Mandate là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Mandate là gì

*
*
*

mandate
*

mandate /"mændeit/ danh từ lệnh, trát sự uỷ thác, sự uỷ thác sự uỷ mị thông tư, yên cầu (của fan bỏ phiếu so với nghị viên, mang lại công đoàn viên đối với bạn thay mặt đại diện...)
chỉ thịgiấy ủy nhiệmgiấy ủy quyềngiấy ủy thác (tài sản)lệnhdividkết thúc mandate: lệnh trả cổ tứcsự ủy nhiệmaudit mandatetác dụng kiểm toándividend mandateủy quyền trả cổ tứcmandate of protestgiấy báo tự chốimandate of protestgiấy báo phủ nhận (dìm trả) hối phiếu
*Xem thêm: Ý Nghĩa Của Dòng Ở Cuối Chinatown Là Gì Đặc Biệt Và Khác Biệt

*

*

mandate

Từ điển Collocation

mandate noun

ADJ. popular | clear | legal | presidential | electoral It is undemocratic to lớn govern an area without an electoral mandate.

VERB + MANDATE have | give sầu sb, issue | seek The buổi tiệc nhỏ sought a mandate to lớn resize the constitution. | get, obtain, receive, win | extover, implement

MANDATE + VERB run The mandate ran until 1947.

PREPhường. in your ~ He failed in his mandate. | under a/the ~ They ruled the country under a United Nations mandate. | with a/the ~ The các buổi party was elected with a mandate to lớn reduce the kích cỡ of government. | without a ~ They accused hyên of acting without a mandate. | ~ for She has received a clear mandate for educational resize. | ~ from a mandate from the United Nations khổng lồ govern the territory

PHRASES an extension/a renewal of a mandate

Từ điển WordNet


n.

the commission that is given to a government & its policies through an electoral victory

v.

assign under a mandate

mandate a colony

make mandatory

the new director of the school board mandated regular tests

assign authority to


Xem thêm: Làm Thế Nào Để Quần Áo Nhanh Khô, Khi Trời Mưa Ẩm Ướt

English Synonym và Antonym Dictionary

mandates|mandated|mandatingsyn.: comm& dictate injunction order referendum

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học tự | Tra câu


Chuyên mục: Kiến Thức