MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU DỊCH VỤ TƯ VẤN

Biên phiên bản sát hoạch và thanh lý phù hợp đồng được các mặt tương quan ký kết kết sau thời điểm vẫn tiến hành hoàn toàn quá trình theo nhỏng Hợp đồng chính ban sơ các mặt đã văn bản. Nội dung của biên bản sẽ được các mặt kiểm tra kiểm soát và chứng thực – ví như có tình huống phạt sinh như các bước phải bảo hãnh hoặc hạn chế và khắc phục thì các bên cũng yêu cầu đề ctràn vào biên bạn dạng rõ ràng. Ngoài ra, những bên phải quan tâm điều khoản thanh toán thù sau khi ký kết kết và các khoản thanh khô tân oán cần có hoá đối chọi tài thiết yếu thích hợp lệ.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản nghiệm thu dịch vụ tư vấn

Mẫu hợp đồng lao cồn theo thông tư new nhất

*
Mẫu biên bạn dạng nghiệm thu sát hoạch với tkhô cứng lý đúng theo đồng

NỘI DUNG CHÍNH

2. Mẫu biên bản sát hoạch với tkhô giòn lý vừa lòng đồng3. Biên bản sát hoạch công việc4. Bản nghiệm thu sát hoạch công trình5. Mẫu bạn dạng nghiệm thu sát hoạch với bàn giao sản phẩm/dịch vụ

1. Kết cấu nội dung của biên bản nghiệm thu sát hoạch cùng tkhô nóng lý phù hợp đồng

(1) Số hợp đồng, Ngày…tháng…năm… lập biên bản

(2) phía hai bên liên quan: thương hiệu công ty, người thay mặt, chuyên dụng cho, hệ trọng, số ĐT, giấy tờ marketing, mã số thuế, tài khoản, tại bank.

(3) Các Điều khoản về văn bản, kết luận…

(4) Lập thành 2 phiên bản từng mặt gìn giữ 1 bản

2. Mẫu biên phiên bản sát hoạch và tkhô hanh lý phù hợp đồng

2.1 Dành cho những doanh nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự vì – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, THANH LÝ HỢP. ĐỒNG

– Cnạp năng lượng cứ Hợp đồng số:………/HĐKT-……… ngày…….. tháng………….. năm 20xx

Hôm ni, ngày…….. tháng……… năm………. tại Công ty…………, chúng tôi gồm:

Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT HƯNG

Đại diện: …………………………………… Chức vụ:………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy phxay marketing số: …………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tại ngân hàng: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Bên B: CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH CBA

Đại diện: ……………………………………. Chức vụ:………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy phnghiền sale số: …………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tại ngân hàng: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Hai bên nhất trí lập biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm/các dịch vụ theo phù hợp đồng đã ký kết số…./ngày/tháng/năm ….nhỏng sau:

Điều 1: Nội dung:

Bên B bàn giao đến mặt A ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

+ Tổng kăn năn lượng/sản phẩm/dịch vụ bàn giao: ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

+ Bên A thanh hao tân oán mang đến mặt B:…………………………………………………………………………………………………..

Tổng số tiền:…………………………………………………………..

– Bằng chữ: ……………………………………………………………..

(Chưa bao gồm 10 % thuế VAT )

Xác nhấn đã bàn giao: ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2: Kết luận:

+ Bên A đã kiểm soát, thẩm định tinh vi unique sản phẩm/dịch vụ……………………………………………….

+ Kể trường đoản cú lúc mặt A nhấn rất đầy đủ con số sản phẩm/dịch vụ………………………… Bên B trọn vẹn không chiu trách nhiệm về lỗi, quality sản phẩm……..vẫn bàn giao.

+ Bên A nên thanh toán hết mang lại mặt B ngay sau khi biên bản nghiệm thu, thanh hao lý vừa lòng đồng ký kết.

(Biên bản nghiệm thu, tkhô hanh lý hòa hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi mặt giữ 01 bản, có giá trị pháp lý nhỏng nhau)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

(kí với ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

(kí cùng ghi rõ bọn họ tên)

Các bạn cài Mẫu nhỏng trên tại TẠI ĐÂY

Các chúng ta thiết lập Mẫu dành cho mô hình dịch vụ TẠI ĐÂY

2.2 Dành cho hành chính sự nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vày – Hạnh phúc

………………….., ngày… mon … năm 20…

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢPhường ĐỒNG

Số: ……/TLHĐ

– Cnạp năng lượng cứ Sở Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 1một năm 2015 Quốc hội khóa 13 kỳ họp thứ 10 thông qua;

– Căn cđọng vào phù hợp đồng kinh tế tài chính số: /HĐKT ngày / /đôi mươi giữa Trường Đại học tập Hùng Vương cùng …………………………………………………………………………………………..;

Hôm nay, tại Trường Đại học tập Hùng Vương, tỉnh Phú Tchúng ta công ty chúng tôi gồm có:

Bên A: Trường Đại học tập Hùng Vương

Đại diện: 1 – Ông: PGS.TS Cao Vnạp năng lượng Chức vụ: Hiệu trưởng

2 – Ông (bà): ……………………….. Chức vụ: ………………..

Có tài khoản số: ……………………………. Tại: ……………………………………………………………

Bên B: ……………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện: Ông (bà): ……………………………. Chức vụ: ………………………………………

Điện thoại: …………………………….. Mã số thuế: ………………………………………………………

Tài khoản số: …………………………………., tại ngân hàng: ……………………………………………

Đơn vị (hoặc người) thú hưởng: ……………………………………………………………………………

Sau khi bình chọn, đối chiếu sản phẩm & hàng hóa cùng với các triệu chứng từ tất cả tương quan, phía 2 bên cùng thống độc nhất tiến hành nghiệm thu sát hoạch với tkhô hanh lý hòa hợp đồng tài chính theo các nội dung sau đây:

Về số lượng, unique, quá trình triển khai thích hợp đồng:

Hai mặt vẫn tiến hành nghiêm túc những câu chữ vẫn thỏa thuận vào HĐKT số: ……/HĐKT ký kết ngày … tháng … năm 20…, nội dung ví dụ như sau:

– Bên B chuyển giao sản phẩm mang lại mặt A:

* Tổng khối lượng/sản phẩm/các dịch vụ bàn giao:……………………………………………………

* Quy phương pháp quality sản phẩm: ……………………………………………….

* Thời gian tiến hành hợp đồng bảo đảm an toàn đúng quá trình.

– Hồ sơ, tài liệu mặt B chuyển nhượng bàn giao mang đến mặt A:

* Hóa đơn tài chính

* ……………….

Giá trị thanh khô quyết toán:

– Giá trị thích hợp đồng vẫn ký: …………………………….

– Giá trị được nghiệm thu: ……………………

– Số tiền mặt B đã nhận tạm bợ ứng: …………………

– Số chi phí Bên A còn yêu cầu tkhô hanh tân oán mang lại mặt B: ……………………………………..

Số tiền bằng chữ: ………..

Kết luận:

– Hai bên tốt nhất trí lập bạn dạng thanh hao lý hòa hợp đồng tài chính đã ký kết với các số liệu trên.

– Biên bản được lập thành 04 phiên bản, bên A giữ 02 bạn dạng, bên B giữ lại 02 bản có mức giá trị pháp luật giống hệt.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký thương hiệu, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên, đóng góp dấu)

Các các bạn cài Mẫu như bên trên tại TẠI ĐÂY

3. Biên bản nghiệm thu công việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vì – Hạnh phúc

———————–

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC

SỐ: ………………………..

Dự án: ……………………………………………………………………………………………….

Hạng mục: ……………………………………………………………………………………………….

Đối tượng nghiệm thu: ……………………(Ghi rõ thương hiệu công được nghiệm thu)…………..

Thành phần thẳng nghiệm thu:

Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc đơn vị thầu Tư vấn giám sát)

– Ông: ……………………………………… Chức vụ: ………………………………………………..

Đại diện Nhà thầu thi công: ……………………………(Ghi thương hiệu nhà thầu)…………………….

– Ông: …………………………………… Chức vụ: ……………………………………………………

Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: …..giờ ….. ngày….tháng….năm….

Kết thúc: ……giờ đồng hồ ….. ngày…..tháng….năm…..

Tại dự án: ……………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Cao Thượng Là Gì - Cao Thượng Nghĩa Là Gì

Đánh giá bán các bước đang thực hiện:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

(Ghi rõ chất lượng công việc gồm đạt hạy không đạt theo thưởng thức của vừa lòng đồng/thỏa thuận hợp tác và những chủ kiến khác nếu như có).

Kết luận:

(Cần ghi rõ đồng ý hay không gật đầu nghiệm thu để cho thực hiện các công việc tiếp sau. Hoặc ghi rõ phần nhiều sai sót (trường hợp có) cần phải sửa chữa thay thế, hoàn thành xong trước lúc xúc tiến những các bước tiếp theo).

CÁN BỘ GIÁM SÁT(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG VIỆC(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Mẫu biên bản nghiệm thu sát hoạch công việc: TẢI VỀ

4. Bản sát hoạch công trình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vị – Hạnh phúc

—————————–

……….. , ngày ……. tháng …… năm ……….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH ĐỂ BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

1. Tên công trình:………………………………………………………………………………………..

2. Địa điểm xây dựng:………………………………………………………………………………….

3. Thành phần thẳng nghiệm thu:

Đại diện Chủ chi tiêu (chủ đại lý sản xuất):

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: ………………………………………….

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Đại diện đơn vị tư vấn giám sát và đo lường (ví như có):

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Đại diện đơn vị đáp ứng, chuyển giao, lắp đặt công nghệ:

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Đại diện đơn vị xây đắp sản xuất (trường hợp có):

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: ………………………………………….

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

4. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:…………..giờ đồng hồ, ngày ………mon ………. năm …………………………………………

Kết thúc:…………..giờ đồng hồ, ngày ………tháng ………. năm ……………………………………….

Tại:……………………………………………………………………………………………………………

5. Đánh giá dự án công trình thi công sẽ thực hiện:

a) Tài liệu làm địa thế căn cứ nghiệm thu:

– Các tài liệu bao gồm có:

Hồ sơ công nghệ, kiến tạo xây dựng lắp ráp thiết bị;

Bản vẽ hoàn công công trình;

Các công dụng đánh giá, phân tích unique vật liệu, trang bị được triển khai vào quy trình xây dựng;

Quy chuẩn, tiêu chuẩn desgin được áp dụng;

Tài liệu hướng dẫn chuyên môn hẳn nhiên đúng theo đồng xây dựng;

Nhật ký kết thi công;

Biên phiên bản sát hoạch công việc xây dựng;

Biên bạn dạng sát hoạch xong xuôi tiến trình xây dựng;

Biên bản nghiệm thu chạy thử liên đụng không tải;

b) Chất lượng hạng mục công trình sản xuất, dự án công trình chế tạo (đối chiếu với xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng, hướng dẫn kỹ thuật): < Nêu rõ chất lượng của từng khuôn khổ (lò gạch) theo tiêu chuẩn xây dựng, Reviews cường độ bảo đảm bình an lúc vận hành sản xuất…>………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

c) Các chủ kiến khác: ………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

6. Kết luận: < Chấp nhấn nghiệm thu sát hoạch ngừng khuôn khổ công trình xây dựng hoặc dự án công trình thiết kế để mang vào sử dụng. Yêu cầu thay thế, hoàn thành xong bổ sung cập nhật với những chủ ý khác nếu như có>………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Các bên thẳng nghiệm thu Chịu đựng trách rưới nhiệm trước pháp luật về đưa ra quyết định sát hoạch này.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ(Ký tên, ghi rõ họ tên, phục vụ và đóng góp vệt pháp nhân)
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG ỨNG, CHUYỂN GIAO, LẮPhường ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ(Ký tên, ghi rõ chúng ta tên, phục vụ và đóng vệt pháp nhân)
ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT(Ký tên, ghi rõ bọn họ thương hiệu, dùng cho với đóng góp vệt pháp nhân)ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG(Ký tên, ghi rõ chúng ta thương hiệu, chuyên dụng cho với đóng lốt pháp nhân)

Hồ sơ nghiệm thu sát hoạch gồm:

– Biên bản sát hoạch xong xuôi xây cất công trình xây dựng hoặc hạng mục công trình và những phụ lục kèm theo biên bạn dạng này, nếu như có;

– Các tư liệu làm cho địa thế căn cứ để nghiệm thu sát hoạch.Mẫu biên bản nghiệm thu sát hoạch công trình: TẢI VỀ

5. Mẫu phiên bản sát hoạch với bàn giao sản phẩm/dịch vụ

CÔNG TY …………………………………………….

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

– Sản phẩm/Dịch vụ: ……………………………………………………………………………………………….

– Thuộc thích hợp đồng/Đơn hàng số: ………………………………………………………………………………

– Địa điểm kiểm định, bàn giao: …………………………………………………………………………..

– Thời gian: Ngày …. mon ….. năm ……

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN GỒM:

1. Trưởng Ban kiểm nghiệm: ………………………………………… Chức vụ: ………………………

2. Các member Ban kiểm định, ban giao, gồm:

Ông (bà): ………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………………

Ông (bà): ………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………………

Ông (bà): ………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………………

3. Đại diện mặt cung ứng: ……………………………………………………………………………………….

Ông (bà): ……………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………………

4. Đại diện mặt áp dụng / kho: …………………………………………………………………………………

Ông (bà): ………………………………. Chức vụ: ……………………………………………………………….

5. Kết quả kiểm tra:

Số TT
MÔ TẢ SẢN PHẨM/DỊCH VỤĐơn vị tínhSố lượngYêu cầu củaHĐ/Đơn hàngKết trái kiểm tra
      
      
      
      
      
      

tóm lại của Ban kiểm nghiệm: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

TRƯỞNG BAN(Ký và ghi rõ chúng ta tên)CÁC THÀNH VIÊN(Ký với ghi rõ bọn họ tên)BÊN CUNG ỨNG(Ký cùng ghi rõ họ tên)BÊN SỬ DỤNG/KHO(Ký và ghi rõ chúng ta tên)

Mẫu biên bạn dạng sát hoạch với chuyển giao SP/DV: TẢI VỀ

6. Mẫu bạn dạng nghiệm thu sát hoạch kân hận lượng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

 KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH

– Công trình: ………………………………………………………………………………………………………

– Gói thầu: …………………………………………………………………………………………………………

– Số Biên bản nghiệm thu: ……………………………………………………………………………………

– Ngày nghiệm thu: ……………………………………………………………………………………………..

– Khối lượng thực hiện: từ ngày….tháng….năm….mang đến ngày…tháng….năm….

I. CÁC BÊN THAM GIA NGHIỆM THU:

1. Đại diện Ban Quản Đầu bốn cùng Xây dựng Thủy lợi 10

(hoặc Nhà thầu Tư vấn giám sát)

– Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………..

– Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………..

– Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………..

2. Đại diện công ty thầu thi công: …………………………………… (Ghi thương hiệu công ty thầu)

– Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………..

– Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………..

II. CÁC BÊN THỐNG NHẤT NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH NHƯ SAU:

 STT
 HẠNG MỤC

CÔNG VIỆC

 Đơn

vị

tính

KHỐI LƯỢNG  

Ghi chú

 Trúng thầuĐã điều chỉnhbổ sungĐã nghiệm thu sát hoạch những dịp trướcNghiệm thu dịp này
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
1       
2       
3 
…. 
 
 
Khối lượng xong đạt unique yên cầu của hồ sơ xây cất, những quy chuẩn, quy phạm vận dụng, ý kiến đề nghị tkhô hanh toán.

BAN QUẢN LÝ ĐT VÀ XDTL 10(Hoặc đơn vị thầu Tư vấn giám sát)NHÀ THẦU THI CÔNG(Ghi thương hiệu Nhà thầu thi công)
CÁN BỘ GSP. GIÁM ĐỐCCÁN BỘ KTGIÁM ĐỐC

Cách ghi Biên bản: Cột (2) chỉ ghi theo danh mục khối lượng được tiến hành nghiệm thu trong đợt.Mẫu biên bản sát hoạch kăn năn lượng: TẢI VỀ