Immortal là gì

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ bboomersbar.com.Học những tự bạn phải giao tiếp một giải pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Immortal là gì

They are immortals who travel the world exacting vengeance on behalf of victims, such as scorned men, women or neglected children.
They become immortals in death along with even more fame & has as well achieved their goal from the beginning.
Although she bears resemblance to demons, her special ability actually increases her affinity with immortals, making her a hybrid of both races.
Making the image even more coherent, these immortal tendencies get reinforced by the deliberate presentation of his body toàn thân on the iconographical cấp độ.
The human person, on this reading, is an " ensouled body toàn thân " khổng lồ be resurrected, rather than an immortal & transcendent soul entombed in a material body toàn thân.
The soul, the immortal soul must ever long and yearn for a thous& things inseperable to liberty " " (94).
Many notable immortals & exalted progenitors are included in this pantheon, và one can reach divinity through strong meritory acts.
Các quan điểm của các ví dụ ko thể hiện quan điểm của những chỉnh sửa viên bboomersbar.com bboomersbar.com hoặc của bboomersbar.com University Press tuyệt của các nhà trao giấy phép.
*

Xem thêm: Đăng Ký Dịch Vụ Banking - Cách Đăng Ký Internet Banking Nhanh Nhất

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các ứng dụng search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn bboomersbar.com English bboomersbar.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message