngh&a 1 v t li u m i mang lại k t c u, bản thân s b m bi u t ng define r i i n các thông scơ mà yêu c u : ch n 1 màu sắc, sau ó ch n element , ch n tkhô hanh 1-3, ch n nút ít define, ch n tkhô giòn 1-3 r i nh p young’smodulus = 100000 Mpa gán v t đến thanh khô 1-3. % i v i tkhô giòn 1-2, 1-4 thì làm cho t ng t .B c 8 : gán t i tr ngTheo thì bản thân gán t i tr ng t p trung th ng ng t i 1 nút ít, b m vào bi u t ng r i ch n nút ít 1, gõ vào ô Fy giá chỉ tr -1000 (Vì có 1 s tr ng h p là s đến l c xiên đề xuất s tất cả 2 ô Fx, Fy, ây s là giá chỉ tr c l c xiên ó lúc những b nbỏ ra u l c lên 2 tr c X với Y). % n ây ã kết thúc các b c v k t c u theo bài, bây gi mình gi i. Các b n vàoCalculate / Static Analysis, nh p tên file RDM tính toán thù.Nhoclomcom – nguyenquocsonha
tin nhắn.com 14H ng d n RDM 6.16 Nguy n Qu c S n Hà – L p 49XD NTUB c 9 : xem k t quHo c bao gồm th vào thực đơn results coi k t qu K t thúc ch ng II : bài bác toàn size dàn (ph$ng/không gian)Nhoclomcom – nguyenquocsonha