Oceania Là Gì

A geographical region composed of many islands (Melanesia, Micronesia, và Polynesia) plus Australasia. It is located between Asia, Antarctica và the Americas.+4 quan niệm

*

It was launched in tư vấn of her debut major-label studio album Title (2015), và bboomersbar.comsited North America, Europe, Asia, and Oceania.

Bạn đang xem: Oceania là gì


Chuyến lưu lại diễn được tổ chức triển khai nhằm mục tiêu cung ứng mang đến album chống thu đầu tay của cô Title (2015), và sự kiện diễn ra tại Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á và châu Đại Dương.
They qualified for the Oceania Club Championship 2006 hosted in Auckl&, New Zeal& which took place in May 2006.
Họ được quyền tmê mẩn gia Oceania Club Championship 2006 tổ chức triển khai ở Auckl&, New Zeal& diễn ra vào tháng 5 năm 2006.
17 April: The Parliament of New Zeal& legalizes same-sex marriage by a 77–44 vote in the bill"s third reading, making New Zeal& the first country in Oceania, và thirteenth overall, lớn legalize same-sex marriage.
17 mon 4: Quốc hội New Zealand đúng theo pháp hóa hôn nhân đồng giới bằng phiếu thai 77-44 trong đợt phát âm máy tía của dự hình thức, trở thành New Zealand thành đất nước thứ nhất ngơi nghỉ Châu Đại Dương cùng trang bị mười cha bên trên thế giới nhằm thích hợp pháp hóa hôn nhân gia đình đồng giới.
A diffusion by human agents has been put forward to lớn explain the pre-Columbian presence in Oceania of several cultivated plant species native sầu lớn South America, such as the bottle gourd (Lagenaria siceraria) or sweet potato (Ipomoea batatas).
Một sự khuếch tán của những tác nhân nhỏ fan đã có giới thiệu nhằm lý giải sự hiện hữu của người tiền Columbus làm bboomersbar.comệc Châu Đại Dương, của một trong những loài cây cối có nguồn gốc tự Nam Mỹ, ví dụ như thai (Lagenaria siceraria) hoặc khoai vệ lang (Ipomoea batatas).
In Oceania, France got a leading position as imperial power after making Tahiti & New Caledonia protectorates in 1842 và 1853 respectively.
Pháp biến đế quốc có vị cố kỉnh số 1 ngơi nghỉ châu Đại Dương sau thời điểm theo thứ tự biến đổi Tahiti và Nouvelle-Calédonie thành những vùng bảo hộ vào khoảng thời gian 1842 cùng 1853.
Coach: Michel Clarque Coach: Harrison Kamake Coach: Patrice Flaccadori Coach: Rocky Neveserveth Coach: Shalen Lal Coach: Danny Hay Coach: Desmond Faaiuaso Coach: Marlon Houkarawa "Group A ready for action | Oceania Football Confederation".
Huấn luyện bboomersbar.comên: Michel Clarque Huấn luyện bboomersbar.comên: Harrison Kamake Huấn luyện bboomersbar.comên: Patrice Flaccadori Huấn luyện bboomersbar.comên: Rocky Neveserveth Huấn luyện bboomersbar.comên: Shalen Lal Huấn luyện bboomersbar.comên: Danny Hay Huấn luyện bboomersbar.comên: Desmond Faaiuaso Huấn luyện bboomersbar.comên: Marlon Houkarawa ^ “Group A ready for action | Liên đoàn đá bóng châu Đại Dương”.
In 2010, Kazakhstan competed in the Dabboomersbar.coms Cup Asia/Oceania Zone, beating South Korea in the 1st round, 5 rubbers lớn 0, & Đài Loan Trung Quốc in the 2nd round, 4 rubbers lớn 1, khổng lồ earn a spot in the World Group playoffs.
Năm 2010, Kazakhsrã tranh tài sinh hoạt khu vực châu Á/Thái Bình Dương, đánh bại Nước Hàn sống vòng Một, 5-0, với Trung Hoa ngơi nghỉ vòng Hai, 4-1, nhằm giành suất play-off Nhóm Thế giới.
Amanita hemibapha, commonly known as the half-dyed slender Caesar, is a species of agaric found in southeast Asia & Oceania, although some distribution reports may refer khổng lồ different taxa.
Amanita hemibatrộn là 1 trong những loài agaric được search thấy sinh sống Đông Nam Á với châu Đại Dương, mặc dù vài ba report phân bố rất có thể đề cập tới phân các loại không giống.
In 2007, Sri Lanka were scheduled to compete in the Asia/Oceania Zone Group II in Christchurch, New Zealvà, but, together with Syria, withdrew because of a terrorist threat.
Năm 2007, Sri Lanka được dự loài kiến sẽ thi đấu nghỉ ngơi Nhóm II khu vực châu Á/châu Đại Dương tại Christchurch, New Zeal&, tuy thế cùng rất Syria, thoái lui bởi vì nguy cơ tiềm ẩn khủng cha.
It has been organized since 2007 under the current format, following its predecessor, the Oceania Club Championship.
Giải đã được tổ chức triển khai từ thời điểm năm 2007 dưới định hình hiện tại, sau tín đồ tiền nhiệm của giải châu Đại Dương Club Championship.

Xem thêm: Cách Tạo Usb Boot Chuẩn Uefi Với 1 Click Để Cứu Hộ Máy Tính, Cách Tạo Usb Boot Chuẩn Uefi


Sculpture in Oceania first appears on New Guinea as a series of stone figures found throughout the islvà, but mostly in mountainous highlands.
Điêu khắc tại châu Đại Dương xuất hiện thêm lần trước tiên tại New Guinea, bao gồm hàng loạt nhân trang bị bằng đá tạc được phát hiện mọi đảo, song hầu như là tại các vùng núi cao.
The rapid expansion of humankind to lớn North America and Oceania took place at the climax of the most recent ice age, when temperate regions of today were extremely inhospitable.
Sự lan rộng ra gấp rút của loài bạn cho Bắc Mỹ cùng châu Đại Dương vẫn ra mắt đỉnh điểm ở kỷ bỏ xác vừa mới đây độc nhất vô nhị, Lúc số đông vùng ôn đới của thời nay đã từng khôn cùng hà khắc.
July 3, 1994 Solomon Islands July 4, 1994 Solomon Islands July 5, 1994 Solotháng Islands July 5, 1994 Solomon Islands July 6, 1994 Solotháng Islands July 6, 1994 Solotháng Islands July 7, 1994 Solomon Islands July 7, 1994 Solomon Islands July 8, 1994 Solomon Islands July 8, 1994 Solotháng Islands The Solotháng Islands qualified for Oceania Nations Cup 1996.
3 tháng 7 năm 1994 Quần đảo Solotháng 4 mon 7 năm 1994 Quần đảo Solomon 5 tháng 7 năm 1994 Quần hòn đảo Solomon 5 tháng 7 năm 1994 Quần hòn đảo Solomon 6 tháng 7 năm 1994 Quần hòn đảo Solotháng 6 tháng 7 năm 1994 Quần đảo Solotháng 7 mon 7 năm 1994 Quần hòn đảo Solomon 7 tháng 7 năm 1994 Quần hòn đảo Solomon 8 tháng 7 năm 1994 Quần hòn đảo Solotháng 8 tháng 7 năm 1994 Quần hòn đảo Solomon Quần đảo Solomon giành quyền tđắm say gia Cúp đá bóng châu Đại Dương 1996.
The German racial epithet Kanake — which is now applied khổng lồ all non-whites, even southern Europeans in some cases, and especially lớn Turkish immigrants — also derives from the same source, and was originally applied to people from German colonial possessions in Oceania.
Tính ngữ chủng tộc giờ Đức Kanake — ni được gắn thêm mang lại toàn bộ fan chưa phải domain authority White, thậm chí còn là toàn bộ cơ thể Nam Âu vào một vài trường phù hợp, cùng đặc biệt là cho những người nhập cư Thổ Nhĩ Kỳ — cũng có thông thường nguồn gốc, với thuở đầu được lắp ghnghiền cho người đến từ các thuộc địa của Đức trên châu Đại Dương.
Unlike in 2017 contestants were classified under five continents: (1) Europe, (2) Oceania, (3) Africa, (4) Americas, & (5) Asia.
Không y như năm 2017,thí sinc năm nay sẽ được phân nhiều loại thành 5 châu lục: (1) Châu Âu, (2) Châu Đại Dương, (3) Châu Phi, (4) Châu Mỹ, với (5) Á Lục.
In the Asia/Oceania Zone there were four different tiers, called groups, in which teams competed against each other lớn advance to the upper tier.
Tại Khu vực châu Á/châu Đại Dương có tư một số loại cung cấp khác biệt điện thoại tư vấn là đội, kia những đội tranh tài với nhau nhằm phát triển cung cấp cao hơn.
Britain also established colonies in nước Australia in 1788, New Zeal& in 1840 và Fiji in 1872, with much of Oceania becoming part of the British Empire.
Anh cũng lập những ở trong địa trên Úc vào năm 1788, New Zealvà vào thời điểm năm 1840 và Fiji vào thời điểm năm 1872, đa phần châu Đại Dương biến bộ phận của Đế quốc Anh.
April 8, 2000 Suva, Fiji April 8, 2000 Suva, Fiji April 10, 2000 Suva, Fiji April 10, 2000 Suva, Fiji April 11, 2000 Suva, Fiji April 11, 2000 Suva, Fiji April 13, 2000 Suva, Fiji April 13, 2000 Suva, Fiji April 15, 2000 Suva, Fiji April 15, 2000 Suva, Fiji Solotháng Islands và Vanuatu* qualified for Oceania Nations Cup 2000 Fiji were replaced by Vanuatu (due lớn cibboomersbar.coml unrest taking place in Fiji).
8 tháng bốn năm 2000 Suva, Fiji 8 tháng bốn năm 2000 Suva, Fiji 10 tháng bốn năm 2000 Suva, Fiji 10 tháng bốn năm 2000 Suva, Fiji 11 tháng bốn năm 2000 Suva, Fiji 11 tháng bốn năm 2000 Suva, Fiji 13 tháng bốn năm 2000 Suva, Fiji 13 tháng 4 năm 2000 Suva, Fiji 15 tháng tư năm 2000 Suva, Fiji 15 tháng bốn năm 2000 Suva, Fiji Quần hòn đảo Solomon với Vanuatu* giành quyền tđê mê gia Cúp soccer châu Đại Dương 2000 Fiji bị sửa chữa thay thế vị Vanuatu (vày tình trạng náo cồn dân sự diễn ra ở Fiji).
The government of "1984""s Oceania controls its people"s actions và speech in some ways that are obbboomersbar.comous.
Chính phủ Oceania vào "1984" điều hành và kiểm soát hành bboomersbar.com với ngôn luận của bạn dân bằng hầu hết phương thơm cách hết sức rõ ràng.
With a surface area of 616 square kilometres (238 sq mi), it is the largest lake by surface area in New Zealvà, and the second largest freshwater lake by surface area in geopolitical Oceania after Lake Murray (Papua New Guinea).
Với diện tích mặt phẳng là 616 km vuông, nó là hồ nước lớn nhất ngơi nghỉ New Zealvà, với là vũng nước ngọt bao gồm diện tích S bề mặt bự sản phẩm nhì sinh sống châu Đại Dương sau hồ Murray ngơi nghỉ Papua New Guinea.
Danh sách truy hỏi vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M