Năm 1910 moocgan đã chọn cái gì làm thí nghiệm về di truyền

Bài 13: Di truyền link – phân tách của Moocgan. Thí điểm của Moocgan lựa chọn ruồi giấm làm đối tượng người sử dụng nghiên cứu vãn di truyền.

Bạn đang xem: Năm 1910 moocgan đã chọn cái gì làm thí nghiệm về di truyền


Moocgan chọn ruồi giấm làm đối tượng nghiên cứu vớt di truyền (năm 1910) vi nó dễ dàng nuôi trong ống nghiệm, đẻ nhiều, vòng đời ngắn (10 – 14 ngày đã cho một thế hệ), có nhiều biến dị dề quan tiền sát, sô lượng NST ít (2n = 8).

Ở ruổi giấm, điện thoại tư vấn : ren B luật pháp thân xám. Gene b quy định thân đen : gen V phương pháp cánh dài, ren V lao lý cánh cụt.

Moocgan lai hai loại ruồi giấm thuần chủng thân xám. Cánh dài với thân đen, cánh cụt được F1 toàn ruồi thân xám, cánh dài. Sau đó, ông thực hiện phép lai thân ruồi đực F1 cùng với ruồi loại thân đen, cánh cụt thu được sinh sống thê hệ sau bao gồm ti lệ là một trong thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh cụt. K.ết rubi phép lai này đã được phân tích và lý giải bằng sơ vật lai ở hình 13.

*

Như vậy. Thân xám cùng cánh dài cũng giống như thân black và cánh cụt luôn luôn luôn dt đổne thòi cùng nhau được phân tích và lý giải bằng sự di truyền link gen. Các gen giải pháp nhỏm tính trạng này nằm trên một NST cùng phân li về giao bốn và thuộc được tổng hợp qua vượt trinh thụ tinh.


Bài học: chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 1, 2 trang 19 Sinh 6: bài bác 5. Kính lúp kính hiển vi và biện pháp sử dụng
Bài tiếp theoÝ nghĩa của di truyền liên kết, Ý nghĩa của dt liên kết. Trong tế bào, số lượng gen to hơn số lượng NST khôn xiết nhiều, bắt buộc mỗi NST
Danh sách bài tập
Câu hỏi triết lý 1 trang 42 SGK Sinh học 9, Quan sát hình 13 và vấn đáp các thắc mắc sau:-Tại sao phép...
Bài 3, 4, trang 43, Sinh 9, bài bác 3.So sánh kết quả lai so với Fị trong 2 ngôi trường hợp di truyền độc lập...
Bài 1,2, trang 43, SGK Sinh học tập lớp 9, 1. Cố gắng nào là di truyền links ? hiện tượng kỳ lạ này đã xẻ sung...

Xem thêm: " Utility Cost Là Gì ? Nghĩa Của Từ Utility Expense Trong Tiếng Việt


Ý nghĩa của dt liên kết, Ý nghĩa của di truyền liên kết. Vào tế bào, con số gen to hơn số lượng...
Mục lục môn Sinh 9


Chương 3: ADN với Gen

Xem đầy đủ: Sinh 9


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài bác tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Hoạt rượu cồn 3 trang 86 Tài liệu dạy dỗ – Học đồ vật lí 9 tập 2: Thông thường, những vật đều có tác dụng tán...
Hoạt cồn 3 trang 86 Tài liệu dạy dỗ – Học vật lí 9 tập 2. Khi bắt gặp vật gồm màu trắng, ánh...
C6 trang 62 sgk Lý 9, trên một điểm trên bàn làm cho việc
Tác dụng từ bỏ của dòng điện - từ trường sóng ngắn - C6 trang 62 sgk đồ gia dụng lí lớp 9. Tại một điểm bên trên bàn làm...
Bài 4 trang 55 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: các phương trình hóa học:
Bài 4 trang 55 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2. Bài bác 45. Axit Axetic ...
Các trung tâm tài chính địa lí 9
Vùng Trung du với miền núi phía bắc (tiếp theo) - những trung tâm kinh tế sgk địa lí 9. Các thành phố Thái...
Bài 1: cảm thấy của em về hình ảnh người lính trong hai bài xích Đồng chí và bài xích thơ vế tiểu nhóm xe không...
Đồng chí - chính Hữu - bài bác 1: cảm nhận của em về hình ảnh người lính trong hai bài bác Đồng chí với Bài...