Narrow down là gì

Ta nhiều, đây là 99 phrasal verb “thần thánh” các em chớ nên bỏ dở nha. Dài thì có dài thật đấy tuy vậy đừng bởi vì vậy mà lại cấp sờn nhé, khổ trước nô nức sau nhưng mà đúng không nào. Phrasal verb quả là 1 phạm trù to lớn Lúc các em lần khần nên học tập từng nào cho vừa, tuy vậy cho dù nhiều tuy nhiên ko ghi nhớ các thì cũng ghi nhớ không nhiều chứ đọng thất thoát, không tồn tại gì là thừa đâu những em nha. Đến với phrasal verb, quanh đó bài giảng từ bây giờ, 69 Phrasal verb buộc phải học tập là nội dung bài viết buộc phải xem ngay cùng luôn, cố định ko được bỏ lỡ sau khoản thời gian dứt 99 trường đoản cú này nhé. Hãy chia ra thành từng nhóm nhỏ để học tập nhé những em, sẽ công dụng rộng đó.

Bạn đang xem: Narrow down là gì

*
Những phrsal verb bom tấn mang đến IELTSLoông chồng up a person or thing : nhốt, để ai hoặc vật gì trong vị trí đã có được khoá lại

EX: She locked up the papers in her desk

Getting away with murder: làm không nên hư mà lại không xẩy ra làm cho sao

EX: The boss’s son comes in late everyday, but we can’t complain. He’s getting away with murder

Pour money into/in : vung tiền vào

EX: At the Zinteo Corporation, Mr. Pope, the head of the company, is pouring money into retìm kiếm and development to lớn learn about the frogs.

Gain something from: dành được gì từ

EX: As sponsors, we hope to gain advertising & prestige frompaying for cultural events.

Hang back :trù trừ, bởi dự

EX: Everyone approved of the scheme but when we asked for volunteers they all hung back

Stabbed someone in (the back) : phản nghịch , đâm sau lưng ai đó

EX: I have been working for hyên for 10 years, but he stabbed me in the back.

Prioritise to : ưu tiên để giải quyết

EX: Instead of talking about re-introducing Emergency Ordinance, the government should prioritise lớn solve crime without violating human rights.

Show affection for : tất cả cảm tình

EX: He shows great affection for his grandchildren

Have faith in : tin tưởng

EX: An open economy cannot survive unless voters have faith in the system

Pose something lớn something: khiến ra

EX: Local police on Tuesday launched a campaign to lớn craông xã down on these old motorbikes that they say can pose risks lớn traffic safety.

Keep correspondence with : liên lạc thư từ

EX: On the newest ‘Running Man’ Contributors keep up a correspondence with Fanatics Whilst Gambling Games

Back somebody toàn thân up : cung ứng xuất xắc khuyến nghị về tinh thần tuyệt bằng lời

EX: He never backed his younger sister.

Play an influence over : gồm ảnh hưởng

EX: Recent research has show truyền thông media like Internet & TV play an influence over people’s lives than politicians.

Get victory over : chiến thắng

EX: When we get victory over jealousy, we experience happiness

Cook up a story: bịa đề ra 1 câu chuyện

EX: Between them they cooked up a story to tell their parents.

Baông chồng away:lùi ra vùng phía đằng sau (vì khiếp sợ hay là không thích)

EX: When he took a gun out everyone backed away nervously.

Make allowance for :chiếu cố , để ý, tính đến dòng gì

EX: Management should make allowance for diversity & difference

Baông chồng out:thất hứa

EX: He agreed to lớn help but backed out when he found how difficult it was.

Backsomebody up :cung cấp hay khuyến nghị về niềm tin tốt bởi lời

EX: He never backed his younger sister

Order somebody toàn thân about : chỉ thị ai (bất cứ cảm nhận của họ)

EX: He is a retired admiral và still has the habit of ordering people about

Be in for:đã phát hiện, gặp phải

EX: If you think that the work is going khổng lồ be easy you’re in for a shock.

Be over: kết thúc

EX: The storm is over now; we can go on

Come away :rời đi

EX: Come away now. It’s time lớn go home.

Come away/off :bong ra, tróc ra

EX: When I picked up the teapot the handle came away in my hand.

gọi on :huy động, gom lại

EX: He called on all the housewives in the area & asked them khổng lồ sign the petition

Clear away:giải tán, phân tán

EX: The clouds soon cleared away và it became quite warm.

Clear up :trsinh sống phải tốt rộng, đẹp hơn

EX: The sky looks a bit cloudy now but I think it will clear up

Come down with :mắc phải, bị (bệnh)EX : I think I’m coming down with flu.Do away with :huỷ bỏ, huỷ bỏ

EX: The government should vì chưng away with the death penalty like many European countries.

Do up :làm đẹp lại

EX: When I do this room up I’ll paint the walls cream

Do without :luân phiên sngơi nghỉ lúc không ai đó hoặc mẫu gì

EX: We had to lớn vày without petrol during the fuel crisis.

Fight off :chống lại, chống lạiEX : Her body couldn’t fight the infection off.Fall in : đứng thành mặt hàng ngũ (quân đội)

EX: There was a scramble as the major ordered new recruits to fall in.

Fall out tránh sản phẩm ngũ

EX: The troops fell in và were inspected. After the parade they fell out and went baông xã to their barracks

Grow out of :từ bỏ bỏ thói quen xấu khi còn nhỏ dại (khi lớn)

EX: He used to lớn tell a lot of lies as a young boy but he grew out of that later on

Grow up :trưởng thành

EX: “I’m going to lớn be a pop star when I grow up”, said the boy

Lay in :dự trữ

EX: She expected a shortage of dried fruit so she laid in a large supply

Draw up :chuẩn bị phiên bản chiến lược tốt h ợp đồng

EX: My solicitor drew up the lease and we both signed it.

Lay up : nhằm dành riêng, dự trữ đến Khi cần

EX: Before he went lớn Brazil for a year, he laid up his car, as he didn’t want to sell it.

Be laid up :ở liệt giường

EX: She was laid up for weeks with a slipped disk

Lead up to :sẵn sàng cách để làm cái gi, giới thiệu (một biện pháp bóng bẩy), mnghỉ ngơi lời

EX: He wanted to borrow my binoculars, but he didn’t say so at once. He led up to lớn it by talking about bird watching.

Blochồng up: bị tắc, làm tắc (mũi)EX : My nose was blocked up due to lớn flower allergy.Swell up : sưng lênEX : It was obvious she had broken her toe because it immediately started to swell up.Throw up : nôn mửa (ói)EX : He threw up his breakfast all over the baông chồng seat of the car.Get away with = ra khỏi sự trừng phạtEX:He robbed a bank và got away with it.React to sth=respond khổng lồ sth: bội phản ứng cùng với điều gì

EX: How did they respond to the news?

Be run down :yếu hèn đi, vượt sức

EX: He is still run down after his illness & unfit for work.

Run into :va đụng (phương tiện đi lại đi lại)

EX: The car skidded & ran inkhổng lồ a lamp-post

Look someone up & down : nhìn từ đầu tới chân

EX: The policeman looked the drunk man up & down very deliberately before replying to his question

Run into/across : tình cờ chạm chán ai đó

Ex: I ran into lớn my cousin in Harrods recently.

Run over : va vấp ngã (xe pháo cộ)

EX: The drunk man stepped inlớn the road right in front of the oncoming car. The driver couldn’t stop in time và ran over hlặng.

Run over/through :xem lại, đánh giá lướt qua

EX: We ‘ve got a few minutes before the train goes, so I’ll just run through your instructions again.

Run through :tiêu hoang, phung phí (cần sử dụng mang lại nguồn dự trữ hoặc tiền)

EX: He inherited a fortune & ran through it in a year.

Xem thêm: Esp8266 Là Gì ? Dùng Như Thế Nào? Tại Sao Lại Hot Thế? Nodemcu Là Gì

Let out :nới xa ra (quần áo)

EX: That boy is getting fatter. You’ll have to let out his clothes

Run up bills :tích lại, dồn lại (hoá đơn)

EX: Her husband said that she must pay for things at once and not run up bills

Run up against difficulties/opposition :đối mặt với (khó khăn, sự cản trở)

EX: If he tries khổng lồ change the rules of the club he will run up against a lot of opposition

Be sent down :bị xua học

EX: He behaved so badly in college that he was sent down & never got his degree.

Send for :call, triệu tập

EX: One of our water pipes has burst. We must send for the plumber.

Send in : gửi, nộp, đăng (fan nhận không rất cần phải nhắc đến bởi tín đồ được nói vẫn biết)

EX: You must send in your application before Friday, (sover it khổng lồ the authority concerned)

Send on : thân tặng cửa hàng mới

EX: I want to send all letters on while I’m on business.

Let in :gật đầu đồng ý bỏ vào, chấp nhận

EX: If you mention my name khổng lồ the door-keeper he will let you in

Put in for =ask for: yên cầu, yêu cầu

EX: Are you going to put in for that job?

Put forward/on clocks and watches : căn vặn trước đồng hồ

EX: In March people in Englvà put their clocks forward/on an hour. When summer time ends they put them back an hour.

Put in a claim :yên cầu, yêu cầu

EX: He put in a clayên ổn for compensation because he had lost his luggage in the train crash.

Live down :có tác dụng gạt bỏ, có tác dụng xoá đi (lừng danh, tiếng tăm)

EX: He has never quite been able lớn live sầu down a reputation for drinking too much which he got when he was a young man

Sit back :ngồi im, nghỉ ngơi ngơi

EX: I have worked hard all my life and now I’m going lớn sit bachồng và watch other people working

Narrow down: giảm bớt, thu hẹp

EX: We have narrowed down the list khổng lồ four candidates.

Make up for sth: thường bù (compensate)

EX: Her enthusiasm makes up for her lack of experience

Move sầu on or up :văn minh, đi lên

EX: Normally in schools pupils move up every year.

Mix up : nhầm lẫn

EX: He mixed up the addresses so that no one got the right letters

Come up with: suy nghĩ ra, hiện ra vật gì.

EX: She comes up with a new idea for increasing sales.

Sympathize with sb: thấu hiểu cùng với ai

EX: I find it very hard to sympathize with hyên ổn.

Shout down :la ó buộc ai kia thôi nói

EX: Tom tried khổng lồ make a speech defending himself but the crowd wouldn ‘t listen to lớn his explanation & shouted him down.

Put a person off: làm nhụt chí

EX: I wanted khổng lồ see the exhibition but the queue put me off.

Throw up :trường đoản cú bỏ bất ngờ (quá trình, planer như thế nào đó)

EX: He suddenly got tired of the job và threw it up

Tie someone up :trói chặt ai đó

EX: The thieves tied up the night watchman before opening the safe

Pull down : phá huỷ, xoá quăng quật (dùng cho các toà nhà)

EX: Everywhere elegant old buildings are being pulled down và mediocre modern erections are being put up.

Crop up :lộ diện tốt xẩy ra một biện pháp bất ngờ không ao ước muốn

EX: At first all sorts of difficulties cropped up & delayed us. Later we learnt how khổng lồ anticipate these.

Take in :lừa gạt

EX: At first he took us in by his stories và we tried lớn help him; but later we learnt that his stories were all lies.

Dress up:ăn mặc đẹp

EX: She never dresses up, even when she goes to the Opera.

Hang about/around :thơ thẩn, la cà

EX: He hung about/around the entrance all day, hoping for a chance to speak lớn the director.

Pay someone back/out

EX: I’ll pay you baông chồng for this

Round up : tụ lại, gộp lại (tín đồ, đụng vật)

EX: The sheepdog rounded up the sheep

Account for:lý giải đến điều gì.

EX: He was unable to trương mục for the error.

Account for + %:chiếm phần bao nhiêu Phần Trăm.

EX: The Japanese market accounts for 35% of the company’s revenue.

Ask someone out:mời ai kia đi chơi hoặc là di chuyển ăn (hay là ở địa điểm công cộng)

EX: She had a lot of friends & was usually asked out in the evenings, so she seldom spent an evening at trang chủ.

Walk out: đình công

EX: Some people were so disgusted with the play that they walked out in the middle of the first act.

Work out : tìm ra, tính tân oán, giải quyết và xử lý, hiểu

EX: He used his calculator lớn work out the cost

Die out :giỏi chủng, mất tích hoàn toàn (phong tục, chủng tộc, loài đụng vật…)

EX: Elephants would die out if men could shoot as many as they wished.

Wind up :xong xuôi (thường được sử dụng mang đến bài bác nói, chuyển động kinh doanh)

EX: The headmaster wound up (the meeting) by thanking the parents.

Step up :tăng thêm tỉ lệ, vận tốc (thường xuyên ý nói về sản xuất công nghiệp)

EX: This new machine will step up production

Wear off :dần dần đổi mới mất

EX: These glasses may seem uncomfortable at first but that feeling will soon wear off.

Settle down :trlàm việc cần quen cùng ưng ý cùng với cái gì (vị trí bắt đầu, công việc mới…)

EX: He soon settled down in his new school.

Show off: khoe khoang

EX: He’s just showing off because that girl he likes is here.

Get about: bước đầu chuyên chở được sau một cơn nhỏ xíu.

EX: They are very happy because Jyên can get about around his room.

Get a handle on: nắm bắt, hiểu được

EX:This new computer program is very difficult. I still haven’t gotten a handle on it.

Xem thêm: Cách Làm Rượu Nếp Cái Hoa Vàng, Hướng Dẫn Nấu Rượu Hạ Thổ, Cách Làm Rượu Nếp Cái Thơm Ngon Hút Hồn Khách

Stand up for : bênh vực

EX: His father blamed him, but his mother stood up for hyên ổn & said that he had acted sensibly

Take down :lưu lại (hay là hiểu cho viết)

EX: He read out the names & his secretary took them down

Rub out :xóa sạch bặng tẩy

EX: The child wrote down the wrong word and then rubbed it out.


Chuyên mục: Kiến Thức