NGÕ HÀNG BÚN Ở ĐÂU

Bún Ziu Gánh có địa chỉ tại Ngõ 50 Hàng Bún, P. Quán Thánh. Dựa vào các đánh giá nhận xét khách quan mà hệ thống thu thập dữ liệu đưa ra Bún Ziu Gánh đạt được 7.6 điểm. Đây chỉ là những thông tin mang tính chất tham khảo. Mong mọi người ủng hộ Bún Ziu Gánh nhiều hơn nữa!

**

Bún ziu gánh-bia căm thù