Inversion Là Gì

Bài gọi này đã cung cấp cho tất cả những người đọc hầu hết trường hợp hòn đảo ngữ phố đổi mới trong giờ Anh thuộc với các ví dụ với phân tích rõ ràng để vận dụng đúng và kết quả điểm ngữ pháp này vào các cấu trúc thông dụng trong tiếng Anh để ngôn ngữ của mình.

Bạn đang xem: Inversion là gì


*

Cấu trúc hòn đảo ngữ (Inversion) là cấu trúc trong đó những phó từ không đứng sinh hoạt vị trí thông thường của nó mà được đảo lên đứng sinh hoạt đầu câu, nhằm mục đích nhấn mạnh dạn vào hành vi của nhà ngữ.

Đảo ngữ (inversion) là gì

Đối với nhiều người học tập tiếng Anh, thể Đảo ngữ (Inversion) là một trong những điểm ngữ pháp mà họ thường hổ thẹn sử dụng bởi vì tính “ngược đời” trong cấu trúc của nó hoàn toàn có thể dẫn đến kỹ năng sai sót cao trong quy trình sử dụng tiếng Anh của phiên bản thân. Do vậy, bài bác đọc này đã cung cấp cho người đọc đầy đủ trường hợp hòn đảo ngữ phố thay đổi trong giờ Anh thuộc với phần đa ví dụ cùng phân tích ví dụ để vận dụng đúng và kết quả điểm ngữ pháp này vào các kết cấu thông dụng trong giờ đồng hồ Anh để ngữ điệu của mình.

Bản chất “ngược đời” được kể đến ở đoạn giới thiệu trên nằm ở bản thân cấu trúc của điểm ngữ pháp này. Vào khi kết cấu thông dụng trong giờ Anh là: Subject (Chủ ngữ) + Verb (Động từ), thì cấu tạo của một câu đảo ngữ thì gồm dạng ngược lại: Verb (Động từ) + Subject (Chủ ngữ). Bởi vì thế, lúc học đến điểm ngữ pháp hòn đảo ngữ này thì không ít người dân thường cảm xúc mông lung, khó khăn hiểu với bối rối..

Công dụng của hòn đảo ngữ (inversion)

Thực ra rằng khi bắt đầu học những thì (Tenses) trong giờ đồng hồ Anh, bạn học cũng đã được thiết kế quen với cùng một dạng đảo ngữ, đó là các cấu trúc thắc mắc của những thì. Sau đây sẽ là một ví dụ đơn giản của việc đảo ngữ vào câu hỏi:

Ví dụ: Is everyone alright?

Câu lấy ví dụ trên là một câu hỏi ở dạng thì hiện tại đơn và rất có thể thấy rằng chủ ngữ của câu là “everyone” đã có được đặt sau hễ từ chính là “is” để tạo ra thành cấu tạo của một câu hỏi mà trường đoản cú trước đến lúc này người học tập vẫn thường tuyệt sử dụng.

Ngoài công dụng kết cấu nên câu hỏi trong giờ đồng hồ Anh thì điểm ngữ pháp đảo ngữ này còn được dùng để làm nhấn mạnh tin tức được truyền sở hữu trong câu. Mặc dù nhiên, tín đồ học cũng cần được ghi hãy nhớ là việc hòn đảo ngữ chỉ được áp dụng trong một vài trường hợp một mực trong giờ Anh, cho nên vì thế để bảo đảm an toàn tính tự nhiên và thoải mái thì bạn học không nên áp dụng điểm ngữ pháp này vào toàn bộ các câu trong lúc nói/viết.

Các cấu tạo đảo ngữ trong tiếng Anh

Dưới đây vẫn là các kết cấu câu đảo ngữ thường gặp gỡ trong giờ đồng hồ Anh, kèm theo đó là hầu như ví dụ với phân tích chũm thể, giúp người đọc hiểu kỹ càng và rõ ràng hơn về bản chất của điểm ngữ pháp này.

Câu đảo ngữ sử dụng “than”

Cấu trúc: Chủ ngữ + Động từ + “than”+ Trợ cồn từ + nhà ngữ.

Ví dụ: Children spend more time playing video games thando adults. (Trẻ em dành riêng nhiều thời hạn chơi trò chơi điện tử hơn người lớn.)

Phân tích: thực chất nếu không vận dụng việc đảo ngữ thì kết cấu câu sẽ có được dạng như sau: “Children spend more time playing đoạn phim games (than adults do/than adults)” Khi vận dụng thể đảo ngữ vào câu so sánh có cất từ “than” này thì sau từ “than” đã là trợ đụng từ “do” rồi tiếp diễn động trường đoản cú này new là công ty ngữ “adults”, còn mệnh đề phía trước đã được giữ nguyên trạng.

Câu hòn đảo ngữ cần sử dụng “as”

Cấu trúc: chủ ngữ + Động từ, “as” + Trợ cồn từ + chủ ngữ.

Ví dụ: Teachers in this class accept this challenge, as bởi vì students. (Giáo viên trong lớp chấp nhận thử thách này, học sinh cũng vậy.)

Phân tích: Khi vận dụng thể hòn đảo ngữ vào câu gồm chứa tự “as” như trên thì sau từ “as” đang là động từ “do” rồi tiếp tục động trường đoản cú này mới là nhà ngữ “students”. Thực tế nếu không vận dụng việc hòn đảo ngữ thì cấu trúc câu sẽ có được dạng như sau: “Teachers in this class accept this challenge, và students also accept this challenge”.

Câu hòn đảo ngữ sử dụng “so … that”

Sau “so” là tính từ

Ví dụ: So interesting is this film that I’ve rewatched it many times. (Bộ phim này thú vị tới mức tôi đang xem lại các lần.)

Phân tích: thực ra nếu không vận dụng việc đảo ngữ thì cấu tạo câu ví dụ trên sẽ có được dạng như sau: “The film is so interesting that I’ve rewatched it many times.”

Khi áp dụng thể đảo ngữ vào câu tất cả chứa nhị từ “so” với “that” như bên trên thì tự “So” cùng với tính tự “interesting” sẽ được chuyển lên đầu câu và theo sau là cồn từ khổng lồ be “is” và nhà ngữ cũ “this film”, còn sau tự “that” đang là mệnh đề “I’ve rewatched it many times” vẫn giữ nguyên cấu trúc.

Từ đó hoàn toàn có thể rút ra một kết cấu chung cho dạng đảo ngữ với “so…that” với tính tự như sau: So + tính từ bỏ + cồn từ lớn be + công ty ngữ + that + mệnh đề.

Sau “so” là trạng từ

Ví dụ: So quickly did he answer the question that everyone in the room was surprised. (Anh ta trả lời thắc mắc nhanh cho mức khiến cho mọi tín đồ trong phòng số đông ngạc nhiên.)

*

Phân tích: thực ra nếu không vận dụng việc đảo ngữ thì cấu trúc câu ví dụ như trên sẽ sở hữu dạng như sau: “He answered the question so quickly that everyone in the room was surprised.”

Khi vận dụng thể đảo ngữ vào câu gồm chứa hai từ “so” cùng “that” như trên thì tự “So” cùng rất trạng tự “quickly” sẽ được chuyển lên đầu câu với theo sau là trợ cồn từ “did” và mệnh đề “he answer the question”, còn sau trường đoản cú “that” vẫn là mệnh đề “everyone in the room was surprised “ vẫn giữ nguyên cấu trúc.

Từ đó rất có thể rút ra một cấu tạo chung mang lại dạng đảo ngữ với “so…that” với trạng tự như sau:

So + trạng trường đoản cú + trợ đụng từ + công ty ngữ + cồn từ (nguyên mẫu) + that + mệnh đề.

Đảo ngữ cùng với “such … that”

Ví dụ: Such is a beautiful thành phố that I want lớn live here for the rest of my life. (Thành phố này đẹp mang lại nỗi tôi ý muốn sống ở chỗ này suốt đời)

Phân tích: thực ra nếu không áp dụng việc hòn đảo ngữ thì cấu tạo câu lấy một ví dụ trên sẽ có dạng như sau: “This is such a beautiful city that I want to lớn live here for the rest of my life.” (cấu trúc câu thông thường thì “such” sẽ gửi thành “so”).

Khi áp dụng thể đảo ngữ vào câu có chứa nhì từ “such” và “that” như trên thì từ “Such” sẽ cùng với cồn từ to lớn be “is” được gửi lên đầu câu và theo sau là nhiều “a beautiful city”, còn sau từ bỏ “that” đang là mệnh đề “I want to lớn live here for the rest of my life“ vẫn không thay đổi cấu trúc.

Từ đó rất có thể rút ra một cấu tạo chung mang lại dạng hòn đảo ngữ cùng với “such…that” cùng với tính trường đoản cú như sau:

Such + động từ lớn be + mạo từ bỏ + (tính từ)+ danh từ + that + mệnh đề.

Câu đảo ngữ dùng “neither/nor”

Cấu trúc: Chủ ngữ + Động trường đoản cú (ở dạng đậy định) + & + “neither/nor” + Trợ đụng từ + chủ ngữ.

Ví dụ: Many scientists vì not believe in the existence of ghosts & neither/nor vì chưng the rest of us. (Nhiều bên khoa học không tin tưởng vào sự mãi sau của ma và cả bọn họ cũng vậy.)

Phân tích: thực ra nếu không áp dụng việc đảo ngữ thì cấu trúc câu sẽ có được dạng như sau: “Many scientists vị not believe in the existence of ghosts và the rest of us also bởi vì not believe in this.”

Khi áp dụng áp dụng kết cấu đảo ngữ “neither” hoặc “nor” vào câu trên thì sau nhì từ này đang là cồn từ “do” rồi tiếp nối động từ này mới là chủ ngữ “the rest of us”, còn mệnh đề trước này sẽ vẫn giữ nguyên trạng với vẫn được links bởi từ “and”.

Đảo ngữ câu điều kiện

Đảo ngữ câu đk loại 1

Cấu trúc:

Mệnh đề if

Dấu

Mệnh đề chính

Should + công ty ngữ + Động từ

,

Chủ ngữ + will/can/may/shall + Động tự nguyên mẫu

Ví dụ: Should the weather be nice tomorrow, we will picnic in the park. (Nếu ngày mai khí hậu đẹp, chúng ta sẽ đi dã ngoại trong công viên)

Phân tích: Ở câu ví dụ trên, khi chưa vận dụng thể hòn đảo ngữ thì câu này có cấu trúc như sau: “If the weather is nice tomorrow, we will picnic in the park.” tuy vậy khi vận dụng thể hòn đảo ngữ thì từ “If” vẫn được thay thế sửa chữa bởi từ “Should” đứng làm việc đầu câu và đụng từ khổng lồ be “is” sẽ được chuyển thành dạng nguyên chủng loại là “be”, trong khi đó mệnh đề bao gồm của câu vẫn giữ nguyên trạng.

Công thức đảo ngữ câu điều kiện loại 2

Cấu trúc:

Mệnh đề if

Dấu

Mệnh đề chính

Were + công ty ngữ (+ Động từ nguyên chủng loại thêm to)

,

Chủ ngữ + would/could/might + Động trường đoản cú nguyên mẫu

Ví dụ:

Were I to win the lottery, I would buy that mansion. (Nếu tôi trúng số, tôi sẽ cài căn biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang đó.)

Phân tích: Ở câu lấy ví dụ như trên, khi chưa áp dụng thể đảo ngữ thì câu này có kết cấu như sau: “If I won the lottery, I would buy that mansion.” nhưng mà khi áp dụng thể hòn đảo ngữ thì từ “If” đang được sửa chữa bởi từ bỏ “Were” đứng nghỉ ngơi đầu câu và đụng từ “won” sẽ được chuyển thành dạng nguyên mẫu là “win” thêm “to” sinh sống trước, trong những lúc đó mệnh đề chủ yếu của câu vẫn giữ nguyên trạng.

Were I you, I would choose that job. (Nếu tôi là bạn, tôi đang chọn các bước đó.)

Phân tích: Ở câu lấy ví dụ như trên, khi chưa áp dụng thể hòn đảo ngữ thì câu này có cấu trúc như sau: “If I were you, I would choose that job.” mà lại khi vận dụng thể hòn đảo ngữ thì từ bỏ “If” đang được sửa chữa thay thế bởi từ bỏ “Were” gửi lên đứng sinh hoạt đầu câu cùng theo sau nó đang là công ty ngữ “I”, trong những khi đó mệnh đề bao gồm của câu vẫn không thay đổi trạng.

Xem thêm: Top 15 Cách Dưỡng Trắng Da Tay Tại Nhà Hiệu Quả Nhanh Chóng, 9 Cách Làm Trắng Da Tay Tại Nhà Hiệu Quả Nhất

Đảo ngữ câu điều kiện loại 3

Cấu trúc:

Mệnh đề if

Dấu

Mệnh đề chính

Had + công ty ngữ + thừa khứ phân từ

,

Chủ ngữ + would/could/might + have + thừa khứ phân từ

Ví dụ: Had he chosen to work in this company, he would have had a lot of money. (Nếu anh ấy chọn thao tác làm việc trong doanh nghiệp này, anh ấy đã có không ít tiền.)

Phân tích: Ở câu lấy một ví dụ trên, lúc chưa vận dụng thể đảo ngữ thì câu này có cấu tạo như sau: “If he had chosen lớn work in this company, he would have had a lot of money.” tuy nhiên khi vận dụng thể đảo ngữ thì tự “If” sẽ được thay thế sửa chữa bởi từ bỏ “Had” gửi lên đứng ở đầu câu cùng theo sau đã là nhà ngữ “he”, trong khi đó mệnh đề bao gồm của câu vẫn không thay đổi trạng.

Câu đảo ngữ cần sử dụng trạng từ có nghĩa đậy định

Các trạng từ hay được sử dụng trong các câu đảo ngữ là: Never, Rarely, Seldom, Scarcely, Barely, Hardly, No sooner, Little.

Cấu trúc: Never, Rarely, Seldom, Scarcely, Barely, Hardly, No sooner, Little + Trợ động từ + công ty ngữ + Động từ nguyên mẫu.

Ví dụ: Rarely bởi vì criminals tell the truth. (Hiếm lúc tội phạm nói sự thật.)

*

Phân tích: thực chất nếu không áp dụng việc hòn đảo ngữ thì kết cấu câu sẽ sở hữu được dạng như sau: “Criminals rarely tell the truth”.

Khi vận dụng thể đảo ngữ vào câu bao gồm chứa trạng từ “rarely” như bên trên thì trạng từ bỏ này sẽ tiến hành đảo lên đầu câu và theo sau là trợ rượu cồn từ “do” rồi tiếp diễn động từ bỏ này bắt đầu là công ty ngữ “criminals” và rượu cồn từ thiết yếu “tell”.

Câu hòn đảo ngữ dùng những cụm từ tất cả chứa từ bỏ “no”

Khi những cụm từ sau đây đứng đầu câu thì fan viết/nói đề nghị áp dụng cấu trúc đảo ngữ:

In no way: ko một giải pháp nào

At no time: ko một thời điểm nào

On no account: ko một vì sao nào

Under no circumstances/conditions: ko một hoàn cảnh/điều khiếu nại nào

For no reason: không vày một tại sao nào

Cấu trúc: In no way/ At no time/ On no account/ Under no circumstances / For no reason + Trợ đụng từ/Động từ khuyết thiếu + chủ ngữ + Động trường đoản cú nguyên mẫu.

Ví dụ 1: Under no circumstances/conditions would I want to lớn marry her. (Tôi không muốn lấy cô ấy trong ngẫu nhiên hoàn cảnh / điều kiện nào.)

Phân tích: thực chất nếu không vận dụng việc hòn đảo ngữ thì cấu trúc câu sẽ có được dạng như sau: “There are no circumstances/conditions under/in which I would want to lớn marry her”.

Khi áp dụng thể hòn đảo ngữ vào câu bao gồm chứa nhiều từ “no circumstances/conditions” như trên thì các từ này sẽ cùng với từ “under” gửi lên đầu câu và theo tiếp đến sẽ là hễ từ khiếm khuyết “would” đứng trước mệnh đề “I want to lớn marry her”. Trong lúc đó, những từ sót lại như “There are” với “which” sẽ ảnh hưởng lược bỏ.

Ví dụ 2: In no way bởi vì parents deserve lớn pay for their children’s crimes. (Cha chị em không xứng đáng phải trả giá mang lại tội ác của con cháu họ bằng bất kỳ cách nào.)

Phân tích: thực chất nếu không áp dụng việc hòn đảo ngữ thì cấu tạo câu sẽ có dạng như sau: “Parents do not deserve to pay for their children’s crimes in any way”.

Khi áp dụng thể đảo ngữ vào câu có chứa cụm “in any way” như trên thì nhiều từ này sẽ chuyển đổi thành nhiều “In no way” và cùng với trợ cồn từ “do” được gửi lên đầu câu – đứng trước mệnh đề “parents deserve to pay for their children’s crimes”.

Ví dụ 3: At no time should you underestimate the nguồn of friendship. (Bạn đừng bao giờ đánh giá tốt sức mạnh mẽ của tình bạn)

Phân tích: thực tế nếu không vận dụng việc đảo ngữ thì cấu trúc câu sẽ có được dạng như sau: “You should never underestimate the nguồn of friendship”.

Khi vận dụng thể hòn đảo ngữ vào câu gồm chứa từ bỏ “never” như trên thì trường đoản cú này sẽ biến đổi thành các “At no time” và cùng với hễ từ khiếm khuyết “should” được gửi lên đầu câu – đứng trước mệnh đề “you underestimate the power of friendship”.

Câu đảo ngữ bắt đầu bằng tự “only”:

Only + từ/cụm từ chỉ thời gian

Các từ/ cụm từ chỉ thời hạn hay đi với từ “Only” ở dạng hòn đảo ngữ: Only when…, Only once…, Only after…, Only then…, Only later…, Only on special occasions…

Ví dụ: Only when/once we get old can we truly appreciate life. (Chỉ lúc / một khi họ già đi, chúng ta mới hoàn toàn có thể thực sự trân trọng cuộc sống.)

*

Phân tích: khi “only when/once” tiên phong câu thì tiếp đến sẽ là một trong mệnh đề “we get old” trước khi đến với việc đảo ngữ ngơi nghỉ vế sau với rượu cồn từ khiếm khuyết “can” đứng trước mệnh đề “we truly appreciate life”. Thực chất nếu không vận dụng việc hòn đảo ngữ thì kết cấu câu sẽ có dạng như sau: “We can only truly appreciate life when/once we get old.”

Only + giới từ

Các giới từ hay phải đi cùng với từ “Only” ngơi nghỉ dạng hòn đảo ngữ: Only by…, Only with…, Only in…

Ví dụ: Only by studying hard every day can students expect to achieve good results. (Chỉ bằng cách học tập chịu khó mỗi ngày, học sinh mới mong mỏi đạt được hiệu quả tốt.)

*

Phân tích: lúc “only by” dẫn đầu câu thì sau đó sẽ là 1 trong danh động từ “studying” (hoặc cũng có thể là một danh từ). Việc đảo ngữ vẫn được thực hiện ở mệnh đề sau với đụng từ khuyết thiếu “can” ở trước mệnh đề “students expect to achieve good results”. Thực ra nếu không vận dụng việc hòn đảo ngữ thì cấu tạo câu sẽ sở hữu được dạng như sau: “Students can only expect khổng lồ achieve good results if they study hard every day”.

Only + if

Ví dụ 1: Only if you work hard can you be successful. (Chỉ khi chúng ta làm việc chăm chỉ, bạn mới rất có thể thành công.)

*

Phân tích: lúc “only if” đứng đầu câu thì tiếp đến sẽ là 1 trong mệnh đề “you work hard” trước khi đến với việc đảo ngữ nghỉ ngơi vế sau với hễ từ khuyết thiếu “can” đứng trước mệnh đề “you be successful” (trong mệnh đề này rượu cồn từ “to be” sẽ ở dạng nguyên mẫu mã không phân chia là “be”). Thực chất nếu không áp dụng việc đảo ngữ thì cấu tạo câu sẽ sở hữu dạng như sau: “You can only be successful if you work hard.” Cũng có thể thấy rằng cấu trúc của câu này giống với kết cấu của câu đk loại 1.

Ví dụ 2: Only if she had apologized would I have forgiven her. (Chỉ khi cô ấy xin lỗi thì tôi bắt đầu tha thứ đến cô ấy.)

Phân tích: lúc “only if” đứng đầu câu thì tiếp đến sẽ là 1 trong mệnh đề “she had apologized” trước khi tới với việc đảo ngữ sinh sống vế sau với động từ khuyết thiếu “would” đứng trước mệnh đề “I have forgiven her”. Thực tế nếu không vận dụng việc đảo ngữ thì cấu tạo câu sẽ sở hữu dạng như sau: “I would only have forgiven her if she had apologized.” Cũng có thể thấy rằng cấu tạo của câu này giống như với cấu tạo của câu điều kiện loại 3.

Câu hòn đảo ngữ dùng những cụm từ gồm chứa tự “not”

Ví dụ 1: Not until we take this problem seriously are we likely lớn solve it. (Chỉ cho tới khi shop chúng tôi xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc, cửa hàng chúng tôi mới rất có thể giải quyết nó.)

*
Phân tích: thực ra nếu không vận dụng việc đảo ngữ thì cấu tạo câu sẽ sở hữu được dạng như sau: “We are not likely khổng lồ solve this problem until we take it seriously.” Khi vận dụng thể đảo ngữ thì “Not until” sẽ chuyển lên mở đầu câu và kế tiếp sẽ là mệnh đề “we take this problem seriously” (với trường đoản cú “it” được đảo vị trí với các “this problem” để bảo toàn nghĩa của câu). Tiếp sau đó đang là động từ to be “are” cũng khá được đảo lên trước vế “we likely lớn solve it”.

Ví dụ 2: Not only do we need to lớn reduce crime rates, but we also have khổng lồ eliminate famine. (Chúng ta không chỉ việc giảm xác suất tội phạm mà còn phải loại bỏ nạn đói.)

Phân tích: thực ra nếu không áp dụng việc đảo ngữ thì cấu trúc câu sẽ sở hữu dạng như sau: “We need to lớn both reduce crime rates and eliminate famine.” Khi áp dụng thể đảo ngữ cùng với câu gốc tất cả từ “both” này thì fan nói/viết có thể dùng cấu trúc “Not only + trợ động từ + nhà ngữ + động từ + tân ngữ + but + chủ ngữ + also + cồn từ + tân ngữ”. Chính vì vậy ở câu ví dụ ví dụ trên, lúc “Not only” mở màn câu thì theo ngay lập tức sao này sẽ là trợ hễ từ “do” với hai mệnh đề tiếp nối nhau vì từ “but”: “we need to reduce crime rates but we also have to lớn eliminate famine”.

Ví dụ 3: Not since the year 1996 have living standards been so high. (Mức sống trước đó chưa từng cao như vậy này tính từ lúc năm 1996)

Phân tích: thực chất nếu không áp dụng việc đảo ngữ thì cấu trúc câu sẽ có dạng như sau: “Living standards have not been so high since the year 1996.” Khi áp dụng thể đảo ngữ thì “Not since the year 1996” sẽ đưa lên mở đầu câu và sau đó sẽ là đụng từ bao gồm của câu là “have” cũng như phần còn sót lại của câu “living standards been so high”.

Ví dụ 4: Not for a single moment should we stop worrying about the car. (Không một khoảng thời gian ngắn nào bọn họ nên ngừng lo lắng về mẫu xe.)

Phân tích: thực chất nếu không vận dụng việc đảo ngữ thì kết cấu câu sẽ có được dạng như sau: “We should never stop worrying about the car.” hoặc “We should not stop worrying about the car for a single moment”. Khi vận dụng thể đảo ngữ với câu này thì “Not for a single moment” sẽ đưa lên đứng đầu câu để đảm bảo an toàn được nghĩa của câu ko bị đổi khác và tiếp nối sẽ là hễ từ khuyết thiếu “should” được gửi lên trước mệnh đề “we stop worrying about the car”.

Ví dụ 5: Not without a proper fight will we give up our country. (Chúng tôi sẽ không từ vứt đất nước của mình khi không tồn tại một cuộc chiến đàng hoàng.)

Phân tích: thực ra nếu không vận dụng việc hòn đảo ngữ thì cấu trúc câu sẽ có dạng như sau: “We will not give up our country without a proper fight.” Khi vận dụng thể hòn đảo ngữ cùng với câu này thì “Not without” sẽ gửi lên đứng đầu câu và sau đó sẽ là nhiều từ “a proper fight”. Tiếp theo sau đó đang là đụng từ khuyết thiếu “will” được chuyển lên trước mệnh đề “we give up our country”.

Ví dụ 6: Not under any circumstances/conditions will we say anything. (Chúng tôi sẽ không còn nói bất cứ điều gì trong ngẫu nhiên trường hòa hợp / điều kiện nào)

Phân tích: thực tế nếu không vận dụng việc hòn đảo ngữ thì cấu tạo câu sẽ sở hữu dạng như sau: “We will not say anything under any circumstances/conditions.” Khi áp dụng thể hòn đảo ngữ với câu này thì “Not under any circumstances/conditions” sẽ đưa lên cầm đầu câu và tiếp nối sẽ là hễ từ khuyết thiếu “will” được đưa lên trước mệnh đề “we say anything”.

Tổng kết

Câu hòn đảo ngữ trong giờ Anh là trong số những điểm ngữ pháp khó, khiến cho không ít bạn học tiếng Anh phải bồn chồn mỗi lúc sử dụng. Vì chưng thế, với tổng số 10 dạng câu đảo ngữ phổ cập cùng với đa số ví dụ và phân tích cụ thể ở bài đọc này, mong muốn người gọi đã có cái nhìn cụ thể hơn và nắm bắt được cách thực hiện điểm ngữ pháp này vào các cấu trúc thông dụng trong giờ đồng hồ Anh một cách chuẩn chỉnh xác nhất.