LIBGDX LÀ GÌ

ngôn ngữ lập trình Java. LibGDX được cải tiến và phát triển bởi Mario Zechner. Thật thú vị và bổ ích khi áp dụng engine này để lập trình game đến mobile.

Bạn đang xem: Libgdx là gì

Bạn đang xem: Libgdx là gìBạn sẽ xem: Libgdx là gì


*

Lập trình game apk với libgdx – sản xuất project cùng với libGDX

Bước 1. cài libGDX. Bạn đọc truy cập libgdx.badlogicgames.com -> lựa chọn Download Steup App để cài libGDX về đồ vật của mình.


*

Bước 2. Chạy tập tin gdx-setup.jar (Lưu ý máy của người tiêu dùng phải mua JDK – Java Development Kit và game android SDK. Bạn có thể tải và thiết đặt Android Studio bao gồm Android SDK). Quan gần kề hình dưới để biết android SDK path.


*

Các tùy chỉnh cần thiết

Name: thương hiệu project Package: thương hiệu gói (thư mục con trong project) trò chơi class: thương hiệu lớp Destination: Thư mục chứa libGDX project sau khi tạo app android SDK: tủ sách lập trình apk Sub Projects: Lựa chọn gốc rễ mà game cung ứng

Sau khi thiết lập cấu hình những yêu mong trên -> chọn Generate -> chọn Yes (libGDX tự động tải phần đa thư viện quan trọng vì vậy yêu thương cầu máy vi tính phải liên kết internet).


*

Bước 3.

Xem thêm: Hà Nội Mua Nhẫn Đính Hôn Ở Đâu? ? Nên Mua Nhẫn Cầu Hôn Giá Bao Nhiêu Tiền

Import libGDX project vào app android Studio (Máy tính phải setup Android Studio) theo trình thự sau:


*

Lập trình game apk với libgdx – cấu tạo libGDX project

Lập trình game game android với libgdx – hệ thống trạng thái game trong libGDX

Mỗi một trạng thái trong game khớp ứng với một cách thức trong Java.

public class MyGame implements ApplicationListener public void render () public void resize (int width , int height ) public void pause () public void resume () public void dispose () }

Phương thức create(): phương thức này được call một lần khi application được tạo và dùng làm khởi chế tạo trong game.

Phương thức resize(): Thực hiện biến đổi kích thước game theo thiết bị với được call sau phương thức create().

Phương thức render(): gồm vai trò cách xử lý vòng lặp trò chơi (game loop)

Phương thức pause(): Đối với sản phẩm di động, cách thức này được khi người tiêu dùng dùng thừa nhận phím home hoặc khi có cuộc call đến. Đối với PC cách thức này được hotline trước phương thức dispose() khi bạn chơi thoát game.

Phương thức resume(): cách tiến hành này chỉ được hotline trên mobile, khi game chuyển từ tâm lý pause.

Phương thức dispose(): Được hotline khi kết thúc game.

Hình dưới thể hiện life cycle

Lập trình game app android với libgdx – Vẽ hình trong libGDX

Khai báo các đối tượng người sử dụng SpriteBatch với Texture

private SpriteBatch sp; private Texture texture;

Tạo đối tượng người tiêu dùng tại cách làm create()

sp = new SpriteBatch(); texture = new Texture(Gdx.files.internal("Your picture file name"));

Vẽ hình tại thủ tục render()

sp.draw(texture, x, y);

Ví dụ về giải pháp xử lý vẽ hình trong libGDX

/** * Created by bboomersbar.com */ public class ImageExample extends ApplicationAdapter Override public void dispose() }

Lập trình game apk với libgdx – Vẽ chuỗi vào libGDX

Khai báo các đối tượng người tiêu dùng SpriteBatch và BitmapFont

private SpriteBatch sp; private BitmapFont bf;

Tạo đối tượng người sử dụng tại cách tiến hành create()

sp = new SpriteBatch(); bf = new BitmapFont();

Vẽ chuỗi tại thủ tục render()

sp.begin(); bf.draw(sp, "Your text", x, y); sp.end();

Một số tùy chỉnh cấu hình thường gặp khi vẽ chuỗi trong libGDX

1/ thiết lập cấu hình màu chữ (color)

bf.setColor(Color.ColorName);

2/ tùy chỉnh cỡ chữ (size)

bf.getData().setScale(nf,mf); // với n cùng m là những con số

Ví dụ về tùy chỉnh cấu hình cỡ chữ vào libGDX

bf.getData().setScale(2f,2f);

3/ tùy chỉnh màu nền (Background color)

Gdx.gl.glClearColor(Red/255, Green/255, Blue/255, 1); Gdx.gl.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT); Gdx.gl.glClearColor
(1, 1, 1, 1)

Ví dụ về cách xử trí vẽ chuỗi vào libGDX

/** * Created by bboomersbar.com */ public class StringExample extends ApplicationAdapter Override public void dispose() }

Lập trình game game android với libgdx – Hệ toạ độ trong libGDX

Xử lý thay đổi góc toạ độ vào libGDX

1/ Khai báo đối tượng OrthographicCamera

private OrthographicCamera camera;

2/ Tạo đối tượng OrthographicCamera và thiết lập cấu hình chiều rộng, độ cao của trang bị tại cách làm create()

// Chiều rộng sản phẩm công nghệ int w = Gdx.graphics.getWidth(); // Chiều cao thiết bị int h = Gdx.graphics.getHeight(); // chế tạo ra đối tượng camera = new OrthographicCamera(w,h); camera.setToOrtho(true);

3/ Chỉ định đối tượng OrthographicCamera tại thủ tục render()

batch.setProjectionMatrix(camera.combined);

Lập trình game android với libgdx – Vẽ Shape trong libGDX

1/ Khai báo đối tượng ShapeRenderer

private ShapeRenderer sr;

2/ Tạo đối tượng người tiêu dùng ShapeRenderer tại phương thức create()

sr = new ShapeRenderer();

3/ Vẽ shape tại phương thức render()

3.1/ thiết lập shape type

sr.begin(ShapeRenderer.ShapeType.TypeName);

3.2/ tùy chỉnh cấu hình màu

sr.setColor(Red/255, Green/255, Blue/255, 1);

3.3/ Vẽ

sr.MeThodName();

Tham khảo những phương thức vẽ shape trong libGDX

Ví dụ về xử lý vẽ shape trong libGDX

/** * Created by bboomersbar.com */ public class ShapeExample extends ApplicationAdapter Override public void dispose() }

Lập trình game android với libgdx – bài bác tập thực hành

Bài thực hành số 1: Vị trí thuở đầu của hình tại góc dưới mặt trái. Hình sẽ chuyển động từ dưới lên trên cùng khi va biên trên (top) thì sẽ xuất hiện tại vị trí ban đầu. Bên cạnh đó trong game còn tồn tại dòng chữ “Welcome to lớn libGDX”

Để hiểu rằng chiều rộng và chiều cao thiết bị vào libGDX, bọn họ sử dụng 2 lệnh sau

// Chiều rộng lớn thiết bị Gdx.graphics.getWidth(); // chiều cao thiết bị Gdx.graphics.getHeight(); Bài thực hành số 2: Vẽ hình chữ nhật trên góc tọa độ dịch rời hình chữ nhật lên trên; Nếu đụng biên trên, di chuyển hình chữ nhật sang trọng phải; Nếu va biên phải, dịch rời hình chữ nhật xuống dưới; Nếu đụng biên dưới, dịch chuyển hình chữ nhật thanh lịch trái; Nếu đụng biên trái dịch chuyển hình chữ nhật lên trên, đồng thời hiển thị số vòng. Kích thước hình chữ nhật là rộng 150, cao 30 và tô màu sắc Green. Hiển thị số vòng ở chính giữa màn hình thiết bị.