In the nick of time nghĩa là gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ bboomersbar.com.Học các tự bạn phải tiếp xúc một bí quyết tự tín.
Bạn đang xem: In the nick of time nghĩa là gì

You are arriving in the nick of time and, with your hard-earned experience, you can help rescue our democracy.
It was saved from them because, in the nick of time, we realised that the contraction of the industry had to cease.
That crash was averted by the milk sale schemes which came inlớn operation just in the nick of time.
Perhaps the only reason why he remembered it in the nick of time was that his wife did not want to remind him.
Các cách nhìn của các ví dụ không diễn tả ý kiến của các chỉnh sửa viên bboomersbar.com bboomersbar.com hoặc của bboomersbar.com University Press giỏi của những đơn vị trao giấy phép.
*

a female bee that cannot produce young but collects food for the other bees that it lives with

Về Việc này
*Xem thêm: Cách Vào Boot Option Win 10 Trên Các Dòng Máy Hiện Nay, Cách Vào Bios Và Boot Option Của Máy Tính

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp chuột Các app tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn bboomersbar.com English bboomersbar.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ và Riêng bốn Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Bệnh Hẹp Bao Quy Đầu Ở Trẻ Em, Dấu Hiệu Của Hẹp Bao Quy Đầu Ở Trẻ

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Kiến Thức