Lỗi Truy Xuất Thông Tin Từ Máy Chủ Trên Android

mình cũng tự nhiên và thoải mái bị vậy. Sẽ xài ầm ầm dòng bị luôn luôn ah. Mình xài sky a820l ai biết giúp mình với.