Phân biệt hạch toán "doanh thu chưa thực hiện" và "người mua trả trước"

*

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Hướng dẫn giải pháp hạch toán bắt buộc thu của doanh nghiệp - thông tin tài khoản 131, hạch toán người sử dụng trả trước tiền, số tiền người tiêu dùng đã trả nợ, số tiền quá trả lại đến khách hàng, số tiền khuyến mãi thanh toán, mến mại cho tất cả những người mua.

Bạn đang xem: Phân biệt hạch toán "doanh thu chưa thực hiện" và "người mua trả trước"

1.Tài khoản 131 - yêu cầu thu của khách hàng

a) tài khoản này dùng để làm phản ánh các khoản nợ nên thu và thực trạng thanh toán các khoản nợ bắt buộc thu của chúng ta với quý khách về tiền phân phối sản phẩm, mặt hàng hóa, BĐSĐT, TSCĐ, những khoản đầu tư tài chính, cung ứng dịch vụ. Tài khoản này còn dùng để phản ánh các khoản buộc phải thu của tín đồ nhận thầu XDCB với người giao thầu về khối lượng công tác XDCB vẫn hoàn thành. Không phản ánh vào thông tin tài khoản này các nghiệp vụ thu chi phí ngay.

b) Khoản đề nghị thu của công ty cần được hạch toán cụ thể cho từng đối tượng, từng nội dung phải thu, theo dõi chi tiết kỳ hạn thu hồi (trên 12 tháng hay không quá 12 tháng kể từ thời điểm lập báo cáo) cùng ghi chép theo từng lần thanh toán. Đối tượng yêu cầu thu là các người tiêu dùng có quan liêu hệ kinh tế với công ty lớn về mua sản phẩm, sản phẩm hóa, nhận hỗ trợ dịch vụ, bao gồm cả TSCĐ, bđs đầu tư, những khoản chi tiêu tài chính.

c) mặt giao ủy thác xuất khẩu ghi thừa nhận trong tài khoản này đối với các khoản phải thu từ bên nhận ủy thác xuất khẩu về tiền bán hàng xuất khẩu như các giao dịch bán hàng, cung cấp dịch vụ thông thường.

d) trong hạch toán cụ thể tài khoản này, kế toán tài chính phải tiến hành phân loại những khoản nợ, một số loại nợ rất có thể trả đúng hạn, số tiền nợ khó đòi hoặc có chức năng không tịch thu được, để có căn cứ xác minh số trích lập dự phòng phải thu khó khăn đòi hoặc có biện pháp xử lý so với khoản nợ yêu cầu thu ko đòi được. Khoản thiệt sợ hãi về nợ buộc phải thu khó khăn đòi sau khoản thời gian trừ dự phòng đã trích lập được ghi thừa nhận vào đưa ra phí cai quản doanh nghiệp vào kỳ báo cáo. Số tiền nợ khó đòi đã cách xử lý khi đòi được, hạch toán vào thu nhập khác.

đ) Trong quan lại hệ phân phối sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp với khách hàng, nếu sản phẩm, sản phẩm hóa, TSCĐ, BĐSĐT đang giao, thương mại & dịch vụ đã cung ứng không đúng theo thỏa thuận hợp tác trong thích hợp đồng kinh tế thì tín đồ mua hoàn toàn có thể yêu mong doanh nghiệp áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng cung cấp hoặc trả lại số hàng đã giao.

Sơ thiết bị chữ T hạch toán tài khoản 131

*

2. Kết cấu với nội dung tài khoản 131

Bên Nợ:

Bên Có:

- Số tiền phải thu của bạn phát sinh trong kỳ khi bán sản phẩm, hàng hóa, BĐSĐT, TSCĐ, dịch vụ, các khoản chi tiêu tài chính;

- Số tiền quá trả lại đến khách hàng;

- Đánh giá lại các khoản buộc phải thu của chúng ta là khoản mục chi phí tệ có gốc ngoại tệ tại thời khắc lập BCTC (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với tỷ giá bán ghi sổ kế toán).

- Số tiền khách hàng đã trả nợ;

- Số tiền đã nhận được ứng trước, trả trước của khách hàng hàng;

- Khoản áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng bán trừ vào nợ đề xuất thu của khách hàng hàng;

- doanh thu của số sản phẩm đã phân phối bị người tiêu dùng trả lại (có thuế GTGT hoặc không có thuế GTGT);

- Số tiền tách khấu giao dịch và chiết khấu thương mại cho những người mua;

- Đánh giá lại những khoản nên thu của người tiêu dùng là khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ tại thời điểm lập BCTC (trường thích hợp tỷ giá chỉ ngoại tệ sút so với tỷ giá bán ghi sổ kế toán).

Số dư mặt Nợ:Số tiền còn đề xuất thu của khách hàng hàng.

Tài khoản này hoàn toàn có thể có số dư mặt Có:Số dư bên tất cả phản ánh số tiền thừa nhận trước hoặc số vẫn thu nhiều hơn thế số cần thu của khách hàng hàng cụ thể theo từng đối tượng người sử dụng cụ thể. Lúc lập báo cáo tình hình tài chính, yêu cầu lấy số dư chi tiết theo từng đối tượng người tiêu dùng phải thu của thông tin tài khoản này để ghi cả nhì chỉ tiêu mặt "Tài sản" và bên "Nguồn vốn".

3. Phương pháp hạch toán cần thu khách hàng một số nghiệp vụ:

3.1. Khi phân phối sản phẩm, mặt hàng hoá, cung cấp dịch vụ không thu được ngay bằng tiền (kể những khoản cần thu về tiền bán hàng xuất khẩu của bên giao ủy thác), kế toán tài chính ghi dấn doanh thu, ghi:

a) Đối cùng với sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ, bất động đậy sản chi tiêu thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT, thuế tiêu thụ quánh biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo đảm môi trường, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ theo giá bán bán chưa tồn tại thuế, những khoản thuế loại gián thu cần nộp được tách bóc riêng ngay trong khi ghi nhận lệch giá (kể cả thuế GTGT phải nộp theo cách thức trực tiếp), ghi:

Nợ TK 131 - đề xuất thu của công ty (tổng giá bán thanh toán)

tất cả TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá chưa có thuế)

bao gồm TK 333 - Thuế và những khoản đề nghị nộp bên nước.

b) Trường đúng theo không tách bóc ngay được những khoản thuế cần nộp, kế toán tài chính ghi nhận doanh thu bao gồm cả thuế buộc phải nộp. Định kỳ kế toán xác minh nghĩa vụ thuế đề xuất nộp và ghi bớt doanh thu, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ

gồm TK 333 - Thuế và các khoản bắt buộc nộp công ty nước.

3.2. Kế toán tài chính hàng phân phối bị người tiêu dùng trả lại:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá bán chưa có thuế)

Nợ TK 333 - Thuế và những khoản cần nộp công ty nước (số thuế GTGT của hàng chào bán bị trả lại)

có TK 131 - phải thu của khách hàng hàng.

3.3. Kế toán chiết khấu thương mại và giảm ngay hàng bán

a) Trường hợp số tiền khuyến mãi thương mại, áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng buôn bán đã ghi ngay lập tức trên hóa solo bán hàng, kế toán tài chính phản ánh lợi nhuận theo giá đang trừ chiết khấu, giảm ngay (ghi thừa nhận theo lệch giá thuần) và không phản ánh riêng số chiết khấu, giảm giá;

b) Trường hợp trên hóa đơn bán sản phẩm chưa biểu hiện số tiền khuyến mãi thương mại, giảm giá hàng cung cấp do khách hàng chưa đủ đk để thừa hưởng hoặc chưa xác định được số đề nghị chiết khấu, giảm ngay thì lợi nhuận ghi nhấn theo giá không trừ khuyến mãi (doanh thu gộp). Sau thời khắc ghi dấn doanh thu, nếu quý khách đủ đk được hưởng chiết khấu, giảm giá thì kế toán yêu cầu ghi thừa nhận riêng khoản chiết khấu giảm ngay để định kỳ kiểm soát và điều chỉnh giảm lệch giá gộp, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Nợ TK 333 - Thuế và các khoản đề nghị nộp nhà nước (số thuế của hàng sút giá, ưu tiên thương mại)

có TK 131 - nên thu của doanh nghiệp (tổng số tiền sút giá).

3.4. Số phân tách khấu thanh toán phải trả cho tất cả những người mua do người mua thanh toán tiền mua sắm chọn lựa trước thời hạn quy định, trừ vào số tiền nợ phải thu của khách hàng, ghi:

Nợ TK 111 - tiền mặt

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng

Nợ TK 635 - ngân sách chi tiêu tài chủ yếu (Số tiền ưu đãi thanh toán)

bao gồm TK 131 - đề xuất thu của khách hàng hàng.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Thực Hiện Kiểm Thử Nếu Không Có Tài Liệu Đặc Tả?

3.5. Nhận ra tiền do người sử dụng trả (kể cả tiền lãi của số nợ - ví như có), nhấn tiền ứng trước của công ty theo phù hợp đồng bán sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ, ghi:

Nợ những TK 111, 112,....

tất cả TK 131 - phải thu của khách hàng hàng

có TK 515 - Doanh thu chuyển động tài chủ yếu (phần tiền lãi).

3.6. Phương pháp kế toán những khoản buộc phải thu của nhà thầu so với khách hàng tương quan đến hợp đồng xây dựng:

a) Trường thích hợp hợp đồng xây dựng chế độ nhà thầu được giao dịch theo giá bán trị cân nặng thực hiện, khi công dụng thực hiện đúng theo đồng xây dựng được xác minh một cách an toàn và đáng tin cậy và được người sử dụng xác nhận, kế toán phải lập hóa đối chọi trên đại lý phần công việc đã xong xuôi được người tiêu dùng xác nhận, địa thế căn cứ vào hóa đơn, ghi

Nợ TK 131 - phải thu của khách hàng

có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

tất cả TK 3331 - Thuế GTGT nên nộp (33311).

b) Khoản chi phí thưởng thu được từ quý khách hàng trả phụ thêm vào cho nhà thầu khi tiến hành hợp đồng đạt hoặc vượt một vài chỉ tiêu cụ thể đã được ghi trong hợp đồng, ghi:

Nợ TK 131- đề xuất thu của khách hàng

có TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ

có TK 3331 - Thuế GTGT đề xuất nộp (33311).

c) Khoản đền bù thu được từ quý khách hay các bên khác nhằm bù đắp cho các chi phí không bao gồm trong quý hiếm hợp đồng (như sự lờ lững trễ, sai sót của khách hàng và những tranh chấp về các biến đổi trong việc triển khai hợp đồng), ghi:

Nợ TK 131 - yêu cầu thu của khách hàng

có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

có TK 3331 - Thuế GTGT đề nghị nộp (33311).

d) Khi nhận ra tiền thanh toán cân nặng công trình xong hoặc khoản ứng trước từ khách hàng, ghi:

Nợ các TK 111, 112,...

có TK 131 - phải thu của khách hàng.

3.7. Trường hợp người tiêu dùng không giao dịch bằng tiền mà giao dịch bằng hàng (theo phương thức hàng đổi hàng), căn cứ vào giá trị vật tư, sản phẩm hoá nhận thảo luận (tính theo giá bán trị hợp lý và phải chăng ghi vào Hoá đối chọi GTGT hoặc Hoá đơn bán sản phẩm của khách hàng hàng) trừ vào số nợ buộc phải thu của khách hàng hàng, ghi:

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, trang bị liệu

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ

Nợ TK 156 - mặt hàng hóa

Nợ TK 611- mua sắm chọn lựa (hàng tồn kho kế toán tài chính theo phương thức KKĐK)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

gồm TK 131 - nên thu của khách hàng hàng.

3.8. Trường phù hợp phát sinh số tiền nợ phải thu khó khăn đòi thực sự quan trọng thu nợ được nên xử lý xoá sổ, căn cứ vào biên phiên bản xử lý xóa nợ, ghi:

Nợ TK 229 - dự trữ tổn thất tài sản (2293) (số đang lập dự phòng)

Nợ TK 642 - bỏ ra phí làm chủ doanh nghiệp (số chưa lập dự phòng)

bao gồm TK 131 - đề nghị thu của khách hàng hàng.

3.9. Kế toán khoản cần thu về chi phí ủy thác tại mặt nhận ủy thác xuất nhập khẩu:

Nợ TK 131 - bắt buộc thu của khách hàng hàng

có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5113)

bao gồm TK 3331 - Thuế GTGT nên nộp (33311)

3.10. Khi tạo nên doanh thu, thu nhập cá nhân khác bởi ngoại tệ chưa thu được chi phí của khách hàng, địa thế căn cứ vào tỷ giá bán giao dịch thực tế tại thời khắc phát sinh, ghi:

Nợ TK 131 – (tỷ giá bán giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh)

gồm TK 511, 711 (tỷ giá bán giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh)

3. 11. Khi nhấn tiền trước của người tiêu dùng bằng nước ngoài tệ để hỗ trợ dịch vụ đồ vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ:

- Kế toán phản chiếu số tiền dìm trước của người tiêu dùng theo tỷ giá giao dịch thực tiễn tại thời điểm nhận ứng trước, ghi:

Nợ những TK 111 (1112), 112 (1122)

có TK 131- buộc phải thu của khách hàng.

- Khi chuyển giao vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ cho những người mua thì phần nợ yêu cầu thu, doanh thu, thu nhập tương xứng với số tiền thừa nhận ứng trước được ghi nhấn theo tỷ giá giao dịch thực tiễn tại thời khắc nhận ứng trước và phần nợ đề xuất thu, doanh thu, thu nhập tương ứng với số tiền sót lại được ghi dấn theo tỷ giá chỉ giao dịch thực tiễn tại thời điểm phát sinh doanh thu, thu nhập, ghi:

Nợ TK 131 – buộc phải thu của khách hàng hàng.

có TK 511, 711

3.12. Lúc thu nợ nên thu của khách hàng bằng ngoại tệ:

- Trường đúng theo bên tài năng khoản phải thu của công ty áp dụng tỷ giá bán ghi sổ nhằm quy đổi ra đồng xu tiền ghi sổ kế toán, ghi:

Nợ những TK 111 (1112), 112 (1122) (tỷ giá bán giao dịch thực tiễn tại thời gian thu nợ)

Nợ TK 635 – chi phí tài thiết yếu (Nếu lỗ tỷ giá ân hận đoái)

gồm TK 131 – buộc phải thu của chúng ta (tỷ giá bán ghi sổ kế toán)

gồm TK 515 – Doanh thu vận động tài thiết yếu (Nếu lãi tỷ giá ân hận đoái).

- Trường thích hợp bên có tài năng khoản cần thu của chúng ta áp dụng tỷ giá giao dịch thực tiễn để quy thay đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán:

+ lúc thu những khoản nợ yêu cầu thu của khách hàng, ghi:

Nợ những TK 111 (1112), 112 (1122) (tỷ giá chỉ giao dịch thực tiễn tại thời điểm thu nợ)

gồm TK 131 – buộc phải thu của người tiêu dùng (tỷ giá bán giao dịch thực tiễn tại thời gian thu nợ)

+ Ghi nhấn chênh lệch tỷ giá: vấn đề ghi nhận chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái gây ra trong kỳ được thực hiện đồng thời tại thời điểm thu nợ hoặc định kỳ phụ thuộc vào đặc điểm hoạt động kinh doanh và yêu cầu cai quản của DN:

+ Nếu gây ra lỗ chênh lệch tỷ giá, ghi:

Nợ TK 635 - ngân sách tài thiết yếu (chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ của số tiền nợ phải thu to hơn tỷ giá bán giao dịch thực tế tại thời điểm thu nợ)

gồm TK 131 – nên thu của khách hàng hàng

+ nếu phát tăng lãi chênh lệch tỷ giá, ghi:

Nợ TK 131 – cần thu của khách hàng

tất cả TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. (chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ của khoản nợ phải thu nhỏ dại hơn tỷ giá chỉ giao dịch thực tiễn tại thời gian thu nợ)

3.10. Lúc lập report tài chính, số dư nợ cần thu của người sử dụng là khoản mục tiền tệ bao gồm gốc ngoại tệ được reviews theo tỷ giá chuyển khoản qua ngân hàng trung bình trên thời điểm thời điểm cuối kỳ kế toán:

- ví như tỷ giá chỉ ngoại tệ tăng so với tỷ giá ghi sổ kế toán, ghi:

Nợ TK 131 - nên thu của khách hàng hàng

bao gồm TK 413 - Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái .

- nếu như tỷ giá bán ngoại tệ giảm so cùng với tỷ giá ghi sổ kế toán, ghi:

Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131)

có TK 131 - bắt buộc thu của khách hàng.

Chúc các bạn làm tốt quá trình kế toán.Kế toán Thiên Ưng là 1 đơn vị dạy dỗ học thực hành thực tế kế toán thực tế số 1 tại Hà Nội: dạy dỗ lập BCTC, Quyết toán thuế thời điểm cuối năm trực tiếp trên chứng từ thực tế