KHÓA NGOẠI LÀ GÌ

Các sự khác hoàn toàn chính thân khóa ngoại và khóa đó là khóa ngoại là một trong cột hoặc một tập hợp những cột tham chiếu mang đến khóa thiết yếu hoặc khóa ứng cử bboomersbar.comên của một bảng khác trong những khi khóa chính là một cột hoặc một tập hợp những cột hoàn toàn có thể được sử dụng để xác định duy độc nhất vô nhị một sản phẩm trong bảng.

Bạn đang xem: Khóa ngoại là gì

Một cột hoặc một tập hợp những cột rất có thể được thực hiện để xác minh hoặc truy vấn một sản phẩm hoặc một tập hợp các hàng vào cơ sở tài liệu được điện thoại tư vấn là khóa. Khóa bao gồm trong cơ sở tài liệu quan hệ là sự phối hợp của những cột vào bảng xác định duy duy nhất một mặt hàng của bảng. Khóa nước ngoài trong cơ sở dữ liệu quan hệ là 1 trong trường vào bảng khớp cùng với khóa chính của bảng khác. Khóa nước ngoài được áp dụng để chéo cánh bảng tham chiếu.

*

NỘI DUNG

1. Tổng quan cùng sự khác biệt chính2. Khóa ngoại là gì3. Khóa đó là gì4. So sánh cạnh nhau - Khóa ngoại cùng khóa chủ yếu ở dạng bảng5. Tóm tắt

Khóa nước ngoài là gì?

Khóa ngoại là một ràng buộc tham chiếu thân hai bảng. Nó xác định một cột hoặc một tập hợp những cột trong một bảng, được hotline là bảng tham chiếu tham chiếu cho một tập hợp những cột trong bảng khác, được điện thoại tư vấn là bảng được tham chiếu. Khóa ngoại hoặc những cột vào bảng tham chiếu cần là khóa thiết yếu hoặc khóa ứng bboomersbar.comên (một khóa hoàn toàn có thể được sử dụng làm khóa chính) trong bảng được tham chiếu. Rộng nữa, khóa ngoại cho phép liên kết dữ liệu qua một trong những bảng. Vì đó, khóa ngoại tất yêu chứa những giá trị không xuất hiện trong bảng nhưng nó kể đến. Sau đó, tham chiếu được cung ứng bởi khóa ngoại giúp link thông tin trong một số bảng và vấn đề đó sẽ trở nên cần thiết với cơ sở tài liệu được chuẩn chỉnh hóa. Những hàng vào bảng tham chiếu có thể tham chiếu đến một mặt hàng trong bảng được tham chiếu.

*

Hình 01: Ánh xạ khóa ngoài

Trong tiêu chuẩn chỉnh SQL ANSI, buộc ràng FOREIGN KEY khẳng định các khóa ngoại. Rộng nữa, rất có thể xác định những khóa ngoại khi tạo bảng. Một bảng bao gồm thể có khá nhiều khóa ngoại cùng chúng rất có thể tham chiếu những bảng không giống nhau.

Khóa đó là gì?

Khóa chính là một cột hoặc một đội nhóm hợp những cột xác định duy tuyệt nhất một mặt hàng trong bảng của cơ sở dữ liệu quan hệ. Một bảng có thể có tương đối nhiều nhất một khóa chính. Khóa chính triển khai ràng buộc KHÔNG NULL ngầm định. Do đó, một cột gồm khóa bao gồm không thể có mức giá trị NULL vào đó. Khóa chính hoàn toàn có thể là một nằm trong tính thông thường trong bảng được bảo đảm an toàn là tốt nhất như số an sinh xã hội hoặc nó rất có thể là một quý hiếm duy tốt nhất được tạo vị hệ thống làm chủ cơ sở dữ liệu như Mã định danh duy nhất trái đất (GUID) trong Microsoft SQL Server.

*

Hình 02: Khóa chính

Hơn nữa, buộc ràng PRIMARY KEY vào ANSI SQL Standard xác định các khóa chính. Cũng rất có thể xác định khóa bao gồm khi chế tác bảng. Quanh đó ra, SQL có thể chấp nhận được khóa chính được tạo nên thành xuất phát từ một hoặc các cột với mỗi cột được bao hàm trong khóa chủ yếu được xác minh ngầm là KHÔNG NULL. Nhưng một số trong những hệ thống cai quản cơ sở dữ liệu yêu mong làm cho các cột khóa chính rõ ràng KHÔNG NULL.

Sự biệt lập giữa khóa ngoại cùng khóa chính là gì?

 Khóa nước ngoài so cùng với khóa chính

Khóa ngoại là một cột hoặc team cột vào bảng cơ sở dữ liệu quan hệ hỗ trợ liên kết giữa tài liệu trong nhị bảng. Khóa đó là một cột bảng cơ sở tài liệu quan hệ quan trọng hoặc phối hợp nhiều cột được cho phép xác định duy nhất tất cả các bạn dạng ghi bảng.

Xem thêm: Quản Trị Chuỗi Cung Ứng Là Gì, Quản Trị Thông Tin Chuỗi Cung Ứng Là Gì

VÔ GIÁ TRỊ
Khóa ngoại đồng ý giá trị NULL. Giá trị khóa bao gồm không thể là NULL.
Số lượng chìa khóa
Bảng tất cả thể có khá nhiều khóa ngoại. Bảng chỉ rất có thể có một khóa chính.
Sao chép
Bộ dữ liệu hoàn toàn có thể có cực hiếm trùng lặp mang lại thuộc tính khóa ngoài. Hai bộ dữ liệu trong một quan hệ không thể có những giá trị trùng lặp cho một thuộc tính khóa chính.

Tóm tắt - Khóa nước ngoài so với Khóa chính

Sự khác hoàn toàn giữa khóa ngoại và khóa chính là khóa ngoại là một trong cột hoặc một tập hợp các cột tham chiếu cho khóa chủ yếu hoặc khóa ứng bboomersbar.comên của một bảng khác trong lúc khóa đó là một cột hoặc một tập hợp các cột có thể được áp dụng để duy nhất khẳng định một hàng trong bảng.

tài liệu tham khảo:

1. Khóa nước ngoài. Wikipedia, Wikimedia Foundation, ngày 12 tháng 5 năm 2018. Bao gồm sẵn tại phía trên 2. Khóa chính. Wikipedia, Wikimedia Foundation, ngày 3 tháng tư năm 2018. Bao gồm sẵn trên đây 

Hình ảnh lịch sự:

1."Foreign-Key-Mapping"By MovGP0 - quá trình riêng, (CC BY-SA 3.0) qua Commons Wikimedia 2."Erd-id-as-chính-key"By UniCollab - công bboomersbar.comệc riêng, (CC BY-SA 3.0) qua Commons Wikimedia